Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I”

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Teze de doctorat şi lucrări ale profesorilor autori de plagiate/ Doctoral thesis and plariarized works having as authors professors of University
Nr/CZU
No/UDC
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
7.
00440/3.
CRĂCIUN1, Ioan. Prevenirea conflictelor şi managementul crizelor. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de apărare “Carol I”. 2006.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.la Colegiul Naţional de Apărare/Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”; Şeful Departamentului de Studii de Securitate şi Leadership, Colegiul Naţional de Apărare / Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”; Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare(CNATDCU) - Comisia de Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică; Profesor asociat la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti; Membru în Consiliul Ştiinţific al International Geistrategic Maritime Observatory IGMO (NGO), Paris, Franţa;.
FRUNZETI, T. Organizaţiile internaţionale în era globalizării. Bucureşti: Editura Academiei Forţelor Terestre. 2000.
06.01.2020 
6.
00400/03.
FREY, Carola. Towards the Asian Century (I). Monitor Strategic. 2017, 52(4). pp.132 - 147. ISSN ISSN 1582-3156 .

Sursa suspiciunii / Source of suspicion: 13 decembrie 2017 / www.nu-plagiatului.org.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LEVESQUE, Greg. China Market Intelligence. China’s Growing Investments in Africa. The US-Chins Business Council (online). 2012. Available at: www.uschina.org/cmi/chinas-growing-investment-africa-june-27-2012. Last visit: 15 December 2017.
30.12.2017 
00399/03.
FREY, Carola. Towards the Asian Century (I). Monitor Strategic. 2017, 52(4). pp.132 - 147. ISSN ISSN 1582-3156 .

Sursa suspiciunii / Source of suspicion: 13 decembrie 2017 / www.nu-plagiatului.org.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
WEITZ, Richard. China and African Pacekeeping. SLDInfo (Second line of defense)(online). 7 March 2013. Available at: www.sldinfo.com/china-and-african-peacekeeping/. Last visit: 15 December 2017.
30.12.2017 
00398/03.
FREY, Carola. The parallelism between the theory of war and the theory of painting based on Clausewitz assumptions. Proceedings the 10th International Scientific Conference “Strategies XXI”. Strategic changes in security and international relations. Unfolded under the aegis of 125 years from NDU “Carol I” foundation and 10 years from Romania’s accession to NATO. Vol.2. April 10 - 11, 2014. Bucharest: National Defense University „Carol I”. pp.44-47. ISSN 2285-8415; ISSN-L 2285-8318.

Sursa suspiciunii / Source of suspicion: 13 decembrie 2017 / www.nu-plagiatului.org.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
SENG, Goh Teck. Clausewitz and His Impact on Strategy. Journal of the Singapore Armed Forces, Vol.25 No.1 (Jan - Mar 1999). Original URL: www.mindef.gov.sg/safti/pointer/back/journals/1999/Vol25_1/6.htm.
30.12.2017 
5.
00382/03.
FRUNZETI, Teodor şi BUŞE, Dorel. Relaţii Internaţionale. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" [UNAp]. 2011.

Sursa suspiciunii: Melania Cincea / 16 iunie 2017 / www.putereaacincea.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
TODEREAN Olivia. Feminismul în Relaţiile Internaţionale. MIROIU Andrei, UNGUREANU Radu-Sebastian (coordonatori), BIRÓ Daniel, DÏRDALĂ Lucian-Dumitru şi TODEREAN Olivia. Manual de relaţii internaţionale. Iaşi; Bucureşti: Polirom. 2006. p.165-177.
03.07.2017 
00381/03.
FRUNZETI, Teodor şi BUŞE, Dorel. Relaţii Internaţionale. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" [UNAp]. 2011.

Sursa suspiciunii: Melania Cincea / 16 iunie 2017 / www.putereaacincea.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
MIROIU Andrei. Evoluţia sistemului internaţional până la 1914. MIROIU Andrei, UNGUREANU Radu-Sebastian (coordonatori), BIRÓ Daniel, DÏRDALĂ Lucian-Dumitru şi TODEREAN Olivia. Manual de relaţii internaţionale. Iaşi; Bucureşti: Polirom. 2006. p.15-30.
03.07.2017 
00380/03.
FRUNZETI, Teodor şi BUŞE, Dorel. Relaţii Internaţionale. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" [UNAp]. 2011.

Sursa suspiciunii: Melania Cincea / 16 iunie 2017 / www.putereaacincea.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
APAHIDEANU Ionuţ. Globalizarea între concept şi realitatea desemnată. MIROIU Andrei, UNGUREANU Radu-Sebastian (coordonatori), BIRÓ Daniel, DÏRDALĂ Lucian-Dumitru şi TODEREAN Olivia. Manual de relaţii internaţionale. Iaşi; Bucureşti: Polirom. 2006. p.303-310.
03.07.2017 
00379/03.
FRUNZETI, Teodor şi BUŞE, Dorel. Relaţii Internaţionale. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" [UNAp]. 2011.

