Indexul Operelor Plagiate în România ordonat după momentul publicării suspiciunii de plagiat
Index of Plagiarized Work ordered by date of publishing of plagiarism suspicion
Nr/CZU
No/UDC
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
00483.
EPPEL1, Marius. Untold Life Stories about Magic and Witchcraft (17th-18th Centuries). Transylvania Review 23 (2023), 4:109-123


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie,
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lect. dr., Conducător de doctorat CS II.
DELUMEAU, Jean. Frica în Occident (secolele XIV-XVIII). O cetate asediată. Vol. II. Bucureşti: Meridiane. 1986.
12.03.2024 
00482.
BOLOVAN1, Ioan, EPPEL2, Marius. 1 Decembrie 1918. Contribuţia social-democraţilor la unirea Transilvaniei cu România. Cluj-Napoca: Eikon. 2008.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babes Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie,
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Membru corespondent al Academiei Române, Prof.univ.; 2Lect. dr., Conducător de doctorat CS II.
ŞERBAN, Ioan I.; GIURGIU, Dorin; MIRCEA, Ionela; JOSAN, Nicolae. 1918 - 85 de ani - 2003. Dicţionarul personalităţilor Unirii. Trimişii românilor transilvăneni la Marea Adunare Na?ională de la Alba Iulia. Alba Iulia: Altip, 2003.
12.03.2024 
00481.
BOLOVAN1, Ioan, EPPEL2, Marius. 1 Decembrie 1918. Contribuţia social-democraţilor la unirea Transilvaniei cu România. Cluj-Napoca: Eikon. 2008.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babes Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie,
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Membru corespondent al Academiei Române, Prof.univ.; 2Lect. dr., Conducător de doctorat CS II.
RADU, Sorin. Ioan Flueraş (1882-1953). Social-democraţie şi sindicalism. Bucureşti: Nemira. 2007.
12.03.2024 
00480.
EPPEL1, Marius. Justiţie şi superstiţie. Procese de vrăjitorie din Europa (sec. XVII-XVIII), studiu introductiv la volumul M. Eppel (ed.), Justiţie şi superstiţie. Procese de vrăjitorie din Europa (sec. XVII-XVIII. Cluj-Napoca: Editura Mega. 2017, pp. 7-30.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babes Bolayi Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie,
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lect. dr., Conducător de doctorat CS II.
DELUMEAU, Jean. Frica în Occident (secolele XIV-XVIII). O cetate asediată. Vol. II. Bucureşti: Meridiane. 1986.
12.03.2024 
00479.
BALAN1 Emanuel. Epidemiile pe teritoriul României în secolul al XX-lea, în "Analele Liceului Vasile Conta" Târgu-Neamţ, seria Istorie, volumul IV, nr.1, iunie 2022, Iaşi: Editura PIM. 2022, pp. 93-109.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Doctorand, Şcoala Doctorala de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava; Liceul "Vasile Conta" Târgu-Neamţ.
NEGUSTOR Gheorghe, Atitudini şi manifestări din timpul maladiilor 1914-1918, în "Caiete de Antropologie Istorică", anul IX, nr.2 (17), iulie-decembrie 2010, Cluj-Napoca: Editura Accent. 2010, pp. 79-93.
12.03.2024 
00478.
EPPEL1, Marius. Justiţie şi superstiţie. Procese de vrăjitorie din Europa (sec. XVII-XVIII), studiu introductiv la volumul M. Eppel (ed.), Justiţie şi superstiţie. Procese de vrăjitorie din Europa (sec. XVII-XVIII. Cluj-Napoca: Editura Mega. 2017, pp. 7-30.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babes Bolayi Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie,
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lect. dr., Conducător de doctorat CS II.
KLANICZAY, Gabor. Ruguri târzii în Europa Centrală şi Orientală, în Robert Muchembled (ed.), Magia şi Vrăjitoria în Europa. Bucureşti: Humanitas. 1997.
12.03.2024 
00477.
CÎRCIU1 Ionică. Introducere în sistemele de navigaţie aeriană. Recenzenţi: Prof.univ.PEARSICĂ Marian - Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" Braşov, BOŞCOIANU, Mircea - Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" Braşov; Consilier editorial: Prof.dr.ing. ANDREESCU Florin, Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2014.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Comandor, conf.univ. al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov; Prorector, Locţiitor al comandantului pentru învăţământ.
HLADIUC, Eusebiu; Alexandru Viorel POPESCU. Navigaţia aeriană. Iaşi: Editura Junimea, 1977.
14.02.2022 
00476.
CÎRCIU1 Ionică. Radarul panoramic de bord. Referent ştiintific: Prof.univ.Stelian Pânzaru, Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2008.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Comandor, conf.univ. al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov; Prorector, Locţiitor al comandantului pentru învăţământ.
AlliedSignal. RDR 2000. Digital Weather Radar System. Pilot's Guide, Editia 3, 1996-1998. Disponibil la: https://www.seaerospace.com/product_resources/RDR2000_ART2K_PG.pdf. Ultima accesare: 12.02.2022.
14.02.2022 
00475.
CÎRCIU1 Ionică. Radarul panoramic de bord. Referent ştiintific: Prof.univ.Stelian Pânzaru, Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2008.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Comandor, conf.univ. al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov; Prorector, Locţiitor al comandantului pentru învăţământ.
RULEA, G.. Radiolocaţie, Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1983.
14.02.2022 
00474.
CÎRCIU1 Ionică. Radarul panoramic de bord. Referent stiintific: Prof.univ.Stelian P?nzaru, Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2008.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Comandor, conf.univ. al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov; Prorector, Locţiitor al comandantului pentru învăţământ.
ROGOBETE, Gheorghe; Mircea NICOLAU. Instalaţii moderne de radiolocaţie, Bucureşti: Editura Militară, 1983.
14.02.2022 
00473.
CÎRCIU1 Ionică. Radarul panoramic de bord. Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2008.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Comandor, conf.univ. al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov; Prorector, Locţiitor al comandantului pentru învăţământ.
HLADIUC, Eusebiu; Alexandru Viorel POPESCU. Navigaţia aeriană. Iaşi: Editura Junimea, 1977.
14.02.2022 
00472.
ICHIM1 Traian. Legături muzicale ale Principatelor Româneşti cu Austria din prima jumătate a secolului al XIX-lea / Musical connections of the Romanian Principalities with Austria in the first half of the 19th century. Tara Bârsei. Revistă de cultură. Braşov: Consiliul judeţean Braşov. Muzeul "Casa mureşenilor" Braşov. 2011. p.189-196. http://tara-barsei.ro/wp-content/uploads/2012/02/ichim2011.pdf. Ultima accesare: 4 dec.2021.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Brasov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lector la Universitatea Transilvania din Braşov.
PREDA-SCHIMEK, Haiganus. Musical Ties of the Romanian Principalities with Austria Between 1821 and 1859. spacesofidentity.net, 2007. p.103-116.
06.12.2021 
00471.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospatială în actiunile militare. Referenţi st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"). Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lector al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov.
DIGU, Elena. Scutul de apărare antirachetă şi controlul Cosmosului de către SUA. Partea a II-a. , 06/06/2011, Disponibil la / Available at: B. Ultima accesare: 1 august 2021.
04.08.2021 
B: http://geopolitics.ro/scutul-de-aparare-antiracheta-si-controlul-cosmosului-de-catre-sua-partea-a-II-a/.
00470.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospatială în actiunile militare. Referenţi st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"). Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lector al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov.
DIGU, Elena. Scutul de apărare antirachetă şi controlul Cosmosului de către SUA. Partea I, Disponibil la : B, 2011, Ultima accesare: 1 august 2021.
04.08.2021 
B: http://geopolitics.ro/scutul-de-aparare-antiracheta-si-controlul-cosmosului-de-catre-sua-partea-I/.
00469.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospatială în actiunile militare. Referenţi st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"). Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lector al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov.
SERIAN, Bianca, JICA, Andreea. Retele de calculatoare comunicarea prin satelit, Disponibil la/ Available at: B, 2013. Ultima accesare: 30 iulie 2021.
04.08.2021 
B: http://stst.elia.pub.ro/news/RC/Teme_RC_IVA_2013_14/2_SERIAN_BI_JICA_AN_SAT.pdf.
00468.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospatială în actiunile militare. Referenţi st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Naţionala de Apărare "Carol I"). Brasov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coanda" din Brasov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lector al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Brasov.
NEGOI, Maria-Magdalena. Razboiul cosmic, Alma mater militaris, https://www.armyacademy.ro/biblioteca/almamater/1_2_2008/a3.pdf, 2008.
04.08.2021 
00467.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospatială în actiunile militare. Referenţi st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Naţionala de Apărare "Carol I"). Brasov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coanda" din Brasov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lector al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Brasov.
POPA, L.R. Evoluţia mediului de securitate, riscuri, ameninţari şi elemente acţionale în dimensiunea aerospaţiala Bucuresti: Editura Univesitătii Nationale de Apărare "Carol I". 2009.
04.08.2021 
00466.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospatială în actiunile militare. Referenţi st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"). Brasov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lector al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov.
FRUNZETI, T., MUREŞAN, M., VĂDUVA, GH. Război şi haos Bucureşti: Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2009.
04.08.2021 
00465.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospatială în actiunile militare. Referenţi st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"). Brasov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Brasov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lector al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Brasov.
BUZATU, Nicolae Tendinţe şi orientări în domeniul organizaţional, al înzestrării şi infrastructurii forţelor spaţiale Buletinul Universita?ii Naţionale de Apărare "Carol I", nr. 2/2011, pp.135-144.
04.08.2021 
00464.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospaţiala in acţiunile militare. Referenti st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Natională de Apărare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"). rasov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coanda" din Brasov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Lector al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coanda" din Brasov.
POPESCU, L.R. Spatiul cosmic dimensiune a actiunilor militare Bucuresti: Editura Univesitatii Nationale de Aparare "Carol I". 2013.
04.08.2021 
00463.
DAVID1 Nicoleta. Tara Zarandului. Studiu de geografie regionala. Referenti st: Prof.univ.dr.Pompei Cocean, Conf.univ.dr.Wilfried Schreiber. Cluj-Napoca: Presa universitara Clujana. 2010.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Sef de lucrari al Facultatii de Geografie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
RUSU, Raularian. Organizarea spatiului geografic ?n Banat. Timisoara: Mirton. 2007.
31.05.2021 
00462.
DAVID1 Nicoleta. Tara Zarandului. Studiu de geografie regionala. Referenti st: Prof.univ.dr.Pompei Cocean, Conf.univ.dr.Wilfried Schreiber. Cluj-Napoca: Presa universitara Clujana. 2010.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Sef de lucrari al Facultatii de Geografie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
NICOARA, Liviu. Geografia populatiei. Cluj-Napoca: Focul Viu. 1999.
31.05.2021 
00461.
DAVID1 Nicoleta. Tara Zarandului. Studiu de geografie regionala. Referenti st: Prof.univ.dr.Pompei Cocean, Conf.univ.dr.Wilfried Schreiber. Cluj-Napoca: Presa universitara Clujana. 2010.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Sef de lucrari al Facultatii de Geografie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
TUDORAN, Petru. Tara Zarandului. Studiu geocologic. Bucuresti: Ed.Academiei RSR. 1983.
31.05.2021 
00460.
DAVID1 Nicoleta. Tara Zarandului. Studiu de geografie regionala. Referenti st: Prof.univ.dr.Pompei Cocean, Conf.univ.dr.Wilfried Schreiber. Cluj-Napoca: Presa universitara Clujana. 2010.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Sef de lucrari al Facultatii de Geografie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
OANCEA, Marius Claudiu. Depresiunea Zarandului. Organizarea spatiului geografic. Teza de doctorat. Cond.st: Prof.univ.Grigor, P.POP. Cluj-Napoca: Universitatea Babes-Bolyai. 2002.
31.05.2021 
00459.
IAVORENCIUC1 Emanuel. Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende. Timișoara: Hyperliteratura. 2019.

Sursa suspiciunii:
NECŞE Karina şi TODIKA Raul-Alexandru. Recenzie extinsă: Emanuel Iavorenciuc, „Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende”, Timișoara, Editura Hyperliteratura, 2019.
Disponibil la: A. Ultima accesare: 23 ianuarie 2020.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Student masterand al Facultăţii de istorie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
IAVORENCIUC, Emanuel. In hoc signo vinces. Izvoare antice despre personalitatea și faptele lui Constantin cel Mare. 31 august 2018.
Disponibil la / Available at: B.
1.02.2020 
A: www.academia.edu/41268426/Recenzie_Emanuel_Iavorenciuc_Ordinul_Templierilor._%C3%8Entre_istorie_%C8%99i_legen - de_Timi%C8%99oara_editura_Hyperliteratura_2019
B:https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/in-hoc-signo-vinces-izvoare-antice-despre-personalitatea-si-faptele-lui-constantin-cel-mare
00458.
IAVORENCIUC1 Emanuel. Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende. Timișoara: Hyperliteratura. 2019.

Sursa suspiciunii:
NECŞE Karina şi TODIKA Raul-Alexandru. Recenzie extinsă: Emanuel Iavorenciuc, „Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende”, Timișoara, Editura Hyperliteratura, 2019.
Disponibil la: A. Ultima accesare: 23 ianuarie 2020.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Student masterand al Facultăţii de istorie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
IAVORENCIUC, Emanuel. In mutaţia Anului 1000 se maturizează spiritul cruciadelor. 19 septembrie 2018.
Disponibil la / Available at: B.. / Ultima accesare / Last accessing: 18.01.2020.
1.02.2020 
A: www.academia.edu/41268426/Recenzie_Emanuel_Iavorenciuc_Ordinul_Templierilor._%C3%8Entre_istorie_%C8%99i_legen - de_Timi%C8%99oara_editura_Hyperliteratura_2019
B: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/in-mutatia-anului-1000-se-maturizeaza-spiritul-cruciadelor
00457.
IAVORENCIUC1 Emanuel. Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende. Timișoara: Hyperliteratura. 2019.

Sursa suspiciunii:
NECŞE Karina şi TODIKA Raul-Alexandru. Recenzie extinsă: Emanuel Iavorenciuc, „Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende”, Timișoara, Editura Hyperliteratura, 2019.
Disponibil la: A. Ultima accesare: 23 ianuarie 2020.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Student masterand al Facultăţii de istorie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
DEMURGER, Alain. Templierii. Viața și moartea ordinului Templului. București: Universitas. 1999.
1.02.2020 
A: www.academia.edu/41268426/Recenzie_Emanuel_Iavorenciuc_Ordinul_Templierilor._%C3%8Entre_istorie_%C8%99i_legen - de_Timi%C8%99oara_editura_Hyperliteratura_2019
00456.
IAVORENCIUC1 Emanuel. Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende. Timișoara: Hyperliteratura. 2019.

Sursa suspiciunii:
NECŞE Karina şi TODIKA Raul-Alexandru. Recenzie extinsă: Emanuel Iavorenciuc, „Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende”, Timișoara, Editura Hyperliteratura, 2019.
Disponibil la: A. Ultima accesare: 23 ianuarie 2020.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Student masterand al Facultăţii de istorie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
* * *. Ordinul Templierilor. 29 august 2005.
Disponibil la / Available at: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_Templierilor. Ultima accesare / Last accessing: 18.01.2020.
1.02.2020 
A: www.academia.edu/41268426/Recenzie_Emanuel_Iavorenciuc_Ordinul_Templierilor._%C3%8Entre_istorie_%C8%99i_legen - de_Timi%C8%99oara_editura_Hyperliteratura_2019
00455.
IAVORENCIUC1 Emanuel. Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende. Timișoara: Hyperliteratura. 2019.

Sursa suspiciunii:
NECŞE Karina şi TODIKA Raul-Alexandru. Recenzie extinsă: Emanuel Iavorenciuc, „Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende”, Timișoara, Editura Hyperliteratura, 2019.
Disponibil la: A. Ultima accesare: 23 ianuarie 2020.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Student masterand al Facultăţii de istorie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
* * *. Robert the Bruce. 23 ianuarie 2002.
Disponibil la / Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_the_Bruce. Ultima accesare: / Last accessing: 18.01.2020.
1.02.2020 
A: www.academia.edu/41268426/Recenzie_Emanuel_Iavorenciuc_Ordinul_Templierilor._%C3%8Entre_istorie_%C8%99i_legen - de_Timi%C8%99oara_editura_Hyperliteratura_2019
00454.
IAVORENCIUC1 Emanuel. Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende. Timișoara: Hyperliteratura. 2019.

Sursa suspiciunii:
NECŞE Karina şi TODIKA Raul-Alexandru. Recenzie extinsă: Emanuel Iavorenciuc, „Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende”, Timișoara, Editura Hyperliteratura, 2019.
Disponibil la: A. Ultima accesare: 23 ianuarie 2020.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Student masterand al Facultăţii de istorie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
* * *. Andrew Michael Ramsay. 8 decembrie 2006.
Disponibil la / Available at: B. Ultima accesare / Last accessed: 18.01.2020.
1.02.2020 
A: www.academia.edu/41268426/Recenzie_Emanuel_Iavorenciuc_Ordinul_Templierilor._%C3%8Entre_istorie_%C8%99i_legen - de_Timi%C8%99oara_editura_Hyperliteratura_2019
; B: https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrew_Michael_Ramsay
00453.
IAVORENCIUC1 Emanuel. Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende. Timișoara: Hyperliteratura. 2019.

Sursa suspiciunii:
NECŞE Karina şi TODIKA Raul-Alexandru. Recenzie extinsă: Emanuel Iavorenciuc, „Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende”, Timișoara, Editura Hyperliteratura, 2019.
Disponibil la: A. Ultima accesare: 23 ianuarie 2020.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Student masterand al Facultăţii de istorie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
* * *. Frere Gerard. 7 august 2007.
Disponibil la / Available at: B. Ultima accesare / Last accessing: 18.01.2020.
1.02.2020 
A: www.academia.edu/41268426/Recenzie_Emanuel_Iavorenciuc_Ordinul_Templierilor._%C3%8Entre_istorie_%C8%99i_legen - de_Timi%C8%99oara_editura_Hyperliteratura_2019;
B: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8re_G%C3%A9rard.
00452.
IAVORENCIUC1 Emanuel. Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende. Timișoara: Hyperliteratura. 2019.

Sursa suspiciunii:
NECŞE Karina şi TODIKA Raul-Alexandru. Recenzie extinsă: Emanuel Iavorenciuc, „Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende”, Timișoara, Editura Hyperliteratura, 2019.
Disponibil la: A. Ultima accesare: 23 ianuarie 2020.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Student masterand al Facultăţii de istorie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
* * *. Raymond du Puy. 14 September 2004.
Disponibil la / Available at: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Raymond_du_Puy. Ultima accesare / Lst accessing: 18.01.2020.
1.02.2020 
A: www.academia.edu/41268426/Recenzie_Emanuel_Iavorenciuc_Ordinul_Templierilor._%C3%8Entre_istorie_%C8%99i_legen - de_Timi%C8%99oara_editura_Hyperliteratura_2019
00451.
IAVORENCIUC1 Emanuel. Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende. Timișoara: Hyperliteratura. 2019.

Sursa suspiciunii:
NECŞE Karina şi TODIKA Raul-Alexandru. Recenzie extinsă: Emanuel Iavorenciuc, „Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende”, Timișoara, Editura Hyperliteratura, 2019.
Disponibil la: A. Ultima accesare: 23 ianuarie 2020.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Student masterand al Facultăţii de istorie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
* * *. Alain Demurger. 19 septembrie 2007.
Disponibil la / Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Alain_Demurger. Ultima modificare / Last modifying: 20.09.2019. Ultima accesare / Last accessing: 18.01.2020.
1.02.2020 
A: www.academia.edu/41268426/Recenzie_Emanuel_Iavorenciuc_Ordinul_Templierilor._%C3%8Entre_istorie_%C8%99i_legen - de_Timi%C8%99oara_editura_Hyperliteratura_2019
00450.
IAVORENCIUC1 Emanuel. Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende. Timișoara: Hyperliteratura. 2019.

Sursa suspiciunii:
NECŞE Karina şi TODIKA Raul-Alexandru. Recenzie extinsă: Emanuel Iavorenciuc, „Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende”, Timișoara, Editura Hyperliteratura, 2019.
Disponibil la: A. Ultima accesare: 23 ianuarie 2020.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Student masterand al Facultăţii de istorie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
* * *. Simonetta Cerrini. 7 februarie 2008.
Disponbil la / Available at: https://fr.wikipedia.org/wiki/Simonetta_Cerrini / Ultima modificare / Last modification: 9.11.2019. Ultima accesare / Last accessing: 18.01.2020
1.02.2020 
A: www.academia.edu/41268426/Recenzie_Emanuel_Iavorenciuc_Ordinul_Templierilor._%C3%8Entre_istorie_%C8%99i_legen - de_Timi%C8%99oara_editura_Hyperliteratura_2019
00449.
IAVORENCIUC1 Emanuel. Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende. Timișoara: Hyperliteratura. 2019.

Sursa suspiciunii:
NECŞE Karina şi TODIKA Raul-Alexandru. Recenzie extinsă: Emanuel Iavorenciuc, „Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende”, Timișoara, Editura Hyperliteratura, 2019.
Disponibil la: A. Ultima accesare: 23 ianuarie 2020.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Student masterand al Facultăţii de istorie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
* * *. Malcom Barber. 24 martie 2007.
Disponibil la / Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Barber. Ultima modificare / Last modified: 11.05.2018. Ultima accesare / Last accessing at: 18.01.2020.
1.02.2020 
A: www.academia.edu/41268426/Recenzie_Emanuel_Iavorenciuc_Ordinul_Templierilor._%C3%8Entre_istorie_%C8%99i_legen - de_Timi%C8%99oara_editura_Hyperliteratura_2019
00448.
IAVORENCIUC1 Emanuel. Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende. Timișoara: Hyperliteratura. 2019.

Sursa suspiciunii:
NECŞE Karina şi TODIKA Raul-Alexandru. Recenzie extinsă: Emanuel Iavorenciuc, „Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende”, Timișoara, Editura Hyperliteratura, 2019.
Disponibil la: A. Ultima accesare: 23 ianuarie 2020.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Student masterand al Facultăţii de istorie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
* * *. Moscheea Al-Aqsa. 20 ianuarie 2009.
Disponibil la / Available at: https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Moscheea_Al-Aqsa. Ultima modificare: 18.08.2019. Accesat la / Accessed at: 18.01.2020.
1.02.2020 
A: www.academia.edu/41268426/Recenzie_Emanuel_Iavorenciuc_Ordinul_Templierilor._%C3%8Entre_istorie_%C8%99i_legen - de_Timi%C8%99oara_editura_Hyperliteratura_2019
00447.
IAVORENCIUC1 Emanuel. Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende. Timișoara: Hyperliteratura. 2019.

Sursa suspiciunii:
NECŞE Karina şi TODIKA Raul-Alexandru. Recenzie extinsă: Emanuel Iavorenciuc, „Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende”, Timișoara, Editura Hyperliteratura, 2019.
Disponibil la: A. Ultima accesare: 23 ianuarie 2020.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Student masterand al Facultăţii de istorie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
* * *. Convent of Christ (Tomar). 2005.
Accesibil la/ Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Convent_of_Christ_(Tomar). Ultima modificare: 17.09.2019. Accesat la/Accessed at: 18.01.2020.
1.02.2020 
A: www.academia.edu/41268426/Recenzie_Emanuel_Iavorenciuc_Ordinul_Templierilor._%C3%8Entre_istorie_%C8%99i_legen - de_Timi%C8%99oara_editura_Hyperliteratura_2019
00446.
IAVORENCIUC1 Emanuel. Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende. Timișoara: Hyperliteratura. 2019.

Sursa suspiciunii:
NECŞE Karina şi TODIKA Raul-Alexandru. Recenzie extinsă: Emanuel Iavorenciuc, „Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende”, Timișoara, Editura Hyperliteratura, 2019.
Disponibil la: A. Ultima accesare: 23 ianuarie 2020.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Student masterand al Facultăţii de istorie al Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
DIACONU, Mădălina. Numărul 13 între superstiţie și coincidență: este acest număr atât de sumbru? O istorie fascinantă!. (Publicat la 3 iunie 2015 în Enigme și mistere). Accesibil la: B, Modificat la: 3.06.2015, Accesat la: 18.01.2020.
1.02.2020 
A: www.academia.edu/41268426/Recenzie_Emanuel_Iavorenciuc_Ordinul_Templierilor._%C3%8Entre_istorie_%C8%99i_legen - de_Timi%C8%99oara_editura_Hyperliteratura_2019;
B: www.cunoastelumea.ro/numarul-13-intre-superstitie-si-coincidenta-este-acest-numar-atat-de-sumbru/.
00445.
IRIMUŞ1, Ioan Aurel. Cartografiere geomorfologică. Cluj-Napoca : Referenţi ştiinţifici: Prof.dr.Ion MAC, Conf.dr.Vurgil SURDEANU, Conf.dr.Victor BUZ. Cluj-Napoca : Focul Viu. 1997.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.dr.la Facultatea de geografie a Universitatii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Director Şcoala doctorală de geografie de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
GRIGORE, M. Cartografie geomorfologică. Bucureşti : Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. 1972.
27.01.2020 
00444.
IRIMUŞ1, Ioan Aurel. Cartografiere geomorfologică. Cluj-Napoca : Referenţi ştiinţifici: Prof.dr.Ion MAC, Conf.dr.Vurgil SURDEANU, Conf.dr.Victor BUZ. Cluj-Napoca : Focul Viu. 1997..

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.dr.la Facultatea de geografie a Universitatii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Director Şcoala doctorală de geografie de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
GRIGORE, M. Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief. Bucureşti : Academia Academiei Republicii Socialiste România, 1979.
27.01.2020 
00443.
DEACONU1, Stefan. Metodologie juridică. Curs practic pentru studenţi. Ed.3.Bucureşti: Hamangiu. 2013.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Bucuresti; Preşedintele României; Academia de Ştiinţe Juridice din România; Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.al Universitatii din Bucuresti; Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Membru în Consiliul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti; Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României Membru titular și vice-președinte al secției de drept public a Academia de Ştiinţe Juridice din România; Ordinul Naţional "Steaua României’’ în grad de ,,Cavaler’’ acordat de Preşedintele României
POPA N., EREMIA M.C., CRISTEA S. Teoria generală a dreptului. Ed.2. Bucureşti: All Beck. 2005.
27.01.2020 
00442.
MATEESCU Iris Maria, POPESCU Stefan, PĂUN Laura, ROATĂ George, BĂNCILĂ Andrei, OANCEA Anca. Bioeconomy. What is bioeconomy? How will bioeconomy develop the next two decades?. Studia Universitatis “Vasile Goldiş”. Seria Ştiinţele Vieţii. 2011 Jun 15; 21(2). pp.451-456.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest "Vasile Goldiş", Arad
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

ARUNDEL A, SAWAYA D.. The bioeconomy to 2030: Designing a policy agenda. OECD Publishing. 2009. ISBN-978-92-64-03853-0.
06.01.2020 
00441.
IRIMUŞ1, Ioan Aurel, VESCAN2, Iuliu, MAN3, Titus. Tehnici de cartografiere, monitoring şi analiză GIS. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. 2005.

