Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (împreună cu Centrul Universitar Nord din Baia Mare)

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Teze de doctorat şi lucrări ale profesorilor autori de plagiate/ Doctoral thesis and plariarized works having as authors professors of University
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
20.
00359/06.
RUSU, Tiberiu şi GLIGOR, Gheorghe. Educaţie tehnologică : managementul calităţii, protecţia mediului, tehnologii de prelucrare a lemnului. Cluj-Napoca : U.T.Pres. 2002.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
RUSU, Tiberiu. Managementul calităţii. Cluj-Napoca: Mediamira. 1997.
05.01.2017 
19.
00333/06.
ŞOMOTECAN Mărioara, HĂRDĂU Mihail şi BODEA Sanda. Rezistenţa materialelor. Recenzenţi: Prof.PĂSTRĂV Ioan, Prof.BURNETE Nicolae, Prof.VAIDA Liviu. Cluj-Napoca : U. T. Pres. 2005.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
ŞOMOTECAN Mărioara şi HĂRDĂU Mihail. Rezistenţa materialelor. Recenzenţi: PĂSTRĂV Ioan, Prof.MĂTIEŞ Vistrian, Prof.CORDOŞ Nicolae. Cluj-Napoca : Editura ICPIAF, 1997.
24.10.2016 
18.
00300/06.
ILIESCU, Mihai and RAŢIU, Ioan. Soft soil geogrid reinforcement impact on bearing capacity values. Acta Technica Napocensis. Civil Engineering & Architecture. 55(3). 2012. p.286-290.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare RETRACTATĂ/ RETRACTED work.
PARDEEP, S. and GILL, K.S. CBR improvement of Clayley Soil with geo-grid reinforcement. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. 2(6). June 2012. >www.ijetae.com. p.315-318.
07.07.2016 
17.
00299/06.
RUSU, Tiberiu. Tehnologii şi echipamente pentru tratarea şi epurarea apelor. Vol.1. Cluj-Napoca: U.T.Pres. 2008.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
RUSU, Tiberiu. Procedee speciale de control şi de reducere a poluării apelor. Cluj-Napoca: Mediamira, 2005.
07.07.2016 
16.
00358/06.
MUNTEANU, Radu Ioan şi RUSU, Tiberiu. Introducere în ingineria calităţii. Referenţi ştiinţifici: Prof.dr.ing. Mihai, CREŢU, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi; Prof.dr.ing.Willibald, SZABO, Universitatea “Transilvania”, Braşov; Prof.dr.ing.Nicolae, DRAGOMIR, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca. Cluj-Napoca : Mediamira. 2002.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
RUSU, Tiberiu. Managementul calităţii. Cluj-Napoca: Mediamira. 1997.
05.01.2017 
00297/06.
MUNTEANU, Radu Ioan şi RUSU, Tiberiu. Introducere în ingineria calităţii. Referenţi ştiinţifici: Prof.dr.ing. Mihai, CREŢU, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi; Prof.dr.ing.Willibald, SZABO, Universitatea “Transilvania”, Braşov; Prof.dr.ing.Nicolae, DRAGOMIR, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca. Cluj-Napoca : Mediamira 2002.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
RUSU, Tiberiu şi GLIGOR, Gheorghe. Educaţie tehnologică: managementul calităţii, protecţia mediului, tehnologii de prelucrare a lemnului. Cluj-Napoca: U. T. Pres, 2002.
07.07.2016 
15.
00298/06.
RUSU, Tiberiu; TEODOROF, Liliana; RUSU, Tudor Andrei. Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice. Cluj-Napoca: U.T.Pres. 2009.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
RUSU, Tiberiu. Procedee speciale de control şi de reducere a poluării apelor. Cluj-Napoca: Mediamira, 2005.
07.07.2016 
00296/06.
RUSU, Tiberiu; TEODOROF, Liliana; RUSU, Tudor Andrei. Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice. Cluj-Napoca: U.T.Pres. 2009.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
RUSU, Tiberiu. Tehnologii şi echipamente pentru tratarea şi epurarea apelor. Cluj-Napoca : U. T. Pres, 2008.
