Preşedintele României

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Nr/CZU
No/UDC
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
27.
00443.
DEACONU1, Stefan. Metodologie juridică. Curs practic pentru studenţi. Ed.3.Bucureşti: Hamangiu. 2013.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Bucuresti; Preşedintele României; Academia de Ştiinţe Juridice din România; Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.dr.la Facultatea de dreot a Universitatii din Bucuresti; Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Membru în Consiliul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti; Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României Membru titular și vice-președinte al secției de drept public a Academia de Ştiinţe Juridice din România; Ordinul Naţional "Steaua României’’ în grad de ,,Cavaler’’ acordat de Preşedintele României
POPA N., EREMIA M.C., CRISTEA S. Teoria generală a dreptului. Ed.2. Bucureşti: All Beck. 2005.
27.01.2020 
26.
00424.
POP1 Ioan-Aurel, BOLOVAN2, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon : Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. 2013.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 5 martie 2018 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

Poze preluate fără indicarea provenienţei.
13.05.2018 
00423.
POP1 Ioan-Aurel, BOLOVAN2, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon : Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. 2013.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 5 martie 2018 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

BOLOVAN, Ioan. Emigration de la population transylvaine dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle. In: Transylvanian Review. VIII/3. 1999. Cluj-Napoca: Academia Română. Centrul de Studii Transilvane.
13.05.2018 
00421.
POP1 Ioan-Aurel, 2BOLOVAN, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon : Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. 2013.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 5 martie 2018 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

BOLOVAN, Ioan. Românii în perioada reformelor şi a revoluţiilor democratice (1820-1859). In: POP, Ioan-Aurel, BOLOVAN, Ioan (coordonatori). Istoria României. Compendiu. Cluj-Napoca: Institutul Cultural Român. Centrul de Studii Transilvane. 2004. p.457-500.
13.03.2018 
25.
00420.
CIUFUDEAN, Călin, GRAUR1, Adrian, FILOTE, Constantin and TURCU, Cornel. A New Formalism for Failure Diagnosis: Ant Colony Decision Petri Nets. JSW. 2(1). 2007. pp.39-46.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Stefan cel Mare, Suceava; Preşedintele Romaniei .
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Mare Ofițer conferit de instituţia Preşedintelui Romăniei.
CIUFUDEAN, Călin; GRAUR, Adrian; FILOTE, Constantin, TURCU,Cornel and POPA, Valentin. Diagnosis of complex systems using ant colony decision Petri nets. Availability, Reliability and Security, ARES 2006. The First International Conference on. IEEE, 2006. pp.8-15.
06.02.2018 
24.
00416.
ISĂRESCU1, C.Mugur. Contribuţii teoretice şi practice în domeniul politicilor monetare şi bancare. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2009. Notă.

Sursa suspiciunii: Sorin SEMENIUC / 23 ianuarie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Banca Naţională a României; Preşedintele României.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Guvernator al Băncii Naţionale a României, Ordinul Național „Steaua României” în grad de mare cruce din partea Preşedintelui României, Doctor honoris causa din partea instituţiilor Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca; Universitatea din Oradea; Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad; Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Constanța; Universitatea din Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea „Andrei Saguna”, Constanţa; Universitatea Româno-Americană; Universitatea ‚Transilvania” Braşov; Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău; Universitatea din Piteşti; Universitatea din Craiova; Universitatea de Nord, Baia Mare; Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).
ISĂRESCU, C. Mugur. Reflecţii economice. Vol.2. Politici ale Băncii Naţionale a României. Bucureşti: Expert. 2006.
06.02.2018 
00415.
ISĂRESCU1, C. Mugur. Contribuţii teoretice şi practice în domeniul politicilor monetare şi bancare. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2009. Notă.

Sursa suspiciunii: Sorin SEMENIUC / 23 ianuarie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Banca Naţională a României; Preşedintele României. .
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Guvernator al Băncii Naţionale a României, Ordinul Național „Steaua României” în grad de mare cruce din partea Preşedintelui României,, Doctor honoris causa din partea instituţiilor Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca; Universitatea din Oradea; Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad; Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Constanța; Universitatea din Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea „Andrei Saguna”, Constanţa; Universitatea Româno-Americană; Universitatea ‚Transilvania” Braşov; Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău; Universitatea din Piteşti; Universitatea din Craiova; Universitatea de Nord, Baia Mare; Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).
ISĂRESCU, C. Mugur. Reflecţii economice. Vol.3. Contribuţii la teoria macrostabilizării. Bucureşti: Expert. 2003.
06.02.2018 
00414.
ISĂRESCU1, C. Mugur. Contribuţii teoretice şi practice în domeniul politicilor monetare şi bancare. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2009. Notă.

