Academia de Studii Economice, Bucureşti

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Teze de doctorat şi lucrări ale profesorilor autori de plagiate/ Doctoral thesis and plariarized works having as authors professors of University
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
11.
00369/03.
MARIN, Dinu, SOCOL, Aura Gabriela, SOCOL, Cristian and MARINAŞ, Marius. Pro-cyclical fiscal policies – asymmetric transmission channel in Eurozone. The Romanian case. Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. 2012. Available at: www.ecocyb.ase.ro/Articles20121.htm. Last accesed: 21 March 2017.

Sursa suspiciunii: Ciprian Domnişoru / 21 octombrie 2014 / www.voxpublica.realitatea.net.

Note: This article represents the dissemination of research financed by Social European Fund, contract no POSDRU/89/1.5/S/59184 Postdoctoral research performance and excellence in economic sciences in Romania, Academy of Economic Studies, Bucharest.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
SOCOL, Cristian and SOCOL, Aura Gabriela. The analysis of fiscal policy management in Romania: Lessons for emerging countries. African Journal of Business Management 3(5). p. 240-247. May, 2009. Available online at www.academicjournals.org/AJBM. DOI: 10.5897/AJBM09.017 ISSN 1993-8233.
22.03.2017 
10.
00363/05.
GRIGORE Ana-Maria and RADU Cătălina. Reengineering the management system in small and medium enterprises’ from Romania. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia. LV(1). 2010. p.159-166.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
McADAM Rodney. Large scale innovation – reengineering methodology in SMEs. Positivistic and phenomenological approaches. International Small Business Journal. 20(1). p.33–52.
17.02.2017 
9.
00361/03.
CICEA, Claudiu and BUŞU, Cristian. The SWOT analysis of the ROMANIAN health care system. Review of International Comparative Management. Special Number . 1/2011. p.188-194.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
CICEA Claudiu, BUŞU Cristian. and ARMEANU E. The SWOT analysis of the Romanian health care system and the key elements for resources allocation. Management research and practice. 3(3). 2011. p. 32-41.
23.01.2017 
8.
00360/03.
BUŞU, Mihail and BUŞU, Cristian. The liberalization process of the railway sector in Romania and some infringement case studies. Proceedings of the 9th International Management Conference "Management and Innovation For Competitive Advantage", November 5th-6th, 2015, Bucharest. p.523-540.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BUŞU, Cristian and BUŞU, Mihail. The Liberalization Process of the Railway Sector in Romania and European Union Countries. Review of International Comparative Management. 16(3). July 2015 p.305-313.
23.01.2017 
7.
00357/05.
ROŞCA, Ion Gh., NĂSTASE, Pavel, and MIHAI, Florin. Information Systems Audit for University Governance in Bucharest Academy of Economic Studies. Informatica Economică. 14(1). p.21-31. 2010.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
IFC. Corporate Governance - Six Steps. 2006. Available: http://www.globalsepri.org/UploadPhotos/ 2008912174658307.pdf. Last accessed: 4 January, 2017.
05.01.2017 
00356/05.
ROŞCA, Ion Gh., NĂSTASE, Pavel, and MIHAI, Florin. Information Systems Audit for University Governance in Bucharest Academy of Economic Studies. Informatica Economică. 14(1). p.21-31. 2010.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Unit EI, Britain G. Corporate governance: The new strategic imperative. Economist Intelligence Unit; p.1-25. 2002. Available at: graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/KPMG_final.pdf. [Accessed: Jan 5, 2017].
05.01.2017 
6.
00309/05.
DEACONU, Alecxandrina, RADU, Catalina and PUIA, Ramona. Education-multiplier of the effects caused by the initiatives of Corporate social responsibility. Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society. 6(1), 2011. p.111-122. Available at: http://www.managementmarketing.ro/. Last visit: 16 June, 2016.

