Indexul suspiciunilor de opere plagiate în România

Produs în Cluj-Napoca. Proprietar: GRAUR - Asociaţia Grupul pentru Reformă si Alternativă Universitară. Lansat la 6 februarie 2012

Reguli de evitare a plagiatului, răspunsuri calificate pentru întrebări care revin

Definiţia sintetizată a plagiatului

Plagiatul reprezintă orice faptă care afectează creaţia intelectuală scrisă. Plagiatul se manifestă prin preluare de pasaje şi/sau alte obiecte ale textului, fără delimitare şi indicarea sursei, cititorul este indus în eroare asupra autorului adevărat al unei lucrări publicate şi/sau asupra contribuţiei acestuia la realizarea unei producţii intelectuale scrise.


Reguli de evitare a plagiatului

Regula preluării de pasaje de text ca atare

Preluarea identică a unor pasaje dintr-un operei intelectuale autentice publicate într-o lucrare ulterioară celei autentice se face întotdeauna cu precizarea întinderii („…”) şi menţionarea provenienţei (prin trimitere explicită la referinţele bibliografice ale lucrării ulterioare unde se dau nume autor, titlu produsului autentic, loc de apariţie, an de apariţie).

Regula folosirii rezumatelor din alte opere

Preluarea, prin rezumare, dintr-o operă autentică publicată într-o operă ulterioară se face prin precizarea întinderii pasajului care cuprinde rezumarea şi menţionarea provenienţei. Intinderea pasajului care cuprinde o rezumare se poate face între două limite dintre care prima limită este chiar nume autorului de unde se preia iar cealaltă limită este informaţia care trimite la descrierea operei anterioare din capitolul de referinţe.

Regula intervenţiei asupra pasajului preluat

Preluarea identică de pasaje dintr-o operă autentică publicată, chiar cu precizarea întinderii şi menţionarea provenienţei, trebuie să fie justificată de o acţiune a autorului care preia. Prin aceasta interventie care să dovedească exemplificarea sau critica de orice fel.

Regula modificării echipei de autori

Este plagiat orice republicarea identică la aceeaşi editură sau la altă editură, cu păstrarea titlului sau folosirea unui titlu nou, a unei opere anterioare publicate, prin excluderea unui autor din lista iniţială de autori sau a unei opere anterioare publicate prin includerea unui alt autor fără contribuţie explicit precizată.

Regula preluării figurilor

Preluarea unor figuri identice sau prelucrate dintr-o operă autentică publicată într-o operă ulterioară este posibilă numai cu menţionarea explicită provenienţei.


Aceste reguli şi altele similare sunt pe larg prezentate şi exemplificate în ISOC, Dorin. Prevenitor de plagiat. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014.


Răspunsuri calificate pentru întrebări care revin

Dacă un autor poate acorda altui creator drepturi să preia dintr-o operă a sa deja publicată.

Da, este adevărat. Potrivit legii dreptului de autor orice autor poate acorda drepturi de utilizare, inclusiv de preluare a unor pasaje, figuri, tabele etc, dintr-o lucrare a sa publicată anterior unei alte persoane, fie ea şi un alt creator.
De regulă, dreptul de preluare se acordă contracost. In toate situaţiile însă, persoana care preia pasaje, figuri, tabele etc este obligată să menţioneze în mod explicit, în textul său, întinderea, pentru text, şi precizare pentru fiecare obiect î n parte, în care să fie identificată provenienţa preluării (autor, lucrare, editură, publicaţie, an de publicare etc).

© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România