Publicaţia "Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi"

Online. The Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy, Construction. Architecture (ISSN: 1224-3884, e-ISSN: 2068-4762) Section is devoted to original and interdisciplinary, peer-reviewed papers on theoretical and applied research related to building materials and equipments, structural mechanics, roads and foundation.
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00130/06.
BACIU, Cristina-Elena; ATANASIU, Gabriela M. Decreasing seismic effects of structures using base isolation systems. Iaşi: Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia Construcţii. Arhitectură. / The Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy, Construction. Architecture Section. // Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi / “Gheorghe Asachi” Technical University of Jassy . Tomul LX (LXIV), Fasc. 2, 2014.p.73-82.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
GHINDEA, C.; ŢOPA, N. . Studiu de caz asupra unor structuri cu baza izolată. A IV –a Sesiune ştiinţifică CIB 2008, vol.1. Construcţii instalaţii. Braşov:Editura Universităţii Transilvania. 21-22 Noiembrie 2008. p.109-116.
23.01.2015
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România