Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al Romāniei" Timişoara

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Nr/CZU
No/UDC
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
12.
00368/06.
BUNGESCU Sorin-Tiberiu, PILOCA Lorin. Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor zootehnice. Timişoara : Eurobit. 2010. ISBN: 978-973-620-644-3 (partea a II-a).

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BUNGESCU Sorin-Tiberiu, POPA Ion C. Maşini şi instalaţii zootehnice. Timişoara : Eurobit. 2007..
22.03.2017 
11.
00367/06.
BUNGESCU Sorin-Tiberiu, PILOCA Lorin. Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor zootehnice. Timişoara : Eurobit. 2009. ISBN: 978-973-620-555-2 (partea I-a).

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BUNGESCU Sorin-Tiberiu, POPA Ion C. Maşini şi instalaţii zootehnice. Timişoara : Eurobit. 2007..
22.03.2017 
10.
00289/05.
LILE, Ramona şi SERGIU-BĂLAN, Leonard. Total quality management and the development of the competing values framework. Management Agricol. Lucrări ştiinţifice. Seria I. Vol. XVI (2). USAMVB Timişoara. Timişoara: Agroprint. 2014.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
CAMERON, Kim and QUINN, Robert. Diagnosing and changing organizational culture. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc. 2006.
25.04.2016 
9.
00278/06.
NIŢĂ, Simona. Tehnologii de cultivare pentru cereale – Leguminoase cultivate pentru boabe şi plante tehnice. Referenţi: Prof.BORCEAN, Ioan (USAMVB Timişoara); Prof.TABĂRĂ, Valeriu (USAMVB Timişoara); Prof. Pīrşan, Paul (USAMVB Timişoara), Prof.univ.dr.David Gheorghe. Prefaţă: Prof.univ.dr.Ioan Borcean. Timişoara: Eurobit. 2004.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
PĪRSAN, P. Tehnologia plantelor de câmp – cereale leguminoase pentru boabe. Referenţi: Prof.univ.BORCEAN, Ioan (USAMVB Timişoara); Prof. univ.MOISUC Alexandru (USAMVB Timişoara); Prof.univ.TABĂRĂ, Valeriu (USAMVB Timişoara), Timişoara: Agroprint. 2003.
31.03.2016 
8.
00276.
DAVID, Gheorghe; PĪRŞAN, Paul şi IMBREA, Florin. Tehnologia plantelor de câmp – cereale leguminoase pentru boabe şi plante tehnice. Timişoara: Eurobit. 2006.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
DAVID, Gheorghe. Tehnologia plantelor de câmp. Referenţi: Prof.BORCEAN, Ioan (USAMVB Timişoara); Prof.TABĂRĂ, Valeriu (USAMVB Timişoara); Prof. Pīrşan, Paul (USAMVB Timişoara). Timişoara: Eurobit. 2003.
25.02.2016 
7.
00275.
DAVID, Gheorghe. Tehnologia plantelor de câmp. Referenţi: Prof.BORCEAN, Ioan (USAMVB Timişoara); Prof.TABĂRĂ, Valeriu (USAMVB Timişoara); Prof. Pīrşan, Paul (USAMVB Timişoara). Timişoara: Eurobit. 2003.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
PĪRSAN, P. Tehnologia plantelor de câmp – cereale leguminoase pentru boabe. Referenţi: Prof.univ.BORCEAN, Ioan (USAMVB Timişoara); Prof. univ.MOISUC Alexandru (USAMVB Timişoara); Prof.univ.TABĂRĂ, Valeriu (USAMVB Timişoara), Timişoara: Agroprint. 2003.
25.02.2016 
6.
00246.
HĂDARUGA, Nicoleta; HĂDARUGĂ, Daniel. Controlul calităţii produselor alimentare de origine vegetală. Timişoara: ArtPress. 2008. ISBN 978-973-108-132-8.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LEES, M. (Coordinator). Food Authenticity: Issues and Methodologies. European Commission: Agro-Industrial-Research Programme, F.A.I.M. Concerted Action. Eurofins Scientific 1998. ISBN 2-9512051-0-4.
20.10.2015 
5.
00159.
