Efortul nostru, cei care putem şi vrem, poate fi susţinut prin reorientarea a 2% din impozit spre Asociaţia GRAUR. Proiectul nostru este integritatea în societatea romānească.
Română
Portalul Suspiciunilor de Opere Plagiate în România
 
Citiţi, dar nu citaţi!
Indexul Operelor Plagiate în România 
Această pagină Internet nu are afiliere politică şi nu serveşte identificării plagiatelor unor persoane politice sau oarecare. Singurul obiectiv al paginii este prevenirea şi combaterea plagiatului ca fenomen social. Sunt publicate numai plagiatele semnalate iar Echipa Indexului Operelor Plagiate în România asigură doar veridicitatea informaţiei primite.
Pagina serveşte numai publicităţii plagiatelor identificate. Aceste plagiate sunt publicate împreună cu informaţiile asupra modului lor de retractare, dacă o astfel de retractare a operei plagiate a fost promovată de către cei care au adus opera la cunoştinţa publică.
This site has no political affiliation and is not dedicated to identify the plagiarized works of peoples playing a role in politics or of any other person. Our sole goal is preventing and combating the plagiarism as social phenomenon. Here are published only reported plagiarized works and the Index Team of Plagiarized Works in Romania establishes only the veracity of received information.
Index of Plagiarized Works in Romania
Read, but don't quote!
Allegations' Portal of Plagiarized Works in Romania

English

Parteneriatul civic pentru combaterea plagiatului prin Indexul Operelor Plagiate în România
Noi, cei care am acceptat acest parteneriat, considerăm că plagiatul este o problemă de importanţă deosebită pentru integritatea societăţii româneşti.
Noi, cei care recunoaştem acest parteneriat, găsim că Indexul Operelor Plagiate în România este o formă posibilă şi necesară în lupta pentru combaterea plagiatului în ţara noastră.
In calitate de parteneri pentru integritate în societate, înţelegem să facem demersul de a face cunoscută existenţa Indexului Operelor Plagiate în România.
In calitate de parteneri pentru integritate, înţelegem să facem cunoscut ataşamentul nostru la ideea stimulării integrităţii şi prin această formă de combatere a plagiatului.

1. Publicaţia Timpolis, Timişoara 2. Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca 3. MagnaNews, portal de ştiri şi informaţii
©2016, 2017 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România
web counter