Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Teze de doctorat şi lucrări ale profesorilor autori de plagiate/ Doctoral thesis and plariarized works having as authors professors of University
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
10.
00412/03.
BÏRZU, Bogdan. Globalizarea criminalităţii / The globalization of crime. Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice. 1/2015. pp.83-100.

Notă: Această lucrare a fost finanţată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
VOICU Costică, VOICU Adriana Camelia şi GEAMĂNU, Ioan. Criminalitatea organizată īn domeniul afacerilor. Târgovişte: Pildner&Pildner. 2006.
18.01.2018 
9.
00401/05.
TOMESCU-DUMITRESCU Cornelia. Romania's development and poverty / Dezvoltarea Romāniei și sărăcia. Annals of the „Constantin Brāncuși” University of Tārgu Jiu, Letter and Social Science Series. 1/2017. pp.119-127.

* * *. Keysfin analysis: Romanian paradox. Economy is growing, powerty is increasing! NineOClock (online). September 23, 2016. Available at: http://www.nineoclock.ro/keysfin-analysis-romanian-paradox-economy-is-growing-poverty-is-increasing/. Last visit: December 15, 2017.
30.12.2017 
8.
00391/05.
DUDUIALĂ POPESCU, Lorena. Economical crisis in Romania – a consequence of the wrong mix of macro-economical policies. Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie. Nr. 3/2010. pp.293-302.


Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
VOINEA, L. Criza economică internă: cauze şi soluţii. Ziarul financiar. 23 nov.2008. Disponbil la: http://www.zf.ro/opinii/criza-economica-interna-cauze-si-solutii-3544642/. Ultima accesare: 29 oct.2017.
01.11.2017 
7.
00390/05.
ENEA Constanţa. The effect of tourism services on travelers’ quality of life. No. 1. 2008. pp.171-182. Annals of the „Constantin Brāncuşi” University of Tārgu Jiu, Economy Series. 1. 2008. pp.171-182.


Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
NEAL, J.D.; SIRGY, M.J and UYSAL, M. Measuring the effect of tourism services on travelers’ quality of life: further validation. Social Indicators Research. 69/2004. pp.243-277.
01.11.2017 
6.
00389/05.
ENEA Constanţa; ENEA Constantin. The Role of Regional Development Policies in Reducing Territorial Disparities Review of International Comparative Management. 11(2). 2010. pp.316-324.


Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BABUCEA Ana-Gabriela; DĂNĂCICĂ Daniela-Emanuela. Statistical analysis of the variance of net nominal monthly earnings by development regions in Romania Analele Universităţii “Constantin Brāncuşi” din Tārgu Jiu, Seria Economie. 1/2008. pp.21-32.
01.11.2017 
5.
00103/06.
RACOCEANU, Cristinel and POPESCU, Luminiţa. Study on the use of renewable energy sources. In: Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”. Part III. Mechanization, electrification and automation in mines. Vol.54. 2011. 53-56.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
POPESCU, L., GORUN, A., POPESCU, C. and RACOCEANU, C. Possibilities of producing green energy by installing solar panels on the dumps career Roşia. In: 9th IASME / WSEAS International Conference on heat transfer, thermal engineering and environment, (HTE '11). Florence, Italy. August 23-25, 2011. Available at: http :// www . naun . orgwww . naun . org / multimedia / NAUN / energyenvironment / 20-671.pdf. p.367-273.
25.06.2014
4.
00098/06.
POPESCU, Luminiţa Georgeta. Producerea energiei din surse regenerabile īn cariera Roşia / Possibilities of producing energy from renewable sources in Roşia career. Analele Universităţii ‘Constantin Brāncuşi’ din Tārgu Jiu. Seria Inginerie. 2011. Nr.1. 39-53.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
POPA, B. Hidroenergetica. Cap.6. Microhidrocentrale. Disponibil la: www.hidrop.pub.ro/bpcap6.pdf.
06.04.2014
3.
00097/06.
POPESCU, Luminiţa Georgeta., GORUN, Adrian, CRUCERU, Mihai and SCORŢARIU, Oprea Vasile. Promotion of renewable energy in Rosia Career. In: Recent Researches in Energy, Environment, Devices, Systems, Communications and Computers, Veneţia, 2011, p.221-226.  Available at: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Venice/EEDSCC/EEDSCC-35.pdf.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
POPA, B. Hidroenergetica. Cap.6. Microhidrocentrale. Disponibil la: www.hidrop.pub.ro/bpcap6.pdf.
06.04.2014
2.
00065/03.
POPEANGĂ, Vasile and POPEANGĂ, Vasile Nicolae. Impozitarea īn Norvegia / Taxation in Norway. Analele Universităţii ‘Constantin Brāncuşi’ din Tārgu Jiu. Seria Economie Nr. 2/2010 / Annals of the „Constantin Brāncuşi” University of Tārgu Jiu. Economy Series. Issue 2/2010. 83-90.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
EUROSTAT Taxation trends in the European Union. Part III - Developments in the Member States. Eurostat. Available at: http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdz/08/NO.pdf. p.222-225, 2008.
07.07.2013
1.
00046/03.
GORUN, Adrian. Geopolitica, geostrategie, globalizare cu fundamentări īn P.Claval şi S.P.Huntington). Tg.Jiu: Academica Brāncusi. 2010.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NON-RETRACTED work.
CLAVAL, P. Geopolitică si geostrategie. Gāndirea politică, spatiul si teritoriul īn sec.al XX-lea. Bucuresti: Corint. 2001.
13.07.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România