Sursa suspiciunii: Sorin SEMENIUC / 23 ianuarie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Banca Naţională a României; Preşedintele României..
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Guvernator al Băncii Naţionale a României, Ordinul Național „Steaua României” în grad de mare cruce din partea Preşedintelui României, Doctor honoris causa din partea instituţiilor Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca; Universitatea din Oradea; Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad; Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Constanța; Universitatea din Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea „Andrei Saguna”, Constanţa; Universitatea Româno-Americană; Universitatea ‚Transilvania” Braşov; Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău; Universitatea din Piteşti; Universitatea din Craiova; Universitatea de Nord, Baia Mare; Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).
ISĂRESCU, C. Mugur. Reflecţii economice. Vol.1. Pieţe, bani, bănci. Bucureşti: Expert. 2001.
06.02.2018 
23.
00397.
SURCEL C.; MIRVALD C.; GINGU C.; UDREA Andreea; SAVU Carmen; and SINESCU1 Ioanel. Morphological aspects of the kidney: can normality be predicted? Rom J Morphol Embryol.. 2011, 52(4). pp.1325–1330. ISSN 1220-0522 (print). ISSN 2066-8279 (online).

Sursa suspiciunii: Pandora system / 13 decembrie 2017 / www.antiplagiarism2014blog2.wordpress.com.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti; Academia de Ştiinţe Medicale din România;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Rector, Prof.univ., Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler din partea instituţiei Preşedintelui României, doctor honoris causa al instituţiilor Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca; Universitatea de Medicină si Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău.
GLODNY Bernhard, UNTERHOLZNER Verena, TAFERNER Bernadette, HOFMANN Karin, REHDER Peter, STRASAK Alexander and PETERSEN Johannes. Normal kidney size and its influencing factors - a 64-slice MDCT study of 1.040 asymptomatic patients. BMC Urology. 2009, 9(1), pp.1-13. Available: http://www.biomedcentral.com/1471-2490/9/19.
30.12.2017 
22.
00395.
POP1 Ioan-Aurel. Istoria Transilvaniei medievale : de la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 1997. Notă.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 25 noiembrie 2017 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Preşedintele Academiei Române, Presedinte al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), Rector al Universitatii Babes-Bolyai, Prof.univ. Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler din partea Preşedintelui României, Doctor Honoris Causa al instituţiilor Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea din Oradea; Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi; Universitatea Petru Maior din Tg.Mureş; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău; Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul;
POP, Ioan-Aurel. Românii şi maghiarii în secolele IX-XIV : geneza statului medieval în Transilvania. Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română. 1996.
30.12.2017 
21.
00385/06.
IOACHIM, Andrei, Toacşăn Mariana Irina, BANCIU, Marin Gabriel, NEDELCU Liviu, DUTU, Constantin Augustin, Alexandru V. Horia, ANTOHE1 Stefan, ANDRONESCU2 Ecaterina, JINGA Sorin, Niţă Petru. Synthesis and properties of Ba (Zn 1/3 Ta 2/3) O3 for microwave and millimeter wave applications. Thin Solid Films. 2008 Feb 15;516(7):1558-1562.

Notes: a) the source of suspicion: www.integru.org. b) This work was supported by Ministry of Education and Research under contract CEEX No. 4 / 2005. c) The papers was RETRACTED by the editor.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Guvernul României; Ministerul Educaţiei Naţionale; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare RETRACTATĂ/ RETRACTED work.

Poziţii: 1Decan, Prof.univ. 2Ministru al educației, Rector, Președinte al Consiliului Național al Rectorilor, membru al Academiei Oamenilor de Știință, membru al Academiei de Științe Tehnice, Prof.univ., Steaua României în grad de Cavaler din partea instituţiei Preşedintelui României; Doctor honoris causa al institutiilor: Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa; Universitatea Ovidius din Constanţa Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa; Universitatea Politehnica, Timişoara; Universitatea "Vasile Alecsandri", Bacău; Universitatea "„Ştefan cel Mare”" din Suceava; Universitatea din Petroşani; Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi; Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea Valahia din Târgovişte.
Ioachim A, Toacşăn M.I, Banciu M.G, Nedelcu L, Duţu C.A, Feder M, Plăpcianu C, Lifei F, and Niţă P. Effect of the sintering temperature on the Ba (Zn 1/3 Ta 2/3) O3 dielectric properties. Journal of the European Ceramic Society. 2007 Dec 31;27(2):1117-1122. (Available on-line in 12 June 2006).

