Editura Gutenberg Univers, Arad

Nr.crt.
Suspiciuni de plagiat / Starea lucrării
Lucrarea suspicionată de plagiat
1.
Index 142/03
Lucrare neretractată.
LILE, Ramona. Management strategic. Referenţi ştiinţifici: Prof.univ.BOTEZAT Elena (Universitataea din Oradea), Prof.univ.SZENTEŞI, Silviu (Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad). Arad: Gutenberg Univers. 2011.