Clasamentul aportului editurilor pentru faptele de plagiat indexate
Ranking of publishers' contributions of indexed plagiarism facts
Pozitia
Position
Editura /
Publishing house
Plagiate /
Plagiarized works
Retractate /
Retracted
01/01
Mirton, Timişoara
9
0
02/01
Mediamira, Cluj-Napoca
5
0
02/02
Eurobit, Timişoara
5
0
03/01
Realitatea Românească, Vulcan
4
0
03/02
U.T.Pres, Cluj-Napoca
4
0
04/01
Universul Juridic, Bucureşti
3
0
04/02
Editura Universităţii "Aurel Vlaicu", Arad
3
0
05/01
Eurostampa, Timişoara
2
0
05/02
Risoprint, Cluj-Napoca
2
0
05/03
Casa Corpului Didactic, Bacău
2
0
05/04
Casa Rovimed, Bacău
2
0
05/05
Springer Verlag, Heidelberg
2
0
05/06
Actami, Bucureşti
2
0
05/07
Editura Universităţii din Oradea
2
0
05/08
All Beck, Bucureşti
2
0
05/09
Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, Romania
2
0
05/10
Hamangiu, Bucureşti
2
0
06/01
CH Beck, Bucureşti
1
0
06/02
Academica Brâncuşi, Tg.Jiu
1
0
06/03
Aeternitas, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
1
0
06/04
Ars Docendi, Bucureşti
1
0
06/05
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
1
0
06/06
Centrul de multiplicare, Universitatea Politehnica, Timişoara
1
0
06/07
Electra, Bucureşti
1
0
06/08
Excelsior art, Timişoara
1
0
06/09
Intelcredo, Deva
1
0
06/10
Lumina Evangheliei, Bucureşti
1
0
06/11
Mediamira Science Publisher, Cluj-Napoca
1
0
06/12
Editura Economică, Bucureşti
1
0
06/13
Scripta, Bucureşti
1
0
06/14
Editura Tehnică, Bucureşti
1
0
06/15
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
1
0
06/16
Editura Universitară, Bucureşti
1
0
06/17
Editura Universităţii de Nord, Baia Mare
1
0
06/18
Cerma, Bucureşti
1
0
06/19
Amaltea, Bucureşti
1
0
06/20
Editura Academiei Romane, Bucureşti
1
0
06/21
Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti
1
0
06/22
Editura AIT Laboratories, Bucureşti
1
0
06/23
Editura Techno Media, Sibiu
1
0
06/24
Editura Academiei Naţionale de Informaţii [A.N.I.], Bucureşti
1
0
07/01
Digital Data, Cluj-Napoca
1
1
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România