Note: This work was cofinanced from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/1.5/S/59184 “Performance and excellence in postdoctoral research in Romanian economics science domain”.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
RADU, Cătălina, DEACONU, Alecxandrina, and PUIA, Ramona. Premises for Success of Corporate Social Responsibility Initiatives in Romania and the Students’ Perspectives. Revista de Management Comparat International / Review of International Comparative Management. 12(1), March 2011, p.112-122. Available at: http://www.rmci.ase.ro/. Last visit: 16 June, 2016.

Note: This work was cofinanced from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/1.5/S/59184 “Performance and excellence in postdoctoral research in Romanian economics science domain”.
05.08.2016 
5.
00302/03.
BUSU, Cristian, BUSU, Mihail, DRĂGOI, Mihai, POPA, Ion, DOBRIN, Cosmin, and GIURGIU, Adriana. Dissipative advertising in retail markets. Economic computation and economic cybernetics studies and research. 49(2). ISSN: 0424-267X. ISSN: 1842-3264. 2015. p.57-69.

Notă: Lucrarea cofinanţată de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Resurse Umane 2007-2013 / proiect POSDRU/159/1.5/S/142115 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul de ştiinţe economice în România”.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BARIGOZZI, Francesca, PEITZ, Martin. Comparative advertising and competition policy. Working Paper. 19/2004. SSRN Electronic Journal. Available at: papers.ssrn.com. Last accessed: June, 10, 2016. File Name: SSRN-id699583.
07.07.2016 
4.
00301/03.
MARINESCU, Cosmin. Harmonized Europe or European harmony? . Romanian Journal of European Affairs. 7(2). 2007. p.61-70.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NON-RETRACTED work.
MARINESCU, Cosmin and POPESCU, Anisia. Institutional change in EU: haow much „free market”, how much „welfare state”. Romanian Economic and Business Review. 1(4). 2006. p.25-44.
07.07.2016 
3.
00295/03.
MANOLE, Victor; ISTUDOR, Nicolae şi BOBOC, Dan.. Serviciile în economia rurală, bazată pe inovaţie şi cunoaştere, în România. Amfiteatru economic. iunie 2007. p.136-146.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
NICULESCU, Niculae. Economia bazatã pe cunoaştere – NOUA ECONOMIE?. Economie teoretică şi aplicată. 496(1). martie 2006. p.48-55.
07.07.2016 
2.
00283/03.
BUSU, Cristian, BUSU, Mihail, DRĂGOI, Mihai, POPA, Ion, DOBRIN, Cosmin, and GIURGIU, Adriana. Dissipative advertising in retail markets. Economic computation and economic cybernetics studies and research. 49(2). ISSN: 0424-267X. ISSN: 1842-3264. 2015. p.57-69.
Notă: Lucrarea cofinanţată de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Resurse Umane 2007-2013 / proiect POSDRU/159/1.5/S/142115 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul de ştiinţe economice în România”.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BAGWELL, Kyle and LEE, Gea Myoung. Advertising Competition in Retail Markets. The B.E.Journal of Economic Analysis & Policy. 10(1) (Advances). Article 70. 2010. p.1-36.
18.04.2016 
1.
00265/03.
NICOLĂESCU, Eugen. Auditul intern, factor al procesului de perfecţionare a managementului. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Eugen Ţurlea (ASE, Bucureşti) . Comisia de evaluare a tezei: Prof.univ.dr.Pavel NĂSTASE (ASE Bucureşti; preşedinte), Prof.univ.dr.Ana MORARIU (ASE Bucureşti; membru), Prof.univ.dr.Aristotel UNGUREANU (Univ.Româno-Americană; membru), Prof.univ.dr.Ion MIHĂILESCU (Univ.”C.Brâncoveanu” Bucureşti; membru). Bucureşti: Academia de Ştiinţe Economice. 2007.

Sursa suspiciunii: Sidonia BOGDAN / 8 octombrie 2015 / www.romanialibera.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
GHIŢĂ, M. şi SPRÂNCEANĂ, M . Auditul intern al instituţiilor publice. Bucureşti: Editura Tribuna Economică. 2006.
31.12.2015 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România