Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Teze de doctorat şi lucrări ale profesorilor autori de plagiate/ Doctoral thesis and plariarized works having as authors professors of University
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
15.
00347/03.
ANDREI Vasile Liviu. Management educaţional al zonelor defavorizate. Timişoara: Mirton. 2006.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
ANDREI Vasile Liviu şi GĀRDU Constantin Cristinel. Managementul proiectului educaţional. Timişoara: Mirton. 2005.
07.11.2016 
14.
00311/05.
LILE, Ramona and LILE, Adrian. Managing the Innovation, In: Theoretical Developments in Contemporary Economics. Timişoara: Mirton. 2008, p. 66-76. ISBN 978-973-52-0489-1.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BESSANT, John. High-Involvement Innovation, Building and Sustaining Competitive Advantage through Continuous Change. Chichester, England: Willey. 2003. ISBN 0-470-84707-7.
08.09.2016 
13.
00305/03.
LILE, Ramona and LILE, Adrian. Organization for Quality. In: Theoretical Developments in Contemporary Economics. Timişoara: Mirton. 2008. p.201-208. ISBN 978-973-52-0489-1.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
OAKLAND, J.S. Total Quality Management-text with cases. Oxford: Butterworth-Heinemann-Elsevier, Linacre House. 2003. ISBN 0-7506-5740-5.
05.08.2016 
12.
00292/05.
LILE, Ramona şi BĂLAN, Leonard. Managementul producţiei. Arad: Editura Universităţii ‘Aurel Vlaicu’. 2008. ISBN 978-973-752-204-7.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
CAZAN, Emil; IONESCU, Gh.; MUNTEANU, Valentin şi NEGRUŞA, Adina Letiţia. Managementul producţiei. Timişoara: Editura Universităţii de Vest. 2002.
01.06.2016 
11.
00289/05.
LILE, Ramona şi SERGIU-BĂLAN, Leonard. Total quality management and the development of the competing values framework. Management Agricol. Lucrări ştiinţifice. Seria I. Vol. XVI (2). USAMVB Timişoara. Timişoara: Agroprint. 2014.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
CAMERON, Kim and QUINN, Robert. Diagnosing and changing organizational culture. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc. 2006.
25.04.2016 
10.
00282.
CURETEANU, Radu; ISAC, Florin; LILE, Ramona. Tendinţele inovării privind tehnologiile informaţiei şi comunicării / Innovation trends on information and communication technologies. Analele Universităţii 'Constantin Brâncuşi' din Tārgu Jiu. Seria Economie. 4/2010. p.255-260.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
AVDIMIOTIS, S.; BONAROU, C.; DERMETZOPOULOS, A.; KARAMANIDIS, I.S; MAVRODONTIS, T.; KELESSIDI, V.; and KALONAKI, E. Global Swot Analysis. A report produced for TOUREG Project, Deliverable D.2.1 by the Department of Tourism Management of the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece and the Technical University of Crete, Greece; October 2009.
18.04.2016 
9.
00272.
LILE, Ramona şi LILE, Adrian. Managementul calităţii. Referenţi ştiinţifici: Prof. dr. SPINU Marian (Univ. „Aurel Vlaicu”, Arad); Prof. Dr. SZENTESI Silviu, (Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad). Timişoara: Mirton. 2011. ISBN: 978-973-52-1181-3.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LILE, Ramona. Managementul calităţii şi standardizare. Timişoara: Mirton. 2008. ISBN: 978-973-52-0490-7.
25.02.2016 
8.
00271
LILE, Ramona . Calitatea şi managementul calităţii. Referenţi ştiinţifici: Prof. Dr. IONESCU Gheorghe (Universitatea de Vest, Timişoara); Prof. Dr. SZENTESI Silviu, (Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad). Timişoara: Mirton. 2010. ISBN: 978-973-52-0940-7.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LILE, Ramona. Managementul calităţii şi standardizare. Timişoara: Mirton. 2008. ISBN: 978-973-52-0490-7.
25.02.2016 
7.
00269.
MUNTEANU, Florentina-Daniela, PANCAN Ioan-Bujor. Metode electroanalitice. Referenţi: Prof.univ.dr.ing.Nicolae VASZILCSIN - Univ.”Politehnica” Timişoara; Prof.dr.chim. Nicolae DINCĂ – Univ.”Aurel Vlaicu” Arad. 2008. ISBN: 978-973-752-228-3. Arad: Editura Universităţii Aurel Vlaicu. 2008.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
PANCAN, Ioan-Bujor. Electrochimie şi coroziune. Referenţi: Prof.univ.dr.ing. Cornelia Idiţoiu – Univ.”Aurel Vlaicu” Arad; Conf.univ.dr.ing.Nicolae Vaszilcsin – Univ.”Politehnica” Timişoara. Arad: Editura Universităţii Aurel Vlaicu. 2002. ISBN: 973-9361-96-X.
1.02.2016 
6.
00169.
TOLAN, Iolanda, SAVICI Ludovic. Chimie analitică. Indrumător pentru lucrări de laborator. Timişoara: Mirton. 2002.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TOLAN, I., SAVICI, L., EHLING, S. Chimie analitică. Indrumător pentru lucrări de laborator. Timişoara: Mirton. 2001.
7.07.2015
5.
00167.
ZAMFIR Alina-Diana, DINCĂ Nicolae, HARJA Florian. Analize instrumentale : lucrări practice. Arad: Editura Universităţii "Aurel Vlaicu". 2005.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
DINCĂ Nicolae, URSACHI Claudia, ONOFREI Gabriela, HARJA Florian, TOLAN Iolanda, CONDRAT Dumitru. Analize fizico-chimice: lucrări practice. Timişoara : Mirton. 2004.
6.07.2015
4.
00144.
TONEA, Cornelia şi Sabin CHIŞ. Baza energetică pentru agricultură.. Timişoara: Solnes. 2002.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantorsStare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TONEA, C. Baza energetică pentru agricultură. Referenţi ştiinţifici: Prof.dr.ing. Popa C. Ion; Prof.dr.ing. Stefan Constantin; Prof.dr.ing.Nica Constantin. Timişoara: Agroprint. 2001..
13.02.2015
3.
00142.
LILE, Ramona. Management strategic. Referenţi ştiinţifici: Prof.univ.BOTEZAT Elena (Universitataea din Oradea), Prof.univ.SZENTEŞI, Silviu (Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad). Arad: Gutenberg Univers. 2011.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
POPA, I. Management strategic. Bucureşti: Editura Economică. 2004.
01.02.2015
2.
00124.
ANDREI, Vasile Liviu. Management strategic al administraţiei publice şi al proiectelor europene. Timişoara: Mirton. 2009.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
VĂTUIU, T. , Studiu privind strategia instituţiei prefectului – judeţul Gorj in domeniul calităţii. Proiect personal. Ministerul administraţiei şi internelor. Institutul Naţional de Administraţie. Bucureşti. 2009..
11.12.2014
1.
00036.
LEUCEA, Daciana Ilica. Efectele coloranţilor azoici asupra sănătătii. Industria Textilă. 2010. nr.6. 304-309. Disponibil la / Available: http://www.certex.ro/Certex/ IndustriaTextila/RezumateArticole201006.pdf.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NON-RETRACTED work.
* * *, "Azocolorants in Textiles and Toys. 3 Health and Environment in the Consumer Situation, Danish Environmental Protection Agency", 1989, p.1-10. Available at: http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=624&reprid=0&filid=32&iarkiv=1.
06.06.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România