Index 00330/06. Publicat la data de 24 octombrie 2016.
Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Rectorul Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti.


Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Prof. Basarab Nicolescu, membru de onoare al Academiei Romāne; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti.
Prof. Howard Gardner, Universitatea Harvard, S.U.A; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti.
Prof. Ecaterina Andronescu, Universitatea Politehnica, Bucureşti; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti.
Acad. Ion Bostan, Academia de Ştiinţe a Moldovei. d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti.
Prof. Paul Mengal, Universitatea Paris XII, Franţa; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti.


Notă ►R

In calitatea sa de reprezentant al societăţii civile, Asociaţia pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) se consideră obligată şi în drept să informeze, în mod nelimitat, orice organizaţie publică sau privată, din ţară sau străinătate, că în România acest plagiat este indexat şi apoi să o invite pe aceasta, ca prin persoanele autorizate sau în calitate de mediator social, să acţioneze pentru scoaterea lui în afara circuitului de valori adevărate ale umanităţii.