Editura Eurostampa, Timişoara

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
2.
00126/06.
TRAŞCĂ, Teodor Ioan. Operaţii unitare Ón industria alimentară. Ref.ştiinţifici: Prof.univ.dr.ing.Ionel JIANU, Prof.univ.dr.ing.Cornelia TONEA. Timişoara: Eurostampa. 2005.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TRAŞCĂ, T.I. Operaţii, aparate şi utilaje Ón industria alimentară. Operaţii mecanice, hidrodinamice şi aerodinamice. Ref.ştiinţifici: Prof.univ.dr.ing.Ionel JIANU, Prof.univ.dr.ing.Cornelia TONEA. Timişoara: Ed. Agroprint. 2003.
13.01.2015
1.
00094/06.
RIVIŞ, Adrian. Contaminanti agroalimentari. Timişoara: Eurostampa. 2004.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
COTRĂU, M. şi PROCA, M. Toxicologie analitică. Bucureşti:Editura Medicală, 1988.
06.04.2014
00093/06.
RIVIŞ, Adrian. Contaminanti agroalimentari. Timişoara: Eurostampa. 2004.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
DUMITRACHE, S. şi SEGAL, B. Hidrocarburi policiclice aromatice, In: POPA, G.; SEGAL B. (Eds) Toxicologia produselor alimentare. Bucureşti: Editura Academiei RSR 1986, pp.122-131.
06.04.2014
00092/06.
RIVIŞ, Adrian. Contaminanti agroalimentari. Timişoara: Eurostampa. 2004.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
DUMITRACHE, S. şi SEGAL, B. Nitraţi şi nitriţi. In: POPA, G.; SEGAL B. (Eds) Toxicologia produselor alimentare. Bucureşti: Editura Academiei RSR 1986, pp.100-108.
06.04.2014
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România