Notă: Carte finanţată parţial din Grant CNCIS 1799/2004, tema 93.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Profesor al Facultatii de geografie a Universitatii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Director Şcoala doctorală de geografie de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 2 Conf.univ.dr. la la Facultatea de geografie a Universitatii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Prodecan al Facultatii de geografie. 3 Conf.univ.dr.la Facultatea de geografie a Universitatii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
IRIMUŞ, Ioan Aurel. Cartografiere geomorfologică. Cluj-Napoca : Focul Viu. 1997.
06.01.2020 
00440.
CRĂCIUN1, Ioan. Prevenirea conflictelor şi managementul crizelor. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de apărare “Carol I”. 2006.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Profesor al Colegiului Naţional de Apărare/Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”; Şeful Departamentului de Studii de Securitate şi Leadership, Colegiul Naţional de Apărare / Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”; Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare(CNATDCU) - Comisia de Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică; Profesor asociat la Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti; Membru în Consiliul Ştiinţific al International Geistrategic Maritime Observatory IGMO (NGO), Paris, Franţa;.
FRUNZETI, T. Organizaţiile internaţionale în era globalizării. Bucureşti: Editura Academiei Forţelor Terestre. 2000.
06.01.2020 
00439.
STOICA1, Cristina Maria, ALEXA2, Elena Lidia. Cercetări de marketing. Teorie şi aplicaţii. Bucureşti: C.H.Beck. 2010.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Profesor al Univ."Petre Andrei" din Iaşi. 2Asist.la Univ."Petre Andrei" din Iaşi.
RATEAU, Patrick. Metodele şi statisticile experimentale în ştiinţele umane. Iaşi: Polirom. 2004.
06.01.2020 
00438.
ALEXE1, Rădiţa, COCEAN2, Pompei, COSTACHE, Andra3, Geografia regională a Americii. Referenţi: Prof.univ.dr.Nicolae Ciangă, Prof.univ.dr.Vasile Cucu, Prof.univ.dr.doc.Petre Gâştescu. Târgovişte : Transversal, 2010.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română. Institutul de Geografie; Universitatea Valahia,Târgovişte.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Conf.univ.Universitatea Valahia Târgoviste 2Profesor al Universitatii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Seful colectivului geografie al Filialei Academiei Române din Cluj-Napoca; Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea; 3 Conf.univ.Universitatea Valahia Târgoviste
COCEAN, Pompei, ALEXE, Rădiţa.America. Târgovişte: Transversal. 2004.
06.12.2019 
00437.
UNGUREANU, Alexandra, PETREA1, Dănuţ.Geografie. Geografie generală. Proiectul pentru Invăţământul Rural: program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural : specializarea geografie: forma de învăţământ ID - semestrul I. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2005. ISBN 973-0-04102-4.

Notă: Prin încălcarea normelor elementare de constituire corectă a momentului publicării scrierii, înscrierea în Indexul Operelor Plagiate se face prin conservarea suspiciunii faptei de plagiat care pune în relaţie scrierile de la 00436 cu 00437.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Profesor al Universitatii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Decanul Facultatii de geografie de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
PETREA, Dan.Obiect, metodă şi cunoaştere geografică. Oradea: Editura Universităţii. 2005. ISBN 973-613-979-4.
06.12.2019 
00436.
PETREA1, Dan.Obiect, metodă şi cunoaştere geografică. Oradea: Editura Universităţii. 2005. ISBN 973-613-979-4.

Notă: Prin încălcarea normelor elementare de constituire corectă a momentului publicării scrierii, înscrierea în Indexul Operelor Plagiate se face prin conservarea suspiciunii faptei de plagiat care pune în relaţie scrierile de la 00437 cu 00436.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Profesor al Universitatii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Decanul Facultatii de geografie de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
UNGUREANU, Alexandra, PETREA, Dănuţ.Geografie. Geografie generală. Proiectul pentru Invăţământul Rural : program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural : specializarea geografie: forma de învăţământ ID - semestrul I. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2005. ISBN 973-0-04102-4.
06.12.2019 
00435.
IRIMUŞ1, Ioan Aurel.Geografia fizică a României. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Stiinţă. 2003. ISBN: 973-686-352-3.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

1Profesor al Universitatii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Director Şcoala doctorală de geografie de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
BADEA, Lucian.Geografia României. Vol. 1: Geografia fizică. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983.
06.12.2019 
00434.
UNGUREANU1 Alexandru, PETREA2,Dănuţ. Geografie. Geografie generală. Proiectul pentru Invăţământul Rural : program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural: specializarea geografie: forma de învăţământ ID - semestrul I. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2010. ISBN 978-606-515-152-9.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Notă: Scrierea a fost realizată prin finanţare publică prin Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”

Poziţii: 1Academician. 2Profesor al Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Decanul Facultatii de geografiela de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
PETREA, Dan. Obiect, metodă şi cunoaştere geografică. Oradea: Editura Universităţii. 2005. ISBN 973-613-979-4.
06.12.2019 
00433.
COCEAN1, Pompei, FILIP2,Sorin. Geografia regională a României. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. 2008.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română. Institutul de Geografie;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Profesor al Universitatii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Seful colectivului geografie al Filialei Academiei Române din Cluj-Napoca; Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea; 2Conf.univ.; Sef departament Facultatea de Geografie de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
COCEAN, Pompei. Geografie. Geografia regională a României. Proiectul pentru Invăţământul Rural : program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural : specializarea geografie: forma de învăţământ ID - semestrul I. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2005. ISBN 973-0-04097-4.
06.12.2019 
00432.
UNGUREANU1, Alexandru, PETREA2, Dănuţ. Geografie. Geografie generală. Proiectul pentru Invăţământul Rural : program de conversie profesională la nivel postuniversitar pentru cadrele didactice din mediul învăţământul preuniversitar : specializarea geografie: forma de învăţământ ID - semestrul I. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2010. ISBN 978-606-515-152-9.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Notă: Scrierea a fost realizată prin finanţare publică prin Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”

Poziţii: 1Academician. 2Prof.univ. la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Decanul Facultatii de geografie de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
UNGUREANU, Alexandra, PETREA, Dănuţ. Geografie. Geografie generală. Proiectul pentru Invăţământul Rural : program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural : specializarea geografie: forma de învăţământ ID - semestrul I. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2005. ISBN 973-0-04102-4.
06.12.2019 
00431.
MOCANU1, Livia.Garanţiile reale mobiliare. Rolul lor în executarea obligaţiilor comerciale. Bucureşti: All Beck. 2004. ISBN 973-655-514-3.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Valahia Targoviste
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Pozitie: 1Conferenţiar universitar - Departamentul „Drept”, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea “Valahia” din Târgovişte
TEVES, J.. Contractul de garanţie reală mobiliară. Juridica. Revistă lunară de drept. 6/2001. p.247-255.
06.12.2019 
00430.
MOCANU1, Livia. Garanţiile reale mobiliare. Rolul lor în executarea obligaţiilor comerciale. Bucureşti: All Beck. 2004. ISBN 973-655-514-3.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Valahia Targoviste
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Pozitie: 1Conferenţiar universitar - Departamentul „Drept”, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea “Valahia” din Târgovişte
TEVES, J.. Contractul de garanţie reală mobiliară. Juridica. Revistă lunară de drept. 2/2001. p.50-60.
06.12.2019 
00429.
MOCANU1, Livia. Garanţiile reale mobiliare. Rolul lor în executarea obligaţiilor comerciale. Bucureşti: All Beck. 2004. ISBN 973-655-514-3.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Valahia Targoviste
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Pozitie: 1Conferenţiar universitar - Departamentul „Drept”, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea “Valahia” din Târgovişte
TEVES, J.. Contractul de garanţie reală mobiliară. Juridica. Revistă lunară de drept. 1/2001. p.22-31.
06.12.2019 
00428.
LALA, Timotei and RADAC, Mircea-Bogdan . Parameterized value iteration for output reference model tracking of a high order nonlinear aerodynamic system. Proceedings of 27th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED19), Akko, Israel, July 1-4, 2019. pp. 43-49, DOI: 10.1109/MED.2019.8798580. Presented: 1 - 4 July 2019, Published: 15 August 2019.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Politehnica Timisoara
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

RADAC, Mircea-Bogdan, and LALA, Timotei . Learning Output Reference Model Tracking for Higher-Order Nonlinear Systems with Unknown Dynamics. Algorithms. 2019, 12, 121, DOI: 10.3390/a12060121, Received: 1 May 2019, Accepted: 9 June 2019, Published: 12 June 2019.
01.10.2019 
00427.
APAHIDEAN, Vasile Ioan. Studierea cărţii româneşti din Transilvania în perioada interbelică. Colegiul de redacție: Claudiu ILAŞ, director al Muzeului Naţional al Banatului; Dr. Alexandru SZENTMIKLOSI, redactor şef; Dan Leopold CIOBOTARU, secretar de redacţie; dr. Valentin CEDICĂ, dr. Nicoleta DEMIAN, dr. Vasile DUDAŞ, Zoran MARCOV, Conf. univ. dr. Hedy M-KISS, Dan Octavian PAUL, dr. Călin TIMOC; Prof emerit dr. Doina BENEA, Prof. univ. dr. Sabin Adrian LUCA, Prof. dr. John Michael O`SHEA, Prof. emerit dr. Ioan PISO, Prof. dr. Wolfram SCHIER, dr. Dumitru ŢEICU, membri. Analele Banatului. XXV. Timişoara: Muzeul Naţional al Banatului. 2017. pp. 297-305.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

OROS, Ioan. Istoriografia asupra cărţii româneşti din Transilvania, în perioada interbelică. Sargetia. XXXIV, Deva. 2006. pp. 661-672. Disponibil la: http://www.anuarulsargetia.ro/anuarul-sargetia-xxxiv.
30.08.2019 
00426.
SASS, Maria1. Deutsche Kontakte und Einfleusse. In: Germanistische Beitraege, Sibiu, nr. 2, 2005, pp.58-67.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Lucian Blaga, Sibiu;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1 Prof.univ.
HEITMANN, Klaus. Sextil Puşcariu, Deutschland und die deutsche Wissenschaft. In: Philippi, Paul (Ed.) Siebenbuergen als Beispiel europaeischen Kulturaustausches. Koeln: Boehlau 1976. pp.117-142.
13.05.2019 
00425.
MIHAI, Laurenţiu Teodor, MILU, Constantin, VOICU, Bogdan, ENĂCHESCU, Dan. Ionizing radiation—understanding and acceptance. Health physics. 2005 Oct 1;89(4). pp.375-382.

Sursa suspiciunii: Pandora system / 30 decembrie 2017 / www.antiplagiarism2014blog2.wordpress.com.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română. Institutul de Cercetări pentru Calitatea Vietii, Bucuresti; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

MIHAI, L.T., MILU, C., VOICU, B., ENĂCHESCU, D. Perception of radiation related risks among three population groups. Romanian Journal of Biophysics. 2003;13(1-4). pp.43-54.
27.12.2018 
00424.
POP1 Ioan-Aurel, BOLOVAN2, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon : Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. 2013.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 5 martie 2018 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

Poziţii: 1Prof.univ. la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Preşedintele Academiei Române, Presedinte al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), Rector al Universitatii Babes-Bolyai, Prof.univ. Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler din partea Preşedintelui României, Doctor Honoris Causa al instituţiilor Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea din Oradea; Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi; Universitatea Petru Maior din Tg.Mureş; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău; Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul; 2Prof.univ. la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Membru corespondent al Academiei Române,Prorector.
Poze preluate fără indicarea provenienţei.
13.05.2018 
00423.
POP1 Ioan-Aurel, BOLOVAN2, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon : Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. 2013.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 5 martie 2018 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

Poziţii:1Preşedintele Academiei Române, Presedinte al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) , Rector al Universitatii Babes-Bolyai, Prof.univ. Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler din partea Preşedintelui României, Doctor Honoris Causa al instituţiilor Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea din Oradea; Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi; Universitatea Petru Maior din Tg.Mureş; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău; Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul; Prof.univ. la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca; 2Membru corespondent al Academiei Române, Prorector, Prof.univ.la Universitatea Babes;-Bolyai din Cluj-Napoca;
BOLOVAN, Ioan. Emigration de la population transylvaine dans la seconde moitie du XIXe siecle et au debut du XXe siecle. In: Transylvanian Review. VIII/3. 1999. Cluj-Napoca: Academia Română. Centrul de Studii Transilvane.
13.05.2018 
00422.
GUTT1, Sonia şi GUTT2, Gheorghe. Aditivi utilizaţi în produsele alimentare. Indrumar de laborator.. Suceava: Editura Universității din Suceava. 2006. ISBN: (10) 973-666-166-0.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea “ Stefan cel Mare” Suceava; Ministerul Cercetării şi Inovării; Societatea Română de Chimie;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Decan, Prof.univ., membru al Societatii Române de Chimie. 2 Prof.univ., membru al Consiliului Național pentru Transfer Tehnologic și Inovare al Ministerului Cercetării şi Inovării; .
GHIMICESCU, George. Chimia și analiza alimentelor, băuturilor și condimentelor. Iaşi: Junimea. 1977.
13.05.2018 
00421.
POP1 Ioan-Aurel, BOLOVAN2, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon : Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. 2013.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 5 martie 2018 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

Poziţii: 1Preşedintele Academiei Române, Presedinte al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) , Rector al Universitatii Babes-Bolyai, Prof.univ. Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler din partea Preşedintelui României, Doctor Honoris Causa al instituţiilor Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea din Oradea; Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi; Universitatea Petru Maior din Tg.Mureş; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău; Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul; Prof. univ. la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; 2Membru corespondent al Academiei Române, Prorector, Prof.univ.la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
BOLOVAN, Ioan. Românii în perioada reformelor şi a revoluţiilor democratice (1820-1859). In: POP, Ioan-Aurel, BOLOVAN, Ioan (coordonatori). Istoria României. Compendiu. Cluj-Napoca: Institutul Cultural Român. Centrul de Studii Transilvane. 2004. p.457-500.
13.03.2018 
00420.
CIUFUDEAN1, Călin, GRAUR2, Adrian, FILOTE3, Constantin and TURCU4, Cornel. A New Formalism for Failure Diagnosis: Ant Colony Decision Petri Nets. JSW. 2(1). 2007. pp.39-46.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Stefan cel Mare Suceava; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1

Poziţii: 1Conf.univ. 2Rector, Prof.univ., Meritul pentru Învățământ în grad de Mare Ofițer din partea instituţiei Preşedintelui României; 3Prof.univ. 4Prof.univ.
CIUFUDEAN, Călin; GRAUR, Adrian; FILOTE, Constantin, TURCU,Cornel and POPA, Valentin. Diagnosis of complex systems using ant colony decision Petri nets. Availability, Reliability and Security, ARES 2006. The First International Conference on. IEEE, 2006. pp.8-15.
06.02.2018 
00419.
TURCU1 Cristina, CERLINCA Marius, PRODAN Remus, CERLINCA Tudor, TURCU2 Cornel, GîZA Felicia and POPA3, Valentin. Enhancing enterprise performance with RFID technology. Proceedings of the 12th WSEAS international conference on Computers. 2008 Jul 23. pp. 23-25.

Sursa suspiciunii: Emilia Sercan / 31 ianuarie 2018 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Stefan cel Mare Suceava; Guvernul României; Ministerul Educaţiei Naţionale; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1

Poziţii: 1Prof.univ. 2Prof.univ. 3Ministru al educaţiei, Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Rector, Prof.univ.
TURCU Cristina, CERLINCA Marius, CERLINCA Tudor, PRODAN Remus, TURCU Cornel, GîZA Felicia and POPA Valentin. An Integrated RFID-Based B2B System for Supply Chain Logistics and Warehousing. International Journal of Computers and Communications. 2007. 1(3). pp.90-98.
06.02.2018 
00418.
COCA1, Eugen and POPA2 Valentin. Third Generation Active RFID from the Locating Applications Perspective. In: Prof. Cornel Turcu (Ed.). Current Trends and Challenges in RFID. InTech, 2011. ISBN: 978-953-307-356-9. Available from: www.intechopen.com/books/current-trends-and-challengesin-rfid. p.455- p.476.

Sursa suspiciunii: Emilia Sercan / 31 ianuarie 2018 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Stefan cel Mare Suceava; Guvernul României; Ministerul Educaţiei Naţionale; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1

Poziţii: 1Conf.univ. 2Ministru al educaţiei, Membru CNATDCU, Rector, Prof.univ.
COCA, Eugen; POPA, Valentin and BUTA, Georgiana. An indoor location system performance evaluation and electromagnetic measurements. Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), 2010 IEEE 16th International Symposium for. IEEE, 2010. 23-26 Sep 2010, Piteşti, Romania p. 69-72.
06.02.2018 
00417.
POPA1 Valentin, COCA2, Eugen and DIMIAN3, Mihai. Applications of RFID Systems - Localization and Speed Measurement. Radio Frequency Identification Fundamentals and Applications Bringing Research to Practice. InTech, 2010. pp. 113-130. ISBN 978-953-7619-73-2.

Sursa suspiciunii: Emilia Sercan / 31 ianuarie 2018 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Stefan cel Mare Suceava; Guvernul României; Ministerul Educaţiei Naţionale Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1

Poziţii: 1Ministru al educaţiei, Rector, Prof.univ.; 2 Conf.univ.; 3 Prorector, Prof.univ.
COCA Eugen and POPA Valentin. Experimental results and EMC considerations on RFID location systems. RFID Eurasia. 2007 1st Annual. IEEE, 2007. p. 1-5..
06.02.2018 
00416.
ISĂRESCU1, C.Mugur. Contribuţii teoretice şi practice în domeniul politicilor monetare şi bancare. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2009. Notă.


Sursa suspiciunii: Sorin SEMENIUC / 23 ianuarie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Banca Naţională a României; Preşedintele României.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Guvernator al Băncii Naţionale a României, Ordinul Național „Steaua României” în grad de mare cruce din partea Preşedintelui României, Doctor honoris causa din partea instituţiilor Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca; Universitatea din Oradea; Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad; Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Constanța; Universitatea din Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea „Andrei Saguna”, Constanţa; Universitatea Româno-Americană; Universitatea ‚Transilvania” Braşov; Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău; Universitatea din Piteşti; Universitatea din Craiova; Universitatea de Nord, Baia Mare; Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).
ISĂRESCU, C. Mugur. Reflecţii economice. Vol.2. Politici ale Băncii Naţionale a României. Bucureşti: Expert. 2006.
06.02.2018 
00415.
ISĂRESCU1, C. Mugur. Contribuţii teoretice şi practice în domeniul politicilor monetare şi bancare. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2009. Notă.


Sursa suspiciunii: Sorin SEMENIUC / 23 ianuarie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Banca Naţională a României; Preşedintele României. .
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Guvernator al Băncii Naţionale a României, Ordinul Național „Steaua României” în grad de mare cruce din partea Preşedintelui României,, Doctor honoris causa din partea instituţiilor Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca; Universitatea din Oradea; Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad; Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Constanța; Universitatea din Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea „Andrei Saguna”, Constanţa; Universitatea Româno-Americană; Universitatea ‚Transilvania” Braşov; Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău; Universitatea din Piteşti; Universitatea din Craiova; Universitatea de Nord, Baia Mare; Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).
ISĂRESCU, C. Mugur. Reflecţii economice. Vol.3. Contribuţii la teoria macrostabilizării. Bucureşti: Expert. 2003.
06.02.2018 
00414.
ISĂRESCU1, C. Mugur. Contribuţii teoretice şi practice în domeniul politicilor monetare şi bancare. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2009. Notă.


Sursa suspiciunii: Sorin SEMENIUC / 23 ianuarie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Banca Naţională a României; Preşedintele României..
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Guvernator al Băncii Naţionale a României, Ordinul Național „Steaua României” în grad de mare cruce din partea Preşedintelui României, Doctor honoris causa din partea instituţiilor Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca; Universitatea din Oradea; Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad; Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Constanța; Universitatea din Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea „Andrei Saguna”, Constanţa; Universitatea Româno-Americană; Universitatea ‚Transilvania” Braşov; Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău; Universitatea din Piteşti; Universitatea din Craiova; Universitatea de Nord, Baia Mare; Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).
ISĂRESCU, C. Mugur. Reflecţii economice. Vol.1. Pieţe, bani, bănci. Bucureşti: Expert. 2001.
06.02.2018 
00413.
PIRTEA1, Marilen; DIMA, Bogdan and MILOS, Laura Raisa. The companies financial architecture and the market values: is there an interlinkage ? The case of Bucharest Stock Exchange. MPRA (Munich Personal RePEc Archive). MPRA Paper No. 20084, posted 18. January 2010. pp.1-17. Available at: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/20084/.. Last visit: December 12, 2017.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest Timisoara;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Roziţii: 1Rector, Prof.univ., Cetăţean de onoare al Oraşului Ştei, Bihor.
PIRTEA, Marilen; DIMA, Bogdan and MILOS, Laura Raisa. Market values of companies on Bucharest stock exchange. Megatrend Review. The international review of applied economics. 6(2). 2009. pp. 123-146. UDK 33. ISSN 1820-4570. Available at: http://megatrendreview.naisbitt.edu.rs. . Last visit: December 13, 2017.
06.02.2018 
00412.
BÏRZU1, Bogdan. Globalizarea criminalităţii / The globalization of crime. Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice. 1/2015. pp.83-100.

Notă: Această lucrare a fost finanţată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu; Universitatea “Titu Maiorescu”, Bucureşti;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Roziţii: 1Doctorand.
VOICU Costică, VOICU Adriana Camelia şi GEAMĂNU, Ioan. Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor. Târgovişte: Pildner&Pildner. 2006.
18.01.2018 
00411.
OLARU1, Codruţ. Particularităţile criminalităţii organizate în România. Bucureşti: Hamangiu. 2014.

Sursa suspiciunii: Emilia Sercan / 14 ianuarie 2018 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Consiliul Superior al Magistraturii.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Vicepreşedinte CSM.
POPESCU, Luca Andrei. Cum funcţionează reţelele de crimă organizată? România Liberă. 15 ianuarie 2009. Disponibil la: http://romanialibera.ro/special/reportaje/cum-functioneaza-retelele-de-crima-organizata--143728. Ultima accesare: 15 ianuarie 2018.
18.01.2018 
00410.
OLARU1, Codruţ. Particularităţile criminalităţii organizate în România. Bucureşti: Hamangiu. 2014.

Sursa suspiciunii: Emilia Sercan / 14 ianuarie 2018 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Consiliul Superior al Magistraturii.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Vicepreşedinte CSM.
ILCU, Daniel. Evoluţia fenomenului de trafic şi a consumului de stupefiante. Politici şi strategii în gestionarea conflictualităţii. Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. vol. 5. Despre orizontala şi verticala securităţii. 20-21 noiembrie 2008, Bucureşti. pp.352-361. ISSN 2065 – 1244.
18.01.2018 
00409.
OLARU1, Codruţ. Particularităţile criminalităţii organizate în România. Bucureşti: Hamangiu. 2014.

Sursa suspiciunii: Emilia Sercan / 14 ianuarie 2018 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Consiliul Superior al Magistraturii.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Vicepreşedinte CSM.
PREDA, Costel. Spălarea banilor − fenomen economico-financiar și valutar. Forum criminalistic. Nr.3. 2008. pp.9 - 20. ISSN : 1844-2641.
18.01.2018 
00408.
OLARU1, Codruţ. Particularităţile criminalităţii organizate în România. Bucureşti: Hamangiu. 2014.

Sursa suspiciunii: Emilia Sercan / 14 ianuarie 2018 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Consiliul Superior al Magistraturii.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Vicepreşedinte CSM.
MATEUŢ, Gheorghiţă; PETRESCU, Violeta Elena; ŞTEFĂROI, Nicoleta; ONU, Elena DUBLEA, Aurel; LUCA, Sofia; IOVU, Daniela; TĂRNICERIU, Radu Dimitrie; GAFTA, Georgeta-Lăcrămioara; Cătălin, LUCA şi PRUNĂ, Raluca Alexandra. Traficul de fiinţe umane – infractor, victimă, infracţiune. Iaşi: Asociaţia Alternative Sociale. 2005. ISBN : 973-0-03890-2.
18.01.2018 
00407.
OLARU1, Codruţ. Particularităţile criminalităţii organizate în România. Bucureşti: Hamangiu. 2014.

Sursa suspiciunii: Emilia Sercan / 14 ianuarie 2018 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Consiliul Superior al Magistraturii.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Vicepreşedinte CSM.
VOICU Costică, VOICU Adriana Camelia şi GEAMĂNU, Ioan. Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor. Târgovişte: Pildner&Pildner. 2006.
18.01.2018 
00406.
BODOG1, Florian Dorel. Managementul şi marketingul unităţilor sanitare. Teză de doctorat. Cond.ştiinţific: Prof.Marius C. Demetrescu, Prof.G.Ionescu. Timişoara: Universitatea de vest. 2008.

Sursa suspiciunii: Emilia Sercan / 8 octombrie 2017 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Oradea; Universitatea de Vest Timişoara; Guvernul României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Ministru al sănătăţii, Prof.univ..
ARMEAN Petru. Managementul calităţii serviciilor de sănătate. Bucureşti: Coresi. 2002. ISBN: 973-570-234-7.
18.01.2018 
00405.
BODOG1, Florian Dorel. Managementul şi marketingul unităţilor sanitare. Teză de doctorat. Cond.ştiinţific: Prof.Marius C. Demetrescu, Prof.G.Ionescu. Timişoara: Universitatea de vest. 2008.

Sursa suspiciunii: Emilia Sercan / 8 octombrie 2017 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Oradea; Universitatea de Vest Timişoara; Guvernul României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Ministru al sănătăţii, Prof.univ..
CORNESCU, Viorel; MARINESCU, Paul; CURTEANU Doru și TOMA Sorin. Management: de la teorie la practică. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. 2003.
18.01.2018 
00404.
BODOG1, Florian Dorel. Managementul şi marketingul unităţilor sanitare. Teză de doctorat. Cond.ştiinţific: Prof.Marius C. Demetrescu, Prof.G.Ionescu. Timişoara: Universitatea de vest. 2008.

Sursa suspiciunii: Emilia Sercan / 8 octombrie 2017 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Oradea; Universitatea de Vest Timişoara; Guvernul României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Ministru al sănătăţii, Prof.univ..
DAINA, Lucia. Manual de management sanitar. Oradea: Editura Universităţii din Oradea. 2007. ISBN: 978-973.759-337-5.
18.01.2018 
00403.
DINU1, Gabriel Ovidiu. New insights in osteoporosis mechanisms as common complication in Alzheimer’s disease (AD) patients. Galenus. Ianuarie - Februarie 2015. pp.42-45.

Sursa suspiciunii: Pandora system / 30 decembrie 2017 / www.antiplagiarism2014blog2.wordpress.com.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Medic primar.
CORNELIUS, Carolin; KOVERECH, Guido ; CRUPI, Rosanna; Di PAOLA; KOVERECH, Angela; LODATO, Francesca; SCUTO, Maria; SALINARO, T. Angela; CUZZOCREA, Salvatore ; CALABRESE, J. Edward, and CALABRESE, Vittorio. Osteoporosis and Alzheimer pathology: role of cellular stress response and hormetic redox signaling in aging and bone remodeling. Frontiers in Pharmacology | Experimental Pharmacology and Drug Discovery. doi: 10.3389/fphar.2014.00120. June 2014 5(120). pp.1-13. Available at: www.frontiersin.org. Last visit: December 15, 2017.
18.01.2018 
00402.
BOLOVAN1, Ioan şi BOLOVAN2, Sorina Paula. Ispititoarea Transilvanie : multiperspectivitate şi adevăr în istoria unei provincii. Cluj-Napoca : Şcoala Ardeleană. 2017.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 24 noiembrie 2017 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

Poziţii: 1Membru corespondent al Academiei Române,Prorector, Prof.univ.; 2Conf.univ.
BOLOVAN, Ioan. Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania: familie, moralitate şi raporturi de gen. Prefaţă: Prof.univ.dr.Liviu Maior. Cluj-Napoca : Şcoala Ardeleană. 2015.
30.12.2017 
00401.
TOMESCU-DUMITRESCU1, Cornelia. Romania's development and poverty / Dezvoltarea României și sărăcia. Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series. 1/2017. pp.119-127.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prorector, Conf.univ.
* * *. Keysfin analysis: Romanian paradox. Economy is growing, powerty is increasing! NineOClock (online). September 23, 2016. Available at: B. Last visit: December 15, 2017.
30.12.2017 
B: http://www.nineoclock.ro/keysfin-analysis-romanian-paradox-economy-is-growing-poverty-is-increasing/.
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 301 la 400 apare sub forma tipărită în lucrarea: ISOC, D. Indexul Operelor Plagiate în România. vol.4. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2018.
00400.
FREY1, Carola. Towards the Asian Century (I). Monitor Strategic. 2017, 52(4). pp.132 - 147. ISSN ISSN 1582-3156 .

Sursa suspiciunii / Source of suspicion: 13 decembrie 2017 / www.nu-plagiatului.org.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Bucureşti; Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Doctorand.
LEVESQUE, Greg. China Market Intelligence. China’s Growing Investments in Africa. The US-Chins Business Council (online). 2012. Available at: www.uschina.org/cmi/chinas-growing-investment-africa-june-27-2012. Last visit: 15 December 2017.
30.12.2017 
00399.
FREY1, Carola. Towards the Asian Century (I). Monitor Strategic. 2017, 52(4). pp.132 - 147. ISSN ISSN 1582-3156.

