Academia Română

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Lucrări plagiate ale membrilor Academiei Române, suspiciuni de plagiat sau lucrări plagiate care poartă girul Academiei Române/ Plagiarized works of the Romanian Academy members or plagiarized works endorsed by the Romanian Academy
Nr/CZU
No/UDC
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
21.
00482.
BOLOVAN1, Ioan, EPPEL2, Marius. 1 Decembrie 1918. Contribuţia social-democraţilor la unirea Transilvaniei cu România. Cluj-Napoca: Eikon. 2008.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babes Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie,
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Membru corespondent al Academiei Române, Prof.univ.; 2Lect. dr., Conducător de doctorat CS II.
ŞERBAN, Ioan I.; GIURGIU, Dorin; MIRCEA, Ionela; JOSAN, Nicolae. 1918 – 85 de ani – 2003. Dicţionarul personalităţilor Unirii. Trimişii românilor transilvăneni la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Alba Iulia: Altip, 2003.
12.03.2024 
20.
00481.
BOLOVAN1, Ioan, EPPEL2, Marius. 1 Decembrie 1918. Contribuţia social-democraţilor la unirea Transilvaniei cu România. Cluj-Napoca: Eikon. 2008.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babes Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie,
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Membru corespondent al Academiei Române, Prof.univ.; 2Lect. dr., Conducător de doctorat CS II.
RADU, Sorin. Ioan Flueraş (1882-1953). Social-democraţie şi sindicalism. Bucureşti: Nemira. 2007.
12.03.2024 
19.
00438.
ALEXE1, Rădiţa, COCEAN2, Pompei, COSTACHE, Andra3, Geografia regională a Americii. Referenţi: Prof.univ.dr.Nicolae Ciangă, Prof.univ.dr.Vasile Cucu, Prof.univ.dr.doc.Petre Gâştescu. Târgovişte : Transversal, 2010.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Conf.univ.Universitatea Valahia Târgoviste 2Prof.univ. la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca; Seful colectivului geografie al Filialei Academiei Române din Cluj-Napoca; Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea; 3 Conf.univ.Universitatea Valahia Târgoviste
COCEAN, Pompei, ALEXE, Rădiţa. America. Târgovişte: Transversal. 2004.
06.12.2019 
18.
00424.
POP1 Ioan-Aurel, BOLOVAN2, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon : Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. 2013.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 5 martie 2018 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

Poziţii: 1Prof.univ. la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Preşedintele Academiei Române, Presedinte al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), Rector al Universitatii Babes-Bolyai, Prof.univ. Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler din partea Preşedintelui României, Doctor Honoris Causa al instituţiilor Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea din Oradea; Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi; Universitatea Petru Maior din Tg.Mureş; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău; Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul; 2Prof.univ. la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Membru corespondent al Academiei Române,Prorector.
Poze preluate fără indicarea provenienţei.
13.05.2018 
00423.
POP1 Ioan-Aurel, BOLOVAN2, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon : Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. 2013.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 5 martie 2018 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

Poziţii:1Preşedintele Academiei Române, Presedinte al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) , Rector al Universitatii Babes-Bolyai, Prof.univ. Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler din partea Preşedintelui României, Doctor Honoris Causa al instituţiilor Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea din Oradea; Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi; Universitatea Petru Maior din Tg.Mureş; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău; Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul; Prof.univ. la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca; 2Membru corespondent al Academiei Române, Prorector, Prof.univ.la Universitatea Babes;-Bolyai din Cluj-Napoca;
BOLOVAN, Ioan. Emigration de la population transylvaine dans la seconde moitie du XIXe siecle et au debut du XXe siecle. In: Transylvanian Review. VIII/3. 1999. Cluj-Napoca: Academia Română. Centrul de Studii Transilvane.
13.05.2018 
00421.
POP1 Ioan-Aurel, BOLOVAN2, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon : Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. 2013.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 5 martie 2018 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

Poziţii: 1Preşedintele Academiei Române, Presedinte al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) , Rector al Universitatii Babes-Bolyai, Prof.univ. Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler din partea Preşedintelui României, Doctor Honoris Causa al instituţiilor Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea din Oradea; Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi; Universitatea Petru Maior din Tg.Mureş; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău; Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul; Prof. univ. la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; 2Membru corespondent al Academiei Române, Prorector, Prof.univ.la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
BOLOVAN, Ioan. Românii în perioada reformelor şi a revoluţiilor democratice (1820-1859). In: POP, Ioan-Aurel, BOLOVAN, Ioan (coordonatori). Istoria României. Compendiu. Cluj-Napoca: Institutul Cultural Român. Centrul de Studii Transilvane. 2004. p.457-500.
13.03.2018 
17.
00416.
ISĂRESCU1, C.Mugur. Contribuţii teoretice şi practice în domeniul politicilor monetare şi bancare. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2009. Notă.

