Index of allegations of plagiarized works in Romania

Made in Cluj-Napoca, Romania. Owner: GRAUR - Group for Reform and University Alternative. Launched at 6th February 2012

Politica Indexului Operelor Plagiate

Indexul Operelor Plagiate în România este un instrument original dezvoltat de GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară pentru combaterea plagiatului şi lansat la Cluj-Napoca la 6 februarie 2012.
Politica Indexului are la bază o serie de principii aplicate cu consecvenţă:

Principiul general de acţiune al reprezentanţilor societăţii civile. In atingerea scopurilor sale, orientate spre bunăstarea comunităţii, societatea civilă şi cei care îi reprezintă interesele sunt în drept să folosească orice mijloc care nu este interzis de lege.

Principiul acţiunii nelimitate în timp împotriva plagiatului. Plagiatul, ca faptă, nu se poate prescrie, nu se perimă, nu dispare, nu admite grade de gravitate. Efectul plagiatului se manifestă întotdeauna ca un viciu ascuns al operei scrise şi acest viciu poate fi identificat oricând ulterior aducerii la cunoştinţa publicului. Nici o autoritate nu este abilitată să absolve o suspiciune de plagiat care, odată deschisă sau pronunţată, rămâne deschisă pentru toţi cititorii contemporani sau ulteriori.
Orice decizie a unei autorităţii asupra unei suspiciuni de plagiat, dacă o astfel de decizie există, este numai posibilă şi niciodată definitivă.
In acest fel se justifică de ce o înregistrare în Indexul Operelor Plagiate în România este definitivă, în sensul că, aceasta este ataşată patrimoniului naţional al culturii scrise.
Pentru evitarea relativităţii induse de volatilitatea informaţiei în mediul electronic, Indexul Operelor Plagiate se publică după finalizarea introducerii unui număr de 100 de plagiate pe pagina de internet www.plagiate.ro.

Principiul direcţionării acţiunii de combatere. Orice referire la plagiat vizează numai opera în care se regăsesc trăsăturile faptei plagiatului. Autorii operei se numesc plagiatori în raport cu aceea operă dar ei nu prezintă în acţiunea Indexului decât interesul legitim al faptului că numele autorilor este indisolubil legat de titlul operei scrise.

Principiul suficienţei informaţiei publicate. In identificarea unui plagiat singura informaţie care poate fi luată în considerare, atât în momentul identificării suspiciunii de plagiat, cât şi ulterior, publicării suspiciunii este numai informaţia adusă la cunoştinţa publicului odată cu opera în discuţie.
Nici o persoană care este într-o relaţie cu o operă plagiată nu este în drept să apere opera sau să se apere pentru acţiunea sa în legătură cu opera plagiată prin utilizarea unor documente nepublicate şi necunoscute în acest fel cititorului de bună credinţă.

Principiul respectării surselor publice de informaţie. Indexul Operelor Plagiate ca reprezentant al intereselor societăţii civile se consideră îndreptăţit să cuprindă orice informaţie ajunsă în mediul public prin publicaţii sau documente oficiale care se referă în mod pertinent şi credibil la plagiate identificate.

Principiul accesului neîngrădit al persoanelor interesate la informaţia Indexului. Toată informaţia cuprinsă în Index poate fi utilizată în mod nelimitat de orice persoană interesată cu singura condiţie a citării sursei şi numărului din Index la care este cuprins subiectul referinţei când este vorba despre o referire concretă.

Principiul recunoaşterii competenţei interesate şi avizate. In întreaga sa activitate Indexul recunoaşte că singura autoritate de competenţă a identificării unei suspiciuni de plagiat este competenţa cititorului interesat şi avizat adică a cititorului care este în stare să asocieze o posibilă sursă autentică la o operă publicată ulterior. Asocierea corectă prin tematica celor două lucrări publicate, prin modul de preluare a pasajelor şi prin modul de tratare ulterioară a informaţiei autentice este singura dovadă suficientă a unei suspiciuni de plagiat.
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România