Publicaţia " Romanian Journal of European Affairs" / " Romanian Journal of European Affairs" publication

Online. Publicaţie a Institutului European în România.
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00301/03.
MARINESCU, Cosmin. Harmonized Europe or European harmony? . Romanian Journal of European Affairs. 7(2). 2007. p.61-70.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NON-RETRACTED work.
MARINESCU, Cosmin and POPESCU, Anisia. Institutional change in EU: haow much „free market”, how much „welfare state”. Romanian Economic and Business Review. 1(4). 2006. p.25-44.
07.07.2016 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România