Index 00347/03. Publicat la 7 noiembrie 2016.
Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Preşedintele României.
Primul ministru al României.
Ministrul Educaţiei Naţionale.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Directorul Editurii Mirton, Timişoara.
Rectorul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad.


Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

MS Regele MIHAI I al României, d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Dr.Ion ILIESCU, fostul preşedinte al României; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel Ciobotea: Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prinţul Radu de Hohenzollern Veringen: Senator onorific al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Nicolae ROBU, Primarul Municipiului Timişoara; d.h.c. (doctor honoris causa) causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Ecaterina ANDRONESCU, Universitatea Politehnica Bucureşti; d.h.c. (doctor honoris causa) causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Academician Eugen SIMION, Academia Română; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Roseann RUNTE, Universitatea Carleton din Ottawa, Canada; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Hartwig Höcker, RWTH Aachen Universität, Germania: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Hans Joachim Schneider, Westfälische Wilhelms-Universität in Münster, Germania : d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Mathias Jurgen Bauer, RWTH Aachen Universität, Germania: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Radu MUNTEANU, Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Anton HADĂR: Universitatea Politehnica, Bucureşti; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Ioan DUMITRACHE: Universitatea Politehnica, Bucureşti; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Adrian CURAJ: Universitatea Politehnica, Bucureşti: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Dr.Victor Valea, Societatea Germană de Implantologie Dentară (DGZI), Germania: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Rolf Gergen, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes und des ISFATES Metz , Germania: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Dieter Bohme, Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt München, Germania: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Florin GEORGESCU: Academia de Studii Economice, Bucureşti; Vicepreşedinte al Societăţii Române de Economie (SOREC), Bucureşti; Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Petru ANDEA: Universitatea Politehnica, Timişoara; d.h.c. (doctor honoris causa) causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Dr.Susanne Kastner, Vice-presedinte al Bundestag-ului, Germania:d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Radu Graţian GHEŢEA: Preşedintele CEC Bank; Preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Adrian Năstase: profesor onorific al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Alteţa Sa Peter Maximilian, prinţ de Heidendorf, Austria; Membru în consiliul de conducere al Camerei Europene de Comerţ de la Bruxelles; Director executiv al Băncii Private „Prinţ de Heidendorf”; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.


Notă ►R

In calitatea sa de reprezentant al societăţii civile, Asociaţia pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) se consideră obligată şi în drept să informeze, în mod nelimitat, orice organizaţie publică sau privată, din ţară sau străinătate, că în România acest plagiat este indexat şi apoi să o invite pe aceasta, ca prin persoanele autorizate sau în calitate de mediator social, să acţioneze pentru scoaterea lui în afara circuitului de valori adevărate ale umanităţii.