Clasamentul instituţiilor de cercetare din România afectate de faptele de plagiat indexate tolerate
Ranking of Romanian research institutions affected by tolerated indexed plagiarism facts
Poziţia / ordine
Pos. / order
Institutul de cercetare /
Research institute
Total lucrari plagiate identificate /
Overall identified plagiarized works
retractate din total /
retracted of overall
teze din total /
thesis of overall
titluri retrase pentru teze plagiate /
withdrawn degrees for plagiarized thesis
1/01
Institutul de Studii de Politică de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti
2
0
0
0
2/01
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinţe Biologice", Bucureşti
1
0
0
0
2/02
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele
1
0
0
0
2/03
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată (INCEMC), Timişoara
1
0
0
0
2/04
Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, Bucureşti
1
0
0
0
2/05
Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române, Timişoara
1
0
0
0

 

© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România