Sursa suspiciunii / Source of suspicion: 13 decembrie 2017 / www.nu-plagiatului.org.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Bucureşti; Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Doctorand.
WEITZ, Richard. China and African Pacekeeping. SLDInfo (Second line of defense)(online). 7 March 2013. Available at: www.sldinfo.com/china-and-african-peacekeeping/. Last visit: 15 December 2017.
30.12.2017 
00398.
FREY1, Carola. The parallelism between the theory of war and the theory of painting based on Clausewitz assumptions. Proceedings the 10th International Scientific Conference “Strategies XXI”. Strategic changes in security and international relations. Unfolded under the aegis of 125 years from NDU “Carol I” foundation and 10 years from Romania’s accession to NATO. Vol.2. April 10 - 11, 2014. Bucharest: National Defense University „Carol I”. pp.44-47. ISSN 2285-8415; ISSN-L 2285-8318.

Sursa suspiciunii / Source of suspicion: 13 decembrie 2017 / www.nu-plagiatului.org.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Bucureşti; Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Doctorand.
SENG, Goh Teck. Clausewitz and His Impact on Strategy. Journal of the Singapore Armed Forces, Vol.25 No.1 (Jan - Mar 1999). Original URL: www.mindef.gov.sg/safti/pointer/back/journals/1999/Vol25_1/6.htm.
30.12.2017 
00397.
SURCEL C.; MIRVALD C.; GINGU C.; UDREA Andreea; SAVU Carmen; and SINESCU1 Ioanel. Morphological aspects of the kidney: can normality be predicted? Rom J Morphol Embryol.. 2011, 52(4). pp.1325–1330. ISSN 1220-0522 (print). ISSN 2066-8279 (online).

Sursa suspiciunii: Pandora system / 13 decembrie 2017 / www.antiplagiarism2014blog2.wordpress.com.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti; Academia de Ştiinţe Medicale din România;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Rector, Prof.univ., Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler din partea instituţiei Preşedintelui României, doctor honoris causa al instituţiilor Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca; Universitatea de Medicină si Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău.
GLODNY Bernhard, UNTERHOLZNER Verena, TAFERNER Bernadette, HOFMANN Karin, REHDER Peter, STRASAK Alexander and PETERSEN Johannes. Normal kidney size and its influencing factors - a 64-slice MDCT study of 1.040 asymptomatic patients. BMC Urology. 2009, 9(1), pp.1-13. Available: http://www.biomedcentral.com/1471-2490/9/19.
30.12.2017 
00396.
DINDIRICĂ Lucian. The regionalization process in Peoples Republic of Romania. Journal of Humanities, Culture and Social Sciences, 1(1) 2015. ISSN 2393 – 5960; ISSN – L 2393-5960, pp. 71-85.

Sursa suspiciunii: Redactia / 18 octombrie 2017 / www.republicaoltenia.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
DINDIRICĂ, Lucian. Administrative-Territorial Organization of Romania Under the Leadership of Nicolae Ceaușescu. Analele Universității din Craiova, Seria Istorie. 19(26). 2014. ISSN – L: 1224 – 5704. ISSN Online: 2393 – 3682. pp.101-108.
30.12.2017 
00395.
POP1 Ioan-Aurel. Istoria Transilvaniei medievale : de la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 1997. Notă.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 25 noiembrie 2017 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Preşedintele Academiei Române, Presedinte al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), Rector al Universitatii Babes-Bolyai, Prof.univ. Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler din partea Preşedintelui României, Doctor Honoris Causa al instituţiilor Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea din Oradea; Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi; Universitatea Petru Maior din Tg.Mureş; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău; Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul;
POP, Ioan-Aurel. Românii şi maghiarii în secolele IX-XIV : geneza statului medieval în Transilvania. Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română. 1996.
30.12.2017 
00394.
BOLOVAN1, Ioan şi BOLOVAN, Sorina Paula. Ispititoarea Transilvanie : multiperspectivitate şi adevăr în istoria unei provincii. Cluj-Napoca : Şcoala Ardeleană. 2017.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 24 noiembrie 2017 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

Poziţii: 1Membru corespondent al Academiei Române,Prorector, Prof.univ.
POP, Ioan-Aurel şi BOLOVAN, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon. 2013.
30.12.2017 
00393.
BOLOVAN1, Ioan. Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania: familie, moralitate şi raporturi de gen. Prefaţă: Prof.univ.dr.Liviu Maior. Cluj-Napoca : Şcoala Ardeleană. 2015.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 24 noiembrie 2017 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

Poziţii: 1Membru corespondent al Academiei Române,Prorector, Prof.univ.
POP, Ioan-Aurel şi BOLOVAN, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon. 2013.
30.12.2017 
00392.
PRUNCUŢ, Daniela. Tudor Arghezi – între credinţă şi tăgadă - studiu de specialitate -. Repere didactice moderne. 4/2014. pp.31-35.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
PICIORUŞ, Dorin Octavian. Tudor Arghezi şi dorinţa de revelare a lui Dumnezeu. Teologie pentru azi. 26 iulie 2007. Disponibil la: B. Ultima accesare: 25 octombrie 2017.
01.11.2017 
B: www.teologiepentruazi.ro/2007/07/26/tudor-arghezi-si-dorinta-de-revelare-a-lui-dumnezeu/.
00391.
DUDUIALĂ POPESCU, Lorena. Economical crisis in Romania – a consequence of the wrong mix of macro-economical policies. Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie. Nr. 3/2010. pp.293-302.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
VOINEA, L. Criza economică internă: cauze şi soluţii. Ziarul financiar. 23 nov.2008. Disponibil la: B. Ultima accesare: 29 oct.2017.
01.11.2017 
B: http://www.zf.ro/opinii/criza-economica-interna-cauze-si-solutii-3544642/.
00390.
ENEA1 Constanţa. The effect of tourism services on travelers’ quality of life. No. 1. 2008. pp.171-182. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series. 1. 2008. pp.171-182.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Sef de catedra, Conf.univ.
NEAL, J.D.; SIRGY, M.J and UYSAL, M. Measuring the effect of tourism services on travelers’ quality of life: further validation. Social Indicators Research. 69/2004. pp.243-277.
01.11.2017 
00389.
ENEA1 Constanţa; ENEA Constantin. The Role of Regional Development Policies in Reducing Territorial Disparities Review of International Comparative Management. 11(2). 2010. pp.316-324.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Sef de catedra, Conf.univ.
BABUCEA Ana-Gabriela; DĂNĂCICĂ Daniela-Emanuela. Statistical analysis of the variance of net nominal monthly earnings by development regions in Romania Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie. 1/2008. pp.21-32.
01.11.2017 
00388.
BĂDĂLAN1, Eugen, CEARAPIN, Tudor; POPESCU, Dumitru; ROMANOSCHI, Constantin; TOMA, Gheorghe şi VOICU2 Costică. Instantanee manageriale. Bucureşti: Editura Academiei de Inalte Studii Militare. 2009.


Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1General de armată, Sef al Marelui Stat Major al Armatei Române; 2Rector, Chestor principal de poliție, Prof.univ.
TOMA Gheorghe şi BALTĂ Corneliu. Secretul managementului. Abilitatea conducerii. Soluţii şi sugestii. Bucureşti: Ceres. 2001.
03.10.2017 
00387.
TOMA1, Gheorghe, ŞTEFAN2, Teodoru, TUDOSE3, Mihai şi LUNGU, Severin Florian. Schimbarea managerială, managementul schimbării: manageri înnăscuţi, manageri formaţi. Bucureşti: Editura Academiei Naţionale de Informaţii [A.N.I.]. 2009.

Sursa suspiciunii: Sorin Semeniuc / 3 iulie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”; Guvernul României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prorector, Prof.univ.; 2Rector, General de brigada, Prof.univ.; 3Prim-ministru.
TOMA Gheorghe şi BALTĂ Corneliu. Secretul managementului. Abilitatea conducerii. Soluţii şi sugestii. Bucureşti: Ceres. 2001.
03.10.2017 
00386.
TOMA1, Gheorghe, ŞTEFAN2, Teodoru, TUDOSE3, Mihai şi LUNGU, Severin Florian. Schimbarea managerială, managementul schimbării: manageri înnăscuţi, manageri formaţi. Bucureşti: Editura Academiei Naţionale de Informaţii [A.N.I.]. 2009.

Sursa suspiciunii: Sorin Semeniuc / 3 iulie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”; Guvernul României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prorector, Prof.univ.; 2Rector, General de brigada, Prof.univ.; 3Prim-ministru.
BĂDĂLAN, Eugen; CEARAPIN, Tudor; POPESCU, Dumitru; ROMANOSCHI, Constantin; TOMA, Gheorghe şi VOICU Costică. Instantanee manageriale. Bucureşti: Editura Academiei de Inalte Studii Militare. 2002.
03.10.2017 
00385.
IOACHIM, Andrei, Toacşăn Mariana Irina, BANCIU, Marin Gabriel, NEDELCU Liviu, DUTU, Constantin Augustin, Alexandru V. Horia, ANTOHE1 Stefan, ANDRONESCU2 Ecaterina, JINGA Sorin, Niţă Petru. Synthesis and properties of Ba (Zn 1/3 Ta 2/3) O3 for microwave and millimeter wave applications. Thin Solid Films. 2008 Feb 15;516(7):1558-1562.

Notes: a) the source of suspicion: www.integru.org. b) This work was supported by Ministry of Education and Research under contract CEEX No. 4 / 2005. c) The papers was RETRACTED by the editor.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Guvernul României; Ministerul Educaţiei Naţionale; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare RETRACTATĂ/ RETRACTED work.

Poziţii: 1Decan, Prof.univ. 2Ministru al educației, Rector, Președinte al Consiliului Național al Rectorilor, Membru al Academiei Oamenilor de Știință, Membru al Academiei de Științe Tehnice, Prof.univ., Steaua României în grad de Cavaler din partea instituţiei Preşedintelui României; Doctor honoris causa al instituțiilor: Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa; Universitatea Ovidius din Constanţa Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa; Universitatea Politehnica, Timişoara; Universitatea "Vasile Alecsandri", Bacău; Universitatea "„Ştefan cel Mare”" din Suceava; Universitatea din Petroşani; Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi; Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea Valahia din Târgovişte.
Ioachim A, Toacşăn M.I, Banciu M.G, Nedelcu L, Duţu C.A, Feder M, Plăpcianu C, Lifei F, and Niţă P. Effect of the sintering temperature on the Ba (Zn 1/3 Ta 2/3) O3 dielectric properties. Journal of the European Ceramic Society. 2007 Dec 31;27(2):1117-1122. (Available on-line in 12 June 2006).

Notes: This work was supported by Ministry of Education and Research under contract nr: 09N/505.2003.
03.07.2017 
00384.
IOACHIM, Andrei, Toacşăn Mariana Irina, NEDELCU, Liviu, BANCIU, Marin Gabriel, DUTU Constantin Augustin, ANDRONESCU1, Ecaterina, JINGA, Sorin. Thermal Treatments Effects on Microwave Dielectric Properties of Ba (Zn1/3Ta2/3) O3 Ceramics. Romanian Journal of Information Science and Technology. 2007 Jan 1;10:261-268.

Notes: a) the source of suspicion: www.integru.org. b) This work was supported by Ministry of Education and Research under contract CEEX No. 4 / 2005.
Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Guvernul României; Ministerul Educaţiei Naţionale
Stare/State: Lucrare RETRACTATĂ/ RETRACTED work.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Guvernul României; Ministerul Educaţiei Naţionale; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare RETRACTATĂ/ RETRACTED work.

Poziţii: 1Decan, Prof.univ. 2Ministru al educației, Rector, Președinte al Consiliului Național al Rectorilor, membru al Academiei Oamenilor de Știință, membru al Academiei de Științe Tehnice, Prof.univ., Steaua României în grad de Cavaler din partea instituţiei Preşedintelui României; Doctor honoris causa al instituțiilor: Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa; Universitatea Ovidius din Constanţa Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa; Universitatea Politehnica, Timişoara; Universitatea "Vasile Alecsandri", Bacău; Universitatea "„Ştefan cel Mare”" din Suceava; Universitatea din Petroşani; Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi; Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea Valahia din Târgovişte.
Ioachim A, Toacşăn M.I, Banciu M.G, Nedelcu L, Duţu C.A, Feder M, Plăpcianu C, Lifei F, and Niţă P. Effect of the sintering temperature on the Ba (Zn 1/3 Ta 2/3) O3 dielectric properties. Journal of the European Ceramic Society. 2007 Dec 31;27(2):1117-1122. (Available on-line in 12 June 2006).

Notes: This work was supported by Ministry of Education and Research under contract nr: 09N/505.2003.
03.07.2017 
00383.
IOACHIM Andrei, Toacşăn Mariana Irina, BANCIU, Marin Gabriel, NEDELCU, Liviu, Duţu Constantin Augustin, ANDRONESCU1 Ecaterina, and JINGA, Sorin. Annealing effects on properties of Ba (Zn1/3Ta2/3) O3 dielectric materials. In: International Semiconductor Conference, 2006 Sep 27 (Vol. 2, pp. 253-256). IEEE.

Notes: a) the source of suspicion: www.integru.org. b) This work was supported by Ministry of Education and Research under contract CEEX No. 4 / 2005.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Guvernul României; Ministerul Educaţiei Naţionale Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare RETRACTATĂ/ RETRACTED work.

Poziţii: 1Ministru al educației, Rector, Președinte al Consiliului Național al Rectorilor, membru al Academiei Oamenilor de Știință, membru al Academiei de Științe Tehnice, Prof.univ., Steaua României în grad de Cavaler din partea instituţiei Preşedintelui României; Doctor honoris causa al instituțiilor: Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa; Universitatea Ovidius din Constanţa Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa; Universitatea Politehnica, Timişoara; Universitatea "Vasile Alecsandri", Bacău; Universitatea "„Ştefan cel Mare”" din Suceava; Universitatea din Petroşani; Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi; Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea Valahia din Târgovişte.
Ioachim A, Toacşăn MI, Banciu MG, Nedelcu L, Duţu CA, Feder M, Plăpcianu C, Lifei F, and Niţă P. Effect of the sintering temperature on the Ba (Zn 1/3 Ta 2/3) O 3 dielectric properties. Journal of the European Ceramic Society. 2007 Dec 31;27(2):1117-1122. (Available on-line in 12 June 2006).

Notes: This work was supported by Ministry of Education and Research under contract nr: 09N/505.2003.
03.07.2017 
00382.
FRUNZETI1, Teodor şi BUŞE, Dorel. Relaţii Internaţionale. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" [UNAp]. 2011.

Sursa suspiciunii: Melania Cincea / 16 iunie 2017 / www.putereaacincea.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
TODEREAN Olivia. Feminismul în Relaţiile Internaţionale. MIROIU Andrei, UNGUREANU Radu-Sebastian (coordonatori), BIRÓ Daniel, DÏRDALĂ Lucian-Dumitru şi TODEREAN Olivia. Manual de relaţii internaţionale. Iaşi; Bucureşti: Polirom. 2006. p.165-177.
03.07.2017 
00381.
FRUNZETI1, Teodor şi BUŞE, Dorel. Relaţii Internaţionale. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" [UNAp]. 2011.

Sursa suspiciunii: Melania Cincea / 16 iunie 2017 / www.putereaacincea.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, General-locotenent, Prof.univ.
MIROIU Andrei. Evoluţia sistemului internaţional până la 1914. MIROIU Andrei, UNGUREANU Radu-Sebastian (coordonatori), BIRÓ Daniel, DÏRDALĂ Lucian-Dumitru şi TODEREAN Olivia. Manual de relaţii internaţionale. Iaşi; Bucureşti: Polirom. 2006. p.15-30.
03.07.2017 
00380.
FRUNZETI1, Teodor şi BUŞE, Dorel. Relaţii Internaţionale. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" [UNAp]. 2011.

Sursa suspiciunii: Melania Cincea / 16 iunie 2017 / www.putereaacincea.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, General-locotenent, Prof.univ.
APAHIDEANU Ionuţ. Globalizarea între concept şi realitatea desemnată. MIROIU Andrei, UNGUREANU Radu-Sebastian (coordonatori), BIRÓ Daniel, DÏRDALĂ Lucian-Dumitru şi TODEREAN Olivia. Manual de relaţii internaţionale. Iaşi; Bucureşti: Polirom. 2006. p.303-310.
03.07.2017 
00379.
FRUNZETI1, Teodor şi BUŞE, Dorel. Relaţii Internaţionale. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" [UNAp]. 2011.

Sursa suspiciunii: Melania Cincea / 16 iunie 2017 / www.putereaacincea.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, General-locotenent, Prof.univ.
APAHIDEANU Ionuţ. Problema nivelurilor de analiză în Relaţiile Internaţionale. MIROIU Andrei, UNGUREANU Radu-Sebastian (coordonatori), BIRÓ Daniel, DÏRDALĂ Lucian-Dumitru şi TODEREAN Olivia. Manual de relaţii internaţionale. Iaşi; Bucureşti: Polirom. 2006. p. 61-70.
03.07.2017 
00378.
FRUNZETI1, Teodor şi BUŞE, Dorel. Relaţii Internaţionale. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" [UNAp]. 2011.

Sursa suspiciunii: Melania Cincea / 16 iunie 2017 / www.putereaacincea.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, General-locotenent, Prof.univ.
MIROIU Andrei şi SOARE Simona. Balanţa de putere. MIROIU Andrei, UNGUREANU Radu-Sebastian (coordonatori), BIRÓ Daniel, DÏRDALĂ Lucian-Dumitru şi TODEREAN Olivia. Manual de relaţii internaţionale. Iaşi; Bucureşti: Polirom. 2006. p. 199-208.
03.07.2017 
00377.
FRUNZETI1, Teodor şi BUŞE, Dorel. Relaţii Internaţionale. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" [UNAp]. 2011.

Sursa suspiciunii: Melania Cincea / 16 iunie 2017 / www.putereaacincea.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, General-locotenent, Prof.univ.
MIROIU Andrei şi UNGUREANU Radu – Sebastian. Introducere: domeniul Relaţiilor Internaţionale MIROIU Andrei, UNGUREANU Radu-Sebastian (coordonatori), BIRÓ Daniel, DÏRDALĂ Lucian-Dumitru şi TODEREAN Olivia. Manual de relaţii internaţionale. Iaşi; Bucureşti: Polirom. 2006. p. 11-14.
03.07.2017 
00376.
TOMA1, Gheorghe, ŞTEFAN2, Teodoru, TUDOSE2, Mihai şi LUNGU, Severin Florian. Schimbarea managerială, managementul schimbării: manageri înnăscuţi, manageri formaţi. Bucureşti: Editura Academiei Naţionale de Informaţii [A.N.I.]. 2009.

Sursa suspiciunii: Sorin Semeniuc / 3 iulie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”; Guvernul României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prorector, Prof.univ.; 2Rector, General de brigada, Prof.univ.; 3Prim-ministru.
NEMETI, Edit. Dialogul social şi managementul conflictelor. BURCU Aurelian, VASIU Angela şi BURCU Alexandru (Coordonatori). Dimensiuni fundamentale ale dezvoltării comunitare: educaţia, economia şi mediul social. Cluj-Napoca : Argonaut, 2005. p.221-240.
03.07.2017 
00375.
TOMA1, Gheorghe, ŞTEFAN2, Teodoru, TUDOSE3, Mihai şi LUNGU, Severin Florian. Schimbarea managerială, managementul schimbării: manageri înnăscuţi, manageri formaţi. Bucureşti: Editura Academiei Naţionale de Informaţii [A.N.I.]. 2009.

Sursa suspiciunii: Sorin Semeniuc / 3 iulie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”; Guvernul României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prorector, Prof.univ.; 2Rector, General de brigada, Prof.univ.; 3Prim-ministru.
TELEŞPAN Constantin, HALMAGHI Elisabeta-Emilia. Managementul schimbării. Buletinul ştiinţific al Academiei Fortelor Terestre Nicolae Bălcescu. 2. 2002.
03.07.2017 
00374.
TOMA1, Gheorghe, ŞTEFAN2, Teodoru, TUDOSE3, Mihai şi LUNGU, Severin Florian. Schimbarea managerială, managementul schimbării: manageri înnăscuţi, manageri formaţi. Bucureşti: Editura Academiei Naţionale de Informaţii [A.N.I.]. 2009.

Sursa suspiciunii: Sorin Semeniuc / 3 iulie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”; Guvernul României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prorector, Prof.univ.; 2Rector, General de brigada, Prof.univ.; 3Prim-ministru.
RADU, Iustina. Managementul schimbării în organizaţii. Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“. 3. 2008. p.311-317.
03.07.2017 
00373.
TOMA1, Gheorghe, ŞTEFAN2, Teodoru, TUDOSE3, Mihai şi LUNGU, Severin Florian. Schimbarea managerială, managementul schimbării: manageri înnăscuţi, manageri formaţi. Bucureşti: Editura Academiei Naţionale de Informaţii [A.N.I.]. 2009.

Sursa suspiciunii: Sorin Semeniuc / 3 iulie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”; Guvernul României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prorector, Prof.univ.; 2Rector, General de brigada, Prof.univ.; 3Prim-ministru.
CHELCEA Septimiu.Metodologia cercetării sociologice: metode cantitative şi calitative. Bucureşti: Editura Economică. 2001.
03.07.2017 
00372.
TOMA1, Gheorghe, ŞTEFAN2, Teodoru, TUDOSE3, Mihai şi LUNGU, Severin Florian. Schimbarea managerială, managementul schimbării: manageri înnăscuţi, manageri formaţi. Bucureşti: Editura Academiei Naţionale de Informaţii [A.N.I.]. 2009.

Sursa suspiciunii: Sorin Semeniuc / 3 iulie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”; Guvernul României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prorector, Prof.univ.; 2Rector, General de brigada, Prof.univ.; 3Prim-ministru.
TOMA Gheorghe şi BALTĂ Corneliu.Secretul managementului. Abilitatea conducerii. Soluţii şi sugestii. Bucureşti: Ceres. 2001.
03.07.2017 
00371.
TOMA1, Gheorghe, ŞTEFAN2, Teodoru, TUDOSE3, Mihai şi LUNGU, Severin Florian. Schimbarea managerială, managementul schimbării: manageri înnăscuţi, manageri formaţi. Bucureşti: Editura Academiei Naţionale de Informaţii [A.N.I.]. 2009.

Sursa suspiciunii: Sorin Semeniuc / 3 iulie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”; Guvernul României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prorector, Prof.univ.; 2Rector, General de brigada, Prof.univ.; 3Prim-ministru.
TOFFLER Alvin.Şocul viitorului. Bucureşti: Editura Politică. 1973.
03.07.2017 
00370.
TOMA1, Gheorghe, ŞTEFAN2, Teodoru, TUDOSE3, Mihai şi LUNGU, Severin Florian. Schimbarea managerială, managementul schimbării: manageri înnăscuţi, manageri formaţi. Bucureşti: Editura Academiei Naţionale de Informaţii [A.N.I.]. 2009.

Sursa suspiciunii: Sorin Semeniuc / 3 iulie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”; Guvernul României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prorector, Prof.univ.; 2Rector, General de brigada, Prof.univ.; 3Prim-ministru.
POPESCU, Dumitru I.Managementul modern al organizaţiilor. Bucureşti: Fundaţia România de Mâine. 2005.
03.07.2017 
00369.
MARIN, Dinu, SOCOL, Aura Gabriela, SOCOL, Cristian and MARINAŞ, Marius. Pro-cyclical fiscal policies – asymmetric transmission channel in Eurozone. The Romanian case. Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. 2012. Available at: www.ecocyb.ase.ro/Articles20121.htm. Last accesed: 21 March 2017.

Sursa suspiciunii: Ciprian Domnişoru / 21 octombrie 2014 / www.voxpublica.realitatea.net.

Note: This article represents the dissemination of research financed by Social European Fund, contract no POSDRU/89/1.5/S/59184 Postdoctoral research performance and excellence in economic sciences in Romania, Academy of Economic Studies, Bucharest.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
SOCOL, Cristian and SOCOL, Aura Gabriela. The analysis of fiscal policy management in Romania: Lessons for emerging countries. African Journal of Business Management 3(5). p. 240-247. May, 2009. Available online at www.academicjournals.org/AJBM. DOI: 10.5897/AJBM09.017 ISSN 1993-8233.
22.03.2017 
00368.
BUNGESCU Sorin-Tiberiu, PILOCA Lorin. Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor zootehnice. Timişoara : Eurobit. 2010. ISBN: 978-973-620-644-3 (partea a II-a).

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BUNGESCU Sorin-Tiberiu, POPA Ion C. Maşini şi instalaţii zootehnice. Timişoara : Eurobit. 2007..
22.03.2017 
00367.
BUNGESCU Sorin-Tiberiu, PILOCA Lorin. Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor zootehnice. Timişoara : Eurobit. 2009. ISBN: 978-973-620-555-2 (partea I-a).

