Index 00348/03. Publicat la 7 noiembrie 2016.
Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Preşedintele României.
Primul ministru al României.
Ministrul Educaţiei Naţionale.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Rectorul Universităţii din Petroşani.


Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Prof. Johan NEUNER: Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii din Petroşani.
Prof. Mircea BEUREAN: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii din Petroşani.
Prof. Gheorghe MANOLEA: Universitatea din Craiova, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romānia; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii din Petroşani.
Prof. Radu MUNTEANU: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii din Petroşani.
Prof.Ecaterina ANDRONESCU, Universitatea Politehnica Bucureşti; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii din Petroşani.
Prof.Liviu Alexandru SOFONEA: Universitatea „Transilvania“, Braşov; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii din Petroşani.


Notă ►R

In calitatea sa de reprezentant al societăţii civile, Asociaţia pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) se consideră obligată şi în drept să informeze, în mod nelimitat, orice organizaţie publică sau privată, din ţară sau străinătate, că în România acest plagiat este indexat şi apoi să o invite pe aceasta, ca prin persoanele autorizate sau în calitate de mediator social, să acţioneze pentru scoaterea lui în afara circuitului de valori adevărate ale umanităţii.