Editura Actami, Bucureşti

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
2.
00268/03.
FILIPESCU, P.Ion şi FUEREA, Augustin. Drept instituţional comunitar european. Ediţia a II-a. Bucureşti: Actami. 1996.

In 1998, Academia Română acordă autorilor premiul „Nicolae Titulescu”.
In 2000, Uniunea Juriştilor din România acordă autorului premiul „Victor Dan Zlătescu” în domeniul dreptului comparat pentru ediţia a V-a a lucrării Drept instituţional comunitar european, 2000.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
ISAAC, G. Droit communautaire général. Paris: Masson. 1993.
21.01.2016 
1.
00145/03.
FUEREA, Augustin. Manualul Uniunii Europene. Bucureşti: Actami. 2001.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
RIDEAU, J . Droit institutionnel de l’Union et des Communautés Européenes. Paris: L.G.D.J. 1994.
25.02.2015
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România