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BUNGESCU Sorin-Tiberiu, POPA Ion C. Maşini şi instalaţii zootehnice. Timişoara : Eurobit. 2007..
22.03.2017 
00366.
VINTILĂ, Cristian, and SCHNAKOVSZKY1, Carol. The using of the POKA-YOKE techniques in order to avoid the translation programs and meniu from other languages. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 8. 2002. p. 144-149.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Prof.univ.
ROBINSON, Harry. Using Poka-Yoke Techniques for Early Defect Detection. In: Sixth International Conference on Software Testing Analysis and Review>/i> (STAR'97). San Jose. SUA. 7 Mai 1997. p.134-145. Available at: www.faculty.washington.edu/apurva/502/Readings/Lean/pokasoft.pdf.
22.03.2017 
00365.
LUCA, Sabin Adrian. A Short Prehistory of Transylvania (Romania). Lectures given within the Erasmus Program at Tübingen University, Germany, May 5-7, 2006. In: Acta Terrae Septemcastrensis. XVI/2006, Sabin Adrian LUCA (editor), Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Istorie și Patrimoniu, Heidelberg-Sibiu 2006. Heidelberg: Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg. ISBN 3-929848-53-8; Alba Iulia: Editura Altip. 2006. ISBN 973-7724-89-5.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
URSULESCU, Nicolae. Inceputurile istoriei pe teritoriul României. Iaşi: Casa Editorială ”Demiurg”. 1998. ISBN 973-98105-6-X.
22.03.2017 
00364.
LUCA, Sabin Adrian. A Short Prehistory of Transylvania (Romania). Lectures given within the Erasmus Program at Tübingen University, Germany, May 5-7, 2006. In: Acta Terrae Septemcastrensis. XVI/2006. Sabin Adrian LUCA (editor). Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Istorie și Patrimoniu, Heidelberg-Sibiu 2006. Alba Iulia: Editura Altip. 2006. ISBN 3-929848-53-8; ISBN 973-7724-89-5 Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg *Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek* Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Angaben sind im Internet über www.dnb.ddb.de abrufbar.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
DUMITRESCU Vladimir şi VULPE Alexandru. Dacia înainte de Dromihete. Bucureşti: Editura Științifică și Enciclopedică. 1988.
22.03.2017 
00363.
GRIGORE Ana-Maria and RADU Cătălina. Reengineering the management system in small and medium enterprises’ from Romania. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia. LV(1). 2010. p.159-166.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
McADAM Rodney. Large scale innovation – reengineering methodology in SMEs. Positivistic and phenomenological approaches. International Small Business Journal. 20(1). p.33–52.
17.02.2017 
00362.
COSTIŞOR, Otilia, and LINERT, Wolfgang. On polynuclear complexes in 3d-4f system. Reviews in Inorganic Chemistry. 25. p.13-54. 2005.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
COSTIŞOR, Otilia, and LINERT, Wolfgang. 3d-4f coordination compounds. Trends in Inorganic Chemistry. 8. p.89-106. 2004.
23.01.2017 
00361.
CICEA, Claudiu and BUŞU, Cristian. The SWOT analysis of the ROMANIAN health care system. Review of International Comparative Management. Special Number . 1/2011. p.188-194.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
CICEA Claudiu, BUŞU Cristian. and ARMEANU E. The SWOT analysis of the Romanian health care system and the key elements for resources allocation. Management research and practice. 3(3). 2011. p. 32-41.
23.01.2017 
00360.
BUŞU, Mihail and BUŞU, Cristian. The liberalization process of the railway sector in Romania and some infringement case studies. Proceedings of the 9th International Management Conference "Management and Innovation For Competitive Advantage", November 5th-6th, 2015, Bucharest. p.523-540.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BUŞU, Cristian and BUŞU, Mihail. The Liberalization Process of the Railway Sector in Romania and European Union Countries. Review of International Comparative Management. 16(3). July 2015 p.305-313.
23.01.2017 
00359.
RUSU1, Tiberiu şi GLIGOR2, Gheorghe. Educaţie tehnologică : managementul calităţii, protecţia mediului, tehnologii de prelucrare a lemnului. Cluj-Napoca : U.T.Pres. 2002.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Preşedintele României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.al Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca; Cancelar al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Medalia "Meritul pentru Învățământ" - Clasa a III-a. 2Conf.univ.
RUSU, Tiberiu. Managementul calităţii. Cluj-Napoca: Mediamira. 1997.
05.01.2017 
00358.
MUNTEANU1, Radu Ioan şi RUSU2, Tiberiu. Introducere în ingineria calităţii. Cluj-Napoca : Mediamira. 2002.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Preşedintele României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Ordinul Național "Serviciul Credincios" - Cavaler, Cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca, Prof.univ.; 2Prof.univ.al Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca; Cancelar al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Medalia "Meritul pentru Învățământ" - Clasa a III-a.
RUSU, Tiberiu. Managementul calităţii. Cluj-Napoca: Mediamira. 1997.
05.01.2017 
00357.
ROŞCA1, Ion Gh., NĂSTASE2, Pavel, and MIHAI3, Florin. Information Systems Audit for University Governance in Bucharest Academy of Economic Studies. Informatica Economică. 14(1). p.21-31. 2010.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia de Studii Economice, Bucureşti; Ministerul Educaţiei Naţionale; Guvernul României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Prof.univ.; 2Ministru al educaţiei, Rector, Prof.univ.; 3Prof.univ.
IFC. Corporate Governance - Six Steps. 2006. Available: http://www.globalsepri.org/UploadPhotos/ 2008912174658307.pdf. Last accessed: 4 January, 2017.
05.01.2017 
00356.
ROŞCA1, Ion Gh., NĂSTASE2, Pavel, and MIHAI3, Florin. Information Systems Audit for University Governance in Bucharest Academy of Economic Studies. Informatica Economică. 14(1). p.21-31. 2010.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia de Studii Economice, Bucureşti; Ministerul Educaţiei Naţionale; Guvernul României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Prof.univ.; 2Ministru al educaţiei, Rector, Prof.univ.; 3Prof.univ.
Unit EI, Britain G. Corporate governance: The new strategic imperative. Economist Intelligence Unit; p.1-25. 2002. Available at: graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/KPMG_final.pdf. [Accessed: Jan 5, 2017].
05.01.2017 
00355.
PIRTEA1, Marilen and BOŢOC, Claudiu. Risk Aversion Behavior. Relationship Between Risk Aversion, Prudence and Cautiousness. Annales Universitatis Apulensis, Series Oeconomica. 10. 2008. p.312-319. Available at: www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1020081/32.pdf.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 4 decembrie 2016 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest Timisoara;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Roziţii: 1Rector, Prof.univ., Cetăţean de onoare al Oraşului Ştei, Bihor.
NIELSEN, Lars Tyge. Monotone Risk Aversion. Centre for Economic Policy Research. 1997. Available at: flora.insead.edu/fichiersti_wp/inseadwp1997/97-29.pdf.
07.12.2016 
00354.
PIRTEA1, Marilen; NICOLESCU2, Ana Cristina and BOŢOC, Claudiu. The role of strategic planning in modern organizations. Annales Universitatis Apulensis, Series Oeconomica. 11(2). 2009. p.953-957.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 4 decembrie 2016 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest Timisoara;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Roziţii: 1Rector, Prof.univ., Cetăţean de onoare al Oraşului Ştei, Bihor. 2Conf.univ.
HUSSEY David. Strategic Management. From theory to implementation. Fourth edition. Butterworth-Heinemann, 1998.
07.12.2016 
00353.
PIRTEA1, Marilen; NICOLESCU2, Ana Cristina and BOŢOC, Claudiu. The role of strategic planning in modern organizations. Annales Universitatis Apulensis, Series Oeconomica. 11(2). 2009. p.953-957.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 4 decembrie 2016 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest Timisoara;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Roziţii: 1Rector, Prof.univ., Cetăţean de onoare al Oraşului Ştei, Bihor; 2Conf.univ.
MITTENTHAL Richard A. Ten Keys to Successful Strategic Planning for Nonprofit and Foundation Leaders. TCC Group. 2002.p.1-12.
07.12.2016 
00352.
ALEXE Petru şi COMAN Luminiţa. Transformarea animalului în viu. Timişoara: Mirton. 2000.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
ALEXE Petru. Tehnologia cărnii. Abatorizare. Galaţi: Editura Universităţii “Dunărea de Jos”. 1996.
07.12.2016 
00351.
ALEXE Petru şi COMAN Luminiţa. Transformarea animalului în viu. Timişoara: Mirton. 2000.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
MUSCĂ, Mihai; DINACHE, Pavel şi BANU, Constantin. Tehnologia cărnii şi subproduselor: pentru ingineri şi subingineri. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 1980.
07.12.2016 
00350.
PETRACHE, Alin. Teoriile producerii oboselii. Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Nr.2/2012. p.276-279. Disponibil la: www.ceeol.com/search/article-detail?id=7628.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
SABĂU, Elena. Refacere – recuperare: kinetoterapie în activitatea sportivă. Ediţia a III-a. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine. 2009. ISBN: 978-973-163-480-7.
07.11.2016 
00349.
DUŢĂ, Paul Dănuţ; POPA, Cristian şi POPA-GAVRILOVICI, Gioni. Securitatea prin cooperare: politici de integrare. Vol.2. Sibiu: Techno Media. 2007. ISBN: 978-973-4865-48-9.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
DUŢĂ, Paul. Consideraţii privind negocierile unui nou acord cadru UE-Rusia. Sfera Politicii. 125. 2006. p.119-126. Disponibil la: www.ceeol.com.
07.11.2016 
00348.
BĂBUŢ, Bujor Gabriel; MORARU, Iosif Roland; BĂBUŢ, Crinela Monica. Applications potentielles au génie civil des deux grandes approches conceptuelles de l'analyse des risques. Annals of the University of Petrosani. Mining Engineering. Vol. 12. 2011. p175-182.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
VERDEL, Thierry. Méthodologies d’évaluation globale des risques. Applications potentielles au Génie Civil. In: Risque et Génie Civil. Actes du Colloque. 8-9 Novembre 2000. Paris. p.23-38.
07.11.2016 
00347.
ANDREI Vasile Liviu. Management educaţional al zonelor defavorizate. Timişoara: Mirton. 2006.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
ANDREI Vasile Liviu şi GâRDU Constantin Cristinel. Managementul proiectului educaţional. Timişoara: Mirton. 2005.
07.11.2016 
00346.
DĂNĂILĂ1 Leon. The cordocyte. Proc.Rom.Acad. Series B. 16(2). 2014. p.83-102.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, Bucureşti; Academia Română; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician; Comandor al Ordinului Național "Serviciul Credincios" acordat de Presedintele României.
DĂNĂILĂ Leon şi PĂIŞ Viorel. The cordocytes of the human brain. An atlas of light and electron microscopy. Bucureşti: Ars Academica. 2014.
07.11.2016 
00345.
DĂNĂILĂ1 Leon. The cordocyte. Proc.Rom.Acad. Series B. 16(2). 2014. p.83-102.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, Bucureşti; Academia Română; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician; Comandor al Ordinului Național "Serviciul Credincios" acordat de Presedintele României. .
PĂIŞ Viorel, DĂNĂILĂ, Leon and PĂIŞ Emil. Ultrastructural characterization of a developing pericytic microtumor in the white matter post laceration. International Journal of Stem Cell Research and Transplantation (IJST). 01(01). 2013. p.1-7.
07.11.2016 
00344.
DĂNĂILĂ1 Leon. The cordocyte. Proc.Rom.Acad. Series B. 16(2). 2014. p.83-102.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, Bucureşti; Academia Română; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician; Comandor al Ordinului Național "Serviciul Credincios" acordat de Presedintele României.
PĂIŞ Viorel, DĂNĂILĂ, Leon and PĂIŞ Emil. From pluripotent stem cells to multifunctional cordocytic phenotypes in the human brain:an ultrastructural study. Ultrastructural Pathology. 36(4). 2012. p.252-259
07.11.2016 
00343.
1ZICHIL Valentin; PINTILIE, Gheorghe; SAVIN, Carmen and JUDELE, Adrian. Numerical method using finite element method for forces and acceleration of the piston-crank mechanism at the rotary valves D.I. diesel engine. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 9(1). 2003. p.117-123.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Roziţii: 1Decan, Prof.univ.
ZWEIRI Y.H.; WHIDBORNE J.F. and SENEVIRATNE L.D. Dynamic simulation of a single-cylinder diesel engine including dynamometer modelling and friction. Proc.Instn.Mech.Engrs. vol 213 part D. 1999. pag 391-402.
07.11.2016 
00342.
ZICHIL1 Valentin; PINTILIE, Gheorghe; SAVIN, Carmen and JUDELE, Adrian. Computational Method using F.E.M. for Optimized Bowl Configuration. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 9(1). 2003. p.123-126.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Roziţii: 1Decan, Prof.univ.
WILLEMS W.; van den HEUVEL, B.; SOMMERHOFF, A.; KRAMER F. and KARVOUNIS, E. Computational Methods for Diesel Combustion System Development. Auto Technology. 2(2). 2002. p.64-66. doi:10.1007/BF03246684.
07.11.2016 
00341.
DĂNĂILĂ1 Leon. The cordocyte. Proc.Rom.Acad. Series B. 16(2). 2014. p.83-102.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, Bucureşti; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician.
PĂIŞ Viorel, DĂNĂILĂ, Leon and PĂIŞ Emil. Cordocytes-stem cells cooperation in the human brain with emphasis on pivotal role of cordocytes in perivascular areas of broken and thrombosed vessels.Ultrastructural Pathology. 37(6). 2013. p.425-432
07.11.2016 
00340.
FLORESCU1, Nicu. Modul de finanţare a activităţilor sportive din România şi posibilităţile de prevenire şi combatere a evaziunii şi fraudei fiscale în acest domeniu. Teză de doctorat. Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga”. 2010.

Notă: Coordonator ştiinţific: Prof.univ. UNGUREANU Aristotel Mihai.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Lucian Blag" Sibiu;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Roziţii: 1Doctorand.
BIRLE Vasile. Evaziunea fiscală şi impactul acesteia asupra echităţii fiscale. Teză de doctorat. Rezumat. Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga” / Facultatea de Ştiinţe Economice. 2009. Disponibil la: http://doctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/REZ-ROM-BIRLE.pdf.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Elena Drăgoescu.
07.11.2016 
00339.
FLORESCU1, Nicu. Modul de finanţare a activităţilor sportive din România şi posibilităţile de prevenire şi combatere a evaziunii şi fraudei fiscale în acest domeniu. Teză de doctorat. Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga”. 2010.

Notă: Coordonator ştiinţific: Prof.univ. UNGUREANU Aristotel Mihai.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Lucian Blag" Sibiu;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Roziţii: 1Doctorand.
MOGOS Adrian, RADU Paul Cristian, VAGLENOV Stanimir. Reţeaua transferurilor Becali – Minguella. Jurnalul (on-line). 19 decembrie 2008. Disponibil la: www.jurnalul.ro/special-jurnalul/reteaua-transferurilor-becali-minguella-141281.html.
07.11.2016 
00338.
FLORESCU1, Nicu. Modul de finanţare a activităţilor sportive din România şi posibilităţile de prevenire şi combatere a evaziunii şi fraudei fiscale în acest domeniu. Teză de doctorat. Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga”. 2010.

Notă: Coordonator ştiinţific: Prof.univ. UNGUREANU Aristotel Mihai.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Lucian Blag" Sibiu;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Roziţii: 1Doctorand.
DNA. Rechizitoriu. Dosar nr. 48/P/2006. Direcţia Naţională Anticorupţie / Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. 30.09.2008. www.prosport.ro/fotbal-intern/citeste-aici-rechizitoriul-care-a-dus-la-condamnarea-celor-opt-inculpati-din-dosarul-transferurilor-12193752; storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/581/7906/12193752/6/rechizitoriu-48-p-2006-final.pdf.
07.11.2016 
00337.
FLORESCU1, Nicu. Modul de finanţare a activităţilor sportive din România şi posibilităţile de prevenire şi combatere a evaziunii şi fraudei fiscale în acest domeniu. Teză de doctorat. Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga”. 2010.

Notă: Coordonator ştiinţific: Prof.univ. UNGUREANU Aristotel Mihai.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Lucian Blag" Sibiu;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Roziţii: 1Doctorand.
Guvernul României. Hotărârea nr.141 din 23 februarie 2010 (Hotărârea 141/2010) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret. Publicată în Monitorul Oficial 137 din 2 martie 2010 (M.Of.137/2010).
07.11.2016 
00336.
FLORESCU1, Nicu. Modul de finanţare a activităţilor sportive din România şi posibilităţile de prevenire şi combatere a evaziunii şi fraudei fiscale în acest domeniu. Teză de doctorat. Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga”. 2010.

Notă: Coordonator ştiinţific: Prof.univ. UNGUREANU Aristotel Mihai.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Lucian Blag" Sibiu;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Roziţii: 1Doctorand.
Comisia Europeană. Comisia adoptă Cartea albă privind sportul. IP/07/1066. Bruxelles, 11 iulie 2007. Disponibil la: www.europa.eu/rapid/press-release_IP-07-1066_ro.htm.
07.11.2016 
00335.
FLORESCU1, Nicu. Modul de finanţare a activităţilor sportive din România şi posibilităţile de prevenire şi combatere a evaziunii şi fraudei fiscale în acest domeniu. Teză de doctorat. Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga”. 2010.

Notă: Coordonator ştiinţific: Prof.univ. UNGUREANU Aristotel Mihai.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Lucian Blag" Sibiu;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Roziţii: 1Doctorand.
* * *. Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului. Mon. Of. nr. 200 din 9 mai 2000.
07.11.2016 
00334.
JITĂREANU Andy Felix. Studies on global trends in wine marketing. Agronomy Series of Scientific Research. Agronomy Serie. / Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie. 55 (2). 2012. p.89-93.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
HALL, C. Michael and MITCHELL, Richard. Wine marketing – a practical guide. Amsterdam: Butterworh-Heinemann. 2008.
24.10.2016 
00333.
ŞOMOTECAN1, Mărioara, HĂRDĂU2, Mihail şi BODEA3, Sanda. Rezistenţa materialelor. Recenzenţi: Prof.PĂSTRĂV Ioan, Prof.BURNETE Nicolae, Prof.VAIDA Liviu. Cluj-Napoca : U. T. Pres. 2005.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Guvernul României; Ministerul Educaţiei Naţionale;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.;2Ministru al educaţiei, Prof.univ.; 3Prodecan, Conf.univ.
ŞOMOTECAN Mărioara şi HĂRDĂU Mihail. Rezistenţa materialelor. Recenzenţi: PĂSTRĂV Ioan, Prof.MĂTIEŞ Vistrian, Prof.CORDOŞ Nicolae. Cluj-Napoca : Editura ICPIAF, 1997.
24.10.2016 
00332.
MIRICĂ1, Nicolae; MIRICĂ Marius Constantin; IORGA Mirela; DRAGOŞ Ana; BALCU2, Ionel şi POPA Iuliana. Clorinarea apei potabile. Timişoara: Mirton. 2008. ISBN 978-973-52-0665-9.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată (INCEMC), Timişoara;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Director al INCEMC, Timişoara; 2Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al INCEMC, Timişoara
DEL SIGNORE Giovanni. Small portable electrolytic sodium hypochlorite on site generators. 2008. US Patent Application US 2008/0210552 A1. Filed: March 1, 2007.
24.10.2016 
00331.
COSTOIU1, Mihnea; ADAMESCU, Dorina; SVASTA, Paul; NICOLA, Sofia; Valentin, PLEŞU; IANCU, Petrică; ALEŞINCU, Horia; ŢAPU, Adina and TĂLPUŞ, Monica. Integrated Software Application for University Research Management. Chemical Engineering Transactions. Vol.21. 2010. p.1069-1074.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Politehnica, Bucuresti; Preşedintele României; Guvernul României; Ministerul Cercetării şi Inovării;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Ministru al cercetării, Rectorul Universitatii Politehnica din Bucureşti;Cavaler al Ordinului Național "Serviciul Credincios" acordat de Presedintele Romaniei.
ADAMESCU, Dorina; COSTOIU, Mihnea; COROCĂESCU, Mihai; PLEŞU Valentin; IANCU, Petrică; ADAMESCU, Gheorghe; ARSENE, Constantin and TĂLPUŞ, Monica. Integrated Software Application for University Management of Material Resources. Chemical Engineering Transactions. Vol.21. 2010.p.493-498.
24.10.2016 
00330.
ISPAS, Vasile. Materiale și tehnologii primare, Partea I, Metale si aliaje, Metalurgie și studiul metalelor. Referenţi: Prof.univ.RAŞEEV, Dumitru, Prof.univ.TUDOR Ioan. Ploieşti: Cartfil Universal. 1998. ISBN 973-9321-14-3.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
GâDEA, Suzana şi PETRESCU, Maria. Metalurgie fizică și studiul metalelor, Partea a II-a, Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică. 1981.
24.10.2016 
00329.
ROŞCA Mihai Bogdan. Politică prin televiziune. Lucrare de diplomă. Coordonator: Lect.univ.Dâncu Vasile Sebastian. Cluj-Napoca: Universitatea Babeş Bolyai. 1998.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
MICLĂUŞ Ioan Mihai. Campaniile prezidenţiale televizate. Lucrare de diplomă. Coordonator: Prof.univ.Boari Vasile. Cluj-Napoca: Universitatea Babeş Bolyai / Facultatea de ştiinţe Politice şi Administraţie Publică / Secţia Stiinţe Politice.1997.
24.10.2016 
00328.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
OLTEANU Gabriel Ion(director de proiect), IACOB Adrian, GORUNESCU Mirela, VOICU Adriana Camelia, POP Ştefan, DRAGOMIRESCU Bianca, RUIU Marin şi ŞTEFAN Eduard Cristian. Metodologie criminalistică structurile infracţionale şi activităţile ilicite desfăşurate de către acestea. Bucureşti: AIT Laboratories. 2008.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
00327.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
VOCILĂ, Andrei. Vulnerabilităţi ale securităţii naţionale – corupţia şi crima organizată. 21 octombrie 2010. Disponibil la: B. Ultima accesare: 23 septembrie 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
B: https://andreivocila.wordpress.com/2010/09/21/vulnerabilitati-ale-securitatii-nationale-coruptia-si-crima-organizata-2/
00326.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
ALBU, Petru. Crima organizată în perioada de tranziţie – o ameninţare majoră la adresa securităţii internaţionale. Bucureşti: Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 2007. Disponibil la: B. Ultima accesare: 23 septembrie 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
B: www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2007/CRIMA%20ORGANIZATA/crima%20organizata.pdf
00325.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
DAMIAN, Miclea. Combaterea crimei organizate – evoluţie, tipologii, legislaţie, particularităţi – Curs. Vol. I. Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 2004. Disponibil la: B. Ultima accesare: 13 iunie 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
B: www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2004/Crima%20organizata%20fara%20CIP.pdf
00324.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
BUNECI, Petre. Crimă organizată. Consideraţii privind grupul infracţional organizat. Simpozionul de Criminalistică organizat de Asociaţia Criminaliştilor din România şi I.G.P.R, Bucureşti. 2009. p. 27-29. Disponibil la: B. Ultima accesare: 23 mai 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
B: www.mpublic.ro/jurisprudenta/publicatii/crima_organizata.pdf
00323.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
PAPUC, Ana Maria. Combaterea crimei organizate - viziunea ONU. Impact strategic. Nr.1/2005. p.132-138. Disponibil la: www.cssas.unap.ro. Ultima accesare: 1 aprilie 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
00322.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
MATEUŢ, G., RUDICĂ, T., PETRESCU, V.E., ONU, N.S., DUBLEA, A., LUCA, S., IOVU, D., TĂRNICERIU, R.D., GAFTA, G.L., LUCA, C., PRUNĂ, R.A.. Traficul de fiinţe umane – infractor, victimă, infracţiune. Iaşi: Asociaţia Alternative Sociale. 2005.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
00321.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
HEDEŞIU, Emil. Crima organizată transfrontalieră - sursă de risc cu implicaţii asupra securităţii naţionale a României. In: Constantin MOŞTOFLEI (coordonator). Surse de instabilitate la nivel global şi regional. Implicaţii pentru România. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare. 2004.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
00320.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
DRAGOMAN, Ion şi CIOROBEA, Aurel-Mihail. Lupta societăţii organizate împotriva criminalităţii organizate. Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". nr. 2/2007. p. 7-25. Disponibil la: B. Ultima accesare: 4 aprilie 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
B: www.buletinul.unap.ro/pagini/pdf/buletin-2-2007.pdf
00319.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
DOBRINOIU, Maxim. Infracţiuni în domeniul informatic. Bucureşti. 2006. Disponibil la: B. Ultima accesare: 30 iunie 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
B: e-crime.ro/ecrime/site/files/93361241097364Infractiuniindomeniulinformatic.pdf.
00318.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: Redacţia. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Ordinul Național "Steaua României" - Cavaler.
LUNGU, Viorica. Protecţia judiciară a victimelor traficului de fiinţe umane. Doctrină şi jurisprudenţă. nr. 3-4/2007. Congresul de ştiinţe penale. 25-27 mai 2006. Constanţa. p.3-12. Disponibil la: B. Ultima accesare: 3 mai 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
B: www.cstpenale2006.webgarden.ro/panelright/newsletter/politica-penala-si-legislatia/sectiunea-1.
00317.
ŢUPULAN, Marin-Claudiu. Către o nouă politică la nivel european în domeniul controlului noilor substanţe psihoactive. Studii de securitate publică. 4/2013. p.236 - 240. Disponibil la: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=6223.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Comisia europeană. Propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind noile substanţe psihoactive. Bruxelles: Comisia europeană. COM(2013) 619 final 2013/0305 (COD). 17.9.2013
08.09.2016 
00316.
ŢUPULAN, Marin-Claudiu. Comunicarea în managementul stărilor conflictuale. Studii de securitate publică. 2/2013. p.128-133. Disponibil la: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=172094.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BABOŞ, Alexandru şi RIZESCU, Alexandru. Consideraţii privind gestionarea comunicării stărilor conflictuale. Revista Academiei Forţelor Terestre. 10(3 (39)). 2005. p.37-47.
08.09.2016 
00315.
OLTEANU1, Gabriel Ion (director proiect), IACOB2, Adrian, GORUNESCU3, Mirela, VOICU4, Adriana Camelia, POP, Ştefan, DRAGOMIRESCU5, Bianca, RUIU6, Marin şi ŞTEFAN7, Eduard Cristian. Metodologie criminalistică. Structurile infracţionale şi activităţile ilicite desfăşurate de către acestea. Bucureşti: AIT Laboratories. 2008. ISBN: 978-973-88201-2-8. p.182-188.

Notă: această lucrare sintetizează rezultatele activităţilor de cercetare ştiinţifică desfăşurate de o echipă de cadre didactice din cadrul proiectului Academiei de Poliţie A.I.Cuza din Bucureşti cu titlul „Incidenţa evoluţiilor din legislaţia şi practica judiciară comunitară asupra legislaţiei şi practicii judiciare din România în domeniul tranzitului de bunuri şi persoane peste frontieră” / proiect finanţat de Academia Română / tema 359/2007.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"; Universitatea "Nicolae Titulescu", Bucureşti; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Conf.univ.;2Rector, Prof.univ., comisar șef de poliție; 3Conf.univ., Prodecan, Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti, Facultatea de Drept, Şef catedră Drept penal, Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti, Facultatea de Drept; 4Lect.univ.; 5Lect.univ.; 6Conf.univ., Comisar-șef de poliție; 7Decan, Conf.univ., Comisar-șef de poliție
DASCĂLU, Ioan (coordonator), PRUNĂ, Ştefan, ŢUPULAN, Marin-Claudiu, ŞTEFAN, Cristian-Eduard şi GIUREA, Laurenţiu. Organizaţia criminală a drogurilor. Craiova: Sitech. 2008.
08.09.2016 
00314.
GIUREA, Laurenţiu. Dimensiunea globală a traficului de droguri. In: Colecția de articole AIT – 2009. 2009. Bucureşti: AIT Laboratories. p.10-17.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
OLTEANU, Gabriel Ion(director proiect). Metodologie criminalistică. Structurile infracţionale şi activităţile ilicite desfăşurate de către acestea. Bucureşti: AIT Laboratories 2008. ISBN: 978-973-88201-2-8. p.182-188.
08.09.2016 
00313.
ŢONE, Cătălin. Dimensiunea traficului şi consumului illicit de droguri. Factori de potenţare a fenomenului. Univers strategic - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate. Nr. 1/2010. p.217-233.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
OLTEANU, Gabriel Ion(director proiect). Metodologie criminalistică. Structurile infracţionale şi activităţile ilicite desfăşurate de către acestea. Bucureşti: AIT Laboratories 2008. ISBN: 978-973-88201-2-8. p.182-188.
08.09.2016 
00312.
ŢUPULAN, Marin-Claudiu. Dimensiunea globală a traficului de droguri. Pro patria lex. Revistă de studii şi cercetări juridice. 10(2(21)). 2012. p.273-281.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
OLTEANU, Gabriel Ion(director proiect). Metodologie criminalistică. Structurile infracţionale şi activităţile ilicite desfăşurate de către acestea. Bucureşti: AIT Laboratories 2008. ISBN: 978-973-88201-2-8. p.182-188.
08.09.2016 
00311.
LILE1, Ramona and LILE, Adrian. Managing the Innovation, In: Theoretical Developments in Contemporary Economics. Timişoara: Mirton. 2008. p. 66-76. ISBN 978-973-52-0489-1.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Prof.univ.
BESSANT, John. High-Involvement Innovation, Building and Sustaining Competitive Advantage through Continuous Change. Chichester, England: Willey. 2003. ISBN 0-470-84707-7.
08.09.2016 
00310.
LUCA, Sabin Adrian. Art and Religious Beliefs in the Neolithic and Eneolithic from Romania. Sibiu: Editura Muzeului Naţional Brukenthal. 2014. p.13-17. ISBN 978-606-93508-4-3.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LUCA, A.S. şi DRAGOMIR, I. Despre o nouă descoperire arheologică de la Gornea-Locurile Lungi. Banatica 8. Reşiţa: Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin.1985. p. 73-77.
05.08.2016 
00309.
DEACONU, Alecxandrina, RADU, Catalina and PUIA, Ramona. Education-multiplier of the effects caused by the initiatives of Corporate social responsibility. Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society. 6(1), 2011. p.111-122. Available at: http://www.managementmarketing.ro/. Last visit: 16 June, 2016.

Note: This work was cofinanced from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/1.5/S/59184 “Performance and excellence in postdoctoral research in Romanian economics science domain”.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
RADU, Cătălina, DEACONU, Alecxandrina, and PUIA, Ramona. Premises for Success of Corporate Social Responsibility Initiatives in Romania and the Students’ Perspectives. Revista de Management Comparat International / Review of International Comparative Management. 12(1), March 2011, p.112-122. Available at: http://www.rmci.ase.ro/. Last visit: 16 June, 2016.

