Indexul suspiciunilor de opere plagiate în România

Produs în Cluj-Napoca. Proprietar: GRAUR - Asociaţia Grupul pentru Reformă si Alternativă Universitară. Lansat la 6 februarie 2012
Prima pagina
Politica Indexului
Informaţii tematice
Plagiatul în presă
Norme de avertizare
Reguli de evitare a plagiatului
Contact
Plagiatul produce maculatură, plagiatul nu produce operă. Evitaţi maculatura, citiţi si citaţi opera !

Scopul indexului:

Accesarea Indexului Operelor Plagiate în România:

Acest index electronic este produs, dezvoltat şi controlat de societatea civilă, spre binele întregii societăţi. El cuprinde informaţii asupra operelor de creaţie intelectuală (mai ales carţi, articole, teze de doctorat) asupra cărora există suspiciuni (dovezi) de plagiat.
Cei interesati au astfel la indemană mijloacele de evitare a propagării efectelor plagiatelor şi de asigurare a condiţiilor ca operele autentice să se bucure în mod neîngradit de meritata recunoaştere şi apreciere.

Câteva premise

"...Opera plagiată este lucrarea scrisă, realizată si publicată de o persoana sau grup de persoane care se declară în acest fel autori, lucrare  care cuprinde în mod integral sau numai parţial o operă de creaţie intelectuală scrisă, realizată şi publicată anterior de o altă persoană.
...  Lucrarea plagiată se produce prin copiere, preluare, traducere şi/sau modificare neautorizată, în mod parţial sau integral şi prin omiterea indicării sursei de provenienţa în care numele autorului acesteia să apară în mod explicit.
...  Plagiatul, ca activitate de realizare de lucrări plagiate, este o faptă antisocială si imorală. Plagiatul nu se poate prescrie, nu se perimă si nu dispare. Fapta nu depinde de lungimea piesei de creaţie intelectuală preluată fără atribuire autorului autentic
...  Odată ce există, plagiatul este incompatibil cu orice fel de conciliere sau revenire ulterioară aducerii la cunostinţa publică. 
...  Rolul de a judeca incălcarea legii şi de a stabili responsabilităti, în acest cadru, revine, în mod exclusiv, organelor abilitate...
"
(Din ISOC, D. Ghid de actiune contra plagiatului. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2012 ).

Note generale

Echipa Indexului Operelor Plagiate în România nu este preocupată în nici un fel de situaţia profesională, statutul social, politic sau de orice altă natură sau de identitatea reală a plagiatorilor. Singurul nostru obiectiv este plagiatul si dreptul oricărui membru al societătii de a fi informat, de a cunoaşte operele plagiate şi de a se apăra de efectele nefaste ale imposturii şi non-valorii propagate prin plagiat.
Includerea unei fapte de plagiat în Index se face cu respectarea procedurii de identificare şi tratare a scrierilor plagiate.
Caracterizarea unei fapte de plagiat se face prin decizia de includere in Index. Orice actiune de contestare se face cu referire la informatia cuprinsa in decizia de includere in Index.

Note pentru contributori

Plagiatele sau suspiciunile de plagiate ne pot fi semnalate de orice persoană cu bună-credintă care ştie şi cunoaşte.
Pentru semnalare se vor respecta Normele de avertizare  

Lucrări dedicate plagiatului şi publicate sub egida Asociaţiei GRAUR

Cărţi

1. ISOC, Dorin. Prevenitor de plagiat. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014.
2. ISOC, Dorin şi ISOC, Tudor. Indexul Operelor Plagiate în România. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014.
3. ISOC, Dorin. Ghid de acţiune contra plagiatului. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2012.

Studii, rapoarte

1. ISOC, Dorin. Plagiatul clădeşte corupţia; corupţia surpă societatea. GRAUR. Cluj-Napoca. August 2017. aici
2. GRAUR. O statistică a plagiatului – autori de scrieri plagiate (1). Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară - Echipa Indexului Operelor Plagiate. 10 aprilie 2018. aici

Notă: Aceste materiale pot fi preluate de orice persoană interesată. Preluarea se va face cu respectarea prevederilor Legii drepturilor de autor şi a regulilor academice de bună conduită. Pentru evitarea oricăror confuzii, orice preluare se face prin citare, prin menţionarea faptului că materialele sunt disponibile pe www.plagiate.ro şi a datei ultimei vizite (probabil a datei preluării), prin semnalarea explicită a întinderii (cu ghilimele). Când preluarea se face prin rezumare sau parafrazare, se va indica numele autorului şi la urma preluării prin rezumare sau parafrazare se va indica referinţa (exemplu în GRAUR {text rezumat sau parafrazat după textul original} [2]).
Vizitati aici

Indexul Operelor Plagiate in Romania

în ordinea cronologică de identificare ca listă a tuturor operelor plagiate în ordinea identificării şi momentului publicării lor.

Starea la zi a efectelor plagiatului pentru România

- Clasamentul academiilor din România afectate de faptele de plagiat indexate tolerate
- Clasamentul universităţilor din România afectate de faptele de plagiat indexate tolerate
- Clasamentul instituţiilor de cercetare din România afectate de faptele de plagiat indexate tolerate
- Clasamentul aportului editurilor pentru promovarea faptele de plagiat indexate
- Clasamentul aportului publicaţiilor pentru promovarea faptelor de plagiat indexate .

Notă importantă: Apartenenţa profesională a autorilor lucrărilor plagiate se ia la data când a avut loc publicarea, iar denumirile altor institutii afectate de faptul ca plagiatele sunt tolerate, sunt date in continuare pana la realizarea actiunii legale.

Instituţii prejudiciate prin activitatea şi prezenţa plagiatorilor

- Preşedenţia României
- Academia Română
- Guvernul Românei
- Ministerul Educaţiei
- Ministerul Cercetării şi Inovării
- Ministerul Public
- Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
- Consiliul Superior al Magistraturii
- Universitatea "Vasile Alecsandri", Bacău
- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (împreună cu Centrul Universitar Nord din Baia Mare)
- Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
- Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad
- Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti
- Universitatea Politehnica Bucureşti
- Universitatea Politehnica Timişoara


© 2024 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România