CZU 9. Geografie. Istorie si arhivistică. Arheologie. Istoria stiintei si tehnologiei. Muzeografie. /
UDC 9. Geography. History and arhivitics. Archeology. History of science and technology. Museography.
Nr/CZU
No/UDC
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
00427/09.
APAHIDEAN, Vasile Ioan. Studierea cărţii româneşti din Transilvania în perioada interbelică. Colegiul de redacție: Claudiu ILAŞ, director al Muzeului Naţional al Banatului; Dr. Alexandru SZENTMIKLOSI, redactor şef; Dan Leopold CIOBOTARU, secretar de redacţie; dr. Valentin CEDICĂ, dr. Nicoleta DEMIAN, dr. Vasile DUDAŞ, Zoran MARCOV, Conf. univ. dr. Hedy M-KISS, Dan Octavian PAUL, dr. Călin TIMOC; Prof emerit dr. Doina BENEA, Prof. univ. dr. Sabin Adrian LUCA, Prof. dr. John Michael O`SHEA, Prof. emerit dr. Ioan PISO, Prof. dr. Wolfram SCHIER, dr. Dumitru ŢEICU, membri. Analele Banatului. XXV. Timişoara: Muzeul Naţional al Banatului. 2017. pp. 297-305.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

OROS, Ioan. Istoriografia asupra cărţii româneşti din Transilvania, în perioada interbelică. Sargetia. XXXIV, Deva. 2006. pp. 661-672. Disponibil la: http://www.anuarulsargetia.ro/anuarul-sargetia-xxxiv.
30.08.2019 
00426/09.
SASS, Maria1. Deutsche Kontakte und Einflüsse. In: Germanistische Beiträge, Sibiu, nr. 2, 2005, pp.58-67.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Lucian Blaga, Sibiu;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1 Prof.univ.
HEITMANN, Klaus. Sextil Puşcariu, Deutschland und die deutsche Wissenschaft. In: Philippi, Paul (Ed.) Siebenbürgen als Beispiel europäischen Kulturaustausches. Köln: Böhlau 1976. pp.117-142.
13.05.2019 
00424/09.
POP1 Ioan-Aurel, BOLOVAN2, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon : Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. 2013.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 5 martie 2018 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2

Poze preluate fără indicarea provenienţei.
13.05.2018 
00423/09.
POP1 Ioan-Aurel, BOLOVAN2, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon : Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. 2013.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 5 martie 2018 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2

BOLOVAN, Ioan. Emigration de la population transylvaine dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle. In: Transylvanian Review. VIII/3. 1999. Cluj-Napoca: Academia Română. Centrul de Studii Transilvane.
13.05.2018 
00421/09.
POP1 Ioan-Aurel, 2BOLOVAN, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon : Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. 2013.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 5 martie 2018 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2

BOLOVAN, Ioan. Românii în perioada reformelor şi a revoluţiilor democratice (1820-1859). In: POP, Ioan-Aurel, BOLOVAN, Ioan (coordonatori). Istoria României. Compendiu. Cluj-Napoca: Institutul Cultural Român. Centrul de Studii Transilvane. 2004. p.457-500.
13.03.2018 
00402/09.
BOLOVAN1, Ioan şi BOLOVAN2, Sorina Paula. Ispititoarea Transilvanie : multiperspectivitate şi adevăr în istoria unei provincii. Cluj-Napoca : Şcoala Ardeleană. 2017.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 24 noiembrie 2017 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2

Poziţii: 1Membru corespondent al Academiei Române, Prorector, Prof.univ.; 2Conf.univ.
BOLOVAN, Ioan. Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania: familie, moralitate şi raporturi de gen. Prefaţă: Prof.univ.dr.Liviu Maior. Cluj-Napoca : Şcoala Ardeleană. 2015.
30.12.2017 
00395/09.
POP1 Ioan-Aurel. Istoria Transilvaniei medievale : de la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 1997.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 25 noiembrie 2017 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Academia Română;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

POP, Ioan-Aurel. Românii şi maghiarii în secolele IX-XIV : geneza statului medieval în Transilvania. Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română. 1996.
30.12.2017 
00394/09.
BOLOVAN1, Ioan şi BOLOVAN, Sorina Paula. Ispititoarea Transilvanie : multiperspectivitate şi adevăr în istoria unei provincii. Cluj-Napoca : Şcoala Ardeleană. 2017.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 24 noiembrie 2017 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2

Poziţii: 1Membru corespondent al Academiei Române, Prorector, Prof.univ.
POP, Ioan-Aurel şi BOLOVAN, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon. 2013.
30.12.2017 
00393/09.
BOLOVAN1, Ioan. Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania: familie, moralitate şi raporturi de gen. Prefaţă: Prof.univ.dr.Liviu Maior. Cluj-Napoca : Şcoala Ardeleană. 2015.