Notes: This work was supported by Ministry of Education and Research under contract nr: 09N/505.2003.
03.07.2017 
20.
00384.
IOACHIM, Andrei, Toacşăn Mariana Irina, NEDELCU, Liviu, BANCIU, Marin Gabriel, DUTU Constantin Augustin, ANDRONESCU1, Ecaterina, JINGA, Sorin. Thermal Treatments Effects on Microwave Dielectric Properties of Ba (Zn1/3Ta2/3) O3 Ceramics. Romanian Journal of Information Science and Technology. 2007 Jan 1;10:261-268.

Notes: a) the source of suspicion: www.integru.org. b) This work was supported by Ministry of Education and Research under contract CEEX No. 4 / 2005.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Guvernul României; Ministerul Educaţiei Naţionale; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare RETRACTATĂ/ RETRACTED work.

Poziţii: 1Decan, Prof.univ. 2Ministru al educației, Rector, Președinte al Consiliului Național al Rectorilor, membru al Academiei Oamenilor de Știință, membru al Academiei de Științe Tehnice, Prof.univ., Steaua României în grad de Cavaler din partea instituţiei Preşedintelui României; Doctor honoris causa al institutiilor: Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa; Universitatea Ovidius din Constanţa Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa; Universitatea Politehnica, Timişoara; Universitatea "Vasile Alecsandri", Bacău; Universitatea "„Ştefan cel Mare”" din Suceava; Universitatea din Petroşani; Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi; Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea Valahia din Târgovişte.
Ioachim A, Toacşăn M.I, Banciu M.G, Nedelcu L, Duţu C.A, Feder M, Plăpcianu C, Lifei F, and Niţă P. Effect of the sintering temperature on the Ba (Zn 1/3 Ta 2/3) O3 dielectric properties. Journal of the European Ceramic Society. 2007 Dec 31;27(2):1117-1122. (Available on-line in 12 June 2006).

Notes: This work was supported by Ministry of Education and Research under contract nr: 09N/505.2003.
03.07.2017 
19.
00383/06.
IOACHIM Andrei, Toacşăn Mariana Irina, BANCIU, Marin Gabriel, NEDELCU, Liviu, Duţu Constantin Augustin, ANDRONESCU1 Ecaterina, and JINGA, Sorin. Annealing effects on properties of Ba (Zn1/3Ta2/3) O3 dielectric materials. In: International Semiconductor Conference, 2006 Sep 27 (Vol. 2, pp. 253-256). IEEE.

Notes: a) the source of suspicion: www.integru.org. b) This work was supported by Ministry of Education and Research under contract CEEX No. 4 / 2005.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Guvernul României; Ministerul Educaţiei Naţionale; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare RETRACTATĂ/ RETRACTED work.

Poziţii: 1Ministru al educației, Rector, Președinte al Consiliului Național al Rectorilor, membru al Academiei Oamenilor de Știință, membru al Academiei de Științe Tehnice, Prof.univ., Steaua României în grad de Cavaler din partea instituţiei Preşedintelui României; Doctor honoris causa al institutiilor: Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa; Universitatea Ovidius din Constanţa Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa; Universitatea Politehnica, Timişoara; Universitatea "Vasile Alecsandri", Bacău; Universitatea "„Ştefan cel Mare”" din Suceava; Universitatea din Petroşani; Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi; Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea Valahia din Târgovişte.
Ioachim A, Toacşăn MI, Banciu MG, Nedelcu L, Duţu CA, Feder M, Plăpcianu C, Lifei F, and Niţă P. Effect of the sintering temperature on the Ba (Zn 1/3 Ta 2/3) O 3 dielectric properties. Journal of the European Ceramic Society. 2007 Dec 31;27(2):1117-1122. (Available on-line in 12 June 2006).

