Index 00065/06. Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Preşedintele Academiei Romāne
Preşedintele Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
Rectorul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
 


Index 00065/06. Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Jose Eduardo MARTINS, pianist, Brazilia: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâ ncuşi” din Tg.Jiu.
Prof.Cassio de MESQUITO BARROS Jr, Universitatea Mackenzie, Sao Paolo, Brazilia: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Prof.Arnaldo NISKIER , Academia Brasileira de Letras, Brazilia: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Jose Jeronimo MOSCARDO DE SOUSA , diplomat, Brazilia: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Ricardo Cravo ALBIN , muzicolog, Brazilia: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Radu VOINEA , Academia Romānă: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Ion PARASCHIVOIU , Ecole Polytechnique de Montreal, Canada; Academia Romāno - Americană : d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Prof.Gheorghe ZAMFIR, muzician, Romania: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Prof.Bruce Riley ASHFORD, The College at Southeastern, SUA : d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Prof.Bruce A. LITTLE, Southeastern Baptist Theological Seminary, Wake Forest, NC, SUA; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Walter LEAL FILHO, Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Hamburg, Germania ; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Gavril Iosif CHIUZBAIAN, Uniunea Juriştilor din Romānia: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Prof.Ion DOGARU, Universitatea din Craiova: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Prof.Andrei MARGA, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Miguel BARNET, Uniunea Scriitorilor şi Artiştilor, Cuba: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Inalt Preasfinţitul Părinte dr. Irineu Ion POPA , Mitropolitul Olteniei: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Dumitru FĂRCAŞ, muzician, Cluj-Napoca: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Prof.Mihail GOLU, Universitatea din Bucureşti ; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Prof.Ioan ALEXANDRU, Universitatea din Craiova ; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Prof.Ecaterina ANDRONESCU ,Universitatea Politehnica Bucureşti ; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Tudor GHEORGHE, actor, Craiova; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Cătălin ZAMFIR, Universitatea din Bucureşti; Membru corespondent al Academiei Romāne; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.
Prof.Elena ZAMFIR , Universitatea din Bucureşti; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu.

Notă ►R

In calitatea sa de reprezentant al societăţii civile, Asociaţia pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) se consideră obligată şi în drept să informeze, în mod nelimitat, orice organizaţie publică sau privată, din ţară sau străinătate, că în Romānia acest plagiat este indexat şi apoi să o invite pe aceasta, ca prin persoanele autorizate, să acţioneze pentru scoaterea sa în afara circuitului de valori adevărate ale umanităţii.