Editura Academiei Române, Bucureşti

Pagina web.

Nr/CZU
No/UDC
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00150/06.
BECHET, Paul, MUNTEANU Radu Adrian, BOULEANU, Iulian, MUNTEANU, Mihai, şi MITRAN, Radu. Compatibilitatea electromagnetică Ón medii de comunicare radio. Referenţi: DUMITRACHE, Ioan; RUSU, Adrian. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2010.
Notă: Premiul „Gheorghe Cartianu” al Academiei Românie pe 2010 decernat Ón 2012.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
MITRAN, R.G. Cercetări privind metodele de analiză şi prelucrare a semnalelor utilizate Ón sisteme de interceptare cu aplicaţii speciale. Teză de doctorat. Universitatea tehnică, Cluj-Napoca. 2010.
25.02.2015
00149/06.
BECHET, Paul, MUNTEANU Radu Adrian, BOULEANU, Iulian, MUNTEANU, Mihai, şi MITRAN, Radu. Compatibilitatea electromagnetică Ón medii de comunicare radio. Referenţi: DUMITRACHE, Ioan; RUSU, Adrian. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2010.
Notă: Premiul „Gheorghe Cartianu” al Academiei Românie pe 2010 decernat Ón 2012.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
BOULEANU, I. . Cercetări privind optimizarea procesului de alocare a resurselor Ón reţele radio speciale. Teză de doctorat. Universitatea tehnică, Cluj-Napoca.2010.
25.02.2015
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România