Note: This work was cofinanced from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/1.5/S/59184 “Performance and excellence in postdoctoral research in Romanian economics science domain”.
05.08.2016 
00308.
CHILEA, Dragoş. La réglementation juridique européenne de l’extradition. Curentul juridic. 53(2). 2013. p.26-48. Disponible a: www.revcurentjur.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
OTTENHOF, Reynald. Droit pénal international. Dossier: Extradition. Master recherche droit pénal et sciences criminelles. Université Nantes: année 2004/2005. Disponible a: www.droit.univ-nantes.fr/m2dp/upload/word/Extradition.doc. Dernier visite: 12 June 2016.
05.08.2016 
00307.
LAZĂR, Iuliana Vascan. Contribuţii la studiul proprietăţilor electrice şi optice ale straturilor subţiri de a-Si:H. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.Ilie D.Bursuc. Iaşi: Universitatea A.I.Cuza. 1998.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LAZĂR, Gabriel. Contribuţii la studiul proprietăţilor optice şi electrice ale straturilor subţiri de a-C:H. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.Ilie D.Bursuc. Iaşi: Universitatea A.I.Cuza. 1998.
05.08.2016 
00306.
CAVALU1, Simona, SIMON2, Viorica, GOLLER, G. and AKIN, I. Bioactivity and antimicrobial properties of PMMA/Ag2O acrylic bone cement collagen coated. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures. 6(2). April - June 2011. p. 779 – 790.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Universitatea din Oradea;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.; 2Prof.univ.;
HEIDARPOUR, F., WAN, W.A., KARIM GHANI, A.B., AHMADUN, F.R. bin, SOBRI, S., ZARGAR, M. and MOZAFARI, M.R. Nano silver-coated polypropylene water filter: II. Evaluation of antimicrobial efficiency. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures. 5(3). July-September 2010. p. 797-804.
05.08.2016 
00305.
LILE1, Ramona and LILE, Adrian. Organization for Quality. In: Theoretical Developments in Contemporary Economics. Timişoara: Mirton. 2008. p.201-208. ISBN 978-973-52-0489-1.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Prof.univ.
OAKLAND, J.S. Total Quality Management-text with cases. Oxford: Butterworth-Heinemann-Elsevier, Linacre House. 2003. ISBN 0-7506-5740-5.
05.08.2016 
00304.
IONESCU, Daniela Smaranda. Circuite electronice. Iaşi: Matrix Rom. 2008. ISBN 978-973-755-250-1.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
GORDAN, C., CREŢ, C. şi PORDEA, T. Dispozitive şi circuite electronice. Oradea: Universitatea din Oradea. 1999.
07.07.2016 
00303.
BOBOC-COJOCARU, Alexandru. European tourism industry in the frame of European integration process. Management Strategies Journal („Constantin Brâncoveanu” Univ. Piteşti). Special Issue. 2013. p. 390-394. Available at: www.strategiimanageriale.ro/. Last visit: 2 July 2016.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
FRUNZĂ, Ramona, and PASCARIU, Gabriela Carmen. The relationship bettwen tourism and sustainable development in the European context. Annals of Faculty of Economics (University of Oradea, Faculty of Economics). 1(1). 2009. p. 293-298. Available at: ideas.repec.org. Last visit: 2 July 2016.
07.07.2016 
00302.
BUSU, Cristian, BUSU, Mihail, DRĂGOI, Mihai, POPA, Ion, DOBRIN, Cosmin, and GIURGIU, Adriana. Dissipative advertising in retail markets. Economic computation and economic cybernetics studies and research. 49(2). 2015. ISSN: 0424-267X. ISSN: 1842-3264. 2015. p.57-69.

Notă: Lucrarea cofinanţată de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Resurse Umane 2007-2013 / proiect POSDRU/159/1.5/S/142115 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul de ştiinţe economice în România”.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BARIGOZZI, Francesca, PEITZ, Martin. Comparative advertising and competition policy. Working Paper. 19/2004. SSRN Electronic Journal. Available at: papers.ssrn.com. Last accessed: June, 10, 2016. File Name: SSRN-id699583.
07.07.2016 
00301.
MARINESCU, Cosmin. Harmonized Europe or European harmony? . Romanian Journal of European Affairs. 7(2). 2007. p.61-70.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NON-RETRACTED work.
MARINESCU, Cosmin and POPESCU, Anisia. Institutional change in EU: haow much „free market”, how much „welfare state”. Romanian Economic and Business Review. 1(4). 2006. p.25-44.
07.07.2016 
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 201 la 300 apare sub forma tipărită în lucrarea: ISOC, D. Indexul Operelor Plagiate în România. vol.3. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2016.
00300.
ILIESCU, Mihai and RAŢIU, Ioan. Soft soil geogrid reinforcement impact on bearing capacity values. Acta Technica Napocensis. Civil Engineering & Architecture. 55(3). 2012. p.286-290.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare RETRACTATĂ/ RETRACTED work.
PARDEEP, S. and GILL, K.S. CBR improvement of Clayley Soil with geo-grid reinforcement. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. 2(6). June 2012. >www.ijetae.com. p.315-318.
07.07.2016 
00299.
RUSU1, Tiberiu. Tehnologii şi echipamente pentru tratarea şi epurarea apelor. Vol.1. Cluj-Napoca: U.T.Pres. 2008.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Preşedintele României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.al Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca;Cancelar al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Medalia "Meritul pentru Învățământ" - Clasa a III-a.
RUSU, Tiberiu. Procedee speciale de control şi de reducere a poluării apelor. Cluj-Napoca: Mediamira, 2005.
07.07.2016 
00298.
RUSU1, Tiberiu; TEODOROF, Liliana; RUSU, Tudor Andrei. Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice. Cluj-Napoca: U.T.Pres. 2009.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Cancelar al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Medalia "Meritul pentru Învățământ" - Clasa a III-a
RUSU, Tiberiu. Procedee speciale de control şi de reducere a poluării apelor. Cluj-Napoca: Mediamira, 2005.
07.07.2016 
00297.
MUNTEANU1, Radu Ioan şi RUSU2, Tiberiu. Introducere în ingineria calităţii. Referenţi ştiinţifici: Prof.dr.ing. Mihai, CREŢU, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi; Prof.dr.ing.Willibald, SZABO, Universitatea “Transilvania”, Braşov; Prof.dr.ing.Nicolae, DRAGOMIR, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca. Cluj-Napoca: Mediamira 2002.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Preşedintele României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Ordinul Național "Serviciu Credincios" - Cavaler; Cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca, Prof.univ.; 2Prof.univ.al Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca; Cancelar al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Medalia "Meritul pentru Învățământ" - Clasa a III-a.
RUSU, Tiberiu şi GLIGOR, Gheorghe. Educaţie tehnologică: managementul calităţii, protecţia mediului, tehnologii de prelucrare a lemnului. Cluj-Napoca: U. T. Pres, 2002.
07.07.2016 
00296.
RUSU1, Tiberiu; TEODOROF, Liliana; RUSU, Tudor Andrei. Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice. Cluj-Napoca: U.T.Pres. 2009.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Preşedintele României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.al Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca; Prof.univ.al Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca;Cancelar al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Medalia "Meritul pentru Învățământ" - Clasa a III-a. Medalia "Meritul pentru Învățământ" - Clasa a III-a
RUSU, Tiberiu. Tehnologii şi echipamente pentru tratarea şi epurarea apelor. Cluj-Napoca : U. T. Pres, 2008.
07.07.2016 
00295.
MANOLE, Victor; ISTUDOR1, Nicolae şi BOBOC, Dan. Serviciile în economia rurală, bazată pe inovaţie şi cunoaştere, în România. Amfiteatru economic. iunie 2007. p.136-146.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Prof.univ.
NICULESCU, Niculae. Economia bazată pe cunoaştere – NOUA ECONOMIE?. Economie teoretică şi aplicată. 496(1). martie 2006. p.48-55.
07.07.2016 
00294.
GLIGOR, Delia-Maria şi ROŞU, Cristina. Elemente fundamentale de chimia mediului. Târgu-Lăpuş: Galaxia Gutenberg. 2012. ISBN 978-973-141-503-1.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
ROŞU, Cristina. Bazele chimiei mediului – îndrumător de lucrări practice de laborator. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă. 2007. ISBN: 978-973-133-009-9.
01.06.2016 
00293.
GLIGOR, Delia-Maria şi ROŞU, Cristina. Elemente fundamentale de chimia mediului. Târgu-Lăpuş: Galaxia Gutenberg. 2012. ISBN 978-973-141-503-1.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
ROŞU, Cristina. Bazele chimiei mediului – elemente teoretice şi aplicaţii practice. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă. 2006. ISBN: 978-973-686-954-7.
01.06.2016 
00292.
LILE1, Ramona şi BĂLAN, Leonard. Managementul producţiei. Arad: Editura Universităţii ‘Aurel Vlaicu’. 2008. ISBN 978-973-752-204-7.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Prof.univ.
CAZAN, Emil; IONESCU, Gh.; MUNTEANU, Valentin şi NEGRUŞA, Adina Letiţia. Managementul producţiei. Timişoara: Editura Universităţii de Vest. 2002.
01.06.2016 
00291.
MOCANU, Livia. Garanţiile reale mobiliare şi rolul lor în executarea obligaţiilor comerciale. Teză de doctorat. Cond.şt: CĂRPENARU, Stanciu D. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 2004.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Valahia Targoviste
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

TEVES, J. Contractul de garanţie reală mobiliară. Juridica. Revistă lunară de drept. 11-12/2000. p.409-412.
01.06.2016 
00290.
MOCANU, Livia. Garanţiile reale mobiliare. Rolul lor în executarea obligaţiilor comerciale. Bucureşti: All Beck 2004. ISBN 973-655-514-3.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Valahia Targoviste
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

TEVES, J. Contractul de garanţie reală mobiliară. Juridica. Revistă lunară de drept. 11-12/2000. p.409-412.
01.06.2016 
00289.
LILE1, Ramona and SERGIU-BĂLAN, Leonard. Total quality management and the development of the competing values framework. Management Agricol. Lucrări ştiinţifice. Seria I. Vol. XVI (2). USAMVB Timişoara. Timişoara: Agroprint. 2014.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Prof.univ.
CAMERON, Kim and QUINN, Robert. Diagnosing and changing organizational culture. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc. 2006.
25.04.2016 
00288.
TRIPŞA1, Mioara Florica şi CAVALU2, Simona. Medical biophysics and electronic medical devices. Oradea: Editura Universităţii din Oradea. 2000. ISBN 973-8083-20-6.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Oradea;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.; 2Prof.univ.;
HOLLINS, Martin. Medical Physics. Second edition. University of Bath.1992.
25.04.2016 
00287.
CAVALU1, Simona. Medical biophysics and electronic medical devices. Oradea: Editura Universităţii din Oradea. 2005. ISBN 973-613-837-2.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Oradea;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.
TRIPŞA, Mioara Florica şi CAVALU, Simona. Medical biophysics and electronic medical devices. Oradea: Editura Universităţii din Oradea. 2000. ISBN 973-8083-20-6
25.04.2016 
00286.
CAVALU1, Simona. Medical biophysics and electronic medical devices. Oradea: Editura Universităţii din Oradea. 2005. ISBN 973-613-837-2.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Oradea;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.
HOLLINS, Martin. Medical Physics. Second edition. University of Bath.1992.
25.04.2016 
00285.
MUREŞAN, Petronela Maria. The Christian concept of Christmas in the Romanian cultural space. Clipa [on-line]. An.XXI nr.969. 8 Ianuarie, 2011. Disponibil la: www.clipa.com. Accesat la 23 aprilie 2016.

Notă: Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului Societatea bazată pe cunoştinţe - cercetări, dezbateri, perspective, cofinanţat de Uniunea Europeana şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID 56815.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
VICIU, A. Viaţa românească în colinde. Omagiu memoriei lui Cipariu. Cultura Creştină. An.XVII. 10-12. oct.-dec.1937. p.725-758.
18.04.2016 
00284.
LUCA, Sabin Adrian. Anmerkungen für die geschichtlichen entdeckungen bezüglich der Archaeologischen niederlassung aus Turdaş Luncă (bezirk Hunedoara) / Observaţii cu privire la istoricul cercetărilor referitoare la situl arheologic de la Turdaş Luncă (jud. Hunedoara). Banatica 16. Reşiţa:Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin. 2003. p. 77–102.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LASZLO, A. Un pionnier de la recherche de la civilization Turdaş–Vinca: Zsofia Torma. Banatica 11. Reşiţa: Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin. 1991. p. 37–51.
18.04.2016 
00283.
BUSU, Cristian, BUSU, Mihail, DRĂGOI, Mihai, POPA, Ion, DOBRIN, Cosmin, and GIURGIU, Adriana. Dissipative advertising in retail markets. Economic computation and economic cybernetics studies and research. 49(2). ISSN: 0424-267X. ISSN: 1842-3264. 2015. p.57-69.
Notă: Lucrarea cofinanţată de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Resurse Umane 2007-2013 / proiect POSDRU/159/1.5/S/142115 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul de ştiinţe economice în România”.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BAGWELL, Kyle and LEE, Gea Myoung. Advertising Competition in Retail Markets. The B.E.Journal of Economic Analysis & Policy. 10(1) (Advances). Article 70. 2010. p.1-36.
18.04.2016 
00282.
CURETEANU, Radu; ISAC, Florin; LILE1, Ramona. Tendinţele inovării privind tehnologiile informaţiei şi comunicării / Innovation trends on information and communication technologies. Analele Universităţii ‘Constantin Brâncuşi’ din Târgu Jiu Seria Economie. 4/2010. p.255-260.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Prof.univ.
AVDIMIOTIS, S.; BONAROU, C.; DERMETZOPOULOS, A.; KARAMANIDIS, I.S; MAVRODONTIS, T.; KELESSIDI, V.; and KALONAKI, E. Global Swot Analysis. A report produced for TOUREG Project, Deliverable D.2.1 by the Department of Tourism Management of the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece and the Technical University of Crete, Greece; October 2009.
18.04.2016 
00281.
RADU, Gianina. Puncte de vedere privind administrarea şi expertizarea probelor multimedia. Pentru Patrie [on-line]. Disponibil la: http://www.revistapentrupatrie.ro/proiecte/legisla%C8%9Bie?start=6. 20 mai 2014. Ultima accesare: 4 aprilie 2016.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
CRISTESCU Doru Ioan, ENESCU Victor Cătălin. Puncte de vedere privind administrarea și expertizarea probelor multimedia. Juridice.ro [ on-line]. 4 martie 2014. Disponibil la: http://www.juridice.ro/312158/puncte-de-vedere-privind-administrarea-si-expertizarea-probelor-multimedia.html. Ultima accesare: 4 aprilie 2016.
4.04.2016 
00280.
LUCA, Sabin Adrian. Aşezări neolitice pe Valea Mureşului (II). Noi cercetări arheologice la Turdaş-Luncă. Campaniile anilor 1992-1995. Contribuţii: Anda Lucia SPâNU. Lectori: Conf. univ.dr.Zeno-Karl PINTER (Univ. "Lucian Blaga", Sibiu), lect.univ.dr.Sultana AVRAM (Univ. "Lucian Blaga", Sibiu), asist.univ.Alexandru SONOC(Univ. "Lucian Blaga", Sibiu), Daniela Luiza MARINESCU. Bucureşti: Editura Economică. 2001. IBBN 973-0-00546-X.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LASZLO, A. Un pionnier de la recherché de la civilization Turdaş-Vinca: Zsofia Torma. Banatica. 11. Reşiţa: Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin. 1991. p.37-51.
4.04.2016 
00279/03.
RADU, Gianina-Anemona. Unele aspecte privind sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârşirea infracţiunilor contra securităţii naţionale şi a actelor de terrorism. Studii de Securitate Publică[on-line]. vol. 3 nr. 3 (11). iulie-septembrie 2014. p.44-54. Disponibil la: http://ssp.academiadepolitie.ro/revista/rev11.pdf; http://www.ceeol.com. Ultima accesare: 01.04.2016.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
CRISTESCU, Doru Ioan. Sesizarea organelor de urmărire penală prin constatarea infracţiunii flagrante în cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale şi actelor de terorism. Elemente de tactică criminalistică. Juridice.ro [on-line]. 10 martie 2014. p.1-7. Disponibil la: www.juridice.ro. Ultima accesare: 01.04.2016.
4.04.2016 
00278/06.
NIŢĂ, Simona. Tehnologii de cultivare pentru cereale – Leguminoase cultivate pentru boabe şi plante tehnice. Referenţi: Prof.BORCEAN, Ioan (USAMVB Timişoara); Prof.TABĂRĂ, Valeriu (USAMVB Timişoara); Prof. Pîrşan, Paul (USAMVB Timişoara), Prof.univ.dr.David Gheorghe. Prefaţă: Prof.univ.dr.Ioan Borcean. Timişoara: Eurobit. 2004.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
PîRSAN, P. Tehnologia plantelor de câmp – cereale leguminoase pentru boabe. Referenţi: Prof.univ.BORCEAN, Ioan (USAMVB Timişoara); Prof. univ.MOISUC Alexandru (USAMVB Timişoara); Prof.univ.TABĂRĂ, Valeriu (USAMVB Timişoara), Timişoara: Agroprint. 2003.
31.03.2016 
00277/05.
BUŞOI, Cristian Silviu. Politici de sănătate în programele electorale şi de guvernare în perioada de tranziţie. Teză de doctorat. Cond.ştiinţific: Prof. univ. dr. Cristian Vlădescu. Timişoara: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”. 2010.

Sursa de suspiciune: Stelian Ene / 5 februarie 2016 / www.contributors.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
VLĂDESCU, Cristian (coord). Sănătate publică şi management sanitar. Bucureşti: Cartea Universitară. 2004.
11.03.2016 
00276/05.
BUŞOI, Cristian Silviu. Politici de sănătate în programele electorale şi de guvernare în perioada de tranziţie. Teză de doctorat. Cond.ştiinţific: Prof. univ. dr. Cristian Vlădescu. Timişoara: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”. 2010.

Sursa de suspiciune: Stelian Ene / 5 februarie 2016 / www.contributors.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
MUNGIU-PIPPIDI, Alina (coord). Doctrine politice. concepte universale şi realităţi româneşti. Iaşi: Polirom. 1998.
11.03.2016 
00275/06.
DAVID1, Gheorghe; PîRŞAN, Paul şi IMBREA, Florin. Tehnologia plantelor de câmp – cereale leguminoase pentru boabe şi plante tehnice. Timişoara: Eurobit. 2006.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" Timişoara; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ., Ordinul Meritul Agricol în grad de Comandor din partea instituţiei Preşedintelui României, Președinte al Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara,Cetățean de Onoare al Comunei Uivar, județul Timiș
DAVID, Gheorghe. Tehnologia plantelor de câmp. Referenţi: Prof.BORCEAN, Ioan (USAMVB Timişoara); Prof.TABĂRĂ, Valeriu (USAMVB Timişoara); Prof. Pîrşan, Paul (USAMVB Timişoara). Timişoara: Eurobit. 2003.
25.02.2016 
00274/06.
DAVID1, Gheorghe. Tehnologia plantelor de câmp. Referenţi: Prof.BORCEAN, Ioan (USAMVB Timişoara); Prof.TABĂRĂ, Valeriu (USAMVB Timişoara); Prof. Pîrşan, Paul (USAMVB Timişoara). Timişoara: Eurobit. 2003.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" Timişoara; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ., Ordinul Meritul Agricol în grad de Comandor din partea instituţiei Preşedintelui României, Președinte al Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara,Cetățean de Onoare al Comunei Uivar, județul Timiș
PîRSAN, P. Tehnologia plantelor de câmp – cereale leguminoase pentru boabe. Referenţi: Prof.univ.BORCEAN, Ioan (USAMVB Timişoara); Prof. univ.MOISUC Alexandru (USAMVB Timişoara); Prof.univ.TABĂRĂ, Valeriu (USAMVB Timişoara), Timişoara: Agroprint. 2003.
25.02.2016 
00273/06.
PODOLEANU Lucian şi NIMIGEAN Victor. Noţiuni de anatomie topografică a capului şi gâtului : pentru uzul studenţilor. Bucureşti: Cerma. 1995.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LLOYD DuBRUL, E. Sicher’s Oral anatomy. Seventh Edition. St.Louis, Toronto, London: The C.V.Mosby Company. 1980.
25.02.2016 
00272/05.
LILE1, Ramona şi LILE, Adrian. Managementul calităţii. Referenţi ştiinţifici: Prof. dr. SPINU Marian (Univ. „Aurel Vlaicu”, Arad); Prof. Dr. SZENTESI Silviu, (Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad). Timişoara: Mirton. 2011. ISBN: 978-973-52-1181-3.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Prof.univ.
LILE, Ramona. Managementul calităţii şi standardizare. Timişoara: Mirton. 2008. ISBN: 978-973-52-0490-7.
25.02.2016 
00271/05.
LILE1, Ramona. Calitatea şi managementul calităţii. Referenţi ştiinţifici: Prof. Dr. IONESCU Gheorghe (Universitatea de Vest, Timişoara); Prof. Dr. SZENTESI Silviu, (Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad). Timişoara: Mirton. 2010. ISBN: 978-973-52-0940-7.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Prof.univ.
LILE, Ramona. Managementul calităţii şi standardizare. Timişoara: Mirton. 2008. ISBN: 978-973-52-0490-7.
25.02.2016 
00270/03.
CîRTIŢĂ-BUZOIANU1, Cristina. Influenţa socială a comunicării în spaţiul public. The 35th Annual Congress American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) Proceedings, Presses Internationales Polythechnique, Montréal, Québec, Canada. 2011. ISBN: 978-2-553-01596-0. p. 207-210.

Notă: Bursieră post-doctorală a Academiei Române / Filiala Iaşi în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/56815.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prorector, Conf.univ.
TRAN, V. şi STĂNCIUGELU, I. Teoria comunicării. Ed. a 2-a, rev. Bucureşti: comunicare.ro, 2003.
13.02.2016 
00269/05.
MUNTEANU, Florentina-Daniela, PANCAN Ioan-Bujor. Metode electroanalitice. Referenţi: Prof.univ.dr.ing.Nicolae VASZILCSIN - Univ.”Politehnica” Timişoara; Prof.dr.chim. Nicolae DINCĂ – Univ.”Aurel Vlaicu” Arad. 2008. ISBN: 978-973-752-228-3. Arad: Editura Universităţii Aurel Vlaicu. 2008.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
PANCAN, Ioan-Bujor. Electrochimie şi coroziune. Referenţi: Prof.univ.dr.ing. Cornelia Idiţoiu – Univ.”Aurel Vlaicu” Arad; Conf.univ.dr.ing.Nicolae Vaszilcsin – Univ.”Politehnica” Timişoara. Arad: Editura Universităţii Aurel Vlaicu. 2002. ISBN: 973-9361-96-X.
1.02.2016 
00268/03.
FILIPESCU1, P.Ion şi FUEREA2, Augustin. Drept instituţional comunitar european. Ediţia a II-a. Bucureşti: Actami. 1996.

Notă: In 1998, Academia Română acordă autorilor premiul „Nicolae Titulescu”.
In 2000, Uniunea Juriştilor din România acordă autorului premiul „Victor Dan Zlătescu” în domeniul dreptului comparat pentru ediţia a V-a a lucrării Drept instituţional comunitar european, 2000.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"; Universitatea Bucureşti"; Academia Română; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Prof.univ.,2Prof.univ., Seful catedrei de "Drept comunitar european" de la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti; Cavaler al Ordinul Național "Steaua României" conferit de Presedintele României
ISAAC, G. Droit communautaire général. Paris: Masson. 1993.
21.01.2016 
00267/03.
POPESCU, Gheorghe; DANCIU, Radu; POPESCU, Tudor şi FILIMON, Ruben. Academia de înalte studii comerciale şi industriale Cluj - Braşov 1920 – 1950. Cluj-Napoca: Risoprint. 2013.

Sursa suspiciunii: Andreea TOBIAS, Vasile MĂGRĂDEAN / 22 aprilie 2013 / www.mediafax.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
GîDIU, Valeria. Academia de înalte Studii Comerciale şi Industriale : Cluj-Braşov : 1920-1950. Cluj-Napoca: Grinta. 2012.
8.01.2016 
00266.
BIRLAN, Adrian; JĂDĂNEANŢ, Mihai. Studiu experimental cu privire la apariţia urechilor la ambutisarea pieselor cilindrice. Ştiinţă şi inginerie. Vol.20. 2011. ISSN 2067-7138.ISSN 2359 – 828X. Disponibil la: http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2014/01/61-STUDIU-EXPERIMENTAL-CU-PRIVIRE-LA-APARI%C5%A2IA.pdf.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
IORDACHE, M. Contribution à la simulation du processus de déformation plastique à froid des toles. Teză de doctorat în cotutelă. Conducători: Gérard FERRON (Metz); Ion UNGUREANU (Piteşti). Piteşti: Universitatea din Piteşti; Metz: Université „Paul Verlaine”. 2007. Disponibil la: http://docnum.univ-lorraine.fr/public/UPV-M/Theses/2007/Iordache.Monica.SMZ0717.pdf.
8.01.2016 
00265/03.
NICOLĂESCU1, Eugen. Auditul intern, factor al procesului de perfecţionare a managementului. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Eugen Ţurlea (ASE, Bucureşti) . Comisia de evaluare a tezei: Prof.univ.dr.Pavel NĂSTASE (ASE Bucureşti; preşedinte), Prof.univ.dr.Ana MORARIU (ASE Bucureşti; membru), Prof.univ.dr.Aristotel UNGUREANU (Univ.Româno-Americană; membru), Prof.univ.dr.Ion MIHĂILESCU (Univ.”C.Brâncoveanu” Bucureşti; membru). Bucureşti: Academia de Ştiinţe Economice. 2007.

Sursa suspiciunii: Sidonia BOGDAN / 8 octombrie 2015 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia de Studii Economice, Bucureşti; Guvernul României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.

Poziţii: 1Doctorand, Ministru al sănătăţii
GHIŢĂ, M. şi SPRâNCEANĂ, M . Auditul intern al instituţiilor publice. Bucureşti: Editura Tribuna Economică. 2006.
31.12.2015 
00264/03.
DUICU, Adrian. Modalităţi de realizare a securităţii europene la începutul mileniului III. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Mihail VASILE-OZUNU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2006.

Sursa suspiciunii: Andrei Luca POPESCU / 18 iunie 2014 / www.gandul.info.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Doctorand.
* * *. Strategia de securitate naţională a României. Bucureşti: Preşedinţia României. 2006.
7.12.2015 
00263/03.
DUICU1, Adrian. Modalităţi de realizare a securităţii europene la începutul mileniului III. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Mihail VASILE-OZUNU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2006.

Sursa suspiciunii: Andrei Luca POPESCU / 18 iunie 2014 / www.gandul.info.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Doctorand.
NATO. Manualul NATO. Office of Information and Press. Brussels, Belgia: NATO. 2001.
7.12.2015 
00262/03.
DUICU1, Adrian. Modalităţi de realizare a securităţii europene la începutul mileniului III. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Mihail VASILE-OZUNU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2006.

Sursa suspiciunii: Andrei Luca POPESCU / 18 iunie 2014 / www.gandul.info.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
PETRESCU, S. Securitate Internaţională – Tendinţe şi evoluţii. Geopolitica. nr. 12. 2005.
7.12.2015 
00261/03.
DUICU1, Adrian. Modalităţi de realizare a securităţii europene la începutul mileniului III. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Mihail VASILE-OZUNU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2006.

Sursa suspiciunii: Andrei Luca POPESCU / 18 iunie 2014 / www.gandul.info.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Doctorand.
COSMA, M. şi ISPAS, T. Integrarea României în structurile europene şi euro-atlantice. Bucureşti: Editura Academiei Forţelor Terestre. 2001.
7.12.2015 
00260/03.
DUICU1, Adrian. Modalităţi de realizare a securităţii europene la începutul mileniului III. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Mihail VASILE-OZUNU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2006.

Sursa suspiciunii: Andrei Luca POPESCU / 18 iunie 2014 / www.gandul.info.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Doctorand.
PAUL, V. şi COŞCODARU, I. Centrele de putere. De la unipolaritate la multipolaritate. Bucureşti: Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice. 2003.
7.12.2015 
00259/03.
DUICU1, Adrian. Modalităţi de realizare a securităţii europene la începutul mileniului III. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Mihail VASILE-OZUNU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2006.

Sursa suspiciunii: Andrei Luca POPESCU / 18 iunie 2014 / www.gandul.info.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Doctorand.
MATHIOPOULOS, M. A stronger, global Europe: Toward a new Atlantic partnership”. New York Times. 22 noiembrie 2003.
7.12.2015 
00258/03.
DUICU1, Adrian. Modalităţi de realizare a securităţii europene la începutul mileniului III. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Mihail VASILE-OZUNU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2006.