Notes: This work was supported by Ministry of Education and Research under contract nr: 09N/505.2003.
03.07.2017 
18.
00359.
RUSU1, Tiberiu şi GLIGOR2, Gheorghe. Educaţie tehnologică : managementul calităţii, protecţia mediului, tehnologii de prelucrare a lemnului. Cluj-Napoca : U.T.Pres. 2002.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Preşedintele României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.al Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca; Cancelar al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Medalia "Meritul pentru Învățământ " - Clasa a III-a. 2Conf.univ.
RUSU, Tiberiu. Managementul calităţii. Cluj-Napoca: Mediamira. 1997.
05.01.2017 
17.
00358.
MUNTEANU1, Radu Ioan şi RUSU2, Tiberiu. Introducere în ingineria calităţii. Cluj-Napoca : Mediamira. 2002.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Preşedintele României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.al Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca; Rector al Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca; Ordinului Național "Serviciul Credincios" - Cavaler; Cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca, Prof.univ.; 2Prof.univ.al Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca; Cancelar al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Medalia "Meritul pentru Învățământ " - Clasa a III-a.
RUSU, Tiberiu. Managementul calităţii. Cluj-Napoca: Mediamira. 1997.
05.01.2017 
16.
00346.
DĂNĂILĂ1 Leon. The cordocyte. Proc.Rom.Acad. Series B. 16(2). 2014. p.83-102.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, Bucureşti; Academia Română; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician; Comandor al Ordinului Național "Serviciul Credincios" acordat de Presedintele României.
DĂNĂILĂ Leon şi PĂIŞ Viorel. The cordocytes of the human brain. An atlas of light and electron microscopy. Bucureşti: Ars Academica. 2014.
07.11.2016 
00345.
DĂNĂILĂ1 Leon. The cordocyte. Proc.Rom.Acad. Series B. 16(2). 2014. p.83-102.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, Bucureşti; Academia Română; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician; Comandor al Ordinului Național "Serviciul Credincios" acordat de Presedintele României. .
PĂIŞ Viorel, DĂNĂILĂ, Leon and PĂIŞ Emil. Ultrastructural characterization of a developing pericytic microtumor in the white matter post laceration. International Journal of Stem Cell Research and Transplantation (IJST). 01(01). 2013. p.1-7.
07.11.2016 
00344.
DĂNĂILĂ1 Leon. The cordocyte. Proc.Rom.Acad. Series B. 16(2). 2014. p.83-102.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, Bucureşti; Academia Română; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician; Comandor al Ordinului Național "Serviciul Credincios" acordat de Presedintele României.
PĂIŞ Viorel, DĂNĂILĂ, Leon and PĂIŞ Emil. From pluripotent stem cells to multifunctional cordocytic phenotypes in the human brain:an ultrastructural study. Ultrastructural Pathology. 36(4). 2012. p.252-259
07.11.2016 
15.
00331.
COSTOIU1, Mihnea; ADAMESCU, Dorina; SVASTA, Paul; NICOLA , Sofia; Valentin, PLEŞU; IANCU, Petrică; ALEŞINCU, Horia; ŢAPU, Adina and TĂLPUŞ, Monica. Integrated Software Application for University Research Management. Chemical Engineering Transactions. Vol.21. 2010. p.1069-1074.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Politehnica, Bucuresti; Preşedintele României; Guvernul României; Ministerul Cercetării şi Inovării;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Ministru al cercetării, Rectorul Universitatii Politehnica din Bucureşti;Cavaler al Ordinului Național "Serviciul Credincios" acordat de Presedintele Romaniei.
ADAMESCU, Dorina; COSTOIU, Mihnea; COROCĂESCU, Mihai; PLEŞU Valentin; IANCU, Petrică; ADAMESCU, Gheorghe; ARSENE, Constantin and TĂLPUŞ, Monica. Integrated Software Application for University Management of Material Resources. Chemical Engineering Transactions. Vol.21. 2010.p.493-498.
24.10.2016 
14.
00328.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
