Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00412/03.
BÏRZU1, Bogdan. Globalizarea criminalităţii / The globalization of crime. Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice. 1/2015. pp.83-100.

Notă: Această lucrare a fost finanţată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu; Universitatea “Titu Maiorescu”, Bucureşti;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Roziţii: 1Doctorand.
VOICU Costică, VOICU Adriana Camelia şi GEAMĂNU, Ioan. Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor. Târgovişte: Pildner&Pildner. 2006.
18.01.2018 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România