Index 00304/06. Publicat la data de 7 iulie 2016.
Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale..
Preşedintele Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Preşedintele Academiei Romāne, Bucureşti.
Rectorul Universităţii Oradea.


Garanţi de integritate // Integrity guarantors►R

Prof.Alexandru Cătărig, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii din Oradea.
Prof.Mihail Ioan Abrudean, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca : d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii din Oradea.
Prof.Ovidiu NICOLESCU, Academia de Studii Economice, Bucureşti; Preşedinte al Consiliului Naţional al Īntreprinderilor Mici şi Mijlocii: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii din Oradea.
Prof. Dan Drosu ŞAGUNA, Universitatea Bucureşti, Universitatea Ecologică din București; Universitatea „Romāno – Americană”; Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti : d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii din Oradea
Prof. Ariane LANDUYT, Universitatea din Siena, Italia: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii din Oradea
Prof. Ioan ROXIN: Universitatea Franche – Comte din Franţa, d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii din Oradea
IPS Daniel CIOBOTEA, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii din Oradea.
Prof.Nicolae MANOLESCU, Uniunii Scriitorilor din Romānia: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii din Oradea
Academician Mugur ISĂRESCU, Guvernator al Băncii Naţionale: : d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii din Oradea


Notă ►R

In calitatea sa de reprezentant al societăţii civile, Asociaţia pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) se consideră obligată şi în drept să informeze, în mod nelimitat, orice organizaţie publică sau privată, din ţară sau străinătate, că în România acest plagiat este indexat şi apoi să o invite pe aceasta, ca prin persoanele autorizate sau în calitate de mediator social, să acţioneze pentru scoaterea lui în afara circuitului de valori adevărate ale umanităţii.