Universitatea Tehnică "G.Asachi" din Iaşi

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Teze de doctorat şi lucrări ale profesorilor autori de plagiate/ Doctoral thesis and plariarized works having as authors professors of University
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
3.
00206/06.
PARASCHIV, Dragoş; PRUTEANU, Octavian V; NAGÎŢ, Gheorghe; SÂRBU, Ionel; CĂRĂUŞU, Constantin; CONDREA, Petru; BARDAC, Doru and PĂDUREANU, Ioan. Researches regarding cold rolling of the 100 Cr6 material's for the bearing rings. Metalurgia international. 15(10). 2009. p.102-106.

Sursa suspiciunii: LUCACI, Cristina / ziaruldeiasi.ro.
PRUTEANU, Octavian V., PARASCHIV, Dragoş; PRICOPE, C.; BUNEA, M., SÂRBU, I. and CĂRĂUŞU, C. Considerations Regarding the 100 Cr6 Material's Conduct through the cold Rolling of the Bearing Rings. International Journal for Manufacturing Science & Technology . 9(1). 2007. p.51-57.
7.09.2015 
2.
00205/06.
PARASCHIV, Dragoş; NAGÎŢ, Gheorghe; SÂRBU, Ionel; CONDREA, Petru; SCHNAKOVSZKY, Carol; BRABIE, Gheorghe; BARDAC, Doru and PĂDUREANU, Ioan. Measurement of the bottoming voltage in the ball-bearings race. Metalurgia international, 15(10). 2009. p.107-113.

Sursa suspiciunii: LUCACI, Cristina / ziaruldeiasi.ro.
PARASCHIV Dragos; PRUTEANU, Octavian; NAGÎŢ, Gheorghe, CĂRĂUŞU, C., SCHNAKOVSZKY, Carol and BRABIE, Gheorghe. Measurement of the bottoming voltage in the ball-bearings race. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika. 68(231). 2006 p.153-164..
7.09.2015 
1.
00130/06.
BACIU, Cristina-Elena; ATANASIU, Gabriela M. Decreasing seismic effects of structures using base isolation systems. Iaşi: Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia Construcţii. Arhitectură. / The Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy, Construction. Architecture Section. // Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi / “Gheorghe Asachi” Technical University of Jassy . Tomul LX (LXIV), Fasc. 2, 2014.p.73-82.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
GHINDEA, C.; ŢOPA, N. . Studiu de caz asupra unor structuri cu baza izolată. A IV –a Sesiune ştiinţifică CIB 2008, vol.1. Construcţii instalaţii. Braşov:Editura Universităţii Transilvania. 21-22 Noiembrie 2008. p.109-116.
23.01.2015
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România