Sursa suspiciunii: Sorin SEMENIUC / 23 ianuarie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Banca Naţională a României.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Guvernator al Băncii Naţionale a României, Ordinul Național „Steaua României” în grad de mare cruce din partea Preşedintelui României, Doctor honoris causa al instituţiilor Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca; Universitatea din Oradea; Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad; Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Constanța; Universitatea din Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea „Andrei Saguna”, Constanţa; Universitatea Româno-Americană; Universitatea ‚Transilvania” Braşov; Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău; Universitatea din Piteşti; Universitatea din Craiova; Universitatea de Nord, Baia Mare; Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).
ISĂRESCU, C. Mugur. Reflecţii economice. Vol.2. Politici ale Băncii Naţionale a României. Bucureşti: Expert. 2006.
06.02.2018 
00415.
ISĂRESCU1, C. Mugur. Contribuţii teoretice şi practice în domeniul politicilor monetare şi bancare. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2009. Notă.

Sursa suspiciunii: Sorin SEMENIUC / 23 ianuarie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Banca Naţională a României.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Guvernator al Băncii Naţionale a României, Ordinul Național „Steaua României” în grad de mare cruce din partea Preşedintelui României, Doctor honoris causa prin al instituţiilor: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca; Universitatea din Oradea; Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad; Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Constanța; Universitatea din Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea „Andrei Saguna”, Constanţa; Universitatea Româno-Americană; Universitatea ‚Transilvania” Braşov; Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău; Universitatea din Piteşti; Universitatea din Craiova; Universitatea de Nord, Baia Mare; Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).
ISĂRESCU, C. Mugur. Reflecţii economice. Vol.3. Contribuţii la teoria macrostabilizării. Bucureşti: Expert. 2003.
06.02.2018 
00414.
ISĂRESCU1, C. Mugur. Contribuţii teoretice şi practice în domeniul politicilor monetare şi bancare. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2009. Notă.

Sursa suspiciunii: Sorin SEMENIUC / 23 ianuarie 2017 / www.romanialibera.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Banca Naţională a României.
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Guvernator al Băncii Naţionale a României, Ordinul Național „Steaua României” în grad de mare cruce din partea Preşedintelui României, Doctor honoris causa al instituţiilor Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca; Universitatea din Oradea; Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad; Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Constanța; Universitatea din Bucureşti; Universitatea Politehnica Bucureşti; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea „Andrei Saguna”, Constanţa; Universitatea Româno-Americană; Universitatea ‚Transilvania” Braşov; Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău; Universitatea din Piteşti; Universitatea din Craiova; Universitatea de Nord, Baia Mare; Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).
ISĂRESCU, C. Mugur. Reflecţii economice. Vol.1. Pieţe, bani, bănci. Bucureşti: Expert. 2001.
06.02.2018 
16.
00402.
BOLOVAN1, Ioan şi BOLOVAN2, Sorina Paula. Ispititoarea Transilvanie : multiperspectivitate şi adevăr în istoria unei provincii. Cluj-Napoca : Şcoala Ardeleană. 2017.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 24 noiembrie 2017 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

Poziţii: 1Membru corespondent al Academiei Române,Prorector, Prof.univ.; 2Conf.univ.
BOLOVAN, Ioan. Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania: familie, moralitate şi raporturi de gen. Prefaţă: Prof.univ.dr.Liviu Maior. Cluj-Napoca : Şcoala Ardeleană. 2015.
30.12.2017 
15.
00397.
SURCEL C.; MIRVALD C.; GINGU C.; UDREA Andreea; SAVU Carmen; and SINESCU1, Ioanel. Morphological aspects of the kidney: can normality be predicted? Rom J Morphol Embryol.. 2011, 52(4). pp.1325–1330. ISSN 1220-0522 (print). ISSN 2066-8279 (online).

