Index 00238/03. Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale..
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Preşedintele Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Rectorul Universităţii "Titu Maiorescu" din Bucureşti.


Index 00238/03. Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Dr.Aurel VAINER, Președintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din Romānia (F.C.E.R.), Deputat īn Parlamentul Romāniei, Vicepreşedintele Comisiei pentru Politică Economică, Reformă şi Privatizare a Camerei Deputaţilor, Vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti.
Prof. YAMAN TOKAT, Spitalul Florence Nightingale, Istanbul, Turcia: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti.
Prof.Adrian NĂSTASE, Fundaţia „Nicolae Titulescu”: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti.
Prof. José Manuel SOBRINO-HEREDIA, Universidade da Coruna, Spania: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti.
Prof. Norbert REICH, University of Bremen, Germania: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti.
Prof. Christoph ZIELINSKI, Medical University Vienna, Austria: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti.