Editura Amaltea, Bucureşti

Pagina web.

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00108/06.
SINESCU, Ioanel. Litiaza aparatului urinal. In: SINESCU, Ioanel. Red. Urologie clinică. Bucureşti: Amaltea. 1998. p.141-161.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
SPIRNAK, J.P. and RESNICK, M.I. Urinary stones. In: TANAGHO, E.A. and McANINCH, J.W. eds. Smith’s General urology. 13th edition. Norwalk, California: Appleton & Lange. 1992. p.271-298.
28.06.2014
00102/06.
SINESCU, Ioanel. Traumatismele aparatului uro-genital. In: Sinescu, I. (Red). Urologie clinică. Bucureşti: Amaltea. 1998. p.123-139.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
McANINCH, J.W. Injuries to the Genitourinary Tract. In: TANAGHO, E.A., McANINCH, J.W. (Eds). General urology. 13th edition. Los Altos, California: Lange Medical Publications. 1992.
25.06.2014
00086/06.
SINESCU, Ioanel. Tumorile renale parenchimatoase. In: SINESCU, I. (Ed). Urologie clinică. Bucureşti: Amaltea 1998. p.194-217.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
DREICER, R. and WILIAMS, R.D., Renal Parenchymal Neoplams. In: TANAGHO, E.A. and MCANINCH, J.W. Eds. Smith’s general urology, 13th edition. Norwalk: California: Appleton & Lange. 1992. p.359-377.
06.04.2014
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România