Sursa suspiciunii: Pandora system / 13 decembrie 2017 / www.antiplagiarism2014blog2.wordpress.com.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Rector, Prof.univ., Medalia „Steaua României” în grad de Cavaler din partea instituţiei Preşedintelui României, doctor honoris causa al instituţiilor Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca; Universitatea de Medicină si Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău.
GLODNY Bernhard, UNTERHOLZNER Verena, TAFERNER Bernadette, HOFMANN Karin, REHDER Peter, STRASAK Alexander and PETERSEN Johannes. Normal kidney size and its influencing factors - a 64-slice MDCT study of 1.040 asymptomatic patients. BMC Urology. 2009, 9(1), pp.1-13. Available: http://www.biomedcentral.com/1471-2490/9/19.
30.12.2017 
14.
00395.
POP1 Ioan-Aurel. Istoria Transilvaniei medievale : de la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 1997. Notă.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 25 noiembrie 2017 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Preşedintele Academiei Române, Presedinte al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), Rector al Universitatii Babes-Bolyai, Prof.univ. Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler din partea Preşedintelui României, Doctor Honoris Causa al instituţiilor Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea din Oradea; Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi; Universitatea Petru Maior din Tg.Mureş; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău; Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul;
POP, Ioan-Aurel. Românii şi maghiarii în secolele IX-XIV : geneza statului medieval în Transilvania. Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română. 1996.
30.12.2017 
13.
00402.
BOLOVAN1, Ioan şi BOLOVAN2, Sorina Paula. Ispititoarea Transilvanie : multiperspectivitate şi adevăr în istoria unei provincii. Cluj-Napoca : Şcoala Ardeleană. 2017.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 24 noiembrie 2017 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

Poziţii: 1Membru corespondent al Academiei Române,Prorector, Prof.univ.; 2Conf.univ.
BOLOVAN, Ioan. Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania: familie, moralitate şi raporturi de gen. Prefaţă: Prof.univ.dr.Liviu Maior. Cluj-Napoca : Şcoala Ardeleană. 2015.
30.12.2017 
00394.
BOLOVAN1, Ioan şi BOLOVAN, Sorina Paula. Ispititoarea Transilvanie : multiperspectivitate şi adevăr în istoria unei provincii. Cluj-Napoca : Şcoala Ardeleană. 2017.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 24 noiembrie 2017 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

Poziţii: 1Membru corespondent al Academiei Române,Prorector, Prof.univ.
POP, Ioan-Aurel şi BOLOVAN, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon. 2013.
30.12.2017 
12.
00393.
BOLOVAN1, Ioan. Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania: familie, moralitate şi raporturi de gen. Prefaţă: Prof.univ.dr.Liviu Maior. Cluj-Napoca : Şcoala Ardeleană. 2015.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 24 noiembrie 2017 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2;

Poziţii: 1Membru corespondent al Academiei Române,Prorector, Prof.univ.
POP, Ioan-Aurel şi BOLOVAN, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon. 2013.
30.12.2017 
11.
00346.
DĂNĂILĂ1, Leon. The cordocyte. Proc.Rom.Acad. Series B. 16(2). 2014. p.83-102.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, Bucureşti; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician.
DĂNĂILĂ Leon şi PĂIŞ Viorel. The cordocytes of the human brain. An atlas of light and electron microscopy. Bucureşti: Ars Academica. 2014.
07.11.2016 
00345.
DĂNĂILĂ1, Leon. The cordocyte. Proc.Rom.Acad. Series B. 16(2). 2014. p.83-102.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, Bucureşti; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician.
PĂIŞ Viorel, DĂNĂILĂ, Leon and PĂIŞ Emil. Ultrastructural characterization of a developing pericytic microtumor in the white matter post laceration. International Journal of Stem Cell Research and Transplantation (IJST). 01(01). 2013. p.1-7.
07.11.2016 
00344.
DĂNĂILĂ1, Leon. The cordocyte. Proc.Rom.Acad. Series B. 16(2). 2014. p.83-102.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, Bucureşti; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician.
PĂIŞ Viorel, DĂNĂILĂ, Leon and PĂIŞ Emil. From pluripotent stem cells to multifunctional cordocytic phenotypes in the human brain:an ultrastructural study. Ultrastructural Pathology. 36(4). 2012. p.252-259
07.11.2016 
00341.
DĂNĂILĂ1, Leon. The cordocyte. Proc.Rom.Acad. Series B. 16(2). 2014. p.83-102.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, Bucureşti; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician.
PĂIŞ Viorel, DĂNĂILĂ, Leon and PĂIŞ Emil. Cordocytes-stem cells cooperation in the human brain with emphasis on pivotal role of cordocytes in perivascular areas of broken and thrombosed vessels.Ultrastructural Pathology. 37(6). 2013. p.425-432
07.11.2016 
10.
00315.
OLTEANU1, Gabriel Ion (director proiect), IACOB2, Adrian, GORUNESCU3, Mirela, VOICU4, Adriana Camelia, POP, Ştefan, DRAGOMIRESCU5, Bianca, RUIU6, Marin şi ŞTEFAN7, Eduard Cristian. Metodologie criminalistică. Structurile infracţionale şi activităţile ilicite desfăşurate de către acestea. Bucureşti: AIT Laboratories. 2008. ISBN: 978-973-88201-2-8. p.182-188.