Sursa suspiciunii: Andrei Luca POPESCU / 18 iunie 2014 / www.gandul.info.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Doctorand.
GWERTZMAN, B. Kupchan Predicts Widening Split in Western Alliance, Foresees France Veto in Security Council to Block U.S. February 28, 2003. Available at: http://www.cfr.org.
7.12.2015 
00257/03.
TOBĂ1, Petre. Poliţia Română – forţă de stabilitate şi securitate. Optimizarea managementului cooperării internaţionale în vederea combaterii ameninţărilor neconvenţionale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Anghel ANDREESCU. Comisia de evaluare a tezei: Prof. univ. Teodor FRUNZETI (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Constantin POPESCU ((Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Prof. univ. Luca IAMANDI (Universitatea Nţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Teodoru STEFAN (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"). Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2011.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 25 noiembrie 2015 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"; Guvernul României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Ministru de interne
ILIE, T.S. Managementul informaţiilor structurilor specializate de cooperare poliţienească internaţională în domeniul combaterii criminalităţii organizate. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Ion Stoian. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2009.
7.12.2015 
00256/03.
TOBĂ1, Petre. Poliţia Română – forţă de stabilitate şi securitate. Optimizarea managementului cooperării internaţionale în vederea combaterii ameninţărilor neconvenţionale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Anghel ANDREESCU. Comisia de evaluare a tezei: Prof. univ. Teodor FRUNZETI (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Constantin POPESCU ((Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Prof. univ. Luca IAMANDI (Universitatea Nţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Teodoru STEFAN (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"). Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2011.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 25 noiembrie 2015 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"; Guvernul României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Ministru de interne
ŞTEFAN, C.E. şi PINTILIE. L.T. Cooperarea internaţională judiciară şi poliţienească. Craiova: Sitech. 2007.
7.12.2015 
00255/03.
TOBĂ1, Petre. Poliţia Română – forţă de stabilitate şi securitate. Optimizarea managementului cooperării internaţionale în vederea combaterii ameninţărilor neconvenţionale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Anghel ANDREESCU. Comisia de evaluare a tezei: Prof. univ. Teodor FRUNZETI (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Constantin POPESCU ((Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Prof. univ. Luca IAMANDI (Universitatea Nţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Teodoru STEFAN (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"). Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2011.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 25 noiembrie 2015 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"; Guvernul României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Ministru de interne
FRĂSINEANU, D. Geopolitica. Ediţia a II-a. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine. 2007.
7.12.2015 
00254/03.
TOBĂ1, Petre. Poliţia Română – forţă de stabilitate şi securitate. Optimizarea managementului cooperării internaţionale în vederea combaterii ameninţărilor neconvenţionale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Anghel ANDREESCU. Comisia de evaluare a tezei: Prof. univ. Teodor FRUNZETI (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Constantin POPESCU ((Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Prof. univ. Luca IAMANDI (Universitatea Nţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Teodoru STEFAN (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"). Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2011.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 25 noiembrie 2015 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"; Guvernul României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Ministru de interne
DUMITRESCU, O. Forţele de supraveghere şi avertizare timpurie ale armatei române – partea a sistemului de avertizare al NATO. In: Integrarea Euroatlantică. Priorităţi Post-Praga. Bucureşti: Editura Academiei de înalte Studii Militare. 2002.
7.12.2015 
00253/03.
TOBĂ1, Petre. Poliţia Română – forţă de stabilitate şi securitate. Optimizarea managementului cooperării internaţionale în vederea combaterii ameninţărilor neconvenţionale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Anghel ANDREESCU. Comisia de evaluare a tezei: Prof. univ. Teodor FRUNZETI (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Constantin POPESCU ((Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Prof. univ. Luca IAMANDI (Universitatea Nţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Teodoru STEFAN (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"). Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2011.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 25 noiembrie 2015 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"; Guvernul României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Ministru de interne
TUCMURUZ, I. Crima organizată transfrontalieră : factor de insecuritate pentru naţiuni. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof. univ. Anghel ANDREESCU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2011.
7.12.2015 
00252/03.
SAFTA, Adela. Asocierea în participaţiune - regimul juridic, contabil şi fiscal. Bucureşti: Tribuna Economică. 2013. ISBN 978-973-688-360-6.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
MARINESCU, C. Asocierea în participaţiune versus parteneriatul public-privat. In: Revista Finanţe Publice şi Contabilitate (RFPC). nr. 2. 2011. p.61-64. Disponibil la: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/revista_nou/2011/pag61_64_febr2011.pdf.
7.12.2015 
00251/03.
SAFTA, Adela. Asocierea în participaţiune - regimul juridic, contabil şi fiscal. Bucureşti: Tribuna Economică. 2013. ISBN 978-973-688-360-6.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
HOBINCU, Petru. Reglementarea specială a asocierii în participaţie în NCC. Reguli fiscale vs. dreptul comun. In: Revista de note şi studii Juridice (RNSJ). 17.09.2012. Disponibil la: http://www.juridice.ro/217738/reglementarea-speciala-a-asocierii-in-participatie-in-ncc-reguli-fiscale-vs-dreptul-comun.html. ISSN 2066-0944.
7.12.2015 
00250/06.
SAJIN, Tudor, CRĂCIUN, Alexandru, CULEA, George, CULEA, Cătălina Mihaela, and ANIŢEI, Florin. Methods of water cleavage into oxygen and hydrogen (state of the art). Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2008. 1(14). p.275-278.

Notă: Volumul în care a fost publicată lucrarea a fost editat de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Universitatea din Bacău în cooperare cu Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea Tehnică din Iaşi
Note: Volume where the work was published was edited by Romanian Technical Sciences Academy and University of Bacău in co-operation with Politehnica University of Bucharest and Technical University of Iaşi.

Sursa suspiciunii: Raportul departamentului de evaluare a calităţii al ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior acreditată Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău / ARACIS nr.8356 / 25.08.2011.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
GRAETZEL, M., and AUGUSTYNSKI, J. Tandem cell for water cleavage by visible light. Patent US 6936143. 2000.
20.10.2015 
00249/06.
SAJIN, Tudor, CRĂCIUN, Alexandru, CULEA, George, CULEA, Cătălina Mihaela, and ANIŢEI, Florin. New solutions for the performance improvement of solar plants for water cleavage into oxygen and hydrogen. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2008. 1(14). p.279-284.

Notă: Volumul în care a fost publicată lucrarea a fost editat de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Universitatea din Bacău în cooperare cu Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea Tehnică din Iaşi
Note: Volume where the work was published was edited by Romanian Technical Sciences Academy and University of Bacău in co-operation with Politehnica University of Bucharest and Technical University of Iaşi.

Sursa suspiciunii: Raportul departamentului de evaluare a calităţii al ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior acreditată Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău / ARACIS nr.8356 / 25.08.2011.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
GRAETZEL, M., and AUGUSTYNSKI, J. Tandem cell for water cleavage by visible light. Patent US 6936143. 2000.
20.10.2015 
00248/06.
FLORESCU, Iulian and FLORESCU, Daniela. Theoretical study about the secondary flows. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2008. 2(14). p.107-110.

Notă: Volumul în care a fost publicată lucrarea a fost editat de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Universitatea din Bacău în cooperare cu Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea Tehnică din Iaşi
Note: Volume where the work was published was edited by Romanian Technical Sciences Academy and University of Bacău in co-operation with Politehnica University of Bucharest and Technical University of Iaşi.

Sursa suspiciunii: Raportul departamentului de evaluare a calităţii al ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior acreditată Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău / ARACIS nr.8356 / 25.08.2011.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
HUNT, B. Fluid Mecanics for Civil Engineers. Christchurch, New Zealand: University of Canterburry. Cap.8. 1995. p.8.19-8.22.
20.10.2015 
00247/06.
FLORESCU, Iulian and FLORESCU, Daniela. Theoretical study about the pressure gradient effect in a boundary layer. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2008. 2(14). p.103-106.

Notă: Volumul în care a fost publicată lucrarea a fost editat de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Universitatea din Bacău în cooperare cu Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea Tehnică din Iaşi
Note: Volume where the work was published was edited by Romanian Technical Sciences Academy and University of Bacău in co-operation with Politehnica University of Bucharest and Technical University of Iaşi.

Sursa suspiciunii: Raportul departamentului de evaluare a calităţii al ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior acreditată Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău / ARACIS nr.8356 / 25.08.2011.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
HUNT, B. Fluid Mecanics for Civil Engineers. Christchurch, New Zealand: University of Canterburry. Cap.8. 1995. p.8.14-8.17.
20.10.2015 
00246/06.
HĂDARUGA, Nicoleta; HĂDARUGĂ, Daniel. Controlul calităţii produselor alimentare de origine vegetală. Timişoara: ArtPress. 2008. ISBN 978-973-108-132-8.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LEES, M. (Coordinator). Food Authenticity: Issues and Methodologies. European Commission: Agro-Industrial-Research Programme, F.A.I.M. Concerted Action. Eurofins Scientific 1998. ISBN 2-9512051-0-4.
20.10.2015 
00245/00.
BĂLĂŞOIU, Leonard, PRUTEANU, Eusebiu Aurelian, DRĂGOI, Dumitru. Multi-agent system in electronic commerce. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2006. 1(14). p.39-44.

Notă: Volumul în care a fost publicată lucrarea a fost editat de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Universitatea din Bacău.
Note: Volume where the work was published was edited by Romanian Technical Sciences Academy and University of Bacău.

Sursa suspiciunii: Raportul departamentului de evaluare a calităţii al ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior acreditată Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău / ARACIS nr.8356 / 25.08.2011.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
EINSIEDLER, H.J., LEGER, A. and GLEIZES, M.P. ABROSE: A Co-operative Multi-Agent Based Framework for Electronic Marketplace. In: Technical report, European Commission, ACTS Programme, CLIMATE cluster, September 1999. Published in “Agents Technologies in Europe – ACTS Activities”. Available at: www.infowin.org/ACTS/ANALYSYS/PRODUCTS/THEMATIC/AGENTS/ch3/abrose.htm; cordis.europa.eu/infowin/acts/analysys/products/thematic/agents/ch3/abrose.htm.
20.10.2015 
00244/06.
TOPLICEANU, Liliana. Study about the air comsumption of pneumatic actuators in mobile robots. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2006. 4(12). p.113-116.

Notă: Volumul în care a fost publicată lucrarea a fost editat de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Universitatea din Bacău.
Note: Volume where the work was published was edited by Romanian Technical Sciences Academy and University of Bacău.

Sursa suspiciunii: Raportul departamentului de evaluare a calităţii al ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior acreditată Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău / ARACIS nr.8356 / 25.08.2011.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
KAPPI, T.J. Modelling and simulation utilized in research and development of mobile hydraulics. In: Proc. of 1st FPNI-PhD Symp. Hamburg, Germania. 2000. p.353-361.
20.10.2015 
00243/06.
TOPLICEANU, Liliana. Study about the air comsumption of pneumatic actuators in mobile robots. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2006. 4(12). p.113-116.

Notă: Volumul în care a fost publicată lucrarea a fost editat de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Universitatea din Bacău.
Note: Volume where the work was published was edited by Romanian Technical Sciences Academy and University of Bacău.

Sursa suspiciunii: Raportul departamentului de evaluare a calităţii al ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior acreditată Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău / ARACIS nr.8356 / 25.08.2011.
Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
GRANOSIK, G. and BORENSTEIN, J . Minimizing air consumption of pneumatic actuators in mobile robots. IEEE International Conference on Robotics and Automation, New Orleans, LA., April 26-May 1, 2004. p. 3634-3639.
20.10.2015 
00242/06.
CHIRICĂ, Ionel; MUŞAT, Sorin Dumitru; CHIRICĂ, Raluca and BEZNEA, Elena-Felicia. Torsional behaviour of the ship hull composite model. Comput. Mater. Sci. 50 (4). 2011. p.1381–1386.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare RETRACTATĂ / RETRACTED work.
ION Raluca, MUŞAT, Sorin Dumitru, CHIRICĂ Ionel, BOAZU Doina, and BEZNEA Elena Felicia, . Torsional analysis of ship hull model. The Annals of University “Dunărea de Jos” of Galaţi, Fascicle VIII, Tribology. 15(2). 2009. p.168-173.
20.10.2015 
00241/06.
CHIRICĂ, Ionel and BEZNEA, Elena Felicia. A numerical model for torsion analysis of composite ship hulls. Mathematical Problems in Engineering. Vol.2012 (2012). Article ID 212346.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare RETRACTATĂ / RETRACTED work.
CHIRICĂ, Ionel; MUŞAT, Sorin Dumitru; CHIRICĂ, Raluca and BEZNEA, Elena-Felicia. Torsional behaviour of the ship hull composite model. Comput. Mater. Sci. Vol. 50. 2011. p.1381-1386.
20.10.2015 
00240/06.
CHIRICĂ, Ionel; MUŞAT, Sorin Dumitru; CHIRICĂ, Raluca and BEZNEA, Elena-Felicia. Torsional behaviour of the ship hull composite model. Comput. Mater. Sci. 50 (4). 2011. p.1381–1386.
ION, Raluca; MUŞAT, Sorin Dumitru; CHIRICĂ, Ionel; BOAZU, Doina, and BEZNEA, Elena Felicia. Torsion analysis of ship hull made of composite materials. Materiale Plastice. 47(3). 2010. p.364-369.
20.10.2015 
00239/06.
HAŞ, Voichiţa, HAŞ, Ioan, PAMFIL, Doru, COPANDEAN, Ana. Characterization of „Turda” maize germplasm for the chemical composition of the grain. Romanian Agricultural Research. no. 27. 2010. p.59-67.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
HAŞ, V.; HAŞ, I.; PAMFIL, D.; COPâNDEAN, A. and CâMPEAN, S. Evaluation of “Turda” maize germplasm for phenotypic variability in grain chemical composition. Maydica. 54. 2009. p.313-320.
20.10.2015 
00238/03.
GORGHIU, Alina; STĂNESCU, Nicolae Bogdan Codruţ; SîRBU, Manuela; MUNTEANU, Mihai; şi DEDU, Ion. Medierea - oxigen pentru afaceri. DUHAN, G.V., LAZĂR, D.M. (ed). Bucureşti: Universul Juridic. 2011.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
NICU, Vasile. Medierea – un pas decisiv şi ireversibil pentru reinstaurarea dialogului social ca fundament al dezvoltării durabile. Revista Naţională de Drept. 3/2010. Disponibil la: http://revistadrept.com/category/editia-nr32010/. Ultima accesare: 12 septembrie 2015
20.10.2015 
00237/03.
GARBY, Thierry. Cuvânt înainte. In: GORGHIU, Alina; STĂNESCU, Nicolae Bogdan Codruţ; SîRBU, Manuela; MUNTEANU, Mihai; DEDU, Ion şi FRANDEŞ, Ciprian Medierea - oxigen pentru o societate modernă. Bucureşti: Universul Juridic. 2013.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
GARBY, Therry. Cuvânt înainte. In: GORGHIU, Alina; STĂNESCU, Nicolae Bogdan Codruţ; SîRBU, Manuela; MUNTEANU, Mihai; şi DEDU, Ion. Medierea - oxigen pentru afaceri: Bucureşti: Universul Juridic. 2011. .
20.10.2015 
00236/03.
GORGHIU, Alina; STĂNESCU, Nicolae Bogdan Codruţ; SîRBU, Manuela; MUNTEANU, Mihai; DEDU, Ion şi FRANDEŞ, Ciprian. Medierea - oxigen pentru o societate modernă. Bucureşti: Universul Juridic. 2013.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
GORGHIU, Alina; STĂNESCU, Nicolae Bogdan Codruţ; SîRBU, Manuela; MUNTEANU, Mihai; şi DEDU, Ion. Medierea - oxigen pentru afaceri: Bucureşti: Universul Juridic. 2011. .
20.10.2015 
00235/03.
PâRVU, Dumitru. Modalităţi de gestionare a crizelor în domeniul ordinii publice care pot afecta securitatea naţională. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Comisia de evaluare a tezei: In acord cu prevederile Legii nr.544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes public, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a fost notificată de asociaţia GRAUR să comunice în termen procedural numele tuturor membrilor comisiei care au validat teza pentru susţinere publică şi acordare a titlului ştiinţific de doctor. Numele acestor Agenţi favorizatori va fi publicat pe site alături de plagiatul semnalat. Bucureşti: Academia Naţionala de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2007.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN / 5 octombrie 2015 / www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
MICLEA, D. Cunoaşterea crimei organizate : curs. Ploieşti : Pygmalion. 2001.
05.10.2015 
00234/03.
PâRVU, Dumitru. Modalităţi de gestionare a crizelor în domeniul ordinii publice care pot afecta securitatea naţională. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Comisia de evaluare a tezei: In acord cu prevederile Legii nr.544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes public, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a fost notificată de asociaţia GRAUR să comunice în termen procedural numele tuturor membrilor comisiei care au validat teza pentru susţinere publică şi acordare a titlului ştiinţific de doctor. Numele acestor Agenţi favorizatori va fi publicat pe site alături de plagiatul semnalat. Bucureşti: Academia Naţionala de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2007.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN / 5 octombrie 2015 / www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
MICLEA, D. Combaterea crimei organizate : evoluţie, tipologii, legislaţie, particularităţi : curs. Bucureşti : Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2004.
05.10.2015 
00233/03.
PâRVU, Dumitru. Modalităţi de gestionare a crizelor în domeniul ordinii publice care pot afecta securitatea naţională. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Comisia de evaluare a tezei: In acord cu prevederile Legii nr.544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes public, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a fost notificată de asociaţia GRAUR să comunice în termen procedural numele tuturor membrilor comisiei care au validat teza pentru susţinere publică şi acordare a titlului ştiinţific de doctor. Numele acestor Agenţi favorizatori va fi publicat pe site alături de plagiatul semnalat. Bucureşti: Academia Naţionala de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2007.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN / 5 octombrie 2015 / www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
MITRAN, I. Politologia în fata secolului XXI. Bucureşti : Editura Fundaţiei "Romania de Mâine". 1997.
05.10.2015 
00232/03.
PâRVU, Dumitru. Modalităţi de gestionare a crizelor în domeniul ordinii publice care pot afecta securitatea naţională. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Comisia de evaluare a tezei: In acord cu prevederile Legii nr.544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes public, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a fost notificată de asociaţia GRAUR să comunice în termen procedural numele tuturor membrilor comisiei care au validat teza pentru susţinere publică şi acordare a titlului ştiinţific de doctor. Numele acestor Agenţi favorizatori va fi publicat pe site alături de plagiatul semnalat. Bucureşti: Academia Naţionala de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2007.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN / 5 octombrie 2015 / www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
SFICHI, C.; APOSTOL, I.G. şi ANDREESCU, A. Ordinea publică – componentă a securităţii naţionale. Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 1996..
05.10.2015 
00231/03.
PâRVU, Dumitru. Modalităţi de gestionare a crizelor în domeniul ordinii publice care pot afecta securitatea naţională. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Comisia de evaluare a tezei: In acord cu prevederile Legii nr.544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes public, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a fost notificată de asociaţia GRAUR să comunice în termen procedural numele tuturor membrilor comisiei care au validat teza pentru susţinere publică şi acordare a titlului ştiinţific de doctor. Numele acestor Agenţi favorizatori va fi publicat pe site alături de plagiatul semnalat. Bucureşti: Academia Naţionala de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2007.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN / 5 octombrie 2015 / www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
CARP, G. Terorismul internaţional : rolul Ministerului Administraţiei şi Internelor în prevenirea şi combaterea acestui flagel. Bucureşti : Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2005.
05.10.2015 
00230/03.
PâRVU, Dumitru. Modalităţi de gestionare a crizelor în domeniul ordinii publice care pot afecta securitatea naţională. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Comisia de evaluare a tezei: In acord cu prevederile Legii nr.544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes public, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a fost notificată de asociaţia GRAUR să comunice în termen procedural numele tuturor membrilor comisiei care au validat teza pentru susţinere publică şi acordare a titlului ştiinţific de doctor. Numele acestor Agenţi favorizatori va fi publicat pe site alături de plagiatul semnalat. Bucureşti: Academia Naţionala de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2007.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN / 5 octombrie 2015 / www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
ANDREESCU, A. şi NIŢĂ, D. Terorismul : analiză psihosociologică. Timişoara : Timpolis, 1999.
05.10.2015 
00229/03.
PâRVU, Dumitru. Modalităţi de gestionare a crizelor în domeniul ordinii publice care pot afecta securitatea naţională. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Comisia de evaluare a tezei: In acord cu prevederile Legii nr.544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes public, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a fost notificată de asociaţia GRAUR să comunice în termen procedural numele tuturor membrilor comisiei care au validat teza pentru susţinere publică şi acordare a titlului ştiinţific de doctor. Numele acestor Agenţi favorizatori va fi publicat pe site alături de plagiatul semnalat. Bucureşti: Academia Naţionala de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2007.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN / 5 octombrie 2015 / www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
VOICU C.; ANDREESCU, A. şi BURCIU, O. Siguranţa naţională şi ordinea publică 1859 – 2000. Bucureşti: Tipar Artprint. 2002.
05.10.2015 
00228/03.
PâRVU, Dumitru. Modalităţi de gestionare a crizelor în domeniul ordinii publice care pot afecta securitatea naţională. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Comisia de evaluare a tezei: In acord cu prevederile Legii nr.544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes public, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a fost notificată de asociaţia GRAUR să comunice în termen procedural numele tuturor membrilor comisiei care au validat teza pentru susţinere publică şi acordare a titlului ştiinţific de doctor. Numele acestor Agenţi favorizatori va fi publicat pe site alături de plagiatul semnalat. Bucureşti: Academia Naţionala de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2007.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN / 5 octombrie 2015 / www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
GRIGOROIU, M.V. Crizele şi conflictele contemporane. Bucureşti : Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 2006.
05.10.2015 
00227/03.
PâRVU, Dumitru. Modalităţi de gestionare a crizelor în domeniul ordinii publice care pot afecta securitatea naţională. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Comisia de evaluare a tezei: In acord cu prevederile Legii nr.544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes public, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a fost notificată de asociaţia GRAUR să comunice în termen procedural numele tuturor membrilor comisiei care au validat teza pentru susţinere publică şi acordare a titlului ştiinţific de doctor. Numele acestor Agenţi favorizatori va fi publicat pe site alături de plagiatul semnalat. Bucureşti: Academia Naţionala de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2007.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN / 5 octombrie 2015 / www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
CEARAPIN, T. Securitatea si apărarea naţionala a României. Curs. Bucureşti: Fundaţia "Revista Jandarmeriei", 2002.
05.10.2015 
00226/05.
HAR, Nicolae. Petrologie magmatică. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Stiinţă. 2005. ISBN 973-686-692-0.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TROGER, W.E. Optical determination of rock-forming minerals. Determinative tables. English edition of the fourth German edition by H.U. BAMBAUER, F. TABORSZKY and H.D. TROCHIM. E. Stuttgart: Schweizerbart’sche Verlagsbuchshandlung (Nagele und Obermiller). 1979. ISBN 3510653114.
05.10.2015 
00225/03.
PâRVU, Dumitru. Modalităţi de gestionare a crizelor în domeniul ordinii publice care pot afecta securitatea naţională. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Comisia de evaluare a tezei: In acord cu prevederile Legii nr.544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes public, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a fost notificată de asociaţia GRAUR să comunice în termen procedural numele tuturor membrilor comisiei care au validat teza pentru susţinere publică şi acordare a titlului ştiinţific de doctor. Numele acestor Agenţi favorizatori va fi publicat pe site alături de plagiatul semnalat. Bucureşti: Academia Naţionala de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2007.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN / 5 octombrie 2015 / www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
HĂRĂBOR, G. Impactul globalizării asupra menţinerii ordinii publice. In: Globalizare şi identitate naţională, Simpozion, 18 mai 2006, Bucureşti. Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 2006. p.133-150.
05.10.2015 
00224/05.
HAR, Nicolae. Petrologie magmatică. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Stiinţă. 2005. ISBN 973-686-692-0.
WILSON, Marjorie. Igneous petrogenesis. London; Weinheim; New York; Tokyo; Melbourne; Madras: Chapman & Hall. 1989. ISBN 0-412-53310-3.
05.10.2015 
00223/03.
GORGHIU, Alina; STĂNESCU, Nicolae Bogdan Codruţ; SîRBU, Manuela şi DUHAN, George Vladimir. Medierea - oxigen pentru afaceri. Ediţie îngrijită de George Vladimir DUHAN şi Diana Mihaela LAZĂR. Bucureşti: Universul Juridic. 2011.

Sursa suspiciunii: ZAVASTIN Cristi / 24 iunie 2015 / www.7est.ro.
NICU Vasile. Medierea – un pas decisiv şi ireversibil pentru reinstaurarea dialogului social ca fundament al dezvoltării durabile. Revista Naţională de Drept. 3/2010.
21.09.2015 
00222/03.
MITRA, Mariana. The Necessity and Importance of Preventing Crime in Contemporary Society. Management Intercultural. Volumul XVII. Nr. 1 (33). 2015. p.217-223.
FLORIAN, Gheorghe. Avem criminalitatea pe care nu vrem să o prevenim. Revista de criminologie, penologie şi criminalistică. 1/2008. p. 149-151. Disponibilă la: http://www.mpublic.ro/jurisprudenta/publicatii/avem_criminalitate.pdf
21.09.2015 
00221/06.
PERJU-DUMBRAVĂ, Dan. Responsabilitate medicală. Cluj-Napoca: Hipparion. 2000.

Sursa suspiciunii: ESCALADRIAN Marin / 2 februarie 2012 / gazetadecluj.ro.

PĂRĂU, A. Implicaţii medico-legale în criteriologia responsabilităţii medicale.Lucrare de diplomă. Indrumător ştiinţific: Dan PERJU-DUMBRAVĂ. Cluj-Napoca: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”. 1998.
21.09.2015 
00220/06.
PERJU-DUMBRAVĂ, Dan. Bioetică şi responsabilitate medicală. Cluj-Napoca: Hipparion. 1999..

Sursa suspiciunii: ESCALADRIAN Marin / 2 februarie 2012 / gazetadecluj.ro.

STĂNESCU, M. Implicaţiile bioeticii în medicina legală. Lucrare de diplomă. Indrumător ştiinţific: Dan PERJU-DUMBRAVĂ. Cluj-Napoca: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”. 1998.
21.09.2015 
00219/06.
PERJU-DUMBRAVĂ, Dan. Bioetică şi responsabilitate medicală. Cluj-Napoca: Hipparion. 1999..

Sursa suspiciunii: ESCALADRIAN Marin / 2 februarie 2012 / gazetadecluj.ro.

PĂRĂU, A. Implicaţii medico-legale în criteriologia responsabilităţii medicale. Lucrare de diplomă. Indrumător ştiinţific: Dan PERJU-DUMBRAVĂ. Cluj-Napoca: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”. 1998.
21.09.2015 
00218/05.
ANTOCE, Arina Oana. Chimia vinului. Prefaţă: Ioan NĂMOLOŞANU. Bucureşti: Niculescu. 2001.

Sursa suspiciunii: CIPARIU Dan Mircea / www.9am.ro.
POMOHACI, N.; STOIAN, V.; GHEORGHIŢĂ, M.; SIRGHI, C.; COTEA, V.V. şi NĂMOLOŞANU, I. Oenologie . Vol.1. Coordonator: N. Pomohaci. Referenţi ştiinţifici: Prof.univ.dr. Aurel POPA, dr. ing. Alexandru MIHALCA şi şef de lucrări dr. ANTOCE Arina Oana. Bucureşti: Ceres. 2000.
21.09.2015 
00217/05.
ANTOCE, Arina Oana. Chimia vinului. Prefaţă: Ioan NĂMOLOŞANU. Bucureşti: Niculescu. 2001.

Sursa suspiciunii: CIPARIU Dan Mircea / www.9am.ro.
POMOHACI, N.; IUORAŞ, R.; GHEORGHIŢĂ, M.; STOIAN, V.; COTRĂU, A. şi COTEA, V.V. . Oenologie . Coordonator: N. POMOHACI. Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică. 1990.
21.09.2015 
00216/05.
ANTOCE, Arina Oana. Chimia vinului. Prefaţă: Ioan NĂMOLOŞANU. Bucureşti: Niculescu. 2001.

Sursa suspiciunii: CIPARIU Dan Mircea / www.9am.ro.
COTEA, A.; POMOHACI, N. şi GHEORGHIŢĂ, M. Oenologie . Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică. 1982.
21.09.2015 
00215/03.
COŢOVELEA, Răzvan. The process of changing the European institutional system – a conceptual approach to the institutions. Analele Universităţii din Oradea. Seria Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. TOM VI. p. 21-36.

