Universitatea „1 Decembrie 1918”, Editura Aeternitas, Alba Iulia

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00129/00.
ILEANĂ, Ioan, ROTAR, Corina, MUNTEAN, Maria. Inteligenţă artificială. Alba Iulia: Universitatea „1 Decembrie 1918”, Aeternitas. 2009.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
ROTAR, C. Modele naturale si algoritmi evolutivi. Cluj-Napoca: Editura Accent. 2008.
13.01.2015
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România