Index 00127/08. Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Preşedintele Academiei Române
Preşedintele Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
Prof.univ.dr.LEONTE Liviu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi: referent ştiinţific al lucrării plagiate.
Prof.univ.dr.MĂNUCĂ, Dan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi: referent ştiinţific al lucrării plagiate.

Index 00127/08. Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Prof.Paul MIRON, Universitatea „Albert Ludwig”, Freiburg, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof.Hans Robert YAUSS, Universitatea Konstanz, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof.Anghel RUGINA, Universitatea Northeastern, Boston, SUA : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof.Wilhelm NYSSEN, Universitatea Köln, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof.Hans Joachim CANTOW, Universitatea „Albert Ludwig”, Freiburg, Germania: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof.Eugen COŞERIU, Universitatea Tübingen, Germania: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof.Nicolae MATCAŞ, Institutul Pedagogic „Ion Creangă”, Chişinău, Republica Moldova: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Ion DOMENIUC, Universitatea de Stat Chişinău, Republica Moldova: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Acad. Constantin CORDUNEANU, Universitatea de Stat Texas, SUA : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Alain Labache COMBLIER, Universitatea de Stiinte şi Tehnologie, Lille, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Glibert de LANDSHEERE, Universitatea din Liege, Belgia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. George Emil PALADE, Facultatea de Medicină, Universitatea din San Diego, California : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. George USCATESCU, Universitatea Complutense, Madrid, Spania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Volker SCHUPP, Universitatea „Albert-Ludwig”, Freiburg, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Herbert PILCH , Universitatea „Albert-Ludwig”, Freiburg, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Ilya PRIGOGINE, Universitatea Liberă din Bruxelles, Belgia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Petre Şt. NĂSTUREL, INALCO – Centrul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Paris, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Jurgen MOLTMANN, Universitatea Tübingen, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Maurice DRUON, Academia Franceză, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Dumitru NASTASE, Atena, Grecia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Alexandru ŞAFRAN, Rabinul şef al Genevei, Elveţia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Bernd RUTHERS, Universitatea Konstanz, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Horst SUND, Universitatea Konstanz, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Patriarhul BARTOLOMEU I, Patriarhul Constantinopolului, Grecia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof.Mihai BĂCESCU, Muzeul de Istorie Naturală, Bucureşti: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof.Rosa del CONTE, Universitatea "La Sapienza”, Roma, Italia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Alexandre REVCOLEVSCHI, Universitatea Paris-Sud XI, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Freddy C. V. ADAMS, Universitatea Antwerp, Belgia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Jean BERNARD RACINE, Universitatea din Lausanne, Elvetia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Toshitaka NABESHIMA, Universitatea Nagoya, Şcoala de Medicină, Japonia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Franco PEDROTTI, Universitatea din Camerino, Italia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Henning KRAUSS, Universitatea Ausburg, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Reinhard BLUM , Universitatea Ausburg, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Petre BĂNĂRESCU, Institutul de Biologie, Bucureşti : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Izu VAISMAN , Universitatea Haifa, Israel : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Giovani MASTROPAOLO, Institutul Maïeutique de Lausanne, Elveţia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
I.P.S. Dr. Damaschinos PAPANDREOU, Mitropolit al Elveţiei : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Andrei MARGA, Universitatea „Babes Bolyai”, Cluj-Napoca : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Jean MONTREUIL, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii, Lille 1, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Acad. Eugen SIMION, Academia Română : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Wolfgang JAGER, Universitatea ”Albert Ludwig”, Freiburg, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Willem DOISE, Universitatea Geneva, Elveţia, : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Preafericitul Hristodoulos PARASCHEVAIDIS , Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Grecii : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. David de WIED, Universitatea Utrecht, Olanda : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Kenneth DEJONG, Universitatea „George Mason”, Fairfax, Virginia, SUA : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Radu BĂLESCU, Universitatea Liberă din Bruxelles, Belgia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Basarab NICOLESCU, Centrul Naţional Ştiinţific din Paris, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Jürgen MITTELSTRASS, Universitatea Konstanz, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Denis BAISE, Institutul Naţional de Cercetări Agronomice, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof.Nicolae BOTNARIUC, Universitatea din Bucureşti : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Jacques Guy PETIT, Universitatea Angers, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Excelenţa Sa, Pierre MENAT, Ambasadorul Franţei la Bucureşti : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Michael PRZYBYLSKI, Universitatea Konstanz, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Excelenţa Sa, Arthur SCHNEIER, Rabinul-şef al oraşului New-York, SUA : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof.Leszek BALCEROWICZ, Preşedintele Băncii Naţionale a Poloniei : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Denis MIEVILLE, Universitatea Neuchatel, Elveţia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Excelenţa Sa, Karl LEHMANN, Cardinal de Meinz, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Gerhart von GRAEVENITZ, Universitatea Konstanz, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Jean Robert PITTE, Universitatea Paris IV, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Cristian Ioan HERA, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gh. Ionescu, Sineşti” : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