Sursa suspiciunii: ALEXE Dan / cabalinkabul.wordpress.com.
PUTNAM, R.D.; LEONARDI, R. and NANETTI, R.Y. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994.
21.09.2015 
00214/06.
LAZĂR, Gabriel; STAMATE, Marius; BIBIRE Luminiţa, NEDEFF, Valentin and LAZĂR, Iulia. Diamond induced behavior of a-C:H coatings related to the thickness and UV absorption spectra. Metalurgia International. 9/2008, p.15-17.

Sursa suspiciunii: STANCIU M. Florian / stopimposturiisifraudeiinuniversitati.blogspot.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LAZĂR, G. Some peculiarities în ultraviolet absorption spectra for hydrogenated amorphous carbon thin films. Materials Letters. 57(3). December 2002. p. 586-588.
13.09.2015 
00213/06.
STAMATE, Marius; LAZĂR, Gabriel; LAZĂR, Iulia and VASCAN, Ioan. Ti02 an excellent material for environmental purification. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2(11). 2005, p. 128-133.

Notă: Volumul în care a fost publicată lucrarea a fost editat de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Universitatea din Bacău.
Note: Volume where the work was published was edited by Romanian Technical Sciences Academy and University of Bacău.

Sursa suspiciunii: STANCIU M. Florian / stopimposturiisifraudeiinuniversitati.blogspot.ro.
Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
KANEKO, M. and OKAMA, I. Photocatalysis : Science and Technology. 2002. Berlin, Heidelberg: Springer. p.23-25.
13.09.2015 
00212/06.
STAMATE, Marius; LAZĂR, Gabriel; LAZĂR, Iulia and VASCAN, Ioan. Ti02 an excellent material for environmental purification. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2(11). 2005, p. 128-133.

Notă: Volumul în care a fost publicată lucrarea a fost editat de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Universitatea din Bacău.
Note: Volume where the work was published was edited by Romanian Technical Sciences Academy and University of Bacău.

Sursa suspiciunii: STANCIU M. Florian / stopimposturiisifraudeiinuniversitati.blogspot.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
FUJISHIMA, A.; RAO, T.N. and TRYK, D.A . Titanium dioxide photocatalysis. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews. 1(1). 29 June 2000. p.1-21.
13.09.2015 
00211/06.
STAMATE, Marius; LAZĂR, Gabriel; LAZĂR, Iulia and VASCAN, Ioan. Ti02 an excellent material for environmental purification. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2(11). 2005, p. 128-133.

Notă: Volumul în care a fost publicată lucrarea a fost editat de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Universitatea din Bacău.
Note: Volume where the work was published was edited by Romanian Technical Sciences Academy and University of Bacău.

Sursa suspiciunii: STANCIU M. Florian / stopimposturiisifraudeiinuniversitati.blogspot.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
TRYK, D. A.; FUJISHIMA, A. and HONDA, K. Recent topics in photoelectrochemistry: achievements and future prospects. Electrochimica Acta. 45(15-16). 3 May 2000. p.2363-2376.
13.09.2015 
00210/06.
STAMATE. Marius, NEDEFF, Valentin, LAZĂR, Gabriel, LAZĂR, Iuliana. The influence of the thermally annealing to the structure and composition of titania coatings. Metalurgia International. 2008. 13(8), p. 21-26.

Sursa suspiciunii: STANCIU M. Florian / stopimposturiisifraudeiinuniversitati.blogspot.ro.
STAMATE, M.; VASCAN, I.; LAZĂR, I.; LAZĂR, G.; CARAMAN, I. and CARAMAN, M. Optical and surface properties TiO2 thin films deposited by DC magnetron sputtering method. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 7(2). April 2005. p. 771 - 774
7.09.2015 
00209/06.
CĂLIMAN, Radu. Cycle fatigue life model for particulate-reinfoced metal-matrix composites. Metalurgia International. nr. 3/2006. p. 27-29.

Sursa suspiciunii: STANCIU M. Florian / stopimposturiisifraudeiinuniversitati.blogspot.ro.
DING, H.Z.; HARTMANN, O.; BIERMANN, H. and MUGHRABI, H. Modeling low -cycling life of particulate - reinforced metal - matrix composites. Material Science and Engng. A333, 2002. p. 295-305.
7.09.2015 
00208/06.
CĂLIMAN, Radu. Influence of AL2O3 or ZRO2 addition on the ALNI and ALSI alloys. Metalurgia International. 2/2006. p. 16-18.

Sursa suspiciunii: STANCIU M. Florian / stopimposturiisifraudeiinuniversitati.blogspot.ro.
DAOUD, A. and ABO-ELKHAR, M. Influence of AL2O3 or ZRO2 particulate addition on the microstructure aspects of ALNI and ALSI alloys. Journal of Materials Processing Technology. Vol. 120. 2002. p.296–302.
7.09.2015 
00207/06.
RAVEICA, Ionel-Crinel and MARIN, Alexandru. Three-component, strain gage based milling dynamometer design and manufacturing. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 3(9). 2003. p.114 – 120.

Notă: Volumul în care a fost publicată lucrarea a fost editat de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Universitatea din Bacău.
Note: Volume where the work was published was edited by Romanian Technical Sciences Academy and University of Bacău.

Sursa suspiciunii: STANCIU M. Florian / stopimposturiisifraudeiinuniversitati.blogspot.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
SAGLAM, H. and UNUVAR, A. Three-component, strain gage based milling dynamometer design and manufacturing. Journal of Integrated Design and Process Science. 5(2). 2001. p.95–109.
7.09.2015 
00206/06.
PARASCHIV, Dragoş; PRUTEANU, Octavian V; NAGîŢ, Gheorghe; SâRBU, Ionel; CĂRĂUŞU, Constantin; CONDREA, Petru; BARDAC, Doru and PĂDUREANU, Ioan. Researches regarding cold rolling of the 100 Cr6 material's for the bearing rings. Metalurgia international. 15(10). 2009. p.102-106.

Sursa suspiciunii: LUCACI, Cristina / ziaruldeiasi.ro.

PRUTEANU, Octavian V., PARASCHIV, Dragoş; PRICOPE, C.; BUNEA, M., SâRBU, I. and CĂRĂUŞU, C. Considerations Regarding the 100 Cr6 Material's Conduct through the cold Rolling of the Bearing Rings. International Journal for Manufacturing Science & Technology . 9(1). 2007. p.51-57.
7.09.2015 
00205/06.
PARASCHIV, Dragoş; NAGîŢ, Gheorghe; SâRBU, Ionel; CONDREA, Petru; SCHNAKOVSZKY, Carol; BRABIE, Gheorghe; BARDAC, Doru and PĂDUREANU, Ioan. Measurement of the bottoming voltage in the ball-bearings race. Metalurgia international, 15(10). 2009. p.107-113.

Sursa suspiciunii: LUCACI, Cristina / ziaruldeiasi.ro.

PARASCHIV Dragos; PRUTEANU, Octavian; NAGîŢ, Gheorghe, CĂRĂUŞU, C., SCHNAKOVSZKY, Carol and BRABIE, Gheorghe. Measurement of the bottoming voltage in the ball-bearings race. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika. 68(231). 2006 p.153-164..
7.09.2015 
00204/09.
RADOVAN, Alexandru. Interferenţe româno-sârbe în Banat în secolul al XIX-lea. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Nicolae BOCŞAN (Universitatea de Babeş-Bolyai Cluj-Napoca). Comisia de evaluare a tezei: Prof.Univ. Ioan-Aurel POP (Preşedinte, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca); Prof.Univ. Miodrag MILIN (Universitatea "Banatul", Timişoara); Dr. Valeriu BEU (Muzeul Banatului Montan, Reşita); Conf.Univ. Toader NICOARĂ (Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca). Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. 2000.

Sursa suspiciunii: PĂUN, Liana /
www.pressalert.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
PâRVULESCU, M. Rolul scolii banatene in procesul de formare a intelectualitatii romanesti in secolul al XIX-lea. Teza de doctorat. Conducator: Prof.univ.RETEGAN Simion. Cluj-Napoca: Universitatea Babes-Bolyai. 1998.
7.09.2015 
00203/03.
VASILESCU, Olguţa Lia. Contribuţia lui Vilfredo Pareto la dezvoltarea sociologiei moderne. Teză de doctorat Conducător: Prof.univ.Dumitru OTOVESCU. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 2007.

Sursa suspiciunii: SPâNU Ion /
www.cotidianul.ro.
Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Bucureşti; Guvernul României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Ministru al muncii
PARETO, V. Traité de sociologie générale. Vol.1. Lausanne, Paris: Librairie Payot & Cie. 1917.
7.09.2015 
00202/03.
STĂNIŞOARĂ, Mihai. Controlul parlamentar asupra activităţii de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Teză de doctorat Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazul”. 2008.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 7 septembrie 2015 / www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
Preşedintele României. Strategia de securitate naţională a României. Bucureşti: Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. 2007. Disponibil la: http://www.presidency.ro/static/ordine/SSNR/SSNR.pdf. Ultima accesare: 6 septembrie 2015.
7.09.2015 
00201/03.
STĂNIŞOARĂ, Mihai. Controlul parlamentar asupra activităţii de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Teză de doctorat Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazul”. 2008.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 7 septembrie 2015 / www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
BORN, H (redactor). Controlul parlamentar al sectorului de securitate. Principii, mecanisme si practici. Redactori-şefi: Philipp FLURI şi Anders B. JOHNSSON. Traducere din limba engleză. Publicat de: Uniunea Interparlamentară Centrul pentru Controlul Democratic al Forţelor Armate, Geneva. Bucureşti: Ziua. 2007.
7.09.2015 
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 101 la 200 apare sub forma tipărită în lucrarea: ISOC, D. Indexul Operelor Plagiate în România. vol.2. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2015.
00200/03.
OPREA1, Gabriel. Procedura plângerii prealabile. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Ion NEAGU. Comisia de evaluare a tezei: Prof.univ. Constantin MITRACHE (preşedinte, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ. Nicolae VOLONCIU (membru, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ Vasile DOBRINOIU (membru, Universitatea „Nicolae Titulescu”); Conf.univ. Tudor AMZA (membru, Universitatea "Nicolae Titulescu”). Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 2000.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 1 iulie 2015 / www.hotnews.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Bucureşti; Guvernul României; Ministerul Apararii Nationale; Ministerul Afacerilor Interne;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu RETRAS / WITHDRAWN degree.

Poziţii: 1Ministru al apararii, Ministru de interne, Prof.univ.
DONGOROZ V.; ANTONIU G.; KAHANE S. Explicaţii teoretice ale codului de procedură penală român. Partea specială. Vol.2. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1976.
4.09.2015 
00199/03.
OPREA1, Gabriel. Procedura plângerii prealabile. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Ion NEAGU. Comisia de evaluare a tezei: Prof.univ. Constantin MITRACHE (preşedinte, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ. Nicolae VOLONCIU (membru, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ Vasile DOBRINOIU (membru, Universitatea „Nicolae Titulescu”); Conf.univ. Tudor AMZA (membru, Universitatea "Nicolae Titulescu”). Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 2000.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 1 iulie 2015 / www.hotnews.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Bucureşti; Guvernul României; Ministerul Apararii Nationale; Ministerul Afacerilor Interne;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu RETRAS / WITHDRAWN degree.

Poziţii: 1Ministru al apararii, Ministru de interne, Prof.univ.
VOLONCIU, N. Tratat de procedura penală. Partea Specială. Vol.II. Bucureşti: Paideea. 1994.
4.09.2015 
00198/03.
OPREA1, Gabriel. Procedura plângerii prealabile. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Ion NEAGU. Comisia de evaluare a tezei: Prof.univ. Constantin MITRACHE (preşedinte, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ. Nicolae VOLONCIU (membru, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ Vasile DOBRINOIU (membru, Universitatea „Nicolae Titulescu”); Conf.univ. Tudor AMZA (membru, Universitatea "Nicolae Titulescu”). Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 2000.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 1 iulie 2015 / www.hotnews.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Bucureşti; Guvernul României; Ministerul Apararii Nationale; Ministerul Afacerilor Interne;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu RETRAS / WITHDRAWN degree.

Poziţii: 1Ministru al apararii, Ministru de interne, Prof.univ.
TURAI, C. Plângerea prealabilă. Teoria generala a plangerii prealabile. Aplicaţiunea la legislaţiunea română. Bucureşti: Imprimeriile „Curentul” SA. 1938.
4.09.2015 
00197/03.
OPREA1, Gabriel. Procedura plângerii prealabile. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Ion NEAGU. Comisia de evaluare a tezei: Prof.univ. Constantin MITRACHE (preşedinte, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ. Nicolae VOLONCIU (membru, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ Vasile DOBRINOIU (membru, Universitatea „Nicolae Titulescu”); Conf.univ. Tudor AMZA (membru, Universitatea "Nicolae Titulescu”). Universitatea din Bucureşti. 2000.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 1 iulie 2015 / www.hotnews.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Bucureşti; Guvernul României; Ministerul Apararii Nationale; Ministerul Afacerilor Interne;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu RETRAS / WITHDRAWN degree.

Poziţii: 1Ministru al apararii, Ministru de interne, Prof.univ.
NEAGU, I. Tratat de procedură penală. Bucureşti: PRO. 1997.
4.09.2015 
00196/06.
BRASSAI A; MAKO K; SPERLAGH B; DOMJANSCHITZ, L; BAN, E.G. Az endogeén nitrogeénmonoxid, mint a noradrenalin feszabadulás esetleges modulátora a tengerimaluc izolált tüdőartériajabűn. Orvostudományi Ertesítő. 2002. 2-3(75). p.81-87.

Sursa suspiciunii: cne.ancs.ro.

BRASSAI A; MAKO K; DOMJANSCHITZ L; SPERLAGH B. Lack of prejunctional modulation of noradrenaline release by endogenous nitric oxide in guinea pig pulmonary artery. Neurochemistry International. 41. 2002. p.279-283.
4.09.2015 
00195/03.
TUDOSE1, Mihai. Protecţia infrastructurii critice - element strategic dinamic în sectorul de securitate. Teză de doctorat. Cond.şt: Onişor Constantin. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2011.

Sursa suspiciunii: Sorin SEMENIUC / www.crji.org.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”; Guvernul României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prim-ministru.
ANDRICIUC, R. Consideraţii privind protecţia infrastructurii critice. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Ţuţu Pişleag. Bucureşti: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 2009.
4.09.2015 
00194/03.
POPESCU, Adela Loredana. Restrângerea drepturilor omului în contextul luptei împotriva terorismului sub impactul accelerării procesului globalizării. Teză de doctorat Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2011.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
DIACONU D.V. Terorismul: repere juridice şi istorice. Bucureşti : All Beck, 2004.
4.09.2015 
00193/03.
POPESCU, Adela Loredana. Restrângerea drepturilor omului în contextul luptei împotriva terorismului sub impactul accelerării procesului globalizării. Teză de doctorat Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2011.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
DIACONU D.V. Terorismul: repere juridice şi istorice. Bucureşti : All Beck, 2004.
4.09.2015 
00192/03.
POPESCU, Adela Loredana. Restrângerea drepturilor omului în contextul luptei împotriva terorismului sub impactul accelerării procesului globalizării. Teză de doctorat Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2011.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
BARNA, C. Terorismul, ultima solutie?. Bucureşti: Top Form. 2005.
4.09.2015 
00191/03.
POPESCU, Adela Loredana. Restrângerea drepturilor omului în contextul luptei împotriva terorismului sub impactul accelerării procesului globalizării. Teză de doctorat Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2011.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
POP, O. Apariţia şi evoluţia terorismului. Timişoara: Mirton. 2002.
4.09.2015 
00190/03.
POPESCU, Adela Loredana. Restrângerea drepturilor omului în contextul luptei împotriva terorismului sub impactul accelerării procesului globalizării. Teză de doctorat Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2011.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
BACI, C. Consideraţii privind terorismul în contextul procesului de globalizare. Revista de Investigare a Criminalităţii. 4 /2010. p.19-25.
4.09.2015 
00189/03.
POPESCU, Adela Loredana. Restrângerea drepturilor omului în contextul luptei împotriva terorismului sub impactul accelerării procesului globalizării. Teză de doctorat Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2011.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
GHEORGHE, V. Dimensiunea criminologică a terorismului. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Ioan DASCĂLU. Bucureşti: Academia de Polţie „Alexandru Ioan Cuza”. 2007.
4.09.2015 
00188/03.
ONŢANU, Neculai. Managementul protecţiei infrastructurii critice. Teză de doctorat Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2008.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
ANDRICIUC R. Managementul protecţiei infrastructurii critice. Sibiu: Psihomedia. 2008.
4.09.2015 
00187/03.
ONŢANU, Neculai. Managementul protecţiei infrastructurii critice. Teză de doctorat Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazul”. 2008.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
MUREŞAN, L.. Geopolitica şi abordarea conceptului de protective a infrastructurilor critice naţionale. Alarma. 1 / ianuarie 2009.
4.09.2015 
00186/03.
ONŢANU, Neculai. Managementul protecţiei infrastructurii critice. Teză de doctorat Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazul”. 2008.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
MARINICĂ, M.; BARBĂSURĂ, A.; MACUC, M.; PREDOIU, C.. Protecţia infrastructurii critice în spaţiul euroatlantic. Coordonatori: MACUC, Mihai. Bucureşti: ANI, 2008.
4.09.2015 
00185/03.
RADU, Loredana. Criminalitatea transfrontalieră in epoca globalizării – factor de risc la adresa securităţii europene şi naţionale. Combaterea criminalităţii transfrontaliere. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazul". 2010.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
MIHAI, D.M. Politica Uniunii Europene în domeniul Justiţiei şi Afacerilor Interne. Colocviu Strategic. 14/2009. p.1-4. Disponibil la: http://cssas.unap.ro/ro/pdf_publicatii/cs14-09.pdf.
4.09.2015 
00184/03.
RADU, Loredana. Criminalitatea transfrontalieră in epoca globalizării – factor de risc la adresa securităţii europene şi naţionale. Combaterea criminalităţii transfrontaliere. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2010.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
STEFAN, C.E.; PINTILIE, L.T.. Cooperarea internaţională judiciară şi poliţienească. Craiova: Sitech. 2007.
4.09.2015 
00183/03.
RADU, Loredana. Criminalitatea transfrontalieră in epoca globalizării – factor de risc la adresa securităţii europene şi naţionale. Combaterea criminalităţii transfrontaliere. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2010.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
MATEUŢ, G.; RUDICĂ, T.. Traficul de fiinţe umane. Infractor. Victimă. Infracţiune. Iaşi: Asociaţia Alternative Sociale. 2005.
4.09.2015 
00182/03.
RADU, Loredana. Criminalitatea transfrontalieră in epoca globalizării – factor de risc la adresa securităţii europene şi naţionale. Combaterea criminalităţii transfrontaliere. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2010.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
ALBU P. Crima organizată în perioada de tranziţie, o ameninţare majoră la adresa securităţii internaţionale. Bucureşti: Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 2007.
4.09.2015 
00181/03.
RADU, Loredana. Criminalitatea transfrontalieră in epoca globalizării – factor de risc la adresa securităţii europene şi naţionale. Combaterea criminalităţii transfrontaliere. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2010.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
MICLEA, D. Combaterea crimei organizate - evoluţie, tipologii, legislaţie, particularităţi. Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor din Bucureşti. 2004.
4.09.2015 
00180/03.
RADU, Loredana. Criminalitatea transfrontalieră in epoca globalizării – factor de risc la adresa securităţii europene şi naţionale. Combaterea criminalităţii transfrontaliere. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2010.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
IORDACHE, C.. Justiţia şi afacerile interne în spaţiul administrativ al UE. Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. 4. 2009.p.18-25.
4.09.2015 
00179/03.
RADU, Loredana. Criminalitatea transfrontalieră in epoca globalizării – factor de risc la adresa securităţii europene şi naţionale. Combaterea criminalităţii transfrontaliere. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel OPREA. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2010.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
BARDAŞ, Dan Silviu. Riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi transfrontaliere. Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. 4. 2009. p.347-357.
4.09.2015 
00178/03.
LICU, Bogdan. Corupţia – risc major la adresa securităţii naţionale. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel Oprea. Bucureşti: Academia Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2011.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
DANILEŢ, C.. Corupţia şi anticorupţia în sistemul juridic. Bucureşti: C.H. Beck. 2009.
4.09.2015 
00177/03.
LICU, Bogdan. Corupţia – risc major la adresa securităţii naţionale. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel Oprea. Bucureşti: Academia Naţionala de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2011.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
BRâNZĂ, W.. Infracţiuni asimilate corupţiei. Bucureşti: SemnE. 2004.
4.09.2015 
00176/03.
LICU, Bogdan. Corupţia – risc major la adresa securităţii naţionale. Teză de doctorat. Conducător: Prof.univ.Gabriel Oprea. Bucureşti: Academia Naţionala de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”. 2011.

Sursa suspiciunii: Emilia ŞERCAN /
www.hotnews.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
Marian RIZEA. Corupţia, ameninţare la adresa siguranţei naţionale. Bucureşti: Editura Academiei Naţionale de Informaţii. 2005.
4.09.2015 
00175/06.
ACHIMAŞ CADARIU, Andrei. Metodologia cercetării ştiinţifice medicale. Cluj-Napoca: Editura Medicală Universitară Iuliu Haţieganu. 1999.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
HUGUIER, M.; MAISONNEUVE, H.; BENHAMOU, C.-L.; DE CALAN, L.; GRENIER, B.; FRANCO, D.; GALMICHE, J.-P.; LORETTE, G. La rédaction médicale. De la thèse à l’article original. La communication orale. Troisieme edition. Vélizy: Doin Editeurs. 1998.
4.09.2015 
00174/03.
ANDRICIUC Radu. Consideraţii privind protecţia infrastructurii critice. Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 2009. ISBN: 978-973-745-075-3.
ANDRICIUC Radu. Managementul protecţiei infrastructurii critice. Sibiu: Psihomedia. 2008. ISBN 978-973-1758-50-8.
4.09.2015 
00173/00.
MINEA, Marius; IZBAŞA, Cornel; JEBELEAN, Călin. Experience with Formal Verification of SDL Protocols. International Scientific Journal of Computing. 2(3). 2003. p.63-68.
MINEA, Marius; IZBAŞA, Cornel; JEBELEAN, Călin. Experience with Formal Verification of SDL Protocols. In: IeAT Report Series No. 03 -04, Institutul eAustria, Timişoara. 2003. p.1-7. Disponibil la: http :// www . ieat . ro / wp-content / uploads / 2012 / 09 / technical_reports / Report_IeAT_4 . pdf. Ultima accesare: 25 august 2015.
4.09.2015 
00172/06.
PETRESCU1, Doina; ANTONESCU2, Niculae Napoleon, NEACŞU3, Marian. Experimental investigations concerning the mathematical model of hard deposits by high-speed flame spraying. The annals of University “Dunărea de Jos“ of Galaţi. Tribology. 8(14). 2008. p.87-92. ISSN 1221-4590.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Doctorand, 2Rector, Membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, Cetăţean de onoare al Municipiului Ploieşti, Prof.univ.; 3Conf.univ.
PETRESCU, Doina; ANTONESCU, Niculae Napoleon; CALERO, Juan Alberto. The simulation of the dynamic processes at the thermal spraying of the Cr3C2-NiCr powder particles with high-speed flame. Buletinul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti. Seria Tehnică. 1(59). 2007. p.99-106.
4.09.2015 
00171/06.
PETRESCU1, Doina; ANTONESCU2, Niculae Napoleon; CALERO, Juan Alberto. The simulation of the dynamic processes at the thermal spraying of the Cr3C2-NiCr powder particles with high-speed flame. Buletinul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti. Seria Tehnică. 1(59). 2007. p.99-106.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Doctorand, 2Rector, Membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, Cetăţean de onoare al Municipiului Ploieşti, Prof.univ.
SOBOLEV, V.V.; GUILEMANY, J.M.; CALERO, J.A. Simulación de los Procesos Dinàmicos durante el vuelo de las Partículas de Polvo de Carburo de Cromo- NiCr en Proyección HVOF. Presentació comunicació, Decimoprimera Jornadas Técnicas de Soldadura. Madrid, Espanya. V: 1. 1996. p.261-273.
4.09.2015 
00170/06.
PETRESCU1, Doina. Cercetări privind pulverizarea termică cu aplicaţii la recondiţionarea şi acoperirea preventivă a pieselor. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.Univ.Dr.ing. Nicolae Napoleon ANTONESCU (Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti). Ploieşti: Universitatea Petrol-Gaze. 2008.

Comisia de evaluare a tezei: Nu se cunoaste.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu RETRAS / WITHDRAWN degree.

Poziţii: 1Doctorand.
SOBOLEV, V.V.; GUILEMANY, J.M.; CALERO, J.A. Simulación de los Procesos Dinàmicos durante el vuelo de las Partículas de Polvo de Carburo de Cromo- NiCr en Proyección HVOF. Presentació comunicació, Decimoprimera Jornadas Técnicas de Soldadura. Madrid, Espanya. V: 1. 1996. p: 261-273.
7.07.2015
00169/05.
TOLAN, Iolanda, SAVICI Ludovic. Chimie analitică. Indrumător pentru lucrări de laborator. Timişoara: Mirton. 2002.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TOLAN, I., SAVICI, L., EHLING, S. Chimie analitică. Indrumător pentru lucrări de laborator. Timişoara: Mirton. 2001.
7.07.2015
00168/06.
CĂTOI1, Cornel, ZOTESCU, Mihaela, BABA, Alecsandru Ioan, GAL, Adrian, RUS, Vasile Ioan. Vogt-Koyanagi- Harada - like syndrome in a German Shepherd dog. Bulletin USAMV-CN. 1-2(64). 2007. p.83-87. Avaiable at: http://journals.usamvcluj.ro/index.php/veterinary/article/view/2282/2372.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Roziţii: 1Rector, Prof.univ.
LAUS, J.L, SOUSA, M.G., CABRAL, V.P., MAMEDE, F.V., TINUCCI-COSTA, M. . Uveodermatologic syndrome in a Brazilian Fila dog. Veterinary Ophthalmology. 7(3). 2004. p.193–196. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j . 1463-5224 . 2004 . 04023 . x / full.
7.07.2015
00167/05.
ZAMFIR Alina-Diana, DINCĂ Nicolae, HARJA Florian. Analize instrumentale : lucrări practice. Arad: Editura Universităţii "Aurel Vlaicu". 2005.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
DINCĂ Nicolae, URSACHI Claudia, ONOFREI Gabriela, HARJA Florian, TOLAN Iolanda, CONDRAT Dumitru. Analize fizico-chimice: lucrări practice. Timişoara : Mirton. 2004.
6.07.2015
00166/03.
FUEREA1, Augustin. Drept comunitar european. Partea generală. Bucureşti: All Beck. 2003.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"; Universitatea Bucureşti";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ., Seful catedrei de "Drept comunitar european" de la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti.
JACQUÉ, J.P. Droit institutionnel de l’Union Européenne. Paris: Dalloz. 2001
30.04.2015.
00165/00.
BRUMAR, A. Bogdan and POPA, M. Emil. Advanced techniques for metamodelling. In: Proc. of the 11th WSEAS International Conference on Computers. Agios Nikolaos, Crete Island, Greece. July 26-28, 2007. p.258-262.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
KARAGIANNIS, D. and KüHN, H. Metamodelling platforms. In: Bauknecht, K.; Min Tjoa, A and Quirshmayer, G. (Eds.) Proc. of the Third International Conference EC-Web 2002 – Dexa 2002, Aix-en-Provence, France. Sept.2-6, 2002. LNCS 2455. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, p.182.
30.04.2015.
00164/00.
STOICA, Eduard, A. and BRUMAR, A. Bogdan. Advanced modelling for e-learning platforms. In: Proc. of the 11th WSEAS International Conference on Computers. Agios Nikolaos, Crete Island, Greece. July 26-28, 2007. p.163-167.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
KARAGIANNIS, D. and KüHN, H. Metamodelling platforms. In: Bauknecht, K.; Min Tjoa, A and Quirshmayer, G. (Eds.) Proc. of the Third International Conference EC-Web 2002 – Dexa 2002, Aix-en-Provence, France. Sept.2-6, 2002. LNCS 2455. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, p.182.
30.04.2015.
00163/06.
NAGHIU, Livia. Baza energetică pentru agricultură. Referenţi ştiinţifici: Prof. Aurica CĂZILĂ (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca); Prof.Nicolae BURNETE (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca). Cluj-Napoca: Timişoara: Risoprint. 2008.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
NAGHIU, L.. Surse neconvenţionale de energie. In: NAGHIU, A.(ed); BARALDI, G.; MAURER, K.; OESHSNER, H.; DROCAŞ, I.; NAGHIU, L.; MOLNAR, A. Baza energetică pentru agricultură. Referenţi ştiinţifici: Prof. Nicolae Băţagă (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca); Prof.Nicolae BURNETE (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca). Cluj-Napoca: Risoprint. 2003.
17.04.2015
00162/06.
MUNTEANU1, Radu, MITRAN, Radu şi BECHET2, Paul . Metode numerice pentru detecţia semnalelor radio. Cluj-Napoca: Mediamira. 2013. ISBN 978-973-713-309-0.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Academia Forţelor Terestre “Nicolae Balcescu“, Sibiu". Preşedintele României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Cavaler al Ordinului Național "Serviciul Credincios" conferit de Presedintele Romaniei, Cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca, Prof.univ.; 2Prof.univ.
MITRAN, R.G. Cercetări privind metodele de analiză şi prelucrare a semnalelor utilizate în sisteme de interceptare cu aplicaţii speciale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.Radu MUNTEANU. Universitatea tehnică, Cluj-Napoca. 2010.
17.04.2015
00161/06.
MUNTEANU1 Radu şi BOULEANU, Iulian. Reţele radio cu mobilitate ridicată. Cluj-Napoca: Mediamira. 2013.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Academia Forţelor Terestre “Nicolae Balcescu“, Sibiu". Preşedintele României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Cavaler al Ordinului Național "Serviciul Credincios" conferit de Presedintele Romaniei, Cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca, Prof.univ.
BOULEANU, I. Cercetări privind optimizarea procesului de alocare a resurselor în reţele radio speciale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.Radu MUNTEANU. Universitatea tehnică, Cluj-Napoca.2010.
17.04.2015
00160/06.
AFTENIE, Loredana Mariana, FRANCIUC1, Irina, MARTINESCU2, Alina and HONCEA, Adina. Comparison between currently used blood samples and new saliva DNA collection method for quality of genomic DNA and genotyping ARS Medica Tomitana. 1(68).2012. p.19 - 23.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Ovidius, Constanta;
Stare/State: Lucrare RETRACTATĂ/ RETRACTED work.