OLTEANU Gabriel Ion(director de proiect), IACOB Adrian, GORUNESCU Mirela, VOICU Adriana Camelia, POP Ştefan, DRAGOMIRESCU Bianca, RUIU Marin şi ŞTEFAN Eduard Cristian. Metodologie criminalistică structurile infracţionale şi activităţile ilicite desfăşurate de către acestea. Bucureşti: AIT Laboratories. 2008.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
00327.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
VOCILĂ, Andrei. Vulnerabilităţi ale securităţii naţionale – corupţia şi crima organizată. 21 octombrie 2010. Disponibil la: B. Ultima accesare: 23 septembrie 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
B: https://andreivocila.wordpress.com/2010/09/21/vulnerabilitati-ale-securitatii-nationale-coruptia-si-crima-organizata-2/
00326.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
ALBU, Petru. Crima organizată în perioada de tranziţie – o ameninţare majoră la adresa securităţii internaţionale. Bucureşti: Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 2007. Disponibil la: B. Ultima accesare: 23 septembrie 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
B: www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2007/CRIMA%20ORGANIZATA/crima%20organizata.pdf
00325.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
DAMIAN, Miclea. Combaterea crimei organizate – evoluţie, tipologii, legislaţie, particularităţi – Curs. Vol. I. Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 2004. Disponibil la: B. Ultima accesare: 13 iunie 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
B: www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2004/Crima%20organizata%20fara%20CIP.pdf
00324.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
BUNECI, Petre. Crimă organizată. Consideraţii privind grupul infracţional organizat. Simpozionul de Criminalistică organizat de Asociaţia Criminaliştilor din România şi I.G.P.R, Bucureşti. 2009. p. 27-29. Disponibil la: B. Ultima accesare: 23 mai 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
B: www.mpublic.ro/jurisprudenta/publicatii/crima_organizata.pdf
00323/03.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
PAPUC, Ana Maria. Combaterea crimei organizate - viziunea ONU. Impact strategic. Nr.1/2005. p.132-138. Disponibil la: www.cssas.unap.ro. Ultima accesare: 1 aprilie 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
00322/03.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
MATEUŢ, G., RUDICĂ, T., PETRESCU, V.E., ONU, N.S., DUBLEA, A., LUCA, S., IOVU, D., TĂRNICERIU, R.D., GAFTA, G.L., LUCA, C., PRUNĂ, R.A.. Traficul de fiinţe umane – infractor, victimă, infracţiune. Iaşi: Asociaţia Alternative Sociale. 2005.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
00321.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
HEDEŞIU, Emil. Crima organizată transfrontalieră - sursă de risc cu implicaţii asupra securităţii naţionale a României. In: Constantin MOŞTOFLEI (coordonator). Surse de instabilitate la nivel global şi regional. Implicaţii pentru România. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare. 2004.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
00320.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
DRAGOMAN, Ion şi CIOROBEA, Aurel-Mihail. Lupta societăţii organizate împotriva criminalităţii organizate. Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". nr. 2/2007. p. 7-25. Disponibil la: B. Ultima accesare: 4 aprilie 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
B: www.buletinul.unap.ro/pagini/pdf/buletin-2-2007.pdf
00319.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: * * *. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Cavaler al Ordinului Național "Steaua României" acordat de Presedintele României
DOBRINOIU, Maxim. Infracţiuni în domeniul informatic. Bucureşti. 2006. Disponibil la: B. Ultima accesare: 30 iunie 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
B: e-crime.ro/ecrime/site/files/93361241097364Infractiuniindomeniulinformatic.pdf.
00318.
KÖVESI1, Laura Codruţa. Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal. Teză de doctorat. Timişoara: Universitatea de vest. 2011.

