Publicaţia "Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering"

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
2.
00105/06.
ARGEŞANU, Veronica, JULA, Mihaela, and LAZA, Ioan. Thermo elastic instability within a class iv friciton joint. Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering. Tome VIII. 2010. 108-110.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
ARGEŞANU, V., JULA, M. and LAZA, I. Thermo elastic instability within a class iv friciton joint. Acta Technica Corviniensis – Bulletin of engineering. Tome I. 2008. 65-68.
27.06.2014
1.
00045/06.
ARGEŞANU, Veronica, JULA, Mihaela, and LAZA, Ioan. Thermo elastic instability within a class iv friction joint. Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering. 2010. Tome VIII. 108-110.
BURTON, R.A., NERLIKAR, V. and KILAPARTI, S.R. Thermoplastic instability in a seal-like configuration. Wear. 1973. no.24. 177-188.
13.07.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România