Universitatea "Titu Maiorscu" Bucureşti

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Teze de doctorat şi lucrări ale profesorilor autori de plagiate/ Doctoral thesis and plariarized works having as authors professors of University
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00440/3.
CRĂCIUN1, Ioan. Prevenirea conflictelor şi managementul crizelor. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de apărare “Carol I”. 2006.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.la Colegiul Naţional de Apărare/Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”; Şeful Departamentului de Studii de Securitate şi Leadership, Colegiul Naţional de Apărare / Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”; Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare(CNATDCU) - Comisia de Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică; Profesor asociat la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti; Membru în Consiliul Ştiinţific al International Geistrategic Maritime Observatory IGMO (NGO), Paris, Franţa;.
FRUNZETI, T. Organizaţiile internaţionale în era globalizării. Bucureşti: Editura Academiei Forţelor Terestre. 2000.
06.01.2020 
2.
00166/03.
FUEREA, Augustin. Drept comunitar european. Partea generală. Bucureşti: All Beck. 2003.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
JACQUÉ, J.P. Droit institutionnel de l’Union Européenne. Paris: Dalloz. 2001
30.04.2015.
1.
00145/03.
FUEREA, Augustin. Manualul Uniunii Europene. Bucureşti: Actami. 2001.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
RIDEAU, J . Droit institutionnel de l’Union et des Communautés Européenes. Paris: L.G.D.J. 1994.
25.02.2015
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România