Sursa suspiciunii: HEDRICH, Hans / 24 noiembrie 2017 / www.neuerweg.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Contestare/Disproof: 1; 2

Poziţii: 1Membru corespondent al Academiei Române, Prorector, Prof.univ.
POP, Ioan-Aurel şi BOLOVAN, Ioan. Istoria Transilvaniei. Cluj-Napoca : Eikon. 2013.
30.12.2017 
00365/09.
LUCA, Sabin Adrian. A Short Prehistory of Transylvania (Romania). Lectures given within the Erasmus Program at Tübingen University, Germany, May 5-7, 2006. In: Acta Terrae Septemcastrensis. XVI/2006, Sabin Adrian LUCA (editor), Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Istorie și Patrimoniu, Heidelberg-Sibiu 2006. Heidelberg: Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg. ISBN 3-929848-53-8; Alba Iulia: Editura Altip. 2006. ISBN 973-7724-89-5.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
URSULESCU, Nicolae. Inceputurile istoriei pe teritoriul României. Iaşi: Casa Editorială ”Demiurg”. 1998. ISBN 973-98105-6-X.
22.03.2017 
00364/09.
LUCA, Sabin Adrian. A Short Prehistory of Transylvania (Romania). Lectures given within the Erasmus Program at Tübingen University, Germany, May 5-7, 2006. In: Acta Terrae Septemcastrensis. XVI/2006. Sabin Adrian LUCA (editor). Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Istorie și Patrimoniu, Heidelberg-Sibiu 2006. Alba Iulia: Editura Altip. 2006. ISBN 3-929848-53-8; ISBN 973-7724-89-5 Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg *Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek* Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Angaben sind im Internet über www.dnb.ddb.de abrufbar.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
DUMITRESCU Vladimir şi VULPE Alexandru. Dacia înainte de Dromihete. Bucureşti: Editura Științifică și Enciclopedică. 1988.
22.03.2017 
00310/09.
LUCA, Sabin Adrian. Art and Religious Beliefs in the Neolithic and Eneolithic from Romania. Sibiu: Editura Muzeului Naţional Brukenthal. 2014. p.13-17. ISBN 978-606-93508-4-3.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LUCA, A.S. şi DRAGOMIR, I. Despre o nouă descoperire arheologică de la Gornea-Locurile Lungi. Banatica 8. Reşiţa: Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin.1985. p. 73-77.
05.08.2016 
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 201 la 300 apare sub forma tipărită în lucrarea: ISOC, D. Indexul Operelor Plagiate în România. vol.3. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2016.
00284/09.
LUCA, Sabin Adrian. Anmerkungen für die geschichtlichen entdeckungen bezüglich der Archäologischen niederlassung aus Turdaş Luncă (bezirk Hunedoara) / Observaţii cu privire la istoricul cercetărilor referitoare la situl arheologic de la Turdaş Luncă (jud. Hunedoara). Banatica 16. Reşiţa:Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin. 2003. p. 77–102.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LASZLO, A. Un pionnier de la recherche de la civilization Turdaş–Vinca: Zsofia Torma. Banatica 11. Reşiţa: Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin. 1991. p. 37–51.
18.04.2016 
00280/09.
LUCA, Sabin Adrian. Aşezări neolitice pe Valea Mureşului (II). Noi cercetări arheologice la Turdaş-Luncă. Campaniile anilor 1992-1995. Contribuţii: Anda Lucia SPâNU. Lectori: Conf. univ.dr.Zeno-Karl PINTER (Univ. "Lucian Blaga", Sibiu), lect.univ.dr.Sultana AVRAM (Univ. "Lucian Blaga", Sibiu), asist.univ.Alexandru SONOC(Univ. "Lucian Blaga", Sibiu), Daniela Luiza MARINESCU. Bucureşti: Editura Economică. 2001. IBBN 973-0-00546-X.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LASZLO, A. Un pionnier de la recherché de la civilization Turdaş-Vinca: Zsofia Torma. Banatica. 11. Reşiţa: Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin. 1991. p.37-51.
4.04.2016 
00204/09.
RADOVAN, Alexandru. Interferenţe româno-sârbe în Banat în secolul al XIX-lea. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Nicolae BOCŞAN (Universitatea de Babeş-Bolyai Cluj-Napoca). Comisia de evaluare a tezei: Prof.Univ. Ioan-Aurel POP (Preşedinte, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca); Prof.Univ. Miodrag MILIN (Universitatea "Banatul", Timişoara); Dr. Valeriu BEU (Muzeul Banatului Montan, Reşita); Conf.Univ. Toader NICOARĂ (Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca); Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. 2000.
Sursa suspiciunii: PĂUN, Liana /
www.pressalert.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
PâRVULESCU, M. Rolul scolii banatene in procesul de formare a intelectualitatii romanesti in secolul al XIX-lea. Teza de doctorat. Conducator: Prof.univ.RETEGAN Simion. Cluj-Napoca: Universitatea Babes-Bolyai. 1998.
7.09.2015 
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 101 la 200 apare sub forma tipărită în lucrarea: ISOC, D. Indexul Operelor Plagiate în România. vol.2. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2015.
00143/09.
VâRSTA, Ioana. Protocol şi etichetă diplomatice. Prefaţă: Flavius A. BAIAS (Universitatea Bucureşti).. Bucureşti: C.H.Beck. 2011.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TĂRÎŢĂ, O. Protocolul-instrument de reprezentare în viaţa politică.Retrospectivă şi actualitate. Studiu politologico-istoric. Teză de doctorat. Academia de ştiinţe a Moldovei,Chişinău. 2003.
13.02.2015
00132/09.
VâRSTA, Ioana. . Protocol şi etichetă diplomatice. Prefaţă: BAIAS, A. Flavius. Bucureşti: CH.Beck. 2011.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TĂRÎŢĂ, O. Tratat de protocol şi comportament civilizat. Studiu teoretico-aplicativ. Chişinău: BonsOffices, 2007.
23.01.2015
00117/09.
VâRSTA, Ioana Protocol şi etichetă diplomatice. Prefaţă: BAIAS, A. Flavius. Bucureşti: CH.Beck.2011.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TĂRÎŢĂ, O. Protocol, ceremonial, etichetă. Chişinău: Transparency International – Moldova. 2006.
24.10.2014
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 1 la 100 apare sub forma tipărită în lucrarea:
ISOC, D. şi ISOC, T. Indexul Operelor Plagiate în România. vol.1. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014.
00090/09.
CUCULICI1, Roxana., Sistem Geografic Informaţional pentru evaluarea modificărilor reliefului în bazinul Motru – Rovinari. Teza de doctorat. Institutul de Geografie al Academiei Române. 2012.
Conducător ştiinţific: Acad. Dan BĂLTEANU (Academia Română. Institutul de geografie).
Comisia de evaluare a tezei: ?