Notă: Conducător ştiinţific: Prof.dr.PAŞCA Viorel. Comisia de doctorat: Nu se cunoaşte.

Sursa suspiciunii: Redacţia. Dr Codruţa Kovesi, precursoarea lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: A. Ultima accesare: 3 mai 2016.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Vest, Timişoara; Preşedintele României; Ministerul Public.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Procuror General, Procuror şef al Departamentului Naţional Anticorupţie; Ordinul Național "Steaua României" - Cavaler.
LUNGU, Viorica. Protecţia judiciară a victimelor traficului de fiinţe umane. Doctrină şi jurisprudenţă. nr. 3-4/2007. Congresul de ştiinţe penale. 25-27 mai 2006. Constanţa. p.3-12. Disponibil la: B. Ultima accesare: 3 mai 2016.
03.10.2016 
A: www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html
B: www.cstpenale2006.webgarden.ro/panelright/newsletter/politica-penala-si-legislatia/sectiunea-1.
13.
00298.
RUSU1, Tiberiu; TEODOROF, Liliana; RUSU, Tudor Andrei. Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice. Cluj-Napoca: U.T.Pres. 2009.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.al Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca; Cancelar al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Medalia "Meritul pentru Învățământ " - Clasa a III-a.
RUSU, Tiberiu. Procedee speciale de control şi de reducere a poluării apelor. Cluj-Napoca: Mediamira, 2005.
07.07.2016 
12.
00297.
MUNTEANU1, Radu Ioan şi RUSU2, Tiberiu. Introducere în ingineria calităţii. Referenţi ştiinţifici: Prof.dr.ing. Mihai, CREŢU, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi; Prof.dr.ing.Willibald, SZABO, Universitatea “Transilvania”, Braşov; Prof.dr.ing.Nicolae, DRAGOMIR, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca. Cluj-Napoca: Mediamira 2002.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Preşedintele României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector al Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca, Ordinului Național "Serviciul Credincios" - Cavaler; Cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca, Prof.univ. al Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca; 2Prof.univ.al Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca; Cancelar al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Medalia "Meritul pentru Învățământ " - Clasa a III-a.
RUSU, Tiberiu şi GLIGOR, Gheorghe. Educaţie tehnologică: managementul calităţii, protecţia mediului, tehnologii de prelucrare a lemnului. Cluj-Napoca: U. T. Pres, 2002.
07.07.2016 
11.
00296.
RUSU1, Tiberiu; TEODOROF, Liliana; RUSU, Tudor Andrei. Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice. Cluj-Napoca: U.T.Pres. 2009.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.al Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca; Cancelar al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; Medalia "Meritul pentru Învățământ " - Clasa a III-a.
RUSU, Tiberiu. Tehnologii şi echipamente pentru tratarea şi epurarea apelor. Cluj-Napoca : U. T. Pres, 2008.
07.07.2016 
10.
00268.
FILIPESCU1, P.Ion şi FUEREA2, Augustin. Drept instituţional comunitar european. Ediţia a II-a. Bucureşti: Actami. 1996.

Notă: In 1998, Academia Română acordă autorilor premiul „Nicolae Titulescu”.
In 2000, Uniunea Juriştilor din România acordă autorului premiul „Victor Dan Zlătescu” în domeniul dreptului comparat pentru ediţia a V-a a lucrării Drept instituţional comunitar european, 2000.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"; Universitatea Bucureşti"; Academia Română; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Prof.univ.,2Prof.univ., Seful catedrei de "Drept comunitar european" de la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti; Cavaler al Ordinul Național "Steaua României" conferit de Presedintele României
ISAAC, G. Droit communautaire général . Paris: Masson. 1993.
21.01.2016 
9.
00162.
MUNTEANU1, Radu, MITRAN, Radu şi BECHET2, Paul . Metode numerice pentru detecţia semnalelor radio. Cluj-Napoca: Mediamira. 2013. ISBN 978-973-713-309-0.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Academia Forţelor Terestre “Nicolae Balcescu“, Sibiu". Preşedintele României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Cavaler al Ordinului Național "Serviciul Credincios" conferit de Presedintele Romaniei, Cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca, Prof.univ.; 2Prof.univ.
MITRAN, R.G. Cercetări privind metodele de analiză şi prelucrare a semnalelor utilizate în sisteme de interceptare cu aplicaţii speciale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.Radu MUNTEANU. Universitatea tehnică, Cluj-Napoca. 2010.
17.04.2015
8.
00161/06.
MUNTEANU1 Radu şi BOULEANU, Iulian. Reţele radio cu mobilitate ridicată. Cluj-Napoca: Mediamira. 2013.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Academia Forţelor Terestre “Nicolae Balcescu“, Sibiu". Preşedintelui României
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Rector, Cavaler al Ordinului Național "Serviciul Credincios" conferit de Presedintele Romaniei, Cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca, Prof.univ.
BOULEANU, I. Cercetări privind optimizarea procesului de alocare a resurselor în reţele radio speciale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.Radu MUNTEANU. Universitatea tehnică, Cluj-Napoca.2010.
17.04.2015
7.
00109/06.
BEURAN1, Mircea şi POPA, Gerald. eds. Ghidul medicului de gardă. Bucureşti: Scripta . 1997.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia de Ştiinţe Medicale din România; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1 Profesor al universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti; Academiei de Ştiinţe Medicale din România, Prof.univ., Preşedintele Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti; Cavaler al Ordinului Național "Serviciul Credincios" conferit de Presedintele Romaniei.
GILLIES, J.H., MARSHALL, S.A., and RUEDY, J. On call: Principles and protocols. Philadelphia: W.B. Saunders, 1989.
01.07.2014
6.
00108/06.
SINESCU1, Ioanel. Litiaza aparatului urinal. In: SINESCU, Ioanel. Red. Urologie clinică. Bucureşti: Amaltea. 1998. p.141-161.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti; Academia de Ştiinţe Medicale din România; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Rector, Prof.univ., Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler din partea instituţiei Preşedintelui României, Doctor honoris causa al instituţiilor Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca; Universitatea de Medicină si Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău.
SPIRNAK, J.P. and RESNICK, M.I. Urinary stones. In: TANAGHO, E.A. and McANINCH, J.W. eds. Smith’s General urology. 13th edition. Norwalk, California: Appleton & Lange. 1992. p.271-298.
28.06.2014
5.
00102/06.
SINESCU1, Ioanel. Traumatismele aparatului uro-genital. In: Sinescu, I. (Red). Urologie clinică. Bucureşti: Amaltea. 1998. pp.123-139.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Academia de Ştiinţe Medicale din România; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Rector, Prof.univ., Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler din partea instituţiei Preşedintelui României, Doctor honoris causa al instituţiilor Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca; Universitatea de Medicină si Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău.
McANINCH, J.W. Injuries to the Genitourinary Tract. In: TANAGHO, E.A., McANINCH, J.W. (Eds). General urology. 13th edition. Los Altos, California: Lange Medical Publications. 1992.
25.06.2014
4.
00097.
POPESCU, Luminiţa Georgeta, GORUN1, Adrian, CRUCERU, Mihai and SCORŢARIU, Oprea Vasile. Promotion of renewable energy in Rosia Career. In: Recent Researches in Energy, Environment, Devices, Systems, Communications and Computers, Veneţia, 2011, p.221-226.  Available at: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Venice/EEDSCC/EEDSCC-35.pdf.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu; Ministerul Educaţiei Naţionale; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;