Notă: această lucrare sintetizează rezultatele activităţilor de cercetare ştiinţifică desfăşurate de o echipă de cadre didactice din cadrul proiectului Academiei de Poliţie A.I.Cuza din Bucureşti cu titlul „Incidenţa evoluţiilor din legislaţia şi practica judiciară comunitară asupra legislaţiei şi practicii judiciare din România în domeniul tranzitului de bunuri şi persoane peste frontieră” / proiect finanţat de Academia Română / tema 359/2007.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"; Universitatea "Nicolae Titulescu", Bucureşti; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Conf.univ.;2Rector, Prof.univ., comisar șef de poliție; 3Conf.univ., Prodecan, Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti, Facultatea de Drept, Şef catedră Drept penal, Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti, Facultatea de Drept; 4Lect.univ.; 5Lect.univ.; 6Conf.univ., Comisar-șef de poliție; 7Decan, Conf.univ., Comisar-șef de poliție
DASCĂLU, Ioan (coordonator), PRUNĂ, Ştefan, ŢUPULAN, Marin-Claudiu, ŞTEFAN, Cristian-Eduard şi GIUREA, Laurenţiu. Organizaţia criminală a drogurilor. Craiova: Sitech. 2008.
08.09.2016 
9.
00270/03.
CîRTIŢĂ-BUZOIANU1, Cristina. Influenţa socială a comunicării în spaţiul public. The 35th Annual Congress American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) Proceedings, Presses Internationales Polythechnique, Montréal, Québec, Canada. 2011. ISBN: 978-2-553-01596-0. p. 207-210.

Notă: Bursieră post-doctorală a Academiei Române / Filiala Iaşi în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/56815.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prorector, Conf.univ.
TRAN, V. şi STĂNCIUGELU, I. Teoria comunicării. Ed. a 2-a, rev. Bucureşti: comunicare.ro, 2003.
13.02.2016 
8.
00268.
FILIPESCU1, P.Ion şi FUEREA2, Augustin. Drept instituţional comunitar european. Ediţia a II-a. Bucureşti: Actami. 1996.

Notă: In 1998, Academia Română acordă autorilor premiul „Nicolae Titulescu”.
In 2000, Uniunea Juriştilor din România acordă autorului premiul „Victor Dan Zlătescu” în domeniul dreptului comparat pentru ediţia a V-a a lucrării Drept instituţional comunitar european, 2000.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"; Universitatea Bucureşti"; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Prof.univ.,2Prof.univ., Seful catedrei de "Drept comunitar european" de la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti.
ISAAC, G. Droit communautaire général. Paris: Masson. 1993.
21.01.2016 
7.
00239.
HAŞ, Voichiţa, HAŞ, Ioan, PAMFIL1, Doru, COPANDEAN, Ana. Characterization of „Turda” maize germplasm for the chemical composition of the grain. Romanian Agricultural Research. no. 27. 2010. p.59-67.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Academia de Stiinţe Agricole şi Silvice; Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Rector, Prof.univ., Membru asociat al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, Doctor honoris causa al instituțiilor: Universitatea din Oradea; Senior al Cetății – Consiliul Municipal Cluj-Napoca.
HAŞ, V.; HAŞ, I.; PAMFIL, D.; COPâNDEAN, A. and CâMPEAN, S. Evaluation of “Turda” maize germplasm for phenotypic variability in grain chemical composition. Maydica. 54. 2009. p.313-320.
20.10.2015 
6.
00157.
PETRILĂ1, Titus and TRIF2, Damian. Basic of fluids mechanics and introduction to computational fluid dynamics. Claude BREZINSKI (ed). Numerical Methods and Algorithms. Vol.3. Berlin: Springer Science + Business Media, Inc.. 2005.

Notă: Lucrarea a primit premiul "Gheorghe Lazăr" al Academiei Române pe anul 2005.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.; 2Prof.univ.
PETRILĂ, Titus şi TRIF, Damian. Metode numerice şi computaţionale în dinamica fluidelor. Cluj-Napoca: Digital Data. 2002.
17.04.2015
5.
00150.
BECHET1, Paul, MUNTEANU2, Radu Adrian, BOULEANU, Iulian, MUNTEANU3, Mihai, şi MITRAN, Radu. Compatibilitatea electromagnetică în medii de comunicare radio. Referenţi: DUMITRACHE, Ioan; RUSU, Adrian. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2010.

