Index 00364/09. Publicat la 22 martie 2017.
Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale..
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Preşedintele Academiei Romāne.
Rectorul Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu.


Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Prof.Marius Bojiţă, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Acad. Ioan-Aurel POP, Rectorul Universităţii Babeş Bolyai Cluj-Napoca: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Acad. Jaime Gil ALUJA, preşedintele Academiei Regale Spaniole de Ştiinţe Economice şi Financiare: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Prof.Sherif SULTAN, Vicepreşedinte al Societăţii Modiale de Chirurgie Vasculară: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Academician Mugur Isărescu, Preşedintele Băncii naţionale a Romāniei: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.


Notă ►R

In calitatea sa de reprezentant al societăţii civile, Asociaţia pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) se consideră obligată şi în drept să informeze, în mod nelimitat, orice organizaţie publică sau privată, din ţară sau străinătate, că în România acest plagiat este indexat şi apoi să o invite pe aceasta, ca prin persoanele autorizate sau în calitate de mediator social, să acţioneze pentru scoaterea lui în afara circuitului de valori adevărate ale umanităţii.