Clasamentul aportului publicaţiilor pentru promovarea faptelor de plagiat indexate
Ranking of publications' contribution to promoting of indexed plagiarism facts
Poziţia / Position
Publicaţia /
Publication
Plagiate /
Plagiarized papers
Retractate /
retracted
1/01
Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM)
33
0
2/01
Analele Stiinţifice ale Universităţii ’Ovidius’ Constanţa;
5
1
2/02
Analele Universităţii ‘Constantin Brâncuşi’ din Târgu Jiu
5
0
3/01
Journal of Computer Science and Control Systems
4
0
3/02
Acta Medica Marisiensis (AMM)
4
1
4/01
Ars Medica Tomitana
2
0
4/02
Analele Universitătii ’Aurel Vlaicu’ Arad. Fasc. Electrotehnică, Electronică, Automatizări
2
0
4/03
Bulletin of the Transilvania University of Braşov
2
0
4/04
Studii de securitate publică
2
0
4/05
Annales Universitatis Apulensis, Series Oeconomica
2
0
5/01
Jurnal Medical Arădean (Arad Medical Journal)
1
0
5/02
Ortodoxia
1
0
5/03
Theologia Pontica
1
0
5/04
Studia Universitatis‚Vasile Goldiş’. Seria Ştiinţele Vieţii
1
0
5/05
Scientific Bulletin of the Technical University of Civil Engineering, Bucureşti
1
0
5/06
Roum. Biotechnology Letters
1
0
5/07
Romanian Journal of Morphology and Embryology (Rom J.Morphol Embryol)
1
0
5/08
Romanian Journal of Physics
1
0
5/09
Patrimonium Apulense
1
0
5/10
Industria Textilă
1
0
5/11
Heteron
1
0
5/12
Buletinul Universităţii Petrol şi Gaze din Ploieşti, Seria Tehnică
1
0
5/13
Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Secţia Construcţii. Arhitectură.// The Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy, Construction. Architecture Section
1
0
5/14
Biserica Ortodoxă Română
1
0
5/15
ARS Medica Tomitana
1
0
5/17
Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering
1
0
5/16
Annals of Romanian Society for Cell Biology (RSCB)
1
0
5/17
Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering
1
0
5/19
Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering
1
0
5/19
Lucrări ştiinţifice. Management agricol
1
0
5/20
Clipa
1
0
5/21
Management Strategies Journal
1
0
5/22
Romanian Journal of European Affairs
1
0
5/23
Pro patria lex
1
0
5/24
Proceedings of the Romanian Academy. Series B: Chemistry, Life Sciences and Geoscience
1
0
5/25
Univers strategic
1
0
5/26
"Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie " / Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad"din Iaşi
1
0
5/27
Annals of the University of Petrosani. Mining Engineering
1
0
5/28
Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”"
1
0
5/29
Informatica Economica Journal
1
0
5/30
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia
1
0
5/31
Publicaţia " Galenus "
1
0
5/32
Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research
1
1
6/01
ROMAI Journal
1
1
6/02
Analele Universităţii Oradea. Fasc.Matematică
1
1
6/03
Acta Technica Napocensis. Civil Engineering & Architecture
1
1
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România