07.07.2016 
14.
00285/02.
MUREŞAN, Petronela Maria. The Christian concept of Christmas in the Romanian cultural space. Clipa [on-line]. An.XXI nr.969. 8 Ianuarie, 2011. Disponibil la: www.clipa.com. Accesat la 23 aprilie 2016.

Notă: Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului Societatea bazată pe cunoştinţe - cercetări, dezbateri, perspective, cofinanţat de Uniunea Europeana şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID 56815.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
VICIU, A. Viaţa românească în colinde. Omagiu memoriei lui Cipariu. Cultura Creştină. An.XVII. 10-12. oct.-dec.1937. p.725-758.
18.04.2016 
13.
00162/06.
MUNTEANU, Radu, MITRAN, Radu şi BECHET, Paul . Metode numerice pentru detecţia semnalelor radio. Cluj-Napoca: Mediamira. 2013. ISBN 978-973-713-309-0.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Academia Forţelor Terestre “Nicolae Balcescu“, Sibiu".
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
MITRAN, R.G. Cercetări privind metodele de analiză şi prelucrare a semnalelor utilizate în sisteme de interceptare cu aplicaţii speciale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.Radu MUNTEANU. Universitatea tehnică, Cluj-Napoca. 2010.
17.04.2015
12.
00161/06.
MUNTEANU Radu şi BOULEANU, Iulian. Reţele radio cu mobilitate ridicată. Cluj-Napoca: Mediamira. 2013.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BOULEANU, I. Cercetări privind optimizarea procesului de alocare a resurselor în reţele radio speciale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.Radu MUNTEANU. Universitatea tehnică, Cluj-Napoca.2010.
17.04.2015
11.
00150/06.
BECHET, Paul, MUNTEANU Radu Adrian, BOULEANU, Iulian, MUNTEANU, Mihai, şi MITRAN, Radu. Compatibilitatea electromagnetică în medii de comunicare radio. Referenţi: DUMITRACHE, Ioan; RUSU, Adrian. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2010.

Notă: Premiul „Gheorghe Cartianu” al Academiei Românie pe 2010 decernat în 2012.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Academia Forţelor Terestre “Nicolae Balcescu“, Sibiu".
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
MITRAN, R.G. Cercetări privind metodele de analiză şi prelucrare a semnalelor utilizate în sisteme de interceptare cu aplicaţii speciale. Teză de doctorat. Universitatea tehnică, Cluj-Napoca. 2010.
25.02.2015
00149/06.
BECHET, Paul, MUNTEANU Radu Adrian, BOULEANU, Iulian, MUNTEANU, Mihai, şi MITRAN, Radu. Compatibilitatea electromagnetică în medii de comunicare radio. Referenţi: DUMITRACHE, Ioan; RUSU, Adrian. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2010.

Notă: Premiul „Gheorghe Cartianu” al Academiei Românie pe 2010 decernat în 2012.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Academia Forţelor Terestre “Nicolae Balcescu“, Sibiu".
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BOULEANU, I. . Cercetări privind optimizarea procesului de alocare a resurselor în reţele radio speciale. Teză de doctorat. Universitatea tehnică, Cluj-Napoca.2010.
25.02.2015
10.
00131/00.
TRIFA, Viorel; GAURĂ, Elena Ioana. Reţele neuronale artificiale. Arhitecturi fundamentale. Cluj-Napoca: Mediamira. 1996.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
CICHOCKI, A.; UNBEHAUEN, R.. Neural networks for optimization and signal processing. Chichester, New York: John Wiley & Sons. 1992.
23.01.2015
9.
00129/00.
ILEANĂ, Ioan, ROTAR, Corina, MUNTEAN, Maria. Inteligenţă artificială. Alba Iulia: Universitatea „1 Decembrie 1918”, Aeternitas. 2009.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
ROTAR, C. Modele naturale si algoritmi evolutivi. Cluj-Napoca: Editura Accent. 2008.
13.01.2015
8.
00123/05.
