Index 00141/06. Agenţi favorizatori ai plagiatului ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Prof.NICOARĂ Ioan: Universitatea Politehnica Timişoara, referent ştiinţific.
Prof.FAUR Nicolae: Universitatea Politehnica Timişoara, referent ştiinţific.
Rectorul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”, Timişoara.
Directorul Editurii Mirton, Timişoara: editorul cărţii.


Index 00141/06. Garanţi de integritate ►R

Majestatea Sa Regele Mihai I al României: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”, Timişoara.
Prof. Nicolae Doniţă: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, d.h.c. (doctor honoris causa) al Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”, Timişoara.
Prof.Liviu Mărghitaş, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”, Timişoara.
Dr.Károly Bodnár, University of Szeged Faculty of Agriculture, Ungaria: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”, Timişoara.
Max Gimple, Rosenheim, Germania: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”, Timişoara.