Clasamentul academiilor din România afectate de faptele de plagiat indexate tolerate
Ranking of Romanian academies affected by tolerated indexed plagiarism facts
Poziţia / ordine
Pos. / order
Academia / Academy
Total lucrari plagiate identificate /
Overall identified plagiarized works
retractate din total /
retracted of overall
teze din total /
thesis of overall
titluri retrase pentru teze plagiate /
withdrawn degrees for plagiarized thesis
01/01
Academia Română
19
0
1
0
02/01
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
15
0
0
0
03/01
Academia de Ştiinţe Tehnice din România
11
0
0
0
04/01
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
8
0
0
0
05/01
Academia de Ştiinţe Medicale din România
7
0
0
0
© 2021 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România