Efortul nostru, al celor care putem şi vrem, poate fi susţinut prin reorientarea a 2% din impozit spre Asociaţia GRAUR. Proiectul nostru este integritatea în societatea românească.
Română
Portalul Suspiciunilor de Opere Plagiate în România
 
Citiţi dar nu citaţi!
Index Operelor Plagiate în România 
Această pagină Internet nu are afiliere politică şi nu serveşte identificării plagiatelor unor persoane politice sau oarecare. Singurul obiectiv al paginii este prevenirea şi combaterea plagiatului ca fenomen social. Sunt publicate numai plagiatele semnalate iar Echipa Indexului Operelor Plagiate în Romānia asigură doar veridicitatea informaţiei primite.
Pagina serveşte numai publicităţii plagiatelor identificate. Aceste plagiate sunt publicate împreună cu informaţiile asupra modului lor de retractare, dacă o astfel de retractare a operei plagiate a fost promovată de către cei care au adus opera la cunoştinţa publică.
This site has no political affiliation and is not dedicated to identify the plagiarized works of peoples playing a role in politics or of any other person. Our sole goal is preventing and combating the plagiarism as social phenomenon. Here are published only reported plagiarized works and the Index Team of Plagiarized Works in Romania establishes only the veracity of received information.
Index of Plagiarized Works in Romania
Read but don't quote!
Allegations' Portal of Plagiarized Works in Romania

English

Vizitatori:
©2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România