Indexul suspiciunilor de opere plagiate în România

Produs în Cluj-Napoca. Proprietar: GRAUR - Asociaţia Grupul pentru Reformă si Alternativă Universitară. Lansat la 6 februarie 2012
Norme:
Instrucţiuni de întocmire a fişei suspiciunii de plagiat
Documente si detalii exemplificate
Formularul fisei de suspiciune
Modele de retractari

Instrucţiuni de întocmire a fişei suspiciunii de plagiat

Fişa suspiciunii de plagiat este documentul minimal care se întocmeşte de către orice cititor care constată că într-o operă scrisă se regăsesc piese de creaţie intelectuală preluate fără a se menţiona sursa. Fişa suspiciunii se referă întotdeauna la două opere scrise din care una autentică şi una suspicionată de plagiat cu referire la opera autentică. O operă scrisă poate fi suspicionată de mai multe plagiate, fiecare din altă operă considerată autentică.

Descrierea suspiciunii

Descrierea suspiciunii se face prin completarea tabelului de mai sus prin utilizarea notaţiilor:
Notaţia
Semnificaţia notaţiei
p.34:23 – p.38:8
 

Piesa de creaţie intelectuală preluată este sau se referă la un fragment de text pe o singură coloană cuprins între rândul 23 al paginii 34 şi rândul 8 al paginii 38.
p.34:2s – p.34:12s
 
Fragment de text dispus pe două coloane şi situat între rândul 2 coloana din stânga pe pagina 34 şi rândul 12 coloana din stânga pe pagina 34.
p.34:2s – p.35:12d

 
Fragment de text dispus pe două coloane şi situat între rândul 2 coloana din stânga pe pagina 34 şi rândul 12 coloana din dreapta pe pagina 35.
Introducere.1:3 – Introducere.3:13
 
Fragment de text dispus pe o coloană şi situat între rândul 3 al paginii 1 şi rândul 13 al paginii 3 din capitolul „Introducere” care nu are paginile numerotate.
Slide 12:3 – Slide 12:13
 
Fragment de text dispus pe o coloană şi situat între rândul 3 şi rândul 13 al slide-ului 12.
p.34:Figura 4.2, p.34:Fig.4.2
Piesa de creaţie intelectuală preluată este sau se referă la "Figura 4.2" sau "Fig.4.2" situată pe pag.34.
p.34:Table 4
 
Piesa de creaţie intelectuală preluată este sau se referă la tabelul "Table 4" situat pe pagina 34.

Orice fragment de text suspicionat de plagiat se raportează la lungimea lui din opera în care s-a făcut preluarea nemenţionată şi/sau neautorizată. Fragmentul de text este considerat fără figuri, tabele, poze şi este identificat prin menţionarea rândurilor între care apare. Ordinea rândurilor este aceea a tuturor rândurilor scrise mai puţin antetul paginii, inclusiv titlurile dar fără explicativele figurilor, tabelelor, pozelor şi fără notele de subsol.
Descrierea piesei de creaţie intelectuală în opera suspicionată şi a piesei de creaţie intelectuală / fragmentului din opera autentică se face în mod unic prin utilizarea notaţiilor de mai sus.

Volumul de informaţie din fişa suspiciunii

Analiza şi descrierea suspiciunii trebuie să fie cu probe suficiente, chiar dacă nu cu toate probele care se găsesc în lucrarea suspicionată.

Probe ataşate suspiciunii

Odată cu descrierea suspiciunii se ataşează un set de copii după cele două opere care cuprind: a) coperta cărţii sau publicaţiei; b) contrapagina cu informaţiile CIP (Catalogarea înaintea publicării) pentru carte sau colectivul de redacţie al publicaţiei; c) un număr de patru-cinci pagini în care se regăsesc câteva din paginile în cu preluate descrise. Fragmentele vor fi încadrate în contururi care după caz pot fi şi colorate cu galben pentru opera autentică respectiv cu roşu pentru opera suspicionată de plagiat.

Menţiuni

a) Interpretarea tipului de plagiat practicat se poate face după cazurile definite în Tabelul 6.2 din D.Isoc, Ghid de acţiune contra plagiatului, Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2012.
b) Conţinutul fişei suspiciunii justifică includerea suspiciunii în Indexul Operelor Plagiate în România. Orice persoană interesată poate verifica şi utiliza în mod necondiţionat şi nelimitat această informaţie potrivit interesului său legitim. In forma prezentă fişa constituie doar o informaţie minimală orientativă dar necesară pentru probarea suspiciunii.

Responsabilitatea întocmirii fişei de suspiciune

Fişa de suspiciune este realizată de persoana care a identificat plagiatul sau pe baza probelor furnizate de aceasta.
In absenţa fişei de suspiciune orice informare către Echipa Indexului Operelor Plagiate nu va fi tratată, şi în consecinţă, nu va apărea în Index.

Veridicitatea probelor

Echipa Indexului Operelor Plagiate verifică veridicitatea probei în sensul în care verifică faptul că operele menţionate există. Pentru orice situaţie deosebită informaţiile comunicate de vizitatori vor fi publicate în câmpurile individuale aferente operelor.

Sus

Formularul fişei de suspiciune

Exemplu de completare a fişei de suspiciune:

Fişa suspiciunii de plagiat / Sheet of plagiarism’s suspicion

Indexat la:
(1)

 

Opera suspicionată (OS)
Opera autentică (OA)
Suspicious work
Authentic work
OS
(2) PONTA, Victor. Curtea Penală Internaţională, Teză de doctorat, Universitatea Bucureşti. 2003.
OA
(3) CREŢU, V. Drept internaţional penal. Bucureşti:Editura Societăţii Tempus România. 1996.
Incidenţa minimă a suspiciunii / Minimum incidence of suspicion
(4a) p.29: Fig.3.7
(5a) p.54: Fig.2.9
(4b) p.29:02-p.32:26
(5b) p.56:01-p.59:12
(4c) p.30: Tabel 3.8
(5c) p.56: Tabel 2.10

 

 

Fişa întocmită pentru includerea suspiciunii în Indexul Operelor Plagiate în România de la

Sheet drawn up for including the suspicion in the Index of Plagiarized Works in Romania at

www.plagiate.ro

Formularul fişei de suspiciune se poate prelua de aici de către orice vizitator interesat. Fişa, împreună cu probele în format pdf, cu un volum total mai redus decât 3Mb, se vor expedia la adresa index@plagiate.ro.

Situaţia avertizorului asupra suspiciunii de plagiat

Fiecare persoană care avertizează asupra unei suspiciuni de plagiat poate decide asupra comunicării informatiei sub nume real sau improvizat. Numele avertizorului nu va fi publicat niciodată in Indexul Operelor Plagiate în România.

Alte informaţii

Orice alte informaţii asupra suspiciunii de plagiat care vin din partea avertizorilor sau a autorilor vizaţi se vor expedia pe adresa index@plagiate.ro.
Dreptul cititorilor de a fi avertizaţi asupra plagiatelor exclude orice intervenţie din partea autorilor operelor autentice.

Sus

Documente si detalii exemplificate (exemplificare exhaustiva)

Sus

Sus

© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România