Sursa suspiciunii: Melania Cincea / 16 iunie 2017 / www.putereaacincea.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
APAHIDEANU Ionuţ. Problema nivelurilor de analiză în Relaţiile Internaţionale. MIROIU Andrei, UNGUREANU Radu-Sebastian (coordonatori), BIRÓ Daniel, DîRDALĂ Lucian-Dumitru şi TODEREAN Olivia. Manual de relaţii internaţionale. Iaşi; Bucureşti: Polirom. 2006. p. 61-70.
03.07.2017 
00378/03.
FRUNZETI, Teodor şi BUŞE, Dorel. Relaţii Internaţionale. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" [UNAp]. 2011.

Sursa suspiciunii: Melania Cincea / 16 iunie 2017 / www.putereaacincea.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
MIROIU Andrei şi SOARE Simona. Balanţa de putere. MIROIU Andrei, UNGUREANU Radu-Sebastian (coordonatori), BIRÓ Daniel, DîRDALĂ Lucian-Dumitru şi TODEREAN Olivia. Manual de relaţii internaţionale. Iaşi; Bucureşti: Polirom. 2006. p. 199-208.
03.07.2017 
00377/03.
FRUNZETI, Teodor şi BUŞE, Dorel. Relaţii Internaţionale. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" [UNAp]. 2011.

Sursa suspiciunii: Melania Cincea / 16 iunie 2017 / www.putereaacincea.ro.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
MIROIU Andrei şi UNGUREANU Radu – Sebastian. Introducere: domeniul Relaţiilor Internaţionale MIROIU Andrei, UNGUREANU Radu-Sebastian (coordonatori), BIRÓ Daniel, DîRDALĂ Lucian-Dumitru şi TODEREAN Olivia. Manual de relaţii internaţionale. Iaşi; Bucureşti: Polirom. 2006. p. 11-14.
03.07.2017 
4.
00350/03.
PETRACHE, Alin. Teoriile producerii oboselii. Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Nr.2/2012. p.276-279. Disponibil la: www.ceeol.com/search/article-detail?id=7628.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
SABĂU, Elena. Refacere – recuperare: kinetoterapie în activitatea sportivă. Ediţia a III-a. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine. 2009. ISBN: 978-973-163-480-7.
07.11.2016 
3.
00313/03.
ŢONE, Cătălin. Dimensiunea traficului şi consumului illicit de droguri. Factori de potenţare a fenomenului. Univers strategic - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate. Nr. 1/2010. p.217-233.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
OLTEANU, Gabriel Ion(director proiect). Metodologie criminalistică. Structurile infracţionale şi activităţile ilicite desfăşurate de către acestea. Bucureşti: AIT Laboratories 2008. ISBN: 978-973-88201-2-8. p.182-188.
08.09.2016 
2.
00264/03.
DUICU, Adrian. Modalităţi de realizare a securităţii europene la începutul mileniului III. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Mihail VASILE-OZUNU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2006.

Sursa suspiciunii: Andrei Luca POPESCU / 18 iunie 2014 / www.gandul.info.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
* * *. Strategia de securitate naţională a României. Bucureşti: Preşedinţia României. 2006.
7.12.2015 
00263/03.
DUICU, Adrian. Modalităţi de realizare a securităţii europene la începutul mileniului III. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Mihail VASILE-OZUNU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2006.

Sursa suspiciunii: Andrei Luca POPESCU / 18 iunie 2014 / www.gandul.info.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
NATO. Manualul NATO. Office of Information and Press. Brussels, Belgia: NATO. 2001.
7.12.2015 
00262/03.
DUICU, Adrian. Modalităţi de realizare a securităţii europene la începutul mileniului III. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Mihail VASILE-OZUNU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2006.

Sursa suspiciunii: Andrei Luca POPESCU / 18 iunie 2014 / www.gandul.info.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
PETRESCU, S. Securitate Internaţională – Tendinţe şi evoluţii. Geopolitica. nr. 12. 2005.
7.12.2015 
00261/03.
DUICU, Adrian. Modalităţi de realizare a securităţii europene la începutul mileniului III. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Mihail VASILE-OZUNU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2006.

Sursa suspiciunii: Andrei Luca POPESCU / 18 iunie 2014 / www.gandul.info.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
COSMA, M. şi ISPAS, T. Integrarea României în structurile europene şi euro-atlantice. Bucureşti: Editura Academiei Forţelor Terestre. 2001.
7.12.2015 
00260/03.
DUICU, Adrian. Modalităţi de realizare a securităţii europene la începutul mileniului III. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Mihail VASILE-OZUNU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2006.

