Publicaţia "Buletinul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti. Seria Tehnică" Publication

Online. "Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti - Seria Tehnică" este o publicaţie care apare sub egida Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti . - Categoria CNCSIS: B+.
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
2.
00171/06.
PETRESCU, Doina; ANTONESCU, Niculae Napoleon; CALERO, Juan Alberto. The simulation of the dynamic processes at the thermal spraying of the Cr3C2-NiCr powder particles with high-speed flame. Buletinul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti. Seria Tehnică. 1(59). 2007. p.99-106.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
SOBOLEV, V.V.; GUILEMANY, J.M.; CALERO, J.A. Simulación de los Procesos Dinámicos durante el vuelo de las Partículas de Polvo de Carburo de Cromo- NiCr en Proyección HVOF. Presentació comunicació, Decimoprimera Jornadas Técnicas de Soldadura. Madrid, Espanya. V: 1. 1996. p: 261-273.
4.09.2015 
1.
00133/06.
PETRESCU, Doina; ANTONESCU, Niculae Napolean; DINIŢĂ, Alin. Aspecte privind aderenţa straturilor depuse prin pulverizare termică. Bucureşti: Buletinul Universităţii Petrol şi Gaze din Ploieşti, Seria Tehnică. 57(2). 2005. p.198-202.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
VAIDA, O.V. Studiul fenomenelor care apar la interfaţa strat metalizat-metal de bază, la metalizarea oţelurilor slab aliate cu pulberi pe bază de nichel. Teză de doctorat. Universitatea Tehnică din Cluj‐Napoca. 1996.
23.01.2015
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România