Poziţii: 1 Prof.univ. la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu; Rector al Universitatii „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu;Președintele Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu; Secretar General la Ministerul Educatiei, Rector, Comandor al Ordinul Național "Pentru Merit" conferit de Presedintele Romaniei
POPA, B. Hidroenergetica. Cap.6. Microhidrocentrale. Disponibil la: www.hidrop.pub.ro/bpcap6.pdf.
06.04.2014
3.
00086.
SINESCU1, Ioanel. Tumorile renale parenchimatoase. In: SINESCU, I. (Ed). Urologie clinică. Bucureşti: Amaltea. 1998. p.194-217.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Academia de Ştiinţe Medicale din România; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Preşedintele României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Rector, Prof.univ., Medalia „Steaua României” în grad de Cavaler din partea instituţiei Preşedintelui României, doctor honoris causa al instituţiilor Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca; Universitatea de Medicină si Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău.
DREICER, R. and WILIAMS, R.D., Renal Parenchymal Neoplams. In: TANAGHO, E.A. and MCANINCH, J.W. Eds. Smith’s general urology, 13th edition. Norwalk: California: Appleton & Lange. 1992. p.359-377.
06.04.2014
2.
00068.
ANGELESCU1, Mircea. Standarde şi proceduri în arheologie. Bucureşti: Institutul Naţional al Monumentelor Istorice. 2004.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Preşedintele României; Ministerul Culturii si Cultelor;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Director al Direcţiei Arheologie din Ministerul Culturii şi Cultelor; Cavaler al Ordinului Național "Pentru Merit" acordat de Preşedintele României
* * *, "Standarde şi proceduri arheologice, Standard and Guidance", 1994, 2001. Disponibil la: http : // www . archaeologists . net / sites / default / files/node-files / ifa_standards_intro . pdf.
07.07.2013
1.
00059.
BOJIŢĂ1, Marius, ROMAN, Liviu, SĂNDULESCU, Robert şi OPREAN2, Radu. Analiza si controlul medicamentelor, vol.2: Metode instrumentale în analiza si controlul medicamentelor. Deva: Intelcredo. 2003.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca; Academia de Ştiinţe Medicale din România; Preşedintele României; Academia Oamenilor de Ştiinţă din România; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ; Rector al Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu", Comandor al Ordinului Național "Serviciul Credincios" acordat de Presedintele Romaniei; Cetăţean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca; 2Prof.univ.
BEEBE, K.R., PELL, R.J. and SEAHOLTZ, M.B. Chemometrics: A Practical Guide. John Willey & Sons. 1998.
07.07.2013
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România