Index 00135/06. Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Preşedintele Academiei Romāne
Preşedintele Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „G.T.Popa”, Iaşi.


Index 00135/06. Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Prof.Univ.Constantin CIUCE: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, d.h.c.(doctor honoris causa) al Universităţii de Medicină şi Farmacie „G.T.Popa”, Iaşi.
Prof Dr. Gabriel GURMAN (Gabriel Ben Meron): Mayney Hayeshuah Medical Center, Israel, d.h.c.(doctor honoris causa) al Universităţii de Medicină şi Farmacie „G.T.Popa”, Iaşi.
Sir Miles Irving: Manchester Medical Society, Marea Britanie, d.h.c.(doctor honoris causa) al Universităţii de Medicină şi Farmacie „G.T.Popa”, Iaşi. Acad., Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale, Washington DC, SUA: doctor honoris causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Acad.Gheorghe Ghidirim: Academia de Stiinţe a Moldovei, d.h.c.(doctor honoris causa) al Universităţii de Medicină şi Farmacie „G.T.Popa”, Iaşi.
Prof. Dr. Nicolae Angelescu: membru al Academiei de Ştiinţe Medicale şi al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romānia; d.h.c.(doctor honoris causa) al Universităţii de Medicină şi Farmacie „G.T.Popa”, Iaşi.
Prof. univ. C. Dimoftache Zeletin: membru al Academiei de Ştiinţe Medicale; d.h.c.(doctor honoris causa) al Universităţii de Medicină şi Farmacie „G.T.Popa”, Iaşi.
Prof. Adrian Streinu-Cercel: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”; Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, Bucureşti; d.h.c.(doctor honoris causa) al Universităţii de Medicină şi Farmacie „G.T.Popa”, Iaşi.