COLOŞI, Tiberiu, ABRUDEAN, Ioan Mihail, UNGUREŞAN, Mihaela Ligia, and MUREŞAN, Vlad. Numerical Simulation of Distributed Parameter Processes. Foreword: DRAGOMIR, Toma Leonida. Heidelberg: Springer Verlag. 2013.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
COLOŞI, Tiberiu, UNGUREŞAN, Mihaela Ligia, DULF, Eva Henrietta, CORDOŞ, Roxana Carmen, Introduction to analogical modelling and numerical simulation with (Mpdx) and Taylor series for distributed parameters processes. Letter for the reader: DRAGOMIR, Toma Leonida. Târgu-Lăpuş, Romania: Galaxia Gutenberg. 2009.
21.11.2014
7.
00122/05.
COLOŞI, Tiberiu, UNGUREŞAN, Mihaela Ligia, DULF, Eva Henrietta, CORDOŞ, Roxana Carmen, Introduction to analogical modelling and numerical simulation with (Mpdx) and Taylor series for distributed parameters processes. Letter for the reader: DRAGOMIR, Toma Leonida. Târgu-Lăpuş, Romania: Galaxia Gutenberg. 2009.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
COLOŞI, Tiberiu, ABRUDEAN, Mihail, DULF, Eva Henrietta, and UNGUREŞAN, Mihaela Ligia. Numerical modelling and simulation method for lumped and distributed parameters processes with Taylor series and local iterative linearizarion. Reviewers: FEŞTILĂ, C., LAZEA, G, VÂNĂTORU, M. Cluj-Napoca: Mediamira, 2008.
21.11.2014
6.
00121/05.
COLOŞI, Tiberiu, ABRUDEAN, Mihai, DULF, Eva, NAŞCU, Ioan, CODREANU, Steliana. Method for numerical modelling and simulation. Cluj-Napoca, Romania: Mediamira Science Publisher. 2002.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
COLOŞI, T., RAICA, P., NAŞCU, I., CODREANU, Steliana, SZAKÁCS, E. Local iterative linearization method for numerical modeling and simulation of lumped and distributed parameters processes. Cluj-Napoca, Romania: Casa Cărţii de Ştiinţă. 1999.
21.11.2014
5.
00120/05.
COLOŞI, Tiberiu, ABRUDEAN, Mihail Ioan, DULF, Eva Henrieta and UNGUREŞAN, Mihaela Ligia. Numerical modelling and simulation method for lumped and distributed parameters processes with Taylor series and local iterative linearization. Reviewers: FEŞTILĂ, Clement, LAZEA, Gheorghe, VÂNĂTORU, Matei. Cluj-Napoca, Romania: Mediamira. 2008.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
COLOŞI, T., ABRUDEAN, M.I., DULF, E.H., and UNGUREŞAN, M.L. Numerical modelling and simulation method with Taylor series for lumped and distributed parameters processes. Reviewers: FEŞTILĂ, C., LAZEA, G. Cluj-Napoca, Romania: Mediamira, 2006.
21.11.2014
4.
00119/05.
COLOŞI, Tiberiu, RAICA, Paula, NAŞCU, Ioan, CODREANU, Steliana, SZAKÁCS, Eva. Local iterative linearization method for numerical modeling and simulation of lumped and distributed parameters processes. Cluj-Napoca:Casa Cărţii de Ştiinţă. 1999.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
COLOŞI, T., CODREANU, S., NAŞCU, I., DARIE, S. Numerical modeling and simulation of dynamical systems. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă. 1995.
21.11.2014
3.
00048/06.
NAGHIU, Alexandru, CHINTOANU, Mircea Stefan, BURNETE, Nicolae, and DAVID, Adriana Paula. Considerations upon the potential of Romania. 2007. Available at: http://www.tehnologiibiocombustibili.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
EUR. Biofuels in the European Union. A vision for 2030 and beyond. 2006. Final report of the Biofuels Research Advisory Council, Directorate-General for Research Sustainable Energy Systems, EUR 22066. Available at: ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/energy/docs/biofuels_vision_2030_en.pdf.
13.07.2012
2.
00021/00.