Notă: Premiul „Gheorghe Cartianu” al Academiei Românie pe 2010 decernat în 2012.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Academia Forţelor Terestre “Nicolae Balcescu“, Sibiu".
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ., 2Prof.univ., 3Prof.univ.
MITRAN, R.G. Cercetări privind metodele de analiză şi prelucrare a semnalelor utilizate în sisteme de interceptare cu aplicaţii speciale. Teză de doctorat. Universitatea tehnică, Cluj-Napoca. 2010.
25.02.2015
00149.
BECHET1, Paul, MUNTEANU2, Radu Adrian, BOULEANU, Iulian, MUNTEANU3, Mihai, şi MITRAN, Radu. Compatibilitatea electromagnetică în medii de comunicare radio. Referenţi: DUMITRACHE, Ioan; RUSU, Adrian. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2010.

Notă: Premiul „Gheorghe Cartianu” al Academiei Românie pe 2010 decernat în 2012.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Academia Forţelor Terestre “Nicolae Balcescu“, Sibiu".
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ., 2Prof.univ., 3Prof.univ.
BOULEANU, I. . Cercetări privind optimizarea procesului de alocare a resurselor în reţele radio speciale. Teză de doctorat. Universitatea tehnică, Cluj-Napoca.2010.
25.02.2015
4.
00108.
SINESCU1, Ioanel. Litiaza aparatului urinal. In: SINESCU, Ioanel. ed. Urologie clinică. Bucureşti: Editura Medicala Amaltea. 1998. p.141-161.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti; Academia de Ştiinţe Medicale din România; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Rector, Prof.univ., Medalia „Steaua României” în grad de Cavaler din partea instituţiei Preşedintelui României, doctor honoris causa al instituţiilor Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca; Universitatea de Medicină si Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău.
SPIRNAK, J.P. and RESNICK, M.I. Urinary stones. In: TANAGHO, E.A. and McANINCH, J.W. eds. Smith’s General urology. 13th edition. Norwalk, California: Appleton & Lange. 1992. p.271-298.
28.06.2014
3.
00102.
SINESCU1, Ioanel. Traumatismele aparatului uro-genital. In: Sinescu, Ioanel (Red). Urologie clinică. Bucureşti: Editura Medicala Amaltea. 1998. p.123-139.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti; Academia de Ştiinţe Medicale din România; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Rector, Prof.univ., Medalia „Steaua României” în grad de Cavaler din partea instituţiei Preşedintelui României, doctor honoris causa al instituţiilor Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca; Universitatea de Medicină si Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău.
McANINCH, J.W. Injuries to the Genitourinary Tract. In: TANAGHO, E.A., McANINCH, J.W. (Eds). General urology. 13th edition. Los Altos, California: Lange Medical Publications. 1992.
25.06.2014
2.
00086.
SINESCU1, Ioanel. Tumorile renale parenchimatoase. In: SINESCU, Ioanel (Ed). Urologie clinică. Bucureşti: Editura Medicala Amaltea 1998. p.194-217.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Română; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti; Academia de Ştiinţe Medicale din România; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Academician, Rector, Prof.univ., Medalia „Steaua României” în grad de Cavaler din partea instituţiei Preşedintelui României, doctor honoris causa al instituţiilor Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca; Universitatea de Medicină si Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău.
DREICER, R. and WILIAMS, R.D., Renal Parenchymal Neoplams. In: TANAGHO, E.A. and MCANINCH, J.W. Eds. Smith’s general urology, 13th edition. Norwalk: California: Appleton & Lange. 1992. p.359-377.
06.04.2014
1.
00090.
CUCULICI1, Roxana., Sistem Geografic Informaţional pentru evaluarea modificărilor reliefului în bazinul Motru – Rovinari. Teza de doctorat. Institutul de Geografie al Academiei Române. 2012.
Conducător ştiinţific: Acad. Dan BĂLTEANU (Academia Română. Institutul de geografie).
Comisia de evaluare a tezei: ?

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Bucureşti; Institutul de Geografie al Academiei Române;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NE-RETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Lector univ.
NISTOR, C. şi PĂTRU, F., Bazinul Carbonifer Motru - Natura locurilor. Studiu de Geologie şi Geografie, Bacău: Media TM, 2002.
06.04.2014
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România