Sursa suspiciunii: Andrei Luca POPESCU / 18 iunie 2014 / www.gandul.info.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
PAUL, V. şi COŞCODARU, I. Centrele de putere. De la unipolaritate la multipolaritate. Bucureşti: Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice. 2003.
7.12.2015 
00259/03.
DUICU, Adrian. Modalităţi de realizare a securităţii europene la începutul mileniului III. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Mihail VASILE-OZUNU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2006.

Sursa suspiciunii: Andrei Luca POPESCU / 18 iunie 2014 / www.gandul.info.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
MATHIOPOULOS, M. A stronger, global Europe: Toward a new Atlantic partnership”. New York Times. 22 noiembrie 2003.
7.12.2015 
00258/03.
DUICU, Adrian. Modalităţi de realizare a securităţii europene la începutul mileniului III. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Mihail VASILE-OZUNU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2006.

Sursa suspiciunii: Andrei Luca POPESCU / 18 iunie 2014 / www.gandul.info.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
GWERTZMAN, B. Kupchan Predicts Widening Split in Western Alliance, Foresees France Veto in Security Council to Block U.S. February 28, 2003. Available at: http://www.cfr.org.
7.12.2015 
1.
00257/03.
TOBĂ1, Petre. Poliţia Română – forţă de stabilitate şi securitate. Optimizarea managementului cooperării internaţionale în vederea combaterii ameninţărilor neconvenţionale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Anghel ANDREESCU. Comisia de evaluare a tezei: Prof. univ. Teodor FRUNZETI (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Constantin POPESCU ((Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Prof. univ. Luca IAMANDI (Universitatea Nţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Teodoru STEFAN (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"). Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2011.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 25 noiembrie 2015 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"; Guvernul României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Ministru de interne
ILIE, T.S. Managementul informaţiilor structurilor specializate de cooperare poliţienească internaţională în domeniul combaterii criminalităţii organizate. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ. Ion Stoian. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2009.
7.12.2015 
00256/03.
TOBĂ1, Petre. Poliţia Română – forţă de stabilitate şi securitate. Optimizarea managementului cooperării internaţionale în vederea combaterii ameninţărilor neconvenţionale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Anghel ANDREESCU. Comisia de evaluare a tezei: Prof. univ. Teodor FRUNZETI (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Constantin POPESCU ((Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Prof. univ. Luca IAMANDI (Universitatea Nţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Teodoru STEFAN (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"). Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2011.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 25 noiembrie 2015 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"; Guvernul României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Ministru de interne
ŞTEFAN, C.E. şi PINTILIE. L.T. Cooperarea internaţională judiciară şi poliţienească. Craiova: Sitech. 2007.
7.12.2015 
00255/03.
TOBĂ1, Petre. Poliţia Română – forţă de stabilitate şi securitate. Optimizarea managementului cooperării internaţionale în vederea combaterii ameninţărilor neconvenţionale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Anghel ANDREESCU. Comisia de evaluare a tezei: Prof. univ. Teodor FRUNZETI (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Constantin POPESCU ((Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Prof. univ. Luca IAMANDI (Universitatea Nţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Teodoru STEFAN (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"). Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2011.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 25 noiembrie 2015 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"; Guvernul României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Ministru de interne
FRĂSINEANU, D. Geopolitica. Ediţia a II-a. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine. 2007.
7.12.2015 
00254/03.
TOBĂ1, Petre. Poliţia Română – forţă de stabilitate şi securitate. Optimizarea managementului cooperării internaţionale în vederea combaterii ameninţărilor neconvenţionale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Anghel ANDREESCU. Comisia de evaluare a tezei: Prof. univ. Teodor FRUNZETI (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Constantin POPESCU ((Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Prof. univ. Luca IAMANDI (Universitatea Nţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Teodoru STEFAN (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"). Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2011.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 25 noiembrie 2015 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"; Guvernul României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Ministru de interne
DUMITRESCU, O. Forţele de supraveghere şi avertizare timpurie ale armatei române – partea a sistemului de avertizare al NATO. In: Integrarea Euroatlantică. Priorităţi Post-Praga. Bucureşti: Editura Academiei de înalte Studii Militare. 2002.
7.12.2015 
00253/03.
TOBĂ1, Petre. Poliţia Română – forţă de stabilitate şi securitate. Optimizarea managementului cooperării internaţionale în vederea combaterii ameninţărilor neconvenţionale. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Anghel ANDREESCU. Comisia de evaluare a tezei: Prof. univ. Teodor FRUNZETI (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Constantin POPESCU ((Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"), Prof. univ. Luca IAMANDI (Universitatea Nţională de Apărare "Carol I"), Conf. univ. Teodoru STEFAN (Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"). Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2011.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 25 noiembrie 2015 / www.pressone.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"; Guvernul României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Ministru de interne
TUCMURUZ, I. Crima organizată transfrontalieră : factor de insecuritate pentru naţiuni. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof. univ. Anghel ANDREESCU. Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 2011.
7.12.2015 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România