FILIMON, Maria Viorela.. Securizarea accesului, interogarea şi sincronizarea bazelor de date distribuite utilizand tehnici de inteligenţă artificială. Teză de doctorat. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 2011.
Conducător ştiinţific : Prof.Univ.Dr.ing. VĂLEAN, Honoriu (Universitatea Tehnica Cluj-Napoca).
Comisia de evaluare a tezei: Prof.Univ.Dr.ing.NEDEVSCHI, Sergiu (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)/foarte bine, Prof.Univ.Dr.ing. VĂLEAN, Honoriu (Universitatea Tehnica Cluj-Napoca)/foarte bine, Prof.Univ.Dr.ing. PROŞTEAN, Octavian (Universitatea Politehnica Timişoara)/foarte bine, Prof.Univ.Dr.ing.ILEANĂ, Ioan (Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia)/foarte bine, Prof.Univ.Dr.ing.ABRUDEAN, Mihail (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)/foarte bine.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NE-RETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
ROTAR, C. Modele naturale si algoritmi evolutivi, Cluj-Napoca: Accent. 2008. 
01.03.2012
00020/00.
FILIMON, Maria Viorela. Securizarea accesului, interogarea si sincronizarea bazelor de date distribuite utilizand tehnici de inteligenţă artificială. Teza de doctorat. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 2011.
Conducător ştiinţific : Prof.Univ.Dr.ing. VĂLEAN, Honoriu (Universitatea Tehnica Cluj-Napoca).
Comisia de evaluare a tezei : Prof.Univ.Dr.ing.NEDEVSCHI, Sergiu (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)/foarte bine, Prof.Univ.Dr.ing. VĂLEAN, Honoriu (Universitatea Tehnica Cluj-Napoca)/foarte bine, Prof.Univ.Dr.ing. PROŞTEAN, Octavian (Universitatea Politehnica Timişoara)/foarte bine, Prof.Univ.Dr.ing.ILEANĂ, Ioan (Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia)/foarte bine, Prof.Univ.Dr.ing.ABRUDEAN, Mihail (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)/foarte bine.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NE-RETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
ROTAR, C. Endocrine Control Evolutionary Algorithm. In: SYNASC '10 Proceedings of the 2010 12th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing, Timisoara, Romania. 23-26 Sept 2010. p.174 - 181.
01.03.2012
1.
 00006/03.
COMAN, Vasile, şi HOTEA, Vasile. Management industrial. Baia Mare: Ed.Universităţii de Nord. 2009.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
PURCĂREA, A., NICULESCU, C. şi CONSTANTINESCU, D. Management - stiintă a lumii moderne. Sensurile managementului. Universitatea din Bucuresti. 2003. Disponibil la: ebooks . unibuc . ro / StiinteADM / management / 2 . htm.
06.02.2012
 00005/03.
COMAN, Vasile şi HOTEA, Vasile. Management industrial. Baia Mare: Ed.Universităţii de Nord. 2009.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
PURCĂREA, A., NICULESCU, C. şi CONSTANTINESCU, D. Management - stiinta a lumii moderne.Functia de organizare. Universitatea din Bucuresti, 2003, Disponbil la: ebooks . unibuc . ro / StiinteADM / management / 3 . htm.
06.02.2012
 00004/03.
COMAN, Vasile şi HOTEA, Vasile. Management industrial. Baia Mare: Ed.Universităţii de Nord. 2009.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
PURCĂREA, A., NICULESCU, C. şi CONSTANTINESCU, D. Management - stiinta a lumii moderne. Functia de planificare . Bucuresti: Universitatea din Bucuresti. 2003. Disponibil la: ebooks . unibuc . ro / StiinteADM / management / 4 . htm.
06.02.2012
 00003/03.
COMAN, Vasile şi HOTEA, Vasile. Management industrial . Baia Mare: Ed.Universităţii de Nord. 2009. 

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
OPRAN, S., STAN, S., ABAZA, B., NĂSTASĂ, S., TUDORANCEA, M. Managementul proiectelor. Bucuresti: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, 2002. Disponibil la: facultate . regielive . ro / cursuri / economie / managementul_proiectelor-166597 . html.
06.02.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România