POP, Georgeta. Tehnologii agricole. Refererenţi ştiinţifici: Prof. DAVID, Gheorghe (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara), Prof. PĪRŞAN, Paul (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara), Prof. TABĂRĂ, Valeriu (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara). Timişoara: Agroprint. 2007. ISBN 978-973-8287-50-1.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
PĪRŞAN, P. Tehnologia plantelor de cāmp, cereale şi leguminoase pentru boabe. Referenţi ştiinţifici: Prof.BORCEAN, Ion (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara), Prof.MOISUC, Alexandru (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara), Prof.TABĂRA, Valeriu (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara). Timişoara: Agroprint. 2003. ISBN 973-85250-9-8.
17.04.2015
4.
00144.
TONEA, Cornelia şi Sabin CHIŞ. Baza energetică pentru agricultură.. Timişoara: Solnes. 2002.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantorsStare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TONEA, C. Baza energetică pentru agricultură. Referenţi ştiinţifici: Prof.dr.ing. Popa C. Ion; Prof.dr.ing. Stefan Constantin; Prof.dr.ing.Nica Constantin. Timişoara: Agroprint. 2001..
13.02.2015
3.
00141.
TONEA, Cornelia; TONEA, Elena; PILOCA, Lorin şi LĂZUREANU, Dan. Surse de energie. Referenţi ştiinţifici: Prof.NICOARĂ Ioan (Universitatea Politehnica Timişoara), Prof.FAUR Nicolae (Universitatea Politehnica Timişoara). Timişoara: Mirton. 2007.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantorsStare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
NAGHIU, A.(ed); BARALDI, G.; MAURER, K.; OESHSNER, H.; DROCAŞ, I.; NAGHIU, L. şi MOLNAR, A. Baza energetică pentru agricultură. Referenţi ştiinţifici: Prof.dr.ing. Nicolae Băţagă (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca); Prof.dr.ing. Nicolae BURNETE (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca). Cluj-Napoca: Risoprint. 2003.
Publicat la
01.02.2015
2.
00126.
TRAŞCĂ, Teodor Ioan. Operaţii unitare īn industria alimentară. Ref.ştiinţifici: Prof.univ.dr.ing.Ionel JIANU, Prof.univ.dr.ing.Cornelia TONEA. Timişoara: Eurostampa. 2005.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TRAŞCĂ, T.I. Operaţii, aparate şi utilaje īn industria alimentară. Operaţii mecanice, hidrodinamice şi aerodinamice. Ref.ştiinţifici: Prof.univ.dr.ing.Ionel JIANU, Prof.univ.dr.ing.Cornelia TONEA. Timişoara: Ed. Agroprint. 2003.
Publicat la
13.01.2015
1.
00094.
RIVIŞ, Adrian. Contaminanti agroalimentari. Timişoara: Editura Eurostampa. 2004.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
COTRĂU, M. şi PROCA, M. Toxicologie analitică. Bucureşti:Editura Medicală, 1988.
Publicat la
06.04.2014
00093.
RIVIŞ, Adrian. Contaminanti agroalimentari. Timişoara: Editura Eurostampa. 2004.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
DUMITRACHE, S. şi SEGAL, B. Hidrocarburi policiclice aromatice, In: POPA, G.; SEGAL B. (Eds) Toxicologia produselor alimentare. Bucureşti: Editura Academiei RSR 1986, pp.122-131.
Publicat la
06.04.2014
00092.
RIVIŞ, Adrian. Contaminanti agroalimentari. Timişoara: Editura Eurostampa. 2004.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
DUMITRACHE, S. şi SEGAL, B. Nitraţi şi nitriţi. In: POPA, G.; SEGAL B. (Eds) Toxicologia produselor alimentare. Bucureşti: Editura Academiei RSR 1986, pp.100-108.
Publicat la
06.04.2014
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România