Editura Mirton, Timişoara

Pagina web.

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
9.
00352/06.
ALEXE Petru şi COMAN Luminiţa. Transformarea animalului īn viu. Timişoara: Mirton. 2000.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
ALEXE Petru. Tehnologia cărnii. Abatorizare. Galaţi: Editura Universităţii “Dunărea de Jos”. 1996.
07.12.2016 
00351/06.
ALEXE Petru şi COMAN Luminiţa. Transformarea animalului īn viu. Timişoara: Mirton. 2000.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
MUSCĂ, Mihai; DINACHE, Pavel şi BANU, Constantin. Tehnologia cărnii şi subproduselor: pentru ingineri şi subingineri. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 1980.
07.12.2016 
8.
00347/03.
ANDREI Vasile Liviu. Management educaţional al zonelor defavorizate. Timişoara: Mirton. 2006.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
ANDREI Vasile Liviu şi GĀRDU Constantin Cristinel. Managementul proiectului educaţional. Timişoara: Mirton. 2005.
07.11.2016 
7.
00311/05.
LILE, Ramona and LILE, Adrian. Managing the Innovation, In: Theoretical Developments in Contemporary Economics. Timişoara: Mirton. 2008, p. 66-76. ISBN 978-973-52-0489-1.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BESSANT, John. High-Involvement Innovation, Building and Sustaining Competitive Advantage through Continuous Change. Chichester, England: Willey. 2003. ISBN 0-470-84707-7.
08.09.2016 
6.
00305/05.
LILE, Ramona and LILE, Adrian. Organization for Quality. In: Theoretical Developments in Contemporary Economics. Timişoara: Mirton. 2008. p.201-208. ISBN 978-973-52-0489-1.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
OAKLAND, J.S. Total Quality Management-text with cases. Oxford: Butterworth-Heinemann-Elsevier, Linacre House. 2003. ISBN 0-7506-5740-5.
05.08.2016 
5.
00272/05.
LILE, Ramona şi LILE, Adrian. Managementul calităţii. Referenţi ştiinţifici: Prof. dr. SPINU Marian (Univ. „Aurel Vlaicu”, Arad); Prof. Dr. SZENTESI Silviu, (Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad). Timişoara: Mirton. 2011. ISBN: 978-973-52-1181-3.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LILE, Ramona. Managementul calităţii şi standardizare. Timişoara: Mirton. 2008. ISBN: 978-973-52-0490-7.
25.02.2016 
4.
00271/05.
LILE, Ramona . Calitatea şi managementul calităţii. Referenţi ştiinţifici: Prof. Dr. IONESCU Gheorghe (Universitatea de Vest, Timişoara); Prof. Dr. SZENTESI Silviu, (Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad). Timişoara: Mirton. 2010. ISBN: 978-973-52-0940-7.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LILE, Ramona. Managementul calităţii şi standardizare. Timişoara: Mirton. 2008. ISBN: 978-973-52-0490-7.
25.02.2016 
3.
00169/05.
TOLAN, Iolanda, SAVICI Ludovic. Chimie analitică. Indrumător pentru lucrări de laborator. Timişoara: Mirton. 2002.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TOLAN, I., SAVICI, L., EHLING, S. Chimie analitică. Indrumător pentru lucrări de laborator. Timişoara: Mirton. 2001.
7.07.2015
2.
00141/06.
TONEA, Cornelia; TONEA, Elena; PILOCA, Lorin şi LĂZUREANU, Dan. Surse de energie. Referenţi ştiinţifici: Prof.NICOARĂ Ioan (Universitatea Politehnica Timişoara), Prof.FAUR Nicolae (Universitatea Politehnica Timişoara). Timişoara: Mirton. 2007.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantorsStare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
NAGHIU, A.(ed); BARALDI, G.; MAURER, K.; OESHSNER, H.; DROCAŞ, I.; NAGHIU, L. şi MOLNAR, A. Baza energetică pentru agricultură. Referenţi ştiinţifici: Prof.dr.ing. Nicolae Băţagă (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca); Prof.dr.ing. Nicolae BURNETE (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca). Cluj-Napoca: Risoprint. 2003.
01.02.2015
1.
00124/03.
ANDREI, Vasile Liviu. Management strategic al administraţiei publice şi al proiectelor europene. Timişoara: Mirton. 2009.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
VĂTUIU, T. , Studiu privind strategia instituţiei prefectului – judeţul Gorj in domeniul calităţii. Proiect personal. Ministerul administraţiei şi internelor. Institutul Naţional de Administraţie. Bucureşti. 2009..
11.12.2014
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România