Poziţii: 1Lector univ. 2Şef de lucrări
HANSEN, Thomas v. O., SIMONSEN, Mette K., NIELSEN, Finn C., and HUNDRUP, Yrsa Andersen. Collection of blood, saliva, and buccal cell samples in a pilot study on the danish nurse cohort: comparison of the response rate and quality of genomic DNA. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.. 16(10). October 2007. p.2072-2076.
17.04.2015
00159/06.
POP, Georgeta. Tehnologii agricole. Refererenţi ştiinţifici: Prof. DAVID, Gheorghe (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara), Prof. PîRŞAN, Paul (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara), Prof. TABĂRĂ, Valeriu (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara). Timişoara: Agroprint. 2007. ISBN 978-973-8287-50-1.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
PîRŞAN, P. Tehnologia plantelor de câmp, cereale şi leguminoase pentru boabe. Referenţi ştiinţifici: Prof.BORCEAN, Ion (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara), Prof.MOISUC, Alexandru (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara), Prof.TABĂRA, Valeriu (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara). Timişoara: Agroprint. 2003. ISBN 973-85250-9-8.
17.04.2015
00158/07.
GASPARIK, Attila. Catedra din scenă. Prefaţa: Prof.Laurenţiu Şoitu (Univ. "Alexandru Ioan Cuza, Iasi) . Bucureşti: ASA. 2007. ISBN 978-973-7894-28-1.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
PETCU, I. Statutul actorului de-a lungul istoriei teatrului. 5 februarie 2007. Disponibil la: http://www.poezie.ro/index.php/article/230033/Statutul_actorului_de-a_lungul_istoriei_teatrului. Accesat la: 10 aprilie 2015.
17.04.2015
00157/05.
PETRILĂ1, Titus and TRIF2, Damian. Basic of fluids mechanics and introduction to computational fluid dynamics. Claude BREZINSKI (ed). Numerical Methods and Algorithms. Vol.3. Berlin: Springer Science + Business Media, Inc.. 2005.

Notă: Lucrarea a primit premiul "Gheorghe Lazăr" al Academiei Române pe anul 2005.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.; 2Prof.univ.
PETRILĂ, Titus şi TRIF, Damian. Metode numerice şi computaţionale în dinamica fluidelor. Cluj-Napoca: Digital Data. 2002.
17.04.2015
00156/03.
CURPĂN, Vasile Sorin. Tratat de ştiinţe juridice.vol.2. Bacău: Rovimed. 2009.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
POPA-GAVRILOVICI, G. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. In: CURPĂN, V.S., POPA-GAVRILOVICI, G., LUPU, M.M. Tratat de ştiinţe juridice, vol.2. Ediţia a I-a. Sibiu: Alma Mater. 2009.
20.03.2015
00155/03.
CURPĂN, Vasile Sorin. Tratat de ştiinţe juridice.vol.2. Bacău: Rovimed. 2009.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
CURPĂN, V.S. Drept penal. Partea generală. In: CURPĂN, V.S., POPA-GAVRILOVICI, G., LUPU, M.M. Tratat de ştiinţe juridice, vol.2. Ediţia a I-a. Sibiu: Alma Mater. 2009.
20.03.2015
00154/03.
CURPĂN, Vasile Sorin. Tratat de ştiinţe juridice.vol.2. Bacău: Rovimed. 2009.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
LUPU, M.M. Fenomene juridice şi politico-etatice. In: CURPĂN, V.S., POPA-GAVRILOVICI, G., LUPU, M.M. Tratat de ştiinţe juridice, vol.2. Ediţia a I-a. Sibiu: Alma Mater. 2009.
20.03.2015
00153/03.
CURPĂN, Vasile Sorin. Tratat de ştiinţe juridice.vol.1. Bacău: Rovimed. 2009.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
POPA-GAVRILOVICI, G. Participanţii şi acţiunile lor în procesul penal român. In: CURPĂN, V.S., POPA-GAVRILOVICI, G., LUPU, M.M. Tratat de ştiinţe juridice, vol.1. Sibiu: Alma Mater. 2009.
20.03.2015
00152/03.
CURPĂN, Vasile Sorin. Tratat de ştiinţe juridice.vol.1. Bacău: Rovimed. 2009.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
CURPĂN, V.S. Independenţa judecătorilor şi garanţiile ei juridice. In: CURPĂN, V.S., POPA-GAVRILOVICI, G., LUPU, M.M. Tratat de ştiinţe juridice, vol.1. Sibiu: Alma Mater. 2009.
20.03.2015
00151/03.
CURPĂN, Vasile Sorin. Tratat de ştiinţe juridice.vol.1. Bacău: Rovimed. 2009.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
LUPU, M.M. Momente în dezvoltarea politico-judiciară a României. In: CURPĂN, V.S., POPA-GAVRILOVICI, G., LUPU, M.M. Tratat de ştiinţe juridice, vol.1. Sibiu: Alma Mater. 2009.
20.03.2015
00150/06.
BECHET1, Paul, MUNTEANU Radu Adrian, BOULEANU, Iulian, MUNTEANU, Mihai, şi MITRAN, Radu. Compatibilitatea electromagnetică în medii de comunicare radio. Referenţi: DUMITRACHE, Ioan; RUSU, Adrian. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2010.

Notă: Premiul „Gheorghe Cartianu” al Academiei Românie pe 2010 decernat în 2012.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Academia Forţelor Terestre “Nicolae Balcescu“, Sibiu".
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.
MITRAN, R.G. Cercetări privind metodele de analiză şi prelucrare a semnalelor utilizate în sisteme de interceptare cu aplicaţii speciale. Teză de doctorat. Universitatea tehnică, Cluj-Napoca. 2010.
25.02.2015
00149/06.
BECHET1, Paul, MUNTEANU Radu Adrian, BOULEANU, Iulian, MUNTEANU, Mihai, şi MITRAN, Radu. Compatibilitatea electromagnetică în medii de comunicare radio. Referenţi: DUMITRACHE, Ioan; RUSU, Adrian. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2010.

Notă: Premiul „Gheorghe Cartianu” al Academiei Românie pe 2010 decernat în 2012.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Academia Forţelor Terestre “Nicolae Balcescu“, Sibiu".
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.
BOULEANU, I. . Cercetări privind optimizarea procesului de alocare a resurselor în reţele radio speciale. Teză de doctorat. Universitatea tehnică, Cluj-Napoca.2010.
25.02.2015
00148/06.
NAGHIU, Livia. Baza energetică pentru horticultură. Referenţi ştiinţifici: Prof.dr.ing. Aurica CĂZILĂ (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca); Prof.dr.ing. Nicolae BURNETE (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca). Cluj-Napoca: Risoprint. 2008.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
NAGHIU, A. Motoare cu ardere internă. In: NAGHIU, A.(ed); BARALDI, G.; MAURER, K.; OESHSNER, H.; DROCAŞ, I.; NAGHIU, L.; MOLNAR, A. Baza energetică pentru agricultură. Referenţi ştiinţifici: Prof. Nicolae Băţagă (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca); Prof.Nicolae BURNETE (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca). Cluj-Napoca: Risoprint. 2003.
25.02.2015
00147/06.
NAGHIU1, Alexandru. Motoare cu ardere internă. In: NAGHIU1, A.(ed); BARALDI, G.; MAURER, K.; OESHSNER, H.; DROCAŞ, I.; NAGHIU, L.; MOLNAR, A. Baza energetică pentru agricultură. Referenţi ştiinţifici: Prof. Nicolae Băţagă (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca); Prof.Nicolae BURNETE (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca). Cluj-Napoca: Risoprint. 2003.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.
DROCAŞ, I.; NAGHIU, A. Baza energetică pentru agricultură. Cluj-Napoca:Risoprint. 1999.
25.02.2015
00146/06.
GROZA1, Ioan, CENARIU, Mihai, CIUPE, Simona, POP, Al. Raul, PALL, Emoke, PARLAPAN, Laura and GERU Lucica. Observations on the morphology of reproductive system in pikes (Esox lucius) during a sexual cycle. Scientific Works. Series C. Veterinary Medicine. 19(3). 2013. p. 99-102.
Available: http://veterinarymedicinejournal.usamv.ro/pdf/2013/vol19_3/art19.pdf.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.
GERU, Lucica, TROFIMOV, Angela, RUXANDA, Flavia, RUS, V., RADU, I., POP R. and MICLĂUŞ V . Ovarian morphology of pike (Esox lucius) from the Danube river, during the oogenesis cycle. Annals of RSCB. 17(1). 2012. p. 307-311.
25.02.2015
00145/03.
FUEREA1, Augustin. Manualul Uniunii Europene. Bucureşti: Actami. 2001.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"; Universitatea Bucureşti";
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ., Seful catedrei de "Drept comunitar european" de la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti.
RIDEAU, J . Droit institutionnel de l’Union et des Communautés Européenes. Paris: L.G.D.J. 1994.
25.02.2015
00144/06.
TONEA, Cornelia şi Sabin CHIŞ. Baza energetică pentru agricultură.. Timişoara: Solnes. 2002.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantorsStare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TONEA, C. Baza energetică pentru agricultură. Referenţi ştiinţifici: Prof.dr.ing. Popa C. Ion; Prof.dr.ing. Stefan Constantin; Prof.dr.ing.Nica Constantin. Timişoara: Agroprint. 2001..
13.02.2015
00143/09.
VâRSTA, Ioana. Protocol şi etichetă diplomatice. Prefaţă: Flavius A. BAIAS (Universitatea Bucureşti).. Bucureşti: C.H.Beck. 2011.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TĂRîŢĂ, O. Protocolul-instrument de reprezentare în viaţa politică.Retrospectivă şi actualitate. Studiu politologico-istoric. Teză de doctorat. Academia de ştiinţe a Moldovei,Chişinău. 2003.
13.02.2015
00142/03.
LILE1, Ramona. Management strategic. Referenţi ştiinţifici: Prof.univ.BOTEZAT Elena (Universitataea din Oradea), Prof.univ.SZENTEŞI, Silviu (Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad). Arad: Gutenberg Univers. 2011.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Prof.univ.
POPA, I. Management strategic. Bucureşti: Editura Economică. 2004.
01.02.2015
00141/06.
TONEA, Cornelia; TONEA, Elena; PILOCA, Lorin şi LĂZUREANU, Dan. Surse de energie. Referenţi ştiinţifici: Prof.NICOARĂ Ioan (Universitatea Politehnica Timişoara), Prof.FAUR Nicolae (Universitatea Politehnica Timişoara). Timişoara: Mirton. 2007.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantorsStare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
NAGHIU, A.(ed); BARALDI, G.; MAURER, K.; OESHSNER, H.; DROCAŞ, I.; NAGHIU, L. şi MOLNAR, A. Baza energetică pentru agricultură. Referenţi ştiinţifici: Prof.dr.ing. Nicolae Băţagă (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca); Prof.dr.ing. Nicolae BURNETE (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca). Cluj-Napoca: Risoprint. 2003.
01.02.2015
00140/06.
MOŞ1, Liana; ZORILĂ2, Corina; COTORACI3, Coralia; GREC, Veronica; ALEXA4, Ioana; WIENER, A; and MARIAN, Alin. Cytokine and atherogenesis. Jurnal Medical Aradean (Arad Medical Journal). 2009; 12(1). p.50-55. Disponibil la : http: // jmedar.ro/. Accesat: 21 ianuarie 2015.

Notă: Număr extras de pe pagina web a publicaţiei. Numărul există însă în formă tipărită de unde este semnalat plagiatul.


Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NON-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ. 2Prodecan, Prof.univ. 2Rector, Prof.univ.; Doctor honoris causa al institutiilor: Universitatea Națională Ujgorod&, Ucraina; 4Conf.univ.
VBWG. New Frontiers in CVD Risk Management: Optimizing Outcomes in Patients with Multiple Cardiovascular Risks - PowerPoint PPT. File VBWG06-COREMR.PPT. Vascular Biology Working Group (VBWG), Univ.of Florida. 2006. Available at: www . powershow . com / view2b / 48f6ac-MTMwZ / New _ Frontiers _ in _ CVD _ Risk _ Management _ Optimizing _ Outcomes _ in _ Patients _ with _ Multiple _ Cardiovascular _ Risks_powerpoint _ ppt _ presentation. Accesed: 23 January 2015.
01.02.2015
00139/06.
MOŞ1, Liana; ZORILĂ2, Corina; COTORACI3, Coralia; GREC, Veronica; ALEXA4, Ioana; WIENER, A; and MARIAN, Alin. Cytokine and atherogenesis. Jurnal Medical Aradean (Arad Medical Journal). 2009; 12(1). p.50-55. Disponibil la : http: // jmedar.ro/. Accesat: 21 ianuarie 2015.

Notă: Număr extras de pe pagina web a publicaţiei. Numărul există însă în formă tipărită de unde este semnalat plagiatul.


Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NON-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ. 2Prodecan, Prof.univ. 2Rector, Prof.univ.; Doctor honoris causa al institutiilor: Universitatea Națională Ujgorod&, Ucraina; 4Conf.univ.
DAUGHERTY, A.; WEBB, N.R.; RATERI, D.L.; and KING, V.L. Cytokine regulation of macrophage functions in atherogenesis. Journal of Lipid Research. Vol. 46, 2005. p.1812 – 1822.
01.02.2015
00138/02.
CONSTANTIN, Vlad Tiberiu. Responsabilitatea morală a creatorului de imagine de film în societăţile postmoderne. Heteron[online]. 2(1). Iulie-septembrie 2013. p.46-60. Disponibil la: http://revistaheteron.ro/Anul 2020 Nr.202, 20 iulie-septembrie.pdf. Accesat: 21 ianuarie 2015.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
RAŢIU, D.E. Lumea artei: imunitate sau responsabilitate ? Problema responsabilităţii şi a angajamentului în arta contemporană. Journal for the Study of Religions and Ideologies. 2(4). Spring 2003, p.13-25. Disponibil la: http://www.jsri.ro/old/html%20version/index/no_4/dan_ratiu-articol.htm. Accesat: 21 ianuarie 2015.
23.01.2015
00137/06.
CHEŞCA, Alexandru Basarab, VĂCĂREANU, Radu; GHICA, Raluca. Seismic Retrofitting Using Fluid Viscous Dampers. Case Study. Scientific Bulletin of the Technical University of Civil Engineering, Bucureşti, Series: Mathematical Modelling in Civil Engineering. No.1. March 2006. p.12-20.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
HWANG, Jenn-Shin. Seismic design of structures with viscous dampers. International Training Programs for Seismic Design of Building Structures. 2002. p.123-138. Available at: http://www.ncree.org.tw/itp2002/08_SeismicDesignOfStructuresWithViscousDampers.pdf. Accessed at: 21 ianuarie 2015.
23.01.2015
00136/00.
LACRĂMĂ1, L. Dan. Limbajul C. Notiţe de curs. Timişoara: Centrul de multiplicare Universitatea Politehnica.. 2004.

Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NON-RETRACTED work.

Poziţii: 1Conf.univ., Medalia "Meritul pentru Învățământ" - Clasa a III-a.
Cristea, V., Giumale, C., Kalisz, E., Pănoiu, A. Limbajul C Standard. Bucureşti: Teora. 1992.
23.01.2015
00135/06.
PĂDURARU, Dumitru. Studiul sistemic şi telomic al arterei mezenterice superioare. Teză de doctorat. Univ.de.medicină şi farmacie „G.T.Popa”, Iaşi. 1996.
Conducător ştiinţific: Prof.Univ. MIRCEA Chiriac (Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi, "G.T.Popa").
Comisia de evaluare a tezei: Nu se cunosc.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NE-RETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
HĂULICĂ, I.(ed). Fiziologie umană. Ediţia I. Bucureşti: Editura Medicală.1989.
23.01.2015
00134/06.
PĂDURARU, Dumitru. Studiul sistemic şi telomic al arterei mezenterice superioare. Teză de doctorat. Univ.de.medicină şi farmacie „G.T.Popa”, Iaşi. 1996.
Conducător ştiinţific: Prof.Univ.MIRCEA Chiriac (Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi, "G.T.Popa").
Comisia de evaluare a tezei: Nu se cunosc.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NE-RETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
ZAMFIR, I.M. Studiu asupra morfofiziologiei vascularizaţiei arteriale a colonului stîng în vederea intervenţiilor chirurgicale. Teză de doctorat. Institutul de medicină şi farmacie, Iaşi. 1985.
23.01.2015
00133/06.
PETRESCU1, Doina; ANTONESCU2, Niculae Napolean; DINIŢĂ3, Alin. Aspecte privind aderenţa straturilor depuse prin pulverizare termică. Bucureşti: Buletinul Universităţii Petrol şi Gaze din Ploieşti, Seria Tehnică. 57(2). 2005. p.198-202.
Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Doctorand, 2Rector, Membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, Cetăţean de onoare al Municipiului Ploieşti, Prof.univ.; 3Prodecan.
VAIDA, O.V. Studiul fenomenelor care apar la interfaţa strat metalizat-metal de bază, la metalizarea oţelurilor slab aliate cu pulberi pe bază de nichel. Teză de doctorat. Universitatea Tehnică din Cluj‐Napoca. 1996.
23.01.2015
00132/09.
VâRSTA, Ioana. Protocol şi etichetă diplomatice. Prefaţă: BAIAS, A. Flavius. Bucureşti: C.H.Beck. 2011.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TĂRîŢĂ, O. Tratat de protocol şi comportament civilizat. Studiu teoretico-aplicativ. Chişinău: BonsOffices, 2007.
23.01.2015
00131/00.
TRIFA, Viorel; GAURĂ, Elena Ioana. Reţele neuronale artificiale. Arhitecturi fundamentale. Cluj-Napoca: Mediamira. 1996.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
CICHOCKI, A.; UNBEHAUEN, R.. Neural networks for optimization and signal processing. Chichester, New York: John Wiley & Sons. 1992.
23.01.2015
00130/06.
BACIU, Cristina-Elena; ATANASIU, Gabriela M. Decreasing seismic effects of structures using base isolation systems. Iaşi: Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia Construcţii. Arhitectură. / The Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy, Construction. Architecture Section. // Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi / “Gheorghe Asachi” Technical University of Jassy . Tomul LX (LXIV). Fasc. 2. 2014. p.73-82.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
GHINDEA, C.; ŢOPA, N. . Studiu de caz asupra unor structuri cu baza izolată. A IV –a Sesiune ştiinţifică CIB 2008, vol.1. Construcţii instalaţii. Braşov:Editura Universităţii Transilvania. 21-22 Noiembrie 2008. p.109-116.
23.01.2015
00129/00.
ILEANĂ, Ioan, ROTAR, Corina, MUNTEAN, Maria. Inteligenţă artificială. Alba Iulia: Universitatea „1 Decembrie 1918”, Aeternitas. 2009.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
ROTAR, C. Modele naturale si algoritmi evolutivi. Cluj-Napoca: Editura Accent. 2008.
13.01.2015
00128/06.
CEPIŞCĂ, Costin, BĂCANU, Mihai, ANDREI, Horia. Poluarea Electromagnetică. Vol.2. Referenţi ştiinţifici: Prof.univ.HĂNŢILĂ, Ioan Florea, Prof.univ.POPESCU, Claudia Laurenţa. Bucureşti: Electra. 2005. ISBN 973-8067-67-7. Editată cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Stiinţifică.
SCHWAB, A.J. Compatibilitatea Electromagnetică. Trad.: MARINESCU, Andrei, POPESCU, Silvia. Cuvânt înainte: TĂNĂSESCU, Florin Teodor. Bucureşti: Editura Tehnică. 1996. ISBN 973-31-0756-5.
13.01.2015
00127/08.
PETRESCU, Lăcrămioara. Naturi lirice. Referenţi: Prof.dr.LEONTE, L., Prof.dr.MĂNUCĂ, Dan. Iaşi: Ed.Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. 2004.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
PETRESCU, L. Discursul liric. Referenţi: Prof.dr.LEONTE, L., Prof.dr.MĂNUCĂ, Dan. Iaşi:Ed.Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. 2001.
13.01.2015
00126/06.
TRAŞCĂ, Teodor Ioan. Operaţii unitare în industria alimentară. Ref.ştiinţifici: Prof.univ.dr.ing.Ionel JIANU, Prof.univ.dr.ing.Cornelia TONEA. Timişoara: Eurostampa. 2005.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TRAŞCĂ, T.I. Operaţii, aparate şi utilaje în industria alimentară. Operaţii mecanice, hidrodinamice şi aerodinamice. Ref.ştiinţifici: Prof.univ.dr.ing.Ionel JIANU, Prof.univ.dr.ing.Cornelia TONEA. Timişoara: Ed. Agroprint. 2003.
13.01.2015
00125/05.
DRAGOMIR, Toma Leonida. Foreword. (In: COLOŞI, Tiberiu, ABRUDEAN, Ioan Mihail, UNGUREŞAN, Mihaela Ligia, and MUREŞAN, Vlad. Numerical Simulation of Distributed Parameter Processes.) Heidelberg: Springer Verlag. 2013.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
DRAGOMIR, T.L. Letter for the reader (In: COLOŞI, T., UNGUREŞAN, M.L., DULF, E.H., CORDOŞ, R.C. Introduction to analogical modelling and numerical simulation with (Mpdx) and Taylor series for distributed parameters processes). Târgu-Lăpuş: Galaxia Gutenberg. 2009.
11.12.2014
00124/03.
ANDREI, Vasile Liviu. Management strategic al administraţiei publice şi al proiectelor europene. Timişoara: Mirton. 2009.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
VĂTUIU, T. , Studiu privind strategia instituţiei prefectului – judeţul Gorj in domeniul calităţii. Proiect personal. Ministerul administraţiei şi internelor. Institutul Naţional de Administraţie. Bucureşti. 2009..
11.12.2014
00123/05.
COLOŞI, Tiberiu, ABRUDEAN, Ioan Mihail, UNGUREŞAN, Mihaela Ligia, and MUREŞAN, Vlad. Numerical Simulation of Distributed Parameter Processes. Foreword: DRAGOMIR, Toma Leonida. Heidelberg: Springer Verlag. 2013.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
COLOŞI, Tiberiu, UNGUREŞAN, Mihaela Ligia, DULF, Eva Henrietta, CORDOŞ, Roxana Carmen, Introduction to analogical modelling and numerical simulation with (Mpdx) and Taylor series for distributed parameters processes. Letter for the reader: DRAGOMIR, Toma Leonida. Târgu-Lăpuş, Romania: Galaxia Gutenberg. 2009.
21.11.2014
00122/05.
COLOŞI, Tiberiu, UNGUREŞAN, Mihaela Ligia, DULF, Eva Henrietta, CORDOŞ, Roxana Carmen, Introduction to analogical modelling and numerical simulation with (Mpdx) and Taylor series for distributed parameters processes. Letter for the reader: DRAGOMIR, Toma Leonida. Târgu-Lăpuş, Romania: Galaxia Gutenberg. 2009.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
COLOŞI, Tiberiu, ABRUDEAN, Mihail, DULF, Eva Henrietta, and UNGUREŞAN, Mihaela Ligia. Numerical modelling and simulation method for lumped and distributed parameters processes with Taylor series and local iterative linearizarion. Reviewers: FEŞTILĂ, C., LAZEA, G, VâNĂTORU, M. Cluj-Napoca: Mediamira, 2008.
21.11.2014
00121/05.
COLOŞI, Tiberiu, ABRUDEAN, Mihai, DULF, Eva, NAŞCU, Ioan, CODREANU, Steliana. Method for numerical modelling and simulation. Cluj-Napoca, Romania: Mediamira Science Publisher. 2002.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
COLOŞI, T., RAICA, P., NAŞCU, I., CODREANU, Steliana, SZAKÁCS, E. Local iterative linearization method for numerical modeling and simulation of lumped and distributed parameters processes. Cluj-Napoca, Romania: Casa Cărţii de Ştiinţă. 1999.
21.11.2014
00120/05.
COLOŞI1, Tiberiu, ABRUDEAN2, Mihail Ioan, DULF, Eva Henrieta and UNGUREŞAN, Mihaela Ligia. Numerical modelling and simulation method for lumped and distributed parameters processes with Taylor series and local iterative linearization. Reviewers: FEŞTILĂ, Clement, LAZEA, Gheorghe, VâNĂTORU, Matei. Cluj-Napoca, Romania: Mediamira. 2008.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca".
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.;2Prorector, Prof.univ.
COLOŞI, T., ABRUDEAN, M.I., DULF, E.H., and UNGUREŞAN, M.L. Numerical modelling and simulation method with Taylor series for lumped and distributed parameters processes. Reviewers: FEŞTILĂ, C., LAZEA, G. Cluj-Napoca, Romania: Mediamira, 2006.
21.11.2014
00119/05.
COLOŞI1, Tiberiu, RAICA, Paula, NAŞCU, Ioan, CODREANU, Steliana, SZAKÁCS, Eva. Local iterative linearization method for numerical modeling and simulation of lumped and distributed parameters processes. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă. 1999.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.
COLOŞI, T., CODREANU, S., NAŞCU, I., DARIE, S. Numerical modeling and simulation of dynamical systems. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă. 1995.
21.11.2014
00118/05.
MITOŞERIU, Olga, RĂDULESCU, Eugen, NEDEFF, Valentin, STANCIU, Constantin and CANTEMIR, Gheorghe Studies regarding the sorption of nitroso R-salt on amberlite IRA 402 resin. Part.II. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2(11). 2005. 84-87.

Notă: Volumul în care a fost publicată lucrarea a fost editat de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Universitatea din Bacău.
Note: Volume where the work was published was edited by Romanian Technical Sciences Academy and University of Bacău.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri", Bacău".
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Prof.univ.
RĂDULESCU, E., CANTEMIR, G., MITOŞERIU, O., STANCIU, C. Kinetics of nitroso R-salt sorption on amberlite IRA 402 resin. The Annals of “Dunărea de jos” University of Galaţi. Facs.IX Metallurgy and Materials Science. nr.2. 2005. 98-102.
24.10.2014
00117/09.
VâRSTA, Ioana Protocol şi etichetă diplomatice. Prefaţă: BAIAS, A. Flavius. Bucureşti: CH.Beck. 2011.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TĂRîŢĂ, O. Protocol, ceremonial, etichetă. Chişinău: Transparency International – Moldova. 2006.
24.10.2014