Publicaţia "Analele Universităţii ‘Constantin Brāncuşi’ din Tārgu Jiu"

Online. Este publicatie girată de Universitatea ‘Constantin Brāncuşi’ din Tārgu Jiu.

Detalii despre publicatie / Details about publication:
Redactor sef: Prof. Luminita Popescu: Univ. „Constantin Brāncusi” Tg-Jiu;
Editorial board / Colegiul de redactie: Prof. Ion Paraschivoiu: Ecole Polytechnique de Montreal; Prof. George Metaxas: Tehnological Education Inst. of Praeus; Prof. Emil Hristov: Mining and Geology Univ. Sofia; Prof. assoc. Kurtzelin Evtim Ruytchov: Mining and Geology Univ. Sofia; Prof. assoc. Stefan Dimovsky: Mining and Geology Univ. Sofia; Prof. Nicolae Tiberiu Ilias: Univ. din Petrosani; Prof. Liliana Luca: Univ. „Constantin Brāncusi” Tārgu-Jiu; Prof. Stefan Ghimisi: Univ.„Constantin Brāncusi” Tārgu-Jiu; Prof. Dan Dobrota: Univ. „Constantin Brāncusi”, Tārgu-Jiu; Prof. Cristinel Racoceanu: Univ. „Constantin Brāncusi”, Tārgu-Jiu; Prof. Liviu Marius Cīrtīna: Univ. „Constantin Brāncusi”, Tārgu-Jiu; Prof. Aurelian Tārca: Univ. „Constantin Brāncusi”, Tārgu-Jiu.
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
5.
00412/03.
BÏRZU, Bogdan. Globalizarea criminalităţii / The globalization of crime. Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice. 1/2015. pp.83-100.

Notă: Această lucrare a fost finanţată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
VOICU Costică, VOICU Adriana Camelia şi GEAMĂNU, Ioan. Criminalitatea organizată īn domeniul afacerilor. Târgovişte: Pildner&Pildner. 2006.
18.01.2018 
4.
00391/05.
DUDUIALĂ POPESCU, Lorena. Economical crisis in Romania – a consequence of the wrong mix of macro-economical policies. Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie. Nr. 3/2010. pp.293-302.


Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
VOINEA, L. Criza economică internă: cauze şi soluţii. Ziarul financiar. 23 nov.2008. Disponbil la: http://www.zf.ro/opinii/criza-economica-interna-cauze-si-solutii-3544642/. Ultima accesare: 29 oct.2017.
01.11.2017 
3.
00282/00.
CURETEANU, Radu; ISAC, Florin; LILE, Ramona. Tendinţele inovării privind tehnologiile informaţiei şi comunicării / Innovation trends on information and communication technologies. Analele Universităţii ‘Constantin Brâncuşi’ din Târgu Jiu Seria Economie. 4/2010. p.255-260.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
AVDIMIOTIS, S.; BONAROU, C.; DERMETZOPOULOS, A.; KARAMANIDIS, I.S; MAVRODONTIS, T.; KELESSIDI, V.; and KALONAKI, E. Global Swot Analysis. A report produced for TOUREG Project, Deliverable D.2.1 by the Department of Tourism Management of the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece and the Technical University of Crete, Greece; October 2009.
18.04.2016 
2.
00098/06.
POPESCU, Luminiţa Georgeta. Producerea energiei din surse regenerabile īn cariera Roşia / Possibilities of producing energy from renewable sources in Roşia career. Analele Universităţii ‘Constantin Brāncuşi’ din Tārgu Jiu. Seria Inginerie. 2011. Nr.1. 39-53.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
POPA, B. Hidroenergetica. Cap.6. Microhidrocentrale. Disponibil la: www.hidrop.pub.ro/bpcap6.pdf.
06.04.2014
1.
00065/03.
POPEANGĂ, Vasile and POPEANGĂ, Vasile Nicolae. Impozitarea īn Norvegia / Taxation in Norway. Analele Universităţii ‘Constantin Brāncuşi’ din Tārgu Jiu. Seria Economie Nr. 2/2010 / Annals of the „Constantin Brāncuşi” University of Tārgu Jiu. Economy Series. Issue 2/2010. 83-90.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
EUROSTAT Taxation trends in the European Union. Part III - Developments in the Member States. Eurostat. Available at: http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdz/08/NO.pdf. p.222-225, 2008.
07.07.2013
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România