Index 00308/03. Publicat la data de 5 august 2016.
Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Preşedintele Academiei Române
Preşedintele Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
Rectorul Universităţii „Petru Maior”, Tîrgu Mureş

Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Prof. SZÖGI László, Profesor onorar al Universității "Eötvös Loránd" din Budapesta: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.
Prof. Daniel-Mihail ȘANDRU, Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" din București, membru al Institutului de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Române: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.
Prof. Anton HADĂR, Universitatea POLITEHNICA din București, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România, membru al Asociațiilor Profesionale: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.
Prof. TORMA András, Rector al Universității Miskolc, Ungaria, membru al corporației doctorilor al Academiei de Științe Ungare, membru al Academiei de Drept European, vicepreședinte al Asociatiei de Drept Informatic (Jogi Informatikai Társaság), membru fondator al Federation Internationale pour le Droit Européen: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.
Dr. KÖRTESI Péter, Universitatea din Miskolc, Ungaria: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.
KERTESZ Imre, scriitor, jurnalist, traducător maghiar, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2002: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.
Prof. Ioan-Aurel POP, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, membru al Academiei Române: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.
Prof.Ionel Valentin VLAD, membru al Academiei Române: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.
Prof. Valentina VASILE, Institutul de Economie Națională: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.
Prof. Jean Claude MILLION, Université de Strasbourg - IUT Louis Pasteur, Franța: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.


Notă ►R

In calitatea sa de reprezentant al societăţii civile, Asociaţia pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) se consideră obligată şi în drept să informeze, în mod nelimitat, orice organizaţie publică sau privată, din ţară sau străinătate, că în România acest plagiat este indexat şi apoi să o invite pe aceasta, ca prin persoanele autorizate sau în calitate de mediator social, să acţioneze pentru scoaterea lui în afara circuitului de valori adevărate ale umanităţii.