Publicaţia "Lucrări ştiinţifice. Management agricol" Publication


About the publication:
Colegiul de redactie / Editorial board:
Redactor şef: Lecturer PhD Tabita Adamov, Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara. / Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ”King Michael I of Romania” from Timisoara Faculty of Agricultural Management, Romania
Redactor şef adjunct: Prof. PhD Ioan Brad, Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara. / / Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania" from Timisoara Faculty of Agricultural Management, Romania;
Prof. PhD Luminita Cornelia Pirvulescu, Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara. / / Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania" from Timisoara Faculty of Agricultural Management, Romania.
Editori seniori:
Acad. Păun Ion Otiman, Member of the Romanian Academy, European Academy of Sciences and Arts in Salzburg, Serbian Academy of Sciences and Arts, Romania
Prof. PhD Liviu Sâmbotin, Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timisoara, Faculty of Agricultural Management, Romania
Editori executivi:
Lecturer PhD Andrea Feher, Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania" from Timisoara, Faculty of Agricultural Management, Romania
Lecturer PhD Camelia Manescu, Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania" from Timisoara Faculty of Agricultural Management, Romania
Lecturer PhD Ramona Mariana Ciolac, Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania" from Timisoara Faculty of Agricultural Management, Romania
Assistant PhD Ana Mariana Dincu, Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania" from Timisoara Faculty of Agricultural Management, Romania
Membri:
Prof. PhD Ramona Lile, “Aurel Vlaicu” University of Arad, Faculty of Economic Sciences, Romania
Prof. PhD Romulus Iagăru, Alma Mater University, Romania
Prof. PhD Ioan Csösz, Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timisoara, Faculty of Agricultural Management, Romania
Associate Prof. PhD Jozsef Horvath, University of Szeged Faculty of Agriculture, Hungary
Prof. PhD Ioan Petroman, Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timisoara, Faculty of Agricultural Management, Romania
Prof. PhD Cornelia Petroman, Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timisoara, Faculty of Agricultural Management, Romania
Associate Prof. PhD Ioan Brad, Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timisoara, Faculty of Agricultural Management, Romania
Associate Prof. PhD Tiberiu Iancu, Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timisoara, Faculty of Agricultural Management, Romania
Lecturer PhD Sorin Stanciu, Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timisoara, Faculty of Agricultural Management, Romania
Lecturer PhD Gabriela Popescu, Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timisoara, Faculty of Agricultural Management, Romania
Lecturer PhD Andrea Feher, Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timisoara, Faculty of Agricultural Management, Romania
Assistant PhD Carmen Dumitrescu, Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timisoara, Faculty of Agricultural Management, Romania
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00289/05.
LILE, Ramona şi SERGIU-BĂLAN, Leonard. Total quality management and the development of the competing values framework. Management Agricol. Lucrări ştiinţifice. Seria I. Vol. XVI (2). USAMVB Timişoara. Timişoara: Agroprint. 2014.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
CAMERON, Kim and QUINN, Robert. Diagnosing and changing organizational culture. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc. 2006.
25.04.2016 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România