Index 00252/03. Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Primul Ministru al Romāniei.
Ministrul Educaţiei Naţionale..
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Directorul Editurii Tribuna Economică, Bucureşti.


Index 00252/03. Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Nu este cazul.