Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Teze de doctorat şi lucrări ale profesorilor autori de plagiate/ Doctoral thesis and plariarized works having as authors professors of University
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
6.
00330/06.
ISPAS, Vasile. Materiale și tehnologii primare, Partea I, Metale si aliaje, Metalurgie și studiul metalelor. Referenţi: Prof.univ.RAŞEEV, Dumitru, Prof.univ.TUDOR Ioan. Ploieşti: Cartfil Universal. 1998. ISBN 973-9321-14-3.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. NOT-RETRACTED work.
GÂDEA, Suzana şi PETRESCU, Maria. Metalurgie fizică și studiul metalelor, Partea a II-a, Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică. 1981.
24.10.2016 
5.
00172/06.
PETRESCU, Doina; Niculae Napoleon ANTONESCU; Marian NEACŞU. Experimental investigations concerning the mathematical model of hard deposits by high-speed flame spraying. The annals of University “Dunărea de Jos“ of Galaţi. Tribology. 8(14). 2008. p.87-92. ISSN 1221-4590.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
PETRESCU, Doina; ANTONESCU, Niculae Napoleon; CALERO, Juan Alberto. The simulation of the dynamic processes at the thermal spraying of the Cr3C2-NiCr powder particles with high-speed flame. Buletinul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti. Seria Tehnică. 1(59). 2007. p.99-106.
4.09.2015 
4.
00171/06.
PETRESCU, Doina; ANTONESCU, Niculae Napoleon; CALERO, Juan Alberto. The simulation of the dynamic processes at the thermal spraying of the Cr3C2-NiCr powder particles with high-speed flame. Buletinul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti. Seria Tehnică. 1(59). 2007. p.99-106.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
SOBOLEV, V.V.; GUILEMANY, J.M.; CALERO, J.A. Simulación de los Procesos Dinámicos durante el vuelo de las Partículas de Polvo de Carburo de Cromo- NiCr en Proyección HVOF. Presentació comunicació, Decimoprimera Jornadas Técnicas de Soldadura. Madrid, Espanya. V: 1. 1996. p: 261-273.
4.09.2015 
3.
00133/06.
PETRESCU, Doina; ANTONESCU, Niculae Napolean; DINIŢĂ, Alin. Aspecte privind aderenţa straturilor depuse prin pulverizare termică. Bucureşti: Buletinul Universităţii Petrol şi Gaze din Ploieşti, Seria Tehnică. 57(2). 2005. p.198-202.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
VAIDA, O.V. Studiul fenomenelor care apar la interfaţa strat metalizat-metal de bază, la metalizarea oţelurilor slab aliate cu pulberi pe bază de nichel. Teză de doctorat. Universitatea Tehnică din Cluj‐Napoca. 1996.
23.01.2015
2.
00083/06.
PETRESCU, Doina. and ANTONESCU, L. Experimental researches concerning the hardened coatings manufactured with the usage of the plasma stream thermal pulverization,In: Proceedings of the 7th International Conference Coatings in Manufacturing Engineering, Chalkidiki, Greece, 1-3 October 2008.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
JUMATE, N. Cercetări asupra unor straturi superficiale obţinute din aliaje amorfe pentru rezistenţă la uzură şi coroziune. Teză de doctorat. Universitatea tehnică, Cluj-Napoca. 2001.
06.02.2014
1.
00170/06.
PETRESCU, Doina. Cercetări privind pulverizarea termică cu aplicaţii la recondiţionarea şi acoperirea preventivă a pieselor. Teză de doctorat.
Conducător ştiinţific: Prof.Univ.Dr.ing. Nicolae Napoleon ANTONESCU (Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti).
Ploieşti: Universitatea Petrol-Gaze. 2008.

Comisia de evaluare a tezei: Nu se cunoaste.
Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu RETRAS / WITHDRAWN degree.
SOBOLEV, V.V.; GUILEMANY, J.M.; CALERO, J.A. Simulación de los Procesos Dinámicos durante el vuelo de las Partículas de Polvo de Carburo de Cromo- NiCr en Proyección HVOF. Presentació comunicació, Decimoprimera Jornadas Técnicas de Soldadura. Madrid, Espanya. V: 1. 1996. p: 261-273.
7.07.2015
00066/06.
PETRESCU, Doina. Cercetări privind pulverizarea termică cu aplicaţii la recondiţionarea şi acoperirea preventivă a pieselor. Teză de doctorat.
Conducător ştiinţific: Prof.Univ.Dr.ing. Nicolae Napoleon ANTONESCU(Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti). Ploieşti: Universitatea Petrol-Gaze. 2008.
Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu RETRAS / WITHDRAWN degree.
JUMATE, N. Cercetări asupra unor straturi superficiale obţinute din aliaje amorfe pentru rezistenţă la uzură şi coroziune. Teză de doctorat. Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca. 2001.
07.07.2013
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România