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Bucureşti; Institutul de Geografie al Academiei Române;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NE-RETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Lector univ.
NISTOR, C. şi PĂTRU, F., Bazinul Carbonifer Motru - Natura locurilor. Studiu de Geologie şi Geografie, Bacău: Media TM, 2002.
06.04.2014
00072/09.
OŢETEA, Răzvan Alexandru. O noua arheologie a oraşelor-colonii greceşti din nord-vestul Mării Negre în sec.VII-I I HR. prezenţa barbară din zona nord-vestică a Pontului Euxin. Bacău: Editura Casei Corpului Didactic. 2010.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
BAJORA, A. Prezenţa barbară în oraşele - colonii greceşti din nord – vestul Mării Negre în secolele VII – I A. CHR. Teză de disertaţie. Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 2006.
07.07.2013
00068/09.
ANGELESCU, Mircea.. Standarde şi proceduri în arheologie. Bucureşti: Institutul Naţional al Monumentelor Istorice. 2004.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
* * *, "Standarde şi proceduri arheologice. Standard and Guidance", 1994, 2001. Disponibil la: http : // www . archaeologists . net / sites / default / files/node-files / ifa_standards_intro . pdf.
07.07.2013
00067/09.
BADEA, Marius Dumitru. Societate şi mentalităţi în Oltenia Habsburgică. Lucrare de doctorat. Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. 2011.
Conducător ştiinţific : Prof.Toader NICOARĂ (Univ.Babeş Bolyai Cluj-Napoca).
Comisia de evaluare a tezei : Conf.GHITTA Ovidiu (Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca); Prof.Toader NICOARĂ (Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca); Prof.SIGMIREAN Cornel (Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureş), Prof. ŞTEFĂNESCU Barbu (Universitatea din Oradea), Prof. GRÄF Rudolf (Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca).
Calificativul acordat de comisie: foarte bine.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
PAPACOSTEA, Ş. şi LAZĂR G.. . Oltenia sub stăpânirea austriacă (1718-1739). Bucureşti: Editura Enciclopedică. 1998.
07.07.2013
00052/09.
OŢETEA, Răzvan Alexandru. O nouă viziune istorică si socio-culturală asupra mesianismului iudaic si crestin: similitudini si deosebiri: contributii… Bacău: Editura Casei Corpului Didactic. 2010.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
BAJORA, A. Mesianismul iudaic si cel crestin (similitudini si deosebiri). Teză de licentă. Universitatea de Stat din Moldova, Chisinău. 2005.
13.09.2012
00051/09.
RADOVAN, Alexandru.. Interferente romano-sarbe in Banat in secolul al XIX-lea. Timişoara: Excelsior art. 2003.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
PâRVULESCU, M. Scoala si societate in Banat - secolul al XIX-lea. Contributia scolii la formarea elitelor românesti. Timişoara: Brumar. 2000.
13.09.2012
00030/09.
INEL, C. Ritualul incinerării cu referire la izvoarele scrise ale antichitătii. Patrimonium Apulunse. Alba Iulia: Ed.Altip. 2003. 43-49.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NON-RETRACTED work.
AMNEGUI, C., JODIN, A., ILOBREGAT, E., ROUITLARD, P. and UROZ, J. La necropole iberique de Cabezo Lucero (Guardamar del Segura). Coleccion Patrimonio. 17. Madrid - Alicante. 1993. p.315-319.
12.05.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România