: Prof. Didier GUILLOCHON, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Mihai EPURAN, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Christian MAIR, Universitatea „Albert Ludwig”, Freiburg, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Etienne VANSANT, Universitatea Antwerpen, Belgia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Lorenzo RENZI, Universitatea Padova, Italia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Excelenţa Sa, Jonathan SCHEELE, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Serge MOSCOVICIDirector al Laboratorului European de Psihologie Socială – Fundaţia „Maison des Sciences de l’Homme”, Paris, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof.Michael CERNEA, George Washington” University, SUA : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Jean-François FLAUSS, Universitatea Paris II, Panthéon-Assas, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Keith HITCHINS, University of Illinois at Urbana- Champaign (Statele Unite ale Americii) : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. David TURNOCK, Universitatea din Leicester, Marea Britanie : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Acad. Mugur Constantin ISĂRESCU, Guvernatorul Bancii Naţionale a României, Academia de Studii Economice, Bucureşti : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Aurelian GULEA, membru corespondent al Academiei de Ştiinte a Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Bernard COLASSE, L’ Université Paris-Dauphine, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Georg WINCKLER, Universitatea din Viena, Austria : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Acad. Michael METZELTIN, Universitatea din Viena, Academia Austriacă de Ştiinţe : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Martin Andreas NOWAK, Universitatea Harvard, SUA : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Annamaria Silvana DE ROSA, Universitatea „La Sapienza”, Roma : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Carol IANCU, Universitatea „Paul Valéry” – Montpellier III, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Preafericitul Părinte Daniel CIOBOTEA, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Jesús Huerta de SOTO, Universitatea Rey Juan Carlos din Madrid, Spania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Virgil NEMOIANU, Universitatea Catolică din Washington : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Haïm BRÉZIS, Universitatea Pierre et Marie Curie – Paris, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Giuseppe D’ASCENZO, Universitatea „La Sapienza”, Roma – Italia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Henning HOPF , Universitatea Tehnică din Braunschweig, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Eminenţa Sa, Cardinalul ZENON GROCHOLEWSKI, Prefectul Congregaţiei Romane „Pro Educatione Catholica” a Sfântului Scaun: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Moshe IDEL , Universitatea Ebraică din Ierusalim, Israel: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. José Luis de la Cuesta ARZAMENDI, Universitatea din San Sebastian, Spania, preşedintele Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Ulrich GAIER, Universitatea Konstanz – Germania: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Majestatea Sa Regele Mihai I al României : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Norman MANEA, Bard College – New York – scriitor, romancier, eseist : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Eminenţa Sa Cardinalul Christoph Schönborn, Arhiepiscop al Vienei : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Philippe G. CIARLET, City University of Hong Kong: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Walter SCHMITZ, Universitatea Tehnică din Dresda-Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Peter J. BOETTKE, George Mason University : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Dennis DELETANT , University College London: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Harald DILL, Institutul Federal pentru Geoștiințe şi Resurse Naturale din Hanovra, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Jean-Luc MARION , Membru al Academiei Franceze, Universitatea Paris-Sorbonne (Paris IV), Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Pascal SALIN, Universitatea Paris-Dauphine, Franţa : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Kenneth J. ARROW, Joan Kenney Professor of Economics and Professor of Operations Research, Department of Economics, Stanford University, Laureat al Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, SUA : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. John Horton CONWAY, Princeton University, SUA : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Thierry René Henri Magloire de MONTBRIAL, University of California, Berkeley, SUA< : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. David John LODGE CBE, Birmingham University, Marea Britanie : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Georgios MANTZARIDIS, Universitatea „Aristotel” din Tesalonic, Grecia : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Roman Wolfgang SCHRITTWIESER, Universität Innsbruck, Austria : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Prof. Wolfgang DAHMEN, Universitatea „Friedrich Schiller” Jena, Germania : d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.