Index 00153/03. Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale..
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Preşedintele Academiei Romāne.
Directorul Editurii Rovimed, Bacău